1. 5'li LGS Deneme Seti Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Yapılacak Grup İçin Buraya Tıklayınız Gruptaki açıklamaları okuyarak çekilişe katılabilirsiniz.
 2. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

'Ya İstiklal Ya Ölüm Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 30 Mart 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,650
  Alınan Beğeniler:
  5,014
  Ödül Puanları:
  113
  KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ I

  1. Anadolu'ya karışıklıkları önlemek ve gerekli tedbirleri almak için IX. ordu müfettişi olarak atanan Mustafa Kemal Paşa diyor ki:

  "Talih bana öyle müsait şartlar hazırlamıştı ki, kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duyduğumu tarif edemem. Nezâretten çıkarken heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önünde geniş bir âlem, kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim."

  Mustafa Kemal'in bu sözleri içinden aşağıda-kilerden hangisini çıkarmak imkânsızdır?

  A) Anadolu'ya gitmek için can atmaktadır.

  B) Milli Mücadeleye giden yolun görünmesi Mustafa Kemal'in aradığı fırsattır.

  C) Kendisini müsait şartlara kavuşturan talihe minnettardır.

  D) Anadolu'da karışıklıkları önlemek için görevlendirilmek Mustafa Kemal Paşa'yı zor durumda bırakmıştır.

  E) Verilen görev eli-kolu bağlı Mustafa Kemal'in amacı için fırsat olmuştur.  2. Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıktıktan sonra bölgede bir durum değerlendirmesi yapmış ve bir rapor hazırlamıştır. Bu rapordaki bazı hususlar şunlardır;

  - Türklüğün yabancı himaye ve kontrolüne girmeye tahammülü yoktur.

  - Türk ulusu milli hâkimiyet ve milli bağımsızlık arzusundadır.

  Bu rapor değerlendirildiğinde, Milli Mücadelenin değişik dönemlerinde alınan;

  I. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

  II. İşgaller, mitinglerle protesto edilecektir.

  III. Manda yönetimi kesinlikle kabul edilemez.

  IV. Halifelik kaldırılmalıdır.

  gibi kararlardan hangileriyle bağlantı kurulabilir?

  A) II ve III B) l ve III C) l ve II D) II ve IV E) l ve IV  3. Havza Genelgesi'nin yayınlanmasından sonra Mustafa Kemal Paşa hemen Amasya'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'nın temelini oluşturmak ve başlatılan mücadeleyi halka mal etmek için çok önemli kararlar alınan Amasya Genelgesi'ni yayınlamıştır.

  Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya Genelgesi'nin yayınlamak için hızlı hareket etmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Halkın birlikte hareketini sağlamak

  B) Havza genelgesinin oluşturduğu ortamdan faydalanarak ulusal mücadeleye hız vermek

  A) İtilaf Devletleri'nin işgallerini engellemek

  B) Askeri görevinden ayrılmak

  C) İstanbul hükümetinin baskısını önlemek  4. 22 Haziran 1919'da yayınlanan Amasya Genelgesi'nde;

  I. Vatan bütünlüğünün tehlikede olduğu

  II. İstanbul Hükümeti'nin sorumlulukları yerine getirecek güçte olmadığı

  III. Halkı temsil eden bir kurulun oluşturulması gerektiği

  IV. Anadolu'nun güvenli yerlerinden olan Sivas'ta milli kongre toplanması vurgulanmıştır.

  Buna göre Amasya Genelgesi'nin kararlarına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Bölgesel kurtuluşun çare olmadığı

  B) İstanbul hükümetinin Anadolu'daki otoritesinin azaldığı

  C) Ulusal birlik ve beraberliğinin sağlanmasının hedeflendiği

  D) Milleti temsil eden bir kurulun oluşturulacağı

  E) İleride saltanat sistemine dayalı bir devletin kurulacağı  5. Amasya Genelgesi’nde geçen "Milletin bağımsızlığını, milletin kendisi sağlayacaktır" sözü bir isyan çağrısıdır. Sorumluluğunu yerine getirmeyenlere ve işgallere karşı, topluca bir ayaklanma ve karşı çıkma parolasıdır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir sonuç olamaz?

  A) Cumhuriyet rejiminin kurulacağı ifade edilmiştir.

  B) Saltanat'm kaldırılacağı belirtilmiştir.

  C) Millet egemenliği kavramı ortaya çıkmıştır.

  D) Kurtuluş Savaşı'nın başladığı anlaşılmaktadır.

  E) Sevr Antlaşması’nı kabul edilmeyeceği vurgulanmıştır.  6. 19 Mayıs 1919 tarihinde, Anadolu'ya geçen Mustafa Kemal'in bir yıl gibi kısa bir sürede Anadolu halkını milli mücadele için örgütlenmesi;

  Bu durum O'nun özellikle hangi yönünü gösterir?

  A) ilerici B) Teşkilatçı C) ihtilalci D) Savaşçı E) İnkılâpçı  7. Amasya Genelgesi'nden sonra İstanbul hükümeti, itilaf devletlerinin de baskısıyla Mustafa Kemal Paşa'yı görevden almış ve çalışmalarını engellemeye çalışmıştır. Ancak Türk ulusu İstanbul hükümetinin aksine Mustafa Kemal'e sahip çıkmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu durumu gösteren olaylardan biri değildir?

  A) Sivas halkının Mustafa Kemal Paşa'yı sevgiye karşılaması

  B) Anadolu'da TBMM'ye karşı ayaklanmaların başlaması

  C) Temsil Kurulu'na Mustafa Kemal'in başkan seçilmesi

  D) Erzurum ve Sivas kongrelerinde Mustafa Kemal'in başkan seçilmesi

  E) Mustafa Kemal'in yayınladığı Havza Genelgesi'yle protesto mitingleri yapılması  8. Amasya Genelgesi'nde geçen aşağıdaki maddelerden hangisi bölgesel kurtuluşu çare olarak görenlere bir uyarı niteliğindedir?

  A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

  B) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

  C) Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre topla nacaktır.

  D) Heyet-i Temsiliye oluşturulmalıdır.

  E) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.  9. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa ilk iş olarak, yalnız kendi bölgesinde değil, bütün yurttaki askeri birliklerle irtibata geçerek birliklerin dağıtılmasını ve silahların itilaf devletlerine teslim edilmesini önlemeye çalıştı.

  Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bu şekilde davranmasının sebepleri arasında gösterilemez?

  A) Ulusal direnişi başlatmak istemesi

  B) İtilaf devletlerinin gerçek niyetlerini anlaması

  C) Halkla padişahın bir bütün olduğunu göstermek istemesi

  D) Yurdun tamamının işgalini önleme düşüncesi

  E) İstanbul Hükümeti'nin çaresizliğini bilmesi  10. Bir ihtilal beyannamesi sayılan Amasya Genelgesi ile bir taraftan sultana karşı gelinerek milli egemenlik ilkesi ortaya atılmakta diğer taraftan da tehlikede olan bağımsızlığın kurtarılması için çaba gösterilmektedir.

  Buna göre Amasya Genelgesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

  A) İlk defa geçici bir hükümetten bahsedilmiştir.

  B) Mebusan Meclisi'nin açılması kararlaştırılmıştır.

  C) Bölgesel direniş cemiyetlerine bir tepkidir.

  D) Hem iç hem de dış tehlikelere karşı bir sesleniştir.

  F) Bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  11. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'na başlarken;

  I. Mücadeleyi halka mâletmek

  II. Liderliğe seçimle gelmek

  istemiştir.

  Mustafa Kemal'in bu istekleri aşağıdakiler-den hangilerine önem verdiğinin göstergesidir?

  A) Ülke bütünlüğü - Barışçılık

  B) Egemenlik - Devletçilik

  C) Akılcılık - Bilimsellik

  D) Bağımsızlık - Demokrasi

  E) Milliyetçilik - Çağdaşlaşma  12. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasından sonra yaptığı;

  I. Askeri ve milli kuruluşları kendine bağlama

  II. Kongre toplama

  III. Müfettişlik görevinden istifa etme

  IV. Orduların terhisini ve silahların itilaf devletlerine teslimini önleme

  çalışmalarından hangileri Türk halkını ulusal bir mücadele için harekete geçirme ve örgütleme ile doğrudan ilgili değildir?

  A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) II ve IV E) l ve III  13. 28 Mayıs 1919 tarihinde Havza genelgesini yayınlayan Mustafa Kemal Paşa; işgalleri protesto etmek için düzenlenecek mitingler esnasında düzenin korunması ve Hıristiyan halka karşı saldırı ve düşmanlık yapılmamasını istemiştir.

  Aşağıdakilerden hangisini buna göre Mustafa Kemal Paşa'nın amaçlarından biri değildir?

  A) Hıristiyanların tepkisini çekmemek

  B) İşgallere tepki göstermek

  C) Halkı milli mücadele fikri etrafında toplamak

  D) Milli bir kongre toplanmasını sağlamak

  E) İtilaf Devletlerinin propagandalarını haklı çıkarmamak  14. 22 Haziran 1919'da hazırlanan Amasya Genelgesinin bir maddesinde;

  "İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi zor duruma düşünmektedir." denmektedir.

  Buna göre;

  I. İstanbul hükümeti yok sayılmıştır.

  II. Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi belirtilmiştir.

  III. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi ortaya konmuştur.

  IV. Hem padişaha hem de işgalci güçlere isyan edilmiştir.

  V. Milli cemiyetler ve yerel idareler etkin duruma getirilmiştir.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) l ve III B) Yalnız II C) III ve V D) Yalnız IV E) Yalnız V  15. Havza Genelgesi'nde Mustafa Kemal halktan şu isteklerde bulunmuştur:

  I. Ülkenin her yerinde İzmir’in işgalinin protesto edilmesi

  II. Yurt çapında mitingler düzenlenmesi

  III. Halkın azınlıklara daha dikkatli davranarak tahriklere kapılmaması

  Aşağıdakilerden hangisi bu isteklerin amaçları arasında gösterilemez?

  A) Ulusal teşkilatlanmayı hızlandırmak

  B) Halkın tehlike karşısında kaynaşmasını sağlamak

  C) Ulusal bilinci canlı tutmak

  D) İstanbul hükümetine uyarıda bulunmak

  E) Dünya kamuoyuna haklılığımızı ilan etmek  16. Amasya Genelgesi'nde bölgesel kurtuluşa karşı çıkılmış ve Sivas'ta milli bir kongre toplanması kararı alınmış olmasına rağmen Doğu illeri adına Erzurum Kongresi'nin toplanmasına karşı çıkmamıstı r.

  Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu durumun haklılığını ortaya koyan en önemli delildir?

  A) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nce yapılması

  B) Milli kararlar alınması

  C) Padişah ve halifenin de kurtarılacağının belirtilmesi

  D) Doğudaki cemiyetlerin birleştirilmesi

  E) Doğu'da Ermeni faaliyetlerine karşı düzenlenmesi

  17. Erzurum, Balıkesir ve Alaşehir kongreleri toplanış amacı olarak bölgeseldir. Ancak Erzurum Kongresi'nde alınan kararlarla Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde alınan kararlar karşılaştırıldığında Erzurum Kongresi'nde alman kararların en büyük farkı bölgesellikten çok ulusal olmasıdır.

  Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Erzurum'un merkezi bir yerde bulunması

  B) Batıda Yunan ilerleyişin hızlı olması

  C) Erzurum Kongresi kararlarının bütün vatanı ilgilendirmesi

  D) Kâzım Karabetimin XV. Kolorduya dağıtmaması

  E) Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri'nde yeter çoğunluğun olmaması  18. Erzurum Kongresi'nde;

  - Manda ve himayenin kabul edilmeyeceği

  - Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının sağlanması durumunda dıştan gelen insani yardımların kabul edilebileceği

  - Hıristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu imtiyazlar verilemeyeceği

  yönünde dış politika ile ilgili kararlar alınmıştır.

  Bu durum Erzurum Kongresi'yle ilgili:

  I. Güçler birliği ilkesini benimsemiştir.

  II. Evrensel düşüncelere olan saygısını göstermiştir.

  III. Bölgesel nitelikli olarak çalışmıştır.

  IV. Meclis gibi hareket etmiştir.

  V. Mahkeme özelliği göstermiştir.

  yargılarından hangisini doğrular?

  A) l B) II C) III D) IV E) V  19. Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'nden sonra İstanbul hükümetince görevden alınmayı, tutuklanmayı göze alması ve askerlikten istifa ederek Kongre için Erzurum'a gitmesi onun hangi özelliğini göstermektedir?  A) İleri görüşlülüğünü

  B) Devletçiliğini

  C) Batıcılığını

  D) İnkılâpçılığını

  E) Kararlılığını  20. Erzurum Kongresi'nde kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisi, gelecekte kişisel egemenlik düşüncesinin kabul edilemeyeceğinin göstergesidir?

  A) Azınlıklara ayrıcalıklar tanınamaz.

  B) Her türlü yabancı işgaline karşı ulus birlikte karşı koyacaktır.

  C) Manda ve himaye kabul olunamaz.

  D) Geçici bir hükümet kurulacaktır.

  E) Ulusal güçleri etkin, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.  21. Erzurum Kongresi kararlarından;

  "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz."

  maddesi ile ilgili;

  I. Bu madde Misak-ı Milli'de de yer almıştır.

  II. Bölgesel kurtuluş çareleri aranmıştır.

  III. Bütün Türk ulusunu ve vatanını ilgilendiren ulusal bir karar alınmıştır.

  IV. Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi düşünülmüştür.

  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) l ve II B) M ve IV C) III ve IV D) l ve III E) II ve III  22. Mustafa Kemal Atatürk'ün;

  - Manda ve himayeyi reddetmesi

  - "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" demesi

  aşağıdakilerden hangisini öncelikle gösterir?

  A) Mustafa Kemal'in Türk milletine güvendiğini

  B) Kurtuluş Savaşı'nın bittiğini

  C) İstanbul hükümetine başkaldırı yapıldığını

  D) Türk inkılâbının ihtilâl safhasının başladığını

  E) Mustafa Kemal'in askerlikten istifa ettiğini

  23.

  - Balıkesir Kongresi

  - Alaşehir Kongresi

  - Edirne-Lüleburgaz Kongresi

  Bu kongrelerin ulusal nitelik kazanamamalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yerel olmaları

  B) Katılımın az olması

  C) Lider baskısının olmaması

  D) Azınlıklara tepki göstermeleri

  E) İşgalciler tarafından engellenmeleri  24. Erzurum Kongresi'nin temel fikri kayıtsız şartsız bağımsızlık olmuş, vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı ilan edilmiş, işgalcilere de Türklüğün, ata yurdunu savunacağı anlatılmak istenmiştir.

  Buna göre Erzurum Kongresi'nde Türk milletinin bağımsızlığı ile ilgili;

  I. Bölgesel kurtuluşun sağlanması istenmiştir.

  II. Bağımsızlık koşulsuz olarak gerçekleştirilmelidir.

  III. İstanbul hükümetinin desteği alınmıştır.

  IV. Vatanın tamamı işgallere karşı korunmalıdır.

  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) l ve II B) l ve III C) II ve III D) II ve IV E) l ve IV  25. Aşağıdaki özelliklerinden, hangisi Erzurum Kongresi'nin ulusal kongre olamamasının bir nedeni olarak gösterilebilir?

  A) Yetkisi olmayan Mustafa Kemal'in başkan seçilmesi

  B) Anadolu'nun tümünün kongrede temsil edilememesi

  C) Osmanlı hükümetinden izinsiz toplanması

  D) Delege sayısının Sivas Kongresi'nden çok olması

  E) Diyarbakır, Mardin ve Elazığ delegelerinin engellemeler nedeniyle kongreye katılamaması  26. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

  I. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez

  II. Ulusal irade padişah ve halifelik makamını kurtaracaktır.

  III. Her türlü işgale karşı milletçe direnilecektir.

  IV. Hıristiyanlara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi kazanacak ayrıcalıklar verilemez.

  Bunlardan hangileri topraklarımızı parçalamak isteyen itilâf devletlerine bir mesajdır?

  A) l ve II B) l ve III C) II ve III D) II ve IV E) l ve IV  27. Milli Mücadele döneminde meydana gelen;

  I. Amasya Görüşmeleri'nin yapılması

  II. Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi olarak atanması

  III. Misâk-ı Milli'nin ilan edilmesi

  IV. Sivas Kongresi'nin toplanması

  V. Havza Genelgesini ilan edilmesi

  gelişmelerden hangileri Temsil Kurulu'nun etkisiyle meydana gelmemiştir?

  A) l ve II B) II ve III C) IV ve V D) II ve V E) l ve V  28.

  - Balıkesir ve Alaşehir kongreleri Yunan ilerleyişine karşı toplanmıştır. Batı cephesinin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

  - Erzurum Kongresi doğudaki Ermenilerin faaliyetlerine karşı toplanmış. Mustafa Kemal'in başkan seçilmesiyle çok önemli kararlar alınmıştır.

  Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini Erzurum Kongresi'nden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşgallere karşı toplanmaları

  B) Bölgesel kurtuluşu hedeflenmeleri

  C) Mustafa Kemal gibi bir teşkilatçı liderin önderliğinden yoksun olmaları

  D) Manda ve himaye düşüncesini benimsemeleri

  E) Erzurum Kongresi'nin kararlarını kabul etmemeleri  29.

  I. Fransız ihtilali sırasında yeni yönetim Napolyon Bonaparte'yi Mısır'a göndererek İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmeyi amaçlamıştır.

  II. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i Samsun'a göndererek buradaki karışıklıkları bitirmeyi hedeflemiştir.

  Napolyan ve Mustafa Kemal'in bu şekilde görevlendirilmelerinde benzer amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Merkezden uzaklaştırmak

  B) Yeni devlet için zemin hazırlamak

  C) İşgalcileri yurttan atmak

  D) Karışıklıkları bitirmek

  E) Sömürge elde etmek ve topraklarını genişletmek
   
 2. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  1. Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal'in 9. ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilmesinde etkili olmamıştır?

  A) İstanbul hükümetinin onu İstanbul'dan uzaklaştırmak istemesi
  B) Padişah tarafından daha önceden tanınan birisi olması
  C) Aldığı görevleri yerine getiren bir subay olması
  D) İstanbul hükümetinin kurtuluş savaşını başlatmak için göndermesi

  2. Kuva-yi Milliye'nin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Yurdumuzu düşmanlardan temizlemiştir.
  B) İşgalleri yavaşlatmış yer yer durdurmuştur.
  C) Milli güçlere zaman kazandırmıştır.
  D) İsyanların bastırılmasında rol oynamıştır


  3. M. Kemal Sivas Kongresinin yapılacağını nerede duyurmuştur?

  A) Samsun'a Çıkışında
  B) Havza Mitinginde
  C) Amasya Genelgesinde
  D) Erzurum Kongresinde

  4. Amasya Genelgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olamaz?

  A) Ulusal Kurtuluş Savaşının gerekçesi belirlenmiştir
  B) Milli sınırlarımız çizilmiştir.
  C) Millet iradesine önem vermiştir.
  D) Kurtuluş Savaşının yöntemi belirlenmiştir.
  5. Yurdumuzdaki Milli Cemiyetler nerede birleştirilerek tek isim altında toplanmıştır?

  A) Amasya Genelgesinde
  B) Erzurum Kongresinde
  C) Amasya Protokolünde
  D) Sivas Kongresinde
  6. Manda ve Himaye kesin olarak aşağıda-kilerden hangisinde reddedilmiştir?

  A) Sivas Kongresinde
  B) Erzurum Kongresinde
  C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
  D) Amasya Tamiminde


  7. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde görüşülen konulardan biri değildir?

  A) Azınlık hakları
  B) Boğazlar
  C) Ulusal irade
  D) Milli sınırlar

  8. I. Doğu meselesi çözümlendi
  II. Yeni bir devlet anlayışı fikir ortaya çıktı.
  Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

  A) Erzurum Kongresi
  B) Amasya Genelgesi
  C) Misak-ı Milli Kararları
  D9 Sivas Kongresi
  9. I. Erzurum Kongresi
  II. Sivas Kongresi
  III. Amasya Genelgesi
  IV. Amasya Görüşmeleri
  V. İstanbul'un işgali
  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş-tir?
  A) I-II-III-IV-V B) II-IV-III-V-I C) III-I-II-IV-V D) III-I-IV-II-V
  10. Mustafa Kemal ile Amasya görüşmelerini yapan İstanbul hükümeti ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

  A) Damat Ferit Paşa hükümeti -Enver Bey
  B) Ali Rıza Paşa hükümeti-Salih Paşa
  C) Ahmet İzzet Paşa hükümeti-Refet Bey
  D) Salih Paşa hükümeti-Bekir Sami Bey
   
 3. ögrenci

  ögrenci Misafir Ziyaretçi

  cevaplarını da gönderir misiniz ltfn
   
 4. lincol

  lincol Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  17 Temmuz 2007
  Mesaj:
  103
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
 5. paflagonya

  paflagonya Yeni Üye Üye

  Katılım:
  22 Kasım 2007
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  TEŞEKKÜRLER :)
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş