1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

İpek Yolunda Türkler: İslam Tarihi

'İpek Yolunda Türkler' forumunda erkanisanmaz tarafından 19 Aralık 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,759
  Alınan Beğeniler:
  5,353
  Ödül Puanları:
  113
  İSLAM TARİHİ

  İslamiyet’ten Önce Arap Yarımadasının Durumu:
  - İslamiyet’ten önce Arap yarımadasında Putperestlik yaygındı. Diğer dinler:-Sabilik : (Yıldız ve gök cisimlerine tapma)
  -Mecusilik: ( Zerdüşt inancı. Ateşe tapma ) –Hıristiyanlık -Yahudiler -Hanif : (Hz.İbrahim’in tek tanrı inancı. Puta tapmazlar, içki içmezler ve haksızlık yapmazlardı. Hz. Muhammed’in anne ve babası da Hanif dinine bağlıydılar.)
  - Bu dönemde kabileler arasında kavgalar vardı. Sadece haram aylarda savaşmazlar bu dönemde Kabe’deki putları ziyaret ederlerdi.
  - Arap toplumu göçebe (bedevi) ve yerleşik halk olmak üzere ikiye ayrılırdı.

  HZ MUHAMMEDİN HAYATI
  :
  - 571 yılında Mekke’de doğdu. Annesinin adı Âmine, babasının adı Abdullah’tır.
  - Babası doğmadan öldü, ona dedesi Abdülmuttalib baktı. Dedesi ölünce bu kez amcası Ebu Talib baktı.
  - Hz. Muhammet amcası ile ticaret yaptı. Güvenirliğinden dolayı “Muhammed’ül emin” (Güvenilir Muhammed) adıyla anıldı.
  - 25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi.
  -40 yaşına doğru toplumdan uzaklaşarak zamanın çoğunu Hira Mağarasında geçirmeye başladı. Burada Cebrail (a.s) ona ilk vahiyi getirdi ve peygamberliği başladı. (611)
  - Hz. Muhammed’e ilk inananlar: -Hz.Hatice -Hz.Ali -Hz.Ebubekir -Zeyd b. Harise
  - Hz. Muhammed Mekkeliler tarafından tehdit edilince Mekke’den Medine’ye göç etti. 622 yılında bu göçe “Hicret” adı verilir.
  - Mekke’den Medine’ye göçenlere “Muhacir” (göçmen), Medinelilere de “Ensar” (Yardımcı) adı verilir.
  - Hicretle Medine’de ilk İslam Devleti kurulmuş oldu.

  Hz. Muhammed’in Savaşları
  :
  Bedir Savaşı
  Tarih: 624 Taraflar: Mekkeli müşrikler - Medineli Müslümanlar
  Sebep: Müslümanlar Mekke’den göç ederken bütün mallarını bırakmışlardı. Bunlara karşılık Mekke kervanını vurmaya karar verdiler.

  Sonuç:
  1-Zafer Müslümanların oldu.
  2-Esirler 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretirlerse serbest kalacaklardı.

  Önemi:
  1-Mekke ile Medinelilerin ilk savaşıdır.
  2-Savaşın diğer bir ismi de Akrabalar savaşıdır.
  3- Savaş sonunda Hz. Muhammed’in esirler ile ilgili aldığı karar eğitime ne kadar önem verdiğini göstermektedir.

  Uhud Savaşı
  Tarih: 625 Taraflar: Mekkeli müşrikler - Medineli Müslümanlar
  Sebep: Mekkeliler Bedir Savaşı’nın öcünü almak istediler.
  Sonuç: 1-Hz. Muhammed yaralandı. 2-Hz. Hamza şehit oldu.
  Önemi: Müslümanlar peygamberin sözünün dinlememenin cezasını ilk kez çektiler.

  Hendek Savaşı
  Tarih: 627 Taraflar: Mekkeli müşrikler - Medineli Müslümanlar
  Sebep: Mekkeliler İslamiyet’in yayılmasını istemiyorlardı.
  Sonuç: Selman-ı Farisi adlı bir İranlının tavsiyesi ile Medine’nin etrafında hendekler kazıldığı için Mekkeliler geri dönmek zorunda kaldılar.
  Önemi: Hendek Savaşı, Mekkelilerin Müslümanların üzerine yaptığı son saldırı oldu. Bundan sonra Mekkeliler savunmaya çekildiler.

  Hudeybiye Antlaşması
  Tarih: 628 Taraflar: Mekkeli müşrikler - Medineli Müslümanlar
  Önemli maddeleri: 1-Her iki taraf birbiri ile 10 yıl savaşmayacak. 2-Müslüman olup Medine’ye giden kişiler Medine’ye alınmayacak, Medine’den Mekke’ye gelenler ise geri verilmeyecek. ( Bu madde daha sonra kaldırılmıştır. Çünkü Medine’ye alınmayan Müslümanlar Mekke’ye dönmediler ve Mekke ile Medine arasında kalıp Mekke kervanlarını vurmaya başladılar.)
  Önemi: Mekkeliler Müslümanların varlığını kabul etmişlerdir.

  Hayber’in Fethi
  Tarih: 629 Taraflar: Müslümanlar - Yahudiler
  Sebep: Yahudiler, Mekkeliler ile birleşip Müslümanlara zarar veriyorlardı.
  Sonuç: Medine-Şam yolu güvenlik altına alındı.


  Mekke’nin Fethi
  Tarih: 630 Taraflar: Mekkeliler - Müslümanlar
  Sebep: Mekkeliler Müslümanlara karşı kuvvet toplamaya başlamışlardı.
  Sonuç: 1-Hz.Muhammed, Kabe’yi ziyaret ederek putları kırmıştır. 2-Bütün Mekkeliler İslamiyet’i kabul ettiler. 3-Mekke’nin fethi bütün Arabistan’ın fethini sağlayan önemli bir başlangıç oldu. 4-Mekke’nin fethi ile İslam Devleti kuruldu.
  Hz. Muhammed’in Vefatı
  Hz.Muhammed, son seferi olan Tebük seferinden dönüşte hastalandı. İmamlığı Hz.Ebubekir’e bıraktı ve 8 Haziran 632’de vefat etti.
  Hz.Muhammed, vefat ettiği odaya gömüldü.
  Hz.Muhammed’in mezarına Ravza-yı Mutahhara (Cennet bahçesi) adı verilir.
  ( Peygamberin mezarı Medine şehrindedir.)
  -** Hz. Muhammed’den sonra Dört Halife dönemi başladı. Halifeler seçimle iş başına geldiler.
  - Şam valisi Muaviye EMEVİ devletini kurarak halifeliği saltanat haline getirdi.

  EMEVİLER:

  - 661 yılında Muaviye tarafından Şam merkez olmak üzere kuruldu.
  Emevilerin İslam Dünyasında Yaptıkları Yenilikler:
  1-Hilafeti saltanat haline getirdiler.
  2-Arap olmayanlara kötü davranarak Arap ırkçılığını başlattılar.
  3-İslam Devleti’nin gerçek anlamda kurulmasını sağladılar.
  4-İslam Devleti en geniş sınırlarına Emeviler döneminde ulaşmıştır.
  - Türkler Emevilerin Arap olmayanlara kötü davranması nedeniyle Müslüman olmadılar.

  Emevi Devleti’nin Yıkılış Sebepleri:
  1-Önemli görevlere Emevi soyundan olanları getirmeleri
  2-Arap olmayan Müslümanlara değer vermemeleri
  3-Hz.Ali’nin oğullarının hilafeti ele geçirme çabaları
  4-Hz.Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan gelenlerin Emevlere karşı olması
  5-Fetihlerin durması
  6-Emevi ailesi arasındaki geçimsizlik
  -Emevi ailesi Abbasiler tarafından yok edilmiştir.

  ABBASİLER:

  - 750 yılında Emevileri yıkarak, Ebu’l-Abbas Abdullah tarafından Bağdat başkent olmak üzere kuruldu.
  - Abbasiler Emevilerin aksine ırk ayrımı yapmadılar. Bu dönemde birçok Türk Abbasilerde önemli görevlere geldi.
  - Abbasiler bilime önem verdiler. Harezmi gibi birçok bilgin bu dönemde yetişti.
  - Abbasiler Türk askerleri ve aileleri için “Samarra” Şehrini kurdular.
  Türklerin Müslüman Olmaları:
  - Araplarla Çinliler arasında yapılan “Talas Savaşı”nda Türkler Arapları desteklemişlerdir. Araplar savaşı kazanmıştır.
  - Bu savaştan sonra Türkler İslamiyet’e geçmeye başladı.
  -İlk Müslüman olan Türkler, Karluk, Yağma ve Çiğil boylarıdır.
  - Devlet olarak; İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır.

  KARAHANLILAR
  -Uygurların yıkılması ile Karluklar, Çiğil ve Yağma Türkleri ile birleşerek Karahanlılar Devleti'ni kurdular (840).
  -** İlk Müslüman Türk devletidir.
  -Satuk Buğra Han, İslamiyeti kabul etti. Karahanlılar, 960 yılından itibaren Müslüman bir Türk devleti haline geldi.
  Karahanlılar, iç karışıklıklar sonunda doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Doğu Karahanlılar Karahitaylılar tarafından ortadan kaldırıldı (1211 ). Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar tarafından yıkıldı (1212).

  **** Kaşgarlı Mahmut “Divan_ı Lügâti Türk” adlı eseri yazmıştır. Amacı Türkçenin Arapçadan zengin bir dil olduğunu anlatmak ve Türkçeyi öğretmek için yazmıştır.
  -**** Yusuf Has Hacip “Kutadgu Bilig” adlı eseri yazmıştır.Kutadgu Bilig Mutluluk Bilgisi anlamına gelir. Bu öğüt ve ahlak konusunda bilgiler verir. İnsanların iyi olması için neler yapması gerektiğini anlatır.

  GAZNELİLER

  - Alp Tigin Saman oğulları Devleti'nde hassa komutanı idi. Horasan'a vali olarak atandı. Bu görevden alınması üzerine Gazne'ye gitti. Yerli hanedanı devirerek bağımsız bir beylik kurdu. Başlangıçta Saman oğullarına bağlı olarak yaşadılar. Bu devletin yıkılmasından sonra bağımsız oldular.
  - Ceyhun'a kadar uzanan topraklar, Gaznelilerin eline geçti.
  - Gaznelilerin en parlak dönemi Sultan Mahmut (Gazneli Mahmut) devridir.
  -Sultan Mesut, Büyük Selçuklularla Dandakan Savaşını yaptı ve yenildi. Bu savaştan sonra Selçuklular resmen kuruldu.
  - Gazneliler savaşlarda filleri kullanıyordu. Buda karşı orduların dikkatini dağıtıyordu.

  BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ
  :
  - Selçuk Bey kendine bağlı Oğuz boylarını toplayarak Cend şehrine yerleşti. Fakat bu dönemde Selçuklular devlet olarak kurulmadı.
  - Çagrı ve Tuğrul kardeşler ülkenin başına geçtikten sonra, 1015 ten itibaren Anadolu’ya akınlar düzenlediler.
  - Çağrı bey 1040 yılında Gaznelileri Dandanakan Savaşında yenince Büyük Selçuklu devleti resmen kuruldu.
  - Tuğrul bey adına para bastırdı, hutbe okuttu. Bunlar bir kişinin sultan olması için yapardı.
  10
  - Malazgirt Savaşı (1071):
  - Anadolu’ya akınlar düzenleyen Selçuklu hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romanos Diyagones (Romen Diyojen) arasında yapıldı. Selçuklular bu savaşı kazandı.
  - Malazgirt Savaşı’nın önemi:
  1- Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.2- Anadolu’da Türk Devletleri Kurulmaya başladı.
  -
  ** Nizamülmülk Selçukluların en ünlü veziridir. Çok iyi devlet adamıdır. Aynı zamanda dönemin üniversitesi sayılan “Nizamiye Medreselerini” kurdu. Ayrıca “Siyasetname” adlı eser yazmış. Bu eserde devlet işlerinin nasıl olması gerektiğini anlatmıştır.
  - Büyük Selçuklular Karahitaylılar ile yapılan Katvan Savaşından sonra yıkılma sürecine girdi.(1141). Sulatn Sencer’in 1157 yılında ölmesi ile yıkıldı.

  ESKİ TÜRK TOPLUMUNDA GELENEK VE GÖRENEKLER
  :
  - İlk Türk devletlerinde bir çocuk kahramanlık göstermeden ad konmazdı.
  - İlk Türklerde ülke hanedan (sultan) ailesinin ortak malı sayılırdı.
  -İlk Türklerde hükümdarın eşine Hatun denirdi.
  - ilk Türk Devletlerinde devlet işleri Kurultay (Toy ) adı verilen mecliste görüşülürdü.
  - İlk Türk devletlerinde ölüler “Yuğ”adı verilen cenaze törenleri ile gömülürdü.
  - Ölüler “Kurgan” denilen mezarlara gömülür, öldürdükleri düşman sayısı kadar mezarlarına “Balbal”denilen taşlar dikerlerdi.
  - İlk Türklerde müzik önemli yer tutardı. Kopuz önemli müzik aletidir.
  - İlk Türk devletleri Şamanizm dini başta olmak üzere Manehizm, İslamiyet, Hıristiyanlık, Musevilik gibi dinlere inandılar. Daha sonra İslamiyet hızla yayıldı. Nedeni İslamiyet’in kendi inanışlarına yakın olması nedeniyle hızla yayıldı.
  - Nevruz bahar bayramıdır. Selçuklulardan itibaren Osmanlılar ve günümüzde kutlanır. 21 mart baharın başlangıcı sayılır.

  - llk Türk Destanları :
  1.Altay -Yakut : Yaradılış Destanı
  2.Sakalar Dönemi: a.Alp Er Tunga Destanı b.Şu Destanı
  3.Hun Dönemi:Oğuz Kağan Destanı
  4.Köktürk Dönemi:a.Bozkurt Destanı b.Ergenekon Destanı
  5.Uygur Dönemi: Türeyiş Destanı b. Göç Destanı

  - Dede Korkut Hikayeleri de önemli edebiyat eserleridir.
   
  esensena bunu beğendi.
 2. kepsutlu

  kepsutlu Üye Üye

  Katılım:
  24 Mayıs 2007
  Mesaj:
  37
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  teşekkürler
   
 3. aysecagil

  aysecagil Yeni Üye Üye

  Katılım:
  26 Aralık 2008
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş