1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

İnkılap Tarihi 6. Ünite Çalışma Kitabı Sorularının Cevapları

'Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ö' forumunda Performans tarafından 13 Mayıs 2008 tarihinde açılan konu

 1. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı 6. Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Cevapları
  6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK ‘ÜN ÖLÜMÜ

  ETKİNLİKLER:
  PERFORMANS ÖDEVİ

  1.İKİ DÖNEMDE TÜRKİYE
  2.DÜŞÜNCEDEN EYLEME GEÇİŞ
  3.HATAY
  4.DÜNYANIN GÖZÜNDE ATATÜRK
  ÖZ DEĞERLENDİRME

  1. İKİ DÖNEMDE TÜRKİYE

  Aşağıdaki boş bırakılan bölümlere Türkiye’nin Lozan Antlaşması’ndan sonraki ve günümüzdeki sınırları ile komşularını belirten haritalar çiziniz. Haritaları farklı renklerdeki kalemlerle boyayınız. Daha sonra aşağıdaki soruları haritalara göre cevaplayınız.

  1. Lozan Antlaşması’ndan sonraki komşularımız ile günümüzdeki komşularımızı karşılaştırınız. Hangi farklıları gördüğünüzü yazınız.

  2. İki harita arasında sınırlarımız arasındaki farklar nelerdir?

  3. Günümüzde bağımsız olan ancak Lozan Antlaşması’ndan sonra henüz bağımsızlığını kazanmamış devletler hangileridir.

  2. DÜŞÜNCEDEN EYLEME GEÇİŞ

  A. Aşağıda Atatürk’ün dış siyasete ilişkin sözlere bulunmaktadır. Önce bu sözleri Türk dış siyasetinin hangi esaslarla ilişkin olduğunu yazınız. Daha sonra bu esaslara uygun olarak çözümlenmiş dış politika olaylarına birer örnek yazınız.

  B. Aşağıda yer alan dış politikaya ait olaylarda Türkiye hangi devlet ya da devletlerle görüşmeler yapmıştır? Olayların sebep ve sonuçları nelerdir? Türkiye verilen bu olaylardan hangi kazançları elde etmiştir? Tabloda uygu yerlere yazınız?

  Olaylar Taraf Devletler Sebepler Sonuçlar Kazançlar
  Musul Sorunu
  Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  Balkan Antantı
  Sadabat Paktı

  3. HATAY

  Aşağıdaki metni okuyunuz, devamındaki soruları cevaplarını arkadaşlarınızla tartışarak yazınız.

  *Atatürk sorunu Milletler Cemiyetine götürerek hangi yollarla çözümlemeye tercih etmiştir?

  *Atatürk’ün Hatay’ı şahsi meselesi olarak görmesinin nedenleri neler olabilir?

  *Hatay’daki Türkler, Fransızlar hakkında ne düşünüyor olabilir?

  *Hatay Halkının bölgede yaşanan olaylar konusunda düşündüğü çözüm yolları nelerdir?

  *Metinde Atatürk’ün Türk dış politikasına yönelik hangi ilkelerini görüyorsunuz? Atatürk’ün hangi özelliği Hatay’ın bağımsızlığında etkili olmuştur?

  *Atatürk’ün Hayat’ın anavatana katılması için yaptıkları olmasaydı Hatay halkının o dönemde ve günümüzde yaşaması muhtemel problemler neler olabilir?

  4. DÜNYANIN GÖZÜNDE ATATÜRK

  Aşağıda Atatürk hakkında çeşitli sözler ve gazete haberleri verilmiştir. Bu sözleri ve haberleri okuyarak Atatürk’ün hangi kişilik özelliklerinden bahsedildiğini yazınız.

  13 Kasım 1938 tarihli bir gazete haberi

  11 Kasım 1938 tarihli bir gazete haberi

  16 Kasım 1938 tarihli bir gazete haberi
  “Asker devlet adamı çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. kendisi Türkiye’nin dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza o,Türklere bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.”
  “insan teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O,tetiktir, hazır, cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.”
  “Atatürk’ün reformları pek göze çarpıcı olduktan başka, Türkiye’yi ekonomik bakımdan yeniden diriltmek uğrunda ki eseri daha da dikkatli çekicidir. Çok daha önemlisi şudur ki Atatürk’ün halk enerjisini diriltebilmiştir
  “herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birden bire harekete geçmek iktidarı, onun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir.”
  “Atatürk öyle bir insandı ki, ne İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi istemez.”
  1.İKİ DÖNEMDE TÜRKİYE
  AŞAĞIDA BOŞ BIRAKILAN BÖLÜMLERE TÜRKİYE’NİN LOZAN ANTLAŞMASI’NDAN SONRAKİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SINIRLARI İLE KOMŞULARINI BELİRTEN HARİTALAR ÇİZİNİZ.HARİTALARI FARKLI RENKLERDEKİ KALEMLERLE BOYAYINIZ.DAHA SONRA AŞAĞIDAKİ SORULARI HARİTALARA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

  LOZAN ANTLAŞMASINDAN SONRA TÜRKİYE

  1.Lozan antlaşmasından sonraki komşularımız ile günümüzdeki komşularımızı karşılaştırınız.Hangi farkları gördüğünüzü yazınız.

  Sovyetler Birliği yerinde Ermenistan ve Gürcistan ile sınırlarımız vardı,on iki ada günümüzde Yunanistan’ın fakat o zamanlar İtalya’nınmış.

  2.İki harita arasında sınırlarımız arasındaki farklar nelerdir?
  Sınırlarımız iki haritadada aynı fakat komşularımız değişik.


  3.Günümüzde bağımsız olan ancak Lozan Antlaşması’ndan sonra henüz bağımsızlığını kazanamamış devletler hangileridir?
  Azerbayca, Ermenistan ve Gürcistan devletleri.

  2.DÜŞÜNCEDEN EYLEME GEÇİŞ
  A.Aşağıda Atatürk’ün dış siyasete ilişkin sözleri bulunmaktadır.Önce bu sözlerin Türk dış siyasetinin hangi esasları ile il işkili olduğunu yazınız.Daha sonra bu esaslara uygun olarak çözümlenmiş dış politika olaylarına birer örnek yazınız.

  ’’Dış siyaset,iç kuruluş ve iç siyasete dayandırılmak zorunluluğundadır;yani iç kuruluşun kaldıramayacağı genişlikte olmamalıdır.Yoksa hayali dış siyasetler peşinde dolaşanlar,dayanak noktalarını kendiliğinden kaybederler.’’
  Bu Türk dış politikasının’’ gerçekçi’’ esasıyla ilişkilidir.

  ’’Türkiye’nin güvenliğini amaçlayan,hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış doğrultusu,bizim daima ilkemiz olacaktır’’

  Bu Türk dış politikasının ‘’barışçı’’ esasıyla ilişkilidir.

  ’’ Türk ulusu iki köklü nitelikle uluslar arası ilişkilerde kendini göstermektedir.Bunlardan biri ulusumuzun kendini savunmak için sarsılmaz bir kararla saygı duyulmaya değer bir güçte olması,diğeri,ulusumuzun dostluklarına ve antlaşmalarına,durum ne olursa olsun,değişmez bir bağlılıkla uyacağına inanılmasıdır.’’

  Bu Türk dış politikasının ‘’bağımsızlık’’esasıyla ilişkilidir.

  ’’ Takip olunması akla uygun olan siyaset milletin doğal kabiliyet ve ihtiyacına uygun olanıdır.Bizim için ne İslam birliği ve ne de Turanizm mantıki bir siyasi prensip olamaz inancındayım.’’

  Bu Türk dış politikasının ‘’ hukuka bağlılık’’esasıyla ilişkilidir.
  B:Aşağıda yer alan dış politikaya ait olaylarda Türkiye hangi devlet ya da devletlerle görüşmeler yapmıştır?Olayların sebep ve sonuçları nelerdir? Türkiye verilen bu olaylardan hangi kazançları elde etmiştir?Tabloda uygun yerlere yazınız.
  MONTRÖ BOĞAZLAR
  SÖZLEŞMESİ
  Taraf Devletler
  Türkiye,Bulgaristan,
  Yunanistan,Fransa,İngiltere
  Japonya,Romanya,Sovyetler
  Birliği,Yugoslavya
  Sebebler
  TÜRKİYE BOĞAZLARI KORUMA GÜCÜNÜN AZLIĞINDAN ŞİKAYET EDEREK TÜRKİYENİN TALEBİ ÜZERİNE TOPLANMIŞTIR. BOĞAZLARIN SAVUNULMASI TÜRKİYE’YE BIRAKILDI
  Sonuçlar
  Türkiye’deki egemenlik
  Kazançlar
  Kısıtlaması kalktı
  3.HATAY
  …Bu dönemde Fransızlarla,konuyla ilgili çeşitli anlaşmalar imzalandıysada,Suriyelilerle de Hatay’ın kendilerine bağlanması için çalışıyorlardı.Nitekim Fransa Ankara antlaşması’na aykırı olarak İskenderun’u Suriyeliler de Hatay’ın kendilerine bağlanması için çalışıyorlardı.Nitekim Fransa Ankara Antlaşmasına aykırı olarak İskenderun’U Suriye’ye devredince Atatürk bu yöreye ‘Hatay’adını vererek Milletler Cemiyetine götürdü.Atatürk’ün bu konudaki beyanatındaki bir cümlesi çok çarpıcıdır:
  ’’…Dünyanın bu durumda böyle bir meselenin Türkiye ile Fransa arasında silahlı mücadeleye dönüşmesi katiyen olası değildir.Fakat ben bunu da hesaba kattım.Ve kararımı vermiş bulunuyorum.Şayet ufukta bu yolda binde bir ihtimal belirse yani Fransa ile çatışmak gerekse Türkiye’nin reisliğinden ve hatta meclis zalığından çekileceğim ve bir fert olarak bana ilhak edecek birkaç arkadaşla Hatay’a girerek mücadeleye devam edeceğim.’’

  Atatürk sorunu Milletler Cemiyetine götürerek hangi yollarla çözümlemeyi tercih etmiştir?

  Atatürk’ün Hatay’ı şahsi meselesi olarak görmesinin nedenleri neler olabilir?

  Fransızlar,taahhütlerini yerine getirmedikleri gibi Hatay Türkü’nü baskı altına alarak onların faaliyetlerini engellemeye çalışıyorlardı.Buna rağmen bölgenin vatansever ahalisi anavatana katılacakları günü sabırsızlıkla beklemekteydi.Türkiye’ deki inkılaplar bölgedeki ahali tarafından hemen benimseniyordu.Nitekim şapka inkılabından sonra bölgede yapılan olumsuz propagandaya
  ’’Türkler buraya gelirse size şapka giydirecekler.’’şeklindeki sözlere karşılık olarak,bir ihtiyar Türk’ün ’’Oğul,oğul onlar buraya gelsin de ben başıma işkembe bile geçirir gezerim.’’şeklindeki cevabı ilgi çekicidir.

  Hatay’daki Türkler,Fransızlar hakkında ne düşünüyor olabilirler?

  Hatay halkının bölgede yaşanan olaylar konusunda düşündüğü çözüm yolları nelerdir?

  Atatürk’ün,yine 1937’deki Cumhuriyet Bayramı’nda Fransız Büyükelçisine söylediği şu sözler son derece önemlidir:

  ’’Ben toprak büyütme meraklısı değilim.Barışı bozma gibi bir alışkanlığımda yok.Ancak muhedeye dayanan hukukumuzun isteyicisiyim.Yani Hatay’a ayrı bir varlık hükmü içeren anlaşmayı alamazsam edemem.Meclis kürsüsünden milletime söz verdim.Hatay’ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır.Sözümü yerine getiremezsem onun huzuruna çıkamam.Ben şimdiye kadar yenilmedim.Yenilirsem bir dakika yaşayamam.Bunu bilerek sözümü mutlaka yerine getireceğimi düşünerek benim dostluğumu bildiriniz ve lütfen doğrulayınız.’’

  Metinde Atatürk’ün Türk dış politikasına yönelik hangi ilkelerini görüyorsunuz?Atatürk’ün hangi özelliği Hatay’ın bağımsızlığında etkili olmuştur?

  Atatürkün,Hatay’ın anavatana katılması için yaptıkları olmasaydı Hatay halkının o dönemde ve günümüzde yaşaması muhtemel problemler neler olabilirdi?

  4.DÜNYANIN GÖZÜNDE ATATÜRK

  Aşağıda Atatürk hakkında çeşitli sözler ve gazete haberleri verilmiştir.Bu sözleri ve haberleri okuyarak Atatürk’ün hangi kişilik özelliklerinden bahsedildiğini yazınız.

  ‘’Asker-devlet adamı,çağımızın en büyük liderlerinden biri idi.Kendisi,Türkiye’nin,dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır.Keza O,Türklere bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden,kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.’’

  ‘’İnsanı teslim alıcı fevkalde önderlik kuvveti vardır.O,tetiktir,hazır cevaptır,dikkati çekecek kadar zekidir.’’

  ‘’Atatürk’ün reformları pek göze çarpıcı olduktan başka,Türkiye’yi ekonomik bakımdan yeniden diriltmek uğrundaki eseri daha da dikkat çekicidir.Çok daha önemlisi şudur ki,Atatürk,halk enerjisini diretebilmiştir.’’

  ‘’Herhangi bir olayı deriniyle anlamak,çıkar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidarı,onun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir.’’

  ‘’Atatürk öyle bir insandır ki,hayali değildir.İstediğini bilir,bildiğini yapar,yapamayacağı bir şeyi de istemez.’’
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş