1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

İlk Çağ Medeniyetleri

'Yeryüzünde Yaşam Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 18 Nisan 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,759
  Alınan Beğeniler:
  5,352
  Ödül Puanları:
  113
  1. Mezopotamya, dünya medeniyetleri içinde tarih çağlarına giren ilk medeniyettir. Pek çok konuda öncü sayılabilir.
  Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya medeniyetine ait değildir?
  A) İlk yazının kullanılması
  B) İlk defa yazılı kanunlara rastlanması
  C) Uzay ile ilgili ilk araştırmaların yapılması
  D) İlk demokratik yönetimin kurulması
  E) İlk imparatorlukların görülmesi

  Çözüm:
  - İlk yazı, Sümerler tarafından kullanılmıştır.
  - İlk yazılı kanunlar sümer kralı Urgakina tarafından oluşturulmuştur.
  - Ay ve güneşin hareketleri Sümerler ve Babiller tarafından hesaplanmıştır.
  - İlk imparatorluk Akadlar tarafından kurulmuştur.
  - İlk demokrasi hareketleri Yunanlılarda görülmüştür.
  Buna göre, cevap "D" seçeneğidir.

  2. Sümerler çeşitli gök varlıklarına taptıklarından, tapınaklarından uzay cisimlerini gözleyerek, önemli astronomi bilgilerine ulaşmışlardır.
  Bir tür rasathane haline gelen bu tapınaklara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Piramit B) Sunak C) Patesi D) Agora E) Ziggurat

  Çözüm: Sümerler çok tanrılı dinlere inanmışlar, ibadet ettikleri yerlere de Ziggurat adını vermişlerdir. Zigguratlar ayrıca rasathane(gözlem evi) görevi de yapardı.
  Buna göre, cevap "E" seçeneğidir.

  3.
  I. Asurlar
  II. Frigler
  III. Urartular
  IV. Fenikeliler
  V. İyonlar
  Yukarıda verilen İlk Çağ medeniyetleri içinde, ticari faaliyette en ileri olanlar, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I, II ve III B) II, III ve IV C) I, IV ve V D) III, IV ve V E) I, II ve V

  Çözüm:
  Asurlular Kara ticaretinde
  Fenike ve İyonlar Deniz ticaretinde
  Gelişerek koloniler oluşturmuşlardır.
  Buna göre, cevap "C" seçeneğidir.

  4. Aşağıda verilen Yunan medeniyeti ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Çok tanrılı dine inanıp, tanrılarını insanlar gibi düşünmüşlerdir.
  B) Felsefede çok ileri gitmişlerdir.
  C) İlk harf yazısını bulmuşlardır.
  D) Deniz ticareti ile uğraşmış, çok zenginleşmişlerdir.
  E) Aristokratik cumhuriyetle yönetilmişlerdir.

  Çözüm: A, B, D ve E seçenekleri Yunan Medeniyetinin özelliklerindendir.
  İlk harf yazısını ise Fenikeliler bulmuştur. Buna göre, cevap "C" seçeneğidir.

  5. Yazı insanlığın en önemli buluşu olup, bilgi birikiminin günümüze kadar ulaşmasında rol oynamıştır. Anadolu’da tarihi devirler de, çivi yazısının kullanılması ile başlamıştır.
  Çivi yazısını Anadolu’ya getiren medeniyet, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Asurlular B) Frigler C) Sümerler D) Hititler E) İyonyalılar

  Çözüm: Asurlular Anadolu'da yapmış olduğu ticaret sayesinde burada bazı koloniler oluşturmuştur. Ayrıca ticaret sayesinde Anadolu'ya yazıyı getirmişler ve Anadolu'nun tarih çağlarına girmesinde etkili olmuşlardır.
  Buna göre, cevap "A" seçeneğidir.

  6. Günümüzde dünyanın önemli bir bölümü ile birlikte bizim de kullandığımız yazı, birçok medeniyetin katkılarıyla şekillenmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, söz konusu Latin alfabesinin tarihsel gelişimine katkıda bulunmamıştır?
  A) Fenikeliler B) İyonyalılar C) Yunanlılar D) Hititler E) Romalılar

  Çözüm: Fenikelilerin bulmuş olduğu harf yazısını daha sonraları İyonlar, Yunanlılar ve Romalılar geliştirerek Latin alfabesini ortaya çıkmışlardır. Hititler ise harf yazısı yerine çivi yazısını kullanmışlardır.
  Buna göre, cevap "D" seçeneğidir

  7. İlk Çağ’da Çin ve Hindistan’da ortaya çıkan Lao-Çe ve Konfiçyüs dinlerinin ortak özellikleri, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Tanrılarını insanlar gibi düşünmüşlerdir.
  B) Ölüm sonrası hayata inandıklarından, mumyacılık gelişmiştir.
  C) Tabiat kuvvetlerini, Tanrı olarak kabul etmişlerdir.
  D) Gökyüzü cisimlerini Tanrı olarak benimsemişlerdir
  E) Ahlaki prensipleri, dini kurallar haline getirmişlerdir.  8. Aşağıda, bazı toplumların adları ve dünya medeniyetinde önem taşıyan ilk buluşlar verilmiştir.
  Verilen eşleşmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Mısırlılar – İlk güneş esaslı takvim
  B) Sümerler – İlk yazılı kanunlar
  C) Fenikeliler – İlk harf yazısı
  D) Yunanlılar – İlk demokratik yönetim
  E) Asurlular – İlk çivi yazısı

  Çözüm: A, B, C, D seçeneklerinde verilen eşleştirmeler doğrudur. İlk çivi yazısı Asurlara değil Sümerlere aittir.
  Buna göre, cevap "E" seçeneğidir.

  9. Dünyanın ilk yazılı kanunları Urganika (Sümer) ve sonra Hammurabi (Babil)’ye aittir. Bu kanunlar incelendiğinde Babil kanunlarında cezaların ağır olup şiddet içerdiği, Sümer kanunlarının ise tazminat esasına dayalı olduğu görülür.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
  A) Babil’de suç oranının daha fazla olduğunun
  B) Babil krallarının yönetimde yetersiz olduğunun
  C) İki toplum arasında gelenek ve kültür farkı olduğunun
  D) İki toplumun farklı coğrafi bölgelerde yaşadığının
  E) Sümerlerin çok zengin olduğunun

  Çözüm: İlk çağ medeniyetlerine bakıldığında bazı devletlerin ceza kanunları ağır (kısasa kısas) bazılarınınki de hafiftir. (fidye esası). Buna aynı bölgede yaşayan iki devletten Babiller ve Sümerleri örnek gösterebiliriz. Babillerde cezalar ağır iken Sümerlerde fidye yani para esasına dayanır. Bunun en önemli nedeni de iki toplum arasındaki gelenek ve kültür farkıdır.

  10. Eski Mısır’da “hayatın ölümden sonra da devam edeceği, ancak bunun için bedenin korunması gereği” inancı vardı.
  Bu inancın doğal sonucu, aşağıdaki gelişmelerden hangisidir?
  A) Astronomi alanında gelişmeler
  B) Geometri biliminin ilerlemesi
  C) Ticaretin büyük önem kazanması
  D) Tıp ilminin gelişmesi
  E) Merkezi otoritenin kuvvetlenmesi

  Çözüm: Mısır Medeniyetinde hayatın ölümden sonrada devam edeceğine inanıldığı için mumyacılık sanatı dolayısıyla tıp bilimi büyük bir gelişme göstermiştir.
  Buna göre, cevap "D" seçeneğidir.
   
 2. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,759
  Alınan Beğeniler:
  5,352
  Ödül Puanları:
  113
  İlk Çağ Medeniyetleri

  1. İlk çağ uygarlıkları genel olarak tarıma elverişli akarsu boylarında kurulmuşlardır. Ancak Fenike ve Yunan uygarlıkları akarsu kenarlarında kurulmadıklarından tarıma elverişli toprakları yok denecek kadar azdır.
  Fenike ve Yunan uygarlıklarının tarıma elverişli topraklarının yeterince olmamasına rağmen ekonomik yönden güçlenmelerinde etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hayvancılıkla uğraşmaları
  B) Madencilik yapmaları
  C) Kara ticaretinde ilerlemeleri
  D) Deniz ticareti ile uğraşmaları
  E) Tarım yerine sanayi ile uğraşmaları

  2. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerini aydınlatmada yararlanılabilecek kültür merkezleri arasında yer almaz?
  A) Truva B) Ninova C) Çatalhöyük D) Çayönü E) Kültepe

  3. Sosyal sınıf farklılıklarının en belirgin biçimde görüldüğü bazı eski çağ toplumlarında sınırlı da olsa "Cumhuriyet" rejiminden söz edilmesi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
  A) Ülkeyi soylular sınıfının yönetmesiyle
  B) Egemenliğin tanrısal kaynaklı olmasıyla
  C) Ülkenin şehir devletleri şeklinde örgütlenmesiyle
  D) Sınıflar arası mücadelenin yaşanmasıyla
  E) Soyluların oluşturduğu bir meclisin bulunmasıyla.

  4. İlkçağ'da Mısır'da Nil Nehri'nin taşma zamanının hesaplanması, Nil sularıyla bozulan sınırların yeniden düzenlenmesi astronomi ve geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur.
  Buna göre, Mısır'da bilimin gelişmesi hangi alandaki çalışmaların bir sonucudur?
  A) Tarım B) Tıp C) Hukuk D) Din E) Ticaret

  5. Kolonicilik faaliyetleriyle uğraşan Fenikeliler gittikleri yerlerde toprak kazanmak ve halkı memnun etmek yerine, daha çok paraya önem verdiler ve sömürgeci bir politika izlediler. Yine kolonicilik faaliyetiyle uğraşan İyonyalılar ise gittikleri yerlere ikinci bir vatan gözüyle baktılar.
  Bu durum Fenikeliler için aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamış olabilir?
  A) Uygarlıklarının gelişmesine
  B) Kolonilerini kısa sürede kaybetmelerine
  C) Denizcilikte ilerlemelerine
  D) Diğer toplumlara karşı üstünlük kurmalarına
  E) Sömürgeciliği yaygınlaştırmalarına

  6. Kendilerinin ve devletlerinin geleceğini yıldızların hareketlerine bağlayan Sümerler, Ziggurat adı verilen çok katlı tapınakların üst katını gözlem evi olarak kullanırlardı.
  Bu durum Sümerlerin özellikle hangi alanda ilerleme göstermelerini sağlamış olabilir?
  A) Mimarî yapımında
  B) Yazı ve edebiyatta
  C) Takvim ve astronomide
  D) Tarımsal üretimde
  E) Geometri ve matematikte

  7. Roma İmparatorluğu'nda halk sosyal sınıflara ayrılmıştı. Ancak zamanla Patrici adı verilen soylularla Pleb adı verilen alt tabaka sınıf arasında şiddetli hakimiyet mücadeleleri yaşanmıştır.
  Bu durumun sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Hristiyanlık geniş alanlara yayılmıştır.
  B) 12 Levha Kanunları ortaya çıkmıştır.
  C) Kölecilik ve sınıf farklılığına dayalı toplum yapısı etkinliğini artırmıştır.
  D) Roma İmparatorluğu parçalanmıştır.
  E) Kavimler Göçü'ne neden olmuştur.

  8. İlkçağ toplumlarının birçoğunda öldükten sonra dirilme (ahiret) inancı mevcuttu.
  Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu duruma bir kanıt olarak gösterilemez?
  A) Mumyacılığın gelişmesi
  B) Mezarlarda oda mutfak gibi bölümlerin bulunması
  C) Ölüler için tören ve ayinler düzenlenmesi
  D) Mezarlara ölen kişinin sevdiği eşyaların konulması
  E) Ölen kişinin tanrıya hesap vereceğinin düşünülmesi

  9. İlkçağ'da ortaya çıkan ve "Helenizm Kültürü" adı verilen kültür ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Büyük İskender'in Asya Seferi sonucunda oluşmuştur.
  B) Asya ile Avrupa kültürlerinin kaynaşmasıyla ortaya çıkmıştır.
  C) Günümüz kültürüne temel teşkil etmiştir.
  D) Roma medeniyetine ait bir kültürdür.
  E) İslâm medeniyetini etkilemiştir.

  10. Hitit Devleti'nin başında başkomutan, başrahip ve başyargıç yetkilerini taşıyan, aynı zamanda vali ve komutanları atayan büyük kral bulunurdu.
  Ancak bu kralın yetkileri Pankuş adı verilen meclis tarafından sınırlandırılmıştır.
  Yukarıda verilen bilgilere göre, Hitit Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Hitit Devleti merkezî bir yapıya sahiptir.
  B) Kralın dinî ve siyasî yetkileri vardır.
  C) Rahip kral tipi bir yönetim uygulanmıştır.
  D) Ülke il ve eyaletlere ayrılmıştır.
  E) Cumhuriyet tarzı bir yönetim uygulanmıştır.

  11. Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılarda;
  - Karain Mağarası'nda duvar resimleri
  - Alacahöyük'te altın ve gümüş eşyalar
  - Çatalhöyük'te surlarla çevrili bir şehir kalıntısı bulunmuştur.
  Buna göre, Anadolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) En eski yerleşim merkezlerinden biridir.
  B) Erken dönemde yazılı kültüre geçilmiştir.
  C) Tarih öncesi dönemlere ait kalıntılar mevcuttur.
  D) Tarih öncesi dönemlerde yerleşik hayata geçilmiştir.
  E) Anadolu erken döneme ait mimarî eserler açısından zengin bir bölgedir.  12.İskender İmparatorluğu'nun parçalanması üzerine:
  - Makedonya'da Antigonitler Krallığı,
  - Trakya ve Batı Anadolu'dan Hindistan'a kadar olan yerlerde Selevkoslar Krallığı,
  - Mısır'da Ptolemler Krallığı kurulmuştur.
  Yukarıdaki bilgiye dayanılarak İskender İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Devletin ilk kurulduğu bölge Makedonya'dır.
  B) İmparatorluk ticaret sayesinde gelişmiştir.
  C) Persler'le Anadolu'da savaşlar yapılmıştır.
  D) İmparatorluk sınırları farklı kıtalarda genişlemiştir.
  E) İmparatorluk merkezî bir birlikten yoksundur.

  13.İlk çağ toplumları; savaşlar, ticaret, coğrafî yakınlık gibi nedenler sonucunda pek çok alanda birbirlerini etkilemişlerdir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu etkileşime örnek gösterilemez?
  A) Büyük İskender döneminde Hellenistik kültürün oluşması.
  B) Romalıların Yunan tanrılarına inanmaları.
  C) Hititlerle Mısırlılar arasında Kadeş Barışı'nın yapılması.
  D) İyonyalıların, Fenikelilerden, Firigyalılar yoluyla aldıkları alfabeyi kullanmaları.
  E) Lidyalılar tarafından icat edilen paranın diğer toplumlar tarafından kullanılması.

  14.Başkenti İran'da bulunan Pers İmparatorluğu'nun sınırları Ege kıyılarından Hindistan'a kadar genişlemiştir. İlkçağ'da Mısır'ı ilk istila eden devlet de yine Persler'dir.
  Yukarıdaki bilgiye dayanılarak Persler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Merkezî bir yapı oluşturamamışlardır.
  B) Anadolu'ya egemen olmuşlardır.
  C) Savaşçı ve istilacı bir toplumdur.
  D) Değişik kültürleri hakimiyetleri altında barındırmışlardır.
  E) Güçlü ordular kurmuşlardır.

  15.
  I. Özel mülkiyet kavramının oluşması
  II. Sınıflar arası çatışmaların yaşanması
  Yukarıdaki gelişmeler, İlkçağ'da aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
  A) Ticarî faaliyetlerin gelişmesinde
  B) Uluslar arası savaşların çıkmasında
  C) Yazılı hukuk kurallarının oluşmasında
  D) Kölecilik sisteminin kaldırılmasında
  E) Tek tanrılı inançların yaygınlaşmasında


  16.İlkçağ'da Anadolu'da;
  - Kızılırmak havzasına yerleşen Hititler tarım ve hayvancılıkla,
  - Sakarya havzası'na yerleşen Firigler tarımla,
  - Büyük Menderes ve Gediz havzasına yerleşen Lidyalılar kara ticareti ile
  - Yunanistan'dan Batı Anadolu'ya göç eden İyonyalılar ise deniz ticareti ile uğraşmışlardır.
  Yalnızca bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisinin savunulması doğru olmaz?

  A) İlkçağ'da Anadolu'da farklı kültürler yaşamıştır.
  B) Anadolu'ya dışarıdan göçler olmuştur.
  C) Yerleşim alanlarını genellikle akarsu havzaları oluşturmuştur.
  D) Yaşadıkları bölgelerin coğrafî şartları ekonomik uğraşlarında etkili olmuştur.
  E) Savaşçı kavimler olup sömürgeciliğe dayalı bir ekonomi kurmuşlardır.

  17.
  I. Fenikeliler
  II. Çinliler
  III. Mısırlılar
  IV. Romalılar
  V. İbraniler
  Tek tanrılı din inancı ilk defa yukarıdaki medeniyetlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?
  A) III B) V C) II D) IV E) I

  18.Hindistan'a tarih boyunca pek çok farklı milletler göç etmiş, ancak bu milletler arasında dil ve kültür birliği sağlanamadığı gibi çatışmalar da eksik olmamıştır.
  Hindistan'da bu durumun sonucu olarak aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi engellenmiştir?
  A) Millî birliğin kurulması
  B) Yazılı kültüre geçilmesi
  C) Tarımsal faaliyetlerin başlaması
  D) Yerleşik hayata geçilmesi
  E) Nüfus potansiyelinin artması

  19.Aşağıdakilerden hangisi, Çinlilerin dünya kültür ve medeniyetine kazandırdıkları buluşlar arasında yer almaz?
  A) Barut
  B) Pusula
  C) Yazı
  D) Kâğıt
  E) Matbaa

  20.Hititlerde, kralı yargılama yetkisine sahip Pankuş Meclisi'nin bulunması, yönetimde kralın yanında kraliçenin de söz sahibi olması, hukuk sistemlerinin insancıl olması gibi özellikler mevcuttu.
  Buna göre, Hititlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Meşrutî bir yönetime sahiptirler.
  B) Hoşgörülü bir yönetime sahiptirler.
  C) Geniş yetkilere sahip meclisleri vardır.
  D) Kadınlara yönetimde büyük yetkiler verilmiştir.
  E) Yönetimde töre hukuku geçerlidir.

  21. Lidyalılar:
  I. Kral Yolu'nu yaparak doğu - batı ticaretini geliştirdiler
  II. Ordularını paralı askerlerden kurdular
  III. Parayı icat ettiler.
  IV. Anadolu hakimiyeti için Perslerle mücadele ettiler.
  V. Dini inançlarında İyonyalıların etkisinde kaldılar.
  Yukarıdaki bilgilerden hangileri Lidyalıların ticaret alanında geliştiklerinin göstergesidir?
  A) II ve IV B) I ve III C) III ve V D) II ve III E) I ve II

  22. Anadolu'da kurulan medeniyetlerden hangisi merkezî bir yönetim kuramamış ve şehir devletleri halinde yaşamıştır?
  A) İyonyalılar B) Hititler C) Frigler D) Urartular E) Lidyalılar

  23. Mezopotamyalılar her şeyin dünyada olup bittiğine inanırlarken, Mısırlılar hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inanırlardı.
  Aşağıdakilerden hangisi, Mısırlıların bu inançlarının bir göstergesidir?
  A) Çok tanrılı dine inanılması
  B) Kralların da tanrı olarak kabul edilmesi
  C) Çivi yazısı yerine Hiyeroglif yazısının kullanılması
  D) Ölülerin bozulmalarını engellemek amacıyla mumyalanması
  E) Dini törenlere büyük önem verilmesi

  24. İlkçağ medeniyetlerinden biri olan Mısır medeniyeti uygarlık bakımından diğer pek çok medeniyetten daha ileri olmasına rağmen, diğer uygarlıklardan hem daha az etkilenmiş, hem de onları daha az etkilemiştir.
  Bu durumun en önemli nedeni hangisidir?
  A) Mısır'ın yayılmacı bir politika izlememesi
  B) Ticarette ilerleyememeleri
  C) Kültürlerini millî kültür olarak benimsemeleri
  D) Ülkenin çevresinin çöller ve denizlerle çevrili olması
  E) Dinlerinin etkileşimi yasaklaması

  25.
  I. Ticaret kolonileri kurdular
  II. Hristiyanlığı resmî din olarak kabul ettiler
  III. Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini kabul ettiler.
  Yukarıdaki özellikler sırasıyla aşağıda verilen medeniyetlerden hangilerine aittir?
  I II III
  A) Fenike Roma Bizans
  B) Yunan Pers İskender
  C) Hitit Lidya Mısır
  D) İyon Roma İskender
  E) Pers Roma Bizans

  26.
  I. İvriz kabartamaları
  II. Zeus Tapınağı
  III. Ogüst Mabedi
  IV. Bozdoğan Kemeri
  V. Süleyman Mabedi
  Yukarıda İlkçağ medeniyetlerine ait bazı tarihî eserler verilmiştir. Bunlardan hangisi Anadolu'da yer almaz?
  A) I B) III C) V D) II E) IV

  27.
  I. Persler
  II. Hititler
  III. Mısırlılar
  IV. Romalılar
  V. İyonyalılar
  Yukarıda verilen İlkçağ medeniyetlerinden hangisi ya da hangilerinin kurulduğu bölge Anadolu'da olmamasına rağmen zamanla sınırlarının genişlemesi üzerine Anadolu'ya hakim olmuşlardır?
  A) Yalnız I B) II ve III C) III ve V D) Yalnız V E) I ve IV
   
 3. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,759
  Alınan Beğeniler:
  5,352
  Ödül Puanları:
  113
  İlk Çağ Medeniyetleri

  http://dosyam.net/?id=4294zu

  pdf
  17 soru
  pdf şifre:www.tarihogretmeni.net
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş