1. 5'li LGS Deneme Seti Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Yapılacak Grup İçin Buraya Tıklayınız Gruptaki açıklamaları okuyarak çekilişe katılabilirsiniz.
 2. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

İletişim Ve İnsan İlişkileriii

'İletişim ve İnsan İlişkileri' forumunda hasan.yuce tarafından 17 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. hasan.yuce

  hasan.yuce izmirli hasan Moderatör Üye

  Katılım:
  5 Ağustos 2008
  Mesaj:
  1,764
  Alınan Beğeniler:
  154
  Ödül Puanları:
  63
  Ayrıntılı Analiz...
   

  Ekli dosyalar:

 2. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  İLETİŞİM VE İNSAN

  İletişim; duygu ve düşüncelerin söz,yazı ya da daha değişik yollarla başkalarına aktarılmasıdır. Başka bir tanıma göre; bizim başkalarını, başkalarının da bizi anlama sürecidir.

  İnsanlarda İletişim

  İnsan jest ve mimiklerini kullanan ,gelişmiş refleks ve iç güdülerinin yanı sıra dili de içine alan çok karmaşık öğrenilmiş davranışlarla iletim yapan tek varlıktır. İletişim kuramamak imkansızdır. Hiçbir şey yapmamak bile anlamlı bir mesaj oluşturur ve iletişime girer. İletişimin içerik ve ilişki düzeyleri vardır. Kişi öğretmeninden kalem isterken farklı, arkadaşından isterken arklı cümleler kuracaktır. İkisinde de anlam ve içerik aynıdır.

  İnsanlarla iyi bir iletişim kurabilmek için sabah kalkınca önce kendinize sonra evdekilere günaydın demeyi esirgemeyin. Sokağa çıktığınızda ilk karşılaştığınız ağaçlara merhaba demeyi esirgemeyin. Siz bu cömertliği gösterirseniz inanın o gün sizin için daha güzel ve yaşanası bir hale gelir.

  Başarılı İletişimin Temel Koşulları

  İnsanlar arası iletişim; kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşünceleri aktardıkları bir süreçtir. Başarılı bir iletişimin temel koşulları şunlardır;

  1- Karşınızdaki kişilere saygı duymak

  2- Gerçekçi ve doğal davranmak

  3- Dış dünyayı karşınızdakinin penceresinden görmek

  İletişim Sadece Konuşmak Değildir

  Konuşmak bir ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır. İletişim aynı zamanda ;

  1- Ne söyleyeceğimizi bilmek

  2- Bu nu nerede ve ne zaman söylemenin daha uygun olduğunu bilmek

  3- En iyi nasıl söyleneceğini düşünmek

  4- Olayları basitçe anlatabilmek

  5- Akıcı bir dille ve karşımızdaki ile göz kontağı kurarak konuşabilmek

  6- Dikkati yoğunlaştırmaktır.  İletişim Temel Öğelerinden Biride Dinlemektir.

  İletişimde dinlemekte önemlidir. İyi bir dinleyici iletişim kurduğu kişinin yalnız söylediklerini değil yüzü eli kolları ve bedeniyle yaptıklarını da duyar. Çocuklar dinlenmemeleri ve ciddiye alınmamaları konusunda hayli duyarlıdırlar. Unutmayın çocuklar hangi yaşta olursa olsun kendilerini ifade edebilmek için anne ve babalarının yardımına gereksinim duyarlar.

  İletişimi dikkatini vererek değil de sadece sesiyle katılan biriyle sürdürmeye çalışmak cesaret kırıcı olabilir. Dertleriniz sizi çok daha iyi dinleyen birine anlatmak çok daha kolaydır.

  KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

  İletişim tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın var olması ile ortaya çıkan iletişim olgusunun temelinde paylaşma ihtiyacının giderilmesi gerçeği yatmaktadır. İlk çağ insanının bir av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarlarına çizdiği resimler,başarılı bir avdan sonra ateşin etrafında yapılan danslar,sevinci paylaşmak için göğe gönderilen renkli dumanlar,gemicilere yol gösteren fenerler,bestecinin notalarla kurduğu besteler , bunların hepsi paylaşma ihtiyacının giderilmesi için başvurulan iletişim yollarıdır.

  Teknolojik gelişimin tabii sonucu olarak gelişen ve elektronikleşen iletişim araçları iletişime kolaylık ve sürat sağlamakla kalmamış, aynı zamanda iletişimi kitle iletişimine çevirmiştir.

  Günümüzde posta,telefon,telgraf,faks gibi haberleşme araçları gazete,radyo ,televizyon gibi kitle iletişim araçları uydular,bilgisayarlar birer iletişim aracı olarak iletişimin ayrılmaz parçaları haline gelmiştir.

  Kitle İletişim Araçlarının Başlıca Özelliklerini Şöyle Sıralayabiliriz;

  1- Kitle iletişim araçları çok sayıda insana aynı iletiyi aynı anda ulaştırabilir.

  2- Kitle iletişim araçları sürekli ve düzenli yayınları ile toplumda kendine karşı bir talebin oluşmasına neden olurlar.

  3- Kitle iletişim araçları ile aktarılan bilgiler belge niteliği ve değeri taşır.

  4- Özellikle radyo ve televizyon iletiyi anında aktarabilme özelliğine sahiptir.

  Ülkemizde Yayın Yapan Ulusal Yayın Kuruluşları;

  İlk televizyon yayıncılığı 1952 Yılında İTÜ tarafından yapılmıştır.

  1964 yılında TRT nin resmi olarak kurulması

  İlk renkli yayın 1982 yılında TRT tarafından yapılmıştır.

  Türkiye nin ilk özel televizyonu Magic Box  İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ VE ANAYASAMIZ

  Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılması

  MADDE 14: Anayasa da yer alan hak ve hürriyetlerden hiç biri Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılmaz.

  Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması

  MADDE 20- Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Mülga cümle: 3.10.2001-4709/5 md.)

  (Değişik: 3.10.2001-4709/5 md.) Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

  Konut Dokunulmazlığı:

  MADDE 21: Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

  Haberleşme Hürriyeti

  MADDE 22: Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

  Basın Hürriyeti

  MADDE 28: Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.

  (İkinci fıkra mülga: 3.10.2001-4709/10 md.)

  Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.

  Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

  Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hâkim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir. Yetkili hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.

  Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz.

  Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.
   
 3. mushroom

  mushroom Yeni Üye Üye

  Katılım:
  25 Şubat 2009
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  ya rtük hakkında bilgi istiyorummmmmm :-[
   
 4. emiyar

  emiyar Yeni Üye Üye

  Katılım:
  18 Kasım 2009
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
 5. bny

  bny Yeni Üye Üye

  Katılım:
  4 Kasım 2010
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  İletişim Ve İnsan İlişkileriii

  ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI YOKMU?
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş