1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Egemenlik Milletindir

'Milli Uyanış:Yurdumuzun İşgaline Tepkiler' forumunda erkanisanmaz tarafından 16 Ekim 2008 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,758
  Alınan Beğeniler:
  5,349
  Ödül Puanları:
  113
  Amasya Mülakatı (görüşmesi=protokolü) ( 20 – 22 Ekim 1919 )
  Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal ile İstanbul hükümeti adına Salih paşa arasında yapılan bu görüşmelerde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
  1. İstanbul Hükümeti Sivas kongresi kararlarını kabul edecek.
  2. Seçimler yapılıp meclisi mebusan kurulacak
  3. mebusan meclisinin İstanbul da toplanması uygun değildir.
  4. İstanbul Hükümeti itilaf devletleri ile yapacağı barış görüşmelerinde temsil heyetinin de görüşünü soracaktır.
  ! Görüşmeden sonra İstanbul hükümeti sadece bu karar uymuş ve mebusan meclisinin İstanbul’da toplanmasını kabul etmiştir.
  ! İstanbul Hükümeti bu görüşmeler ile temsil heyetini resmen tanımış oldu. Böylece Anadolu İstanbul bağlı olmaktan çıkıp İstanbul Anadolu’ya bağlı hale geldi. Böylece Anadolu ihtilali hukuki bir zemine kavuştu.

  Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelmesi ( 27 Aralık 1919 )
  Meclisi mebus anın toplanması için yapılan seçimleri büyük bir çoğunlukla müdafaa-i hukukular kazandı. Meclisin İstanbul’da toplanması kesinleşince heyeti temsiliye meclis çalışmalarını yakından izleyebilmek için Ankara’yı kendine merkez seçti çünkü Ankara’nın şu avantajları vardı.
  1. ulaşım ve haberleşme olanakları elverişlidir.
  2. batı Anadolu cephesine yakındır
  3. Anadolu’nun ortalarında bir yerdedir.
  Anakaraya yerleşen Mustafa Kemal müdafaa-i hukukçu milletvekillerini Ankara’ya çağırarak meclisi mebusan da yapılacak çalışmalar için şu direktifleri verir.
  a. kendisinin meclis başkanlığına seçilmesi
  b. mecliste bir müdafaa hukuk grubunun oluşturulması ve bu grubun meclisteki tüm çalışmalar ağırlığını koyması
  c. tüm kişi ve kurumları bağlayacak kararların alınması
  d. Misak-ı milli kararlarının meclise kabul ettirilmesi
  Bu arada yapılan seçimlerin galibi müdafaa hukuk Cemiyeti’nin adaylarıydı. Mustafa Kemal de Erzurum’dan milletvekili seçilmiştir.
  ! Bununla Anadolu’da ki milli hareketin meclisi Mebusan'a egemen olduğu herkese, en çarpıcı biçimde anlatılmış olacaktı.
  !Mustafa Kemal Erzurum milletvekilidir. Ancak heyeti Temsiliye’nin aldığı karar gereği İstanbul gitmeyecektir.
  Gerçekte İstanbul hükümetinin asıl endişesi mebusan meclisinin tümden heyeti Temsiliye’nin etkisi altına girebileceğiydi.

  Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli Kararları
  Meclis-i mebusan 12 Ocak 1920 de İstanbul’da toplanır. Ancak Mustafa Kemal başkan seçilmediği gibi müdafaam hukuk grubu da kurulmaz. Bu grubun yerine felah-ı vatan grubu kurulur.
  Tüm bu olumsuzluklara rağmen meclis-i mebusan 28 Ocak 1920 de misak-ı milli kararlarını alır. Bu kararlar:
  1. 20 Ekim 1918 günü yani Mondros ateşkesinin imzalandığı gün işgal edilmiş topraklar milli sınırlarımızdır.
  2. bir zamanlar Osmanlı egemenliğinde olan ancak şu anda işgal altında bulunan Müslüman Arapların yaşadığı toprakların geleceği, orada yaşanların kararları ile belirlenmelidir.
  3. Batı Trakya ile Kars, Ardahan ve batum için gerekirse halk oyuna gidilebilir.
  4. Azınlıklara, çevre ülkelerde Müslüman azınlıklara tanınan haklar kadar haklar tanınacaktır.
  5. İstanbul’un ve Marmara denizinin güvenliği sağlandığında, boğazlar dünya ticaretine açılacaktır.
  6. kapitülasyonlar ve duyun-ı umumiye kaldırılmalıdır.

  Misak-ı Milli Kararlarının Önemi
  1. Milli kurtuluş savaşının hedefleri belirtilmiştir.
  2. Milli sınırlara belirginlik getirilmiştir. ( 1. Madde )Batı Trakya ile Kars Ardahan ve batum için halk oylaması önerilmesi sorunlara öncelikle barışçıl çözüm arandığının bir kanıtıdır. Bu bölgelerdeki Türk nüfusunun çokluğu da halk oylaması istenmesinin bir diğer sebebidir.
  3. Bu belge kurtuluş savaşının diplomatik dayanağı olmuştur.
  4. Misak-ı Milli kararları ile Mustafa Kemal’in bağımsızlıkla ilgili görüşleri Osmanlı parlamentosu tarafından yasallaştırılmıştır.
  !Kurtuluş savaşının gerekçesi Amasya genelgesiyle hedefleriyse Misak-ı Milli kararlarıyla belirlenmiştir.

  İstanbul’un Resmen İşgali ( 16 Mart 1921 )
  Misak-ı Milli kararlarının alınmasından sonra, anlaşma devletlerinin İstanbul hükümeti ve meclisi mebusan üzerindeki baskısı artmıştır. Bu baskı üzerine ali rıza paşa sadrazamlıktan istifa ederek yerine Salih paşa yeni hükümeti kurmuştur. Anlaşma devletleri, misakı milli kararlarını geri aldıramayınca da 16 Mart 1920 de İstanbul’u işgal ettiler. Meclisi mebus anı bastılar. Kendileri için tehlikeli gördükleri önemli şahsiyetleri malta adasına sürgün ettiler. İşgalin ardından Salih paşa istifa ederek sadrazamlığa yeniden Damat Ferit paşa getirildi. Ardından da 11 Nisan 1920 de padişah Osmanlı meclisi mebus anı kapattı.
  İşgale Tepkiler

  Temsil Heyeti şu kararları aldı.

  1. İstanbul ile haberleşme yasaklandı.
  2. Anadolu’daki bazı İngiliz birliklerinin silahlarının alınması kararlaştırıldı.
  3. İstanbul’daki tutuklamalar karşı Anadolu’daki subaylar tutuklanacaktı.
  4. vergilere el kondu.

  İşgalin Sonuçları
  • Mebusan meclisi dağıtıldı.
  • Mebusların bir kısmı malta ya sürüldü.
  • İstanbul’dan kaçan bazı milletvekilleri Ankara’ya gelerek Milli Mücadeleye katıldılar.
  ! Bu durum Ankara’da TBMM’nin açılmasına ortam hazırlamıştır. İtilaf devletlerinin bu tutumu doğrudan milli iradeyi yok etmeye yöneliktir.

  TBMM’nin Açılışı ( 23 Nisan 1920 )
  İstanbul’un itilaf devletleri tarafından işgal edilmesi ve meclisi mebus anın kapatılması üzerine Mustafa Kemal heyeti temsiliye adına bir genelge yayımladı. 19 Mart 1920 tarihli bu genelge ile, yeni meclisin Ankara’da toplanacağını her sancaktan 5 kişinin seçilmesini istedi. Ayrıca Osmanlı mebusan meclisi üyelerinden İstanbul’dan kaçıp Ankara’ya gelebilenlerinde TBMM’ye kabul edilecekleri bildirildi. ( bunlar 27 Ekim 1920 tarihine kadar TBMM’ye kabul edilmişlerdir.)
  !Böylece milli iradeye saygılı olunduğu, milli birlikten yana olunduğu ve Ankara’nın otoritesinin güçlendirilmek istendiği anlaşılmıştır.
  • TBMM 23 Nisan 1921 de Ankara’da, coşkulu bir törenle açıldı.TBMM ilk toplantısında 120 üye bulunuyordu. ( sonradan 380’e çıktı. )
  • TBMM açıldığı gün Mustafa Kemal’i meclis başkanlığına seçti.

  Kuruluş Amacı

  • Düzenli bir ordu oluşturmak.
  • Milli iradeyi gerçekleştirmek
  • Vatanı işgallerden kurtarmak
  • Milli birli ve beraberliği gerçekleştirmek
  • İstanbul’un işgali ve meclisi mebus anın dağıtılması Mustafa Kemal’e yeni bir devletin kurulması için gereken imkanı vermiştir.
  • TBMM’nin başkanlığına seçilen Mustafa Kemal vatanı işgallerden kurtarmak için, gereken önlemlerin artık meclis tarafından alınacağını bildirmiş ve vakit geçirmeden bir hükümetin meclis tarafından oluşturulmasını meclise önermiştir. Mustafa Kemal’in meclise verdiği önergede şu hususlar yer alıyordu.
  - Bir hükümet kurulmalıdır.
  - Geçici olarak bir hükümet başkanı ya da padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir.
  - TBMM yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir.
  - Mecliste seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul, hükümet işlerine bakacaktır. Meclis başkanı bu kurulunda başkanı olacaktır.
  - Padişah ve halifenin bulunduğu baskıdan kurtulduğu zaman, meclisin belirleyeceği esaslar içinde durumu belli olacaktır.

  Meclis Hükümet Sisteminin Özellikleri
  • Hükümet üyeleri meclis içinde ayrı ayrı oylanarak seçilir.
  • Meclis istemediği üyeleri düşürebilir.
  • Bir başbakan yoktur.
  • Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır.
  • Bir devlet başkanı da yoktur.

  I.TBMM’nin Özellikleri
  • TBMM yeni seçilen üyeler ve Osmanlı meclisi mebus anından gelen üyelerden oluşmuştur.
  • Tek meclisli parlamento sistemi benimsenmiştir. ( Üyeleri padişah tarafından seçilen ayan meclisi kaldırılmıştır. )
  • Kamuoyunun tepkisine yol açamamak için yeni meclis olağanüstü yetkilerle donatılmış meclis adıyla açılmıştır.
  • TBMM’de mebuslar meclisinde olduğu gibi dini tartışmalar gözükmez.
  • Savaşı sevk ve idare eden bir yapıya sahip olduğu için ihtilalci bir meclistir.
  • Mebusan meclisinin devamı değildir.
  • Milli iradeye dayanan bir meclistir.
  • TBMM iç politikada halkçılık dış politikada bağımsızlığa saygı ilkesini temel etmiştir.
  • TBMM nin açılmasıyla temsil heyetinin görevi sona ermiştir.
  • Savaş koşullarında çabuk karar alıp, kısa sürede uygulamak için güçler birliği ilkesini benimsemiştir.
  • Öncelikle vatanın kurtuluşunu esas aldığı için, yeni bir devlet düzenine geçilmesini sağlayıcı yönleri ön plana çıkarılmamıştır.
  • TBMM ni ilk çıkardığı kanun ağnam vergisinin artırılması ile ilgilidir.
   
 2. soscuu

  soscuu Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  19 Eylül 2007
  Mesaj:
  171
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  teşekkürler
   
 3. egemen16

  egemen16 Yeni Üye Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  tskrler cok gusel olms
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş