1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Denizlerdeki Gelişmeler

'Türk Tarihinde Yolculuk Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 2 Şubat 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,759
  Alınan Beğeniler:
  5,353
  Ödül Puanları:
  113
  1) Fatih Devri'nde:
  - 1459'da Amasra
  - 1460'da Candaroğulları ( İsfendiyaroğulları)
  - 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu
  - 1475'de Kırım Hanlığı
  Osmanlı Devleti sınırlarına katılmıştır. Fatih'in yukarıdaki yerleri fethetmesinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Balkan hakimiyetini güçlendirmek
  B) Rusya ile siyasî ilişkiler kurmak
  C) Anadolu'daki Bizans kalıntılarını temizlemek
  D) Karadeniz ticaret yollarını hakimiyet altına al¬mak
  2) l. Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi
  II. İpek Yolu'nun Osmanlı Devleti'nin kontrolüne girmesi
  Yukarıda verilenler, aşağıdakilerden hangisi¬nin sonuçlarıdır?
  A) İstanbul'un fethinin B) Kırım'm fethinin
  C) Trabzon'un fethinin D) Buğdan'ın fethinin
  3) Aşağıdakilerden hangisi ,Fatihin Kırım Hanlığını Osmanlı Devletine bağlamasını nedenlerinden değildir
  A)Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlamak istemesi
  B)Kırım Hanlığının iç karışıklıklar içinde olması.
  C)Kırım halkının Fatihten yardım istemesi
  D)Altınorda devletinden gelecek tehlikelerin engellenmek istenmesi
  4) Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un Fethinden hemen sonra;
  - Ortadoks Fener patrikhanesinin devamına izin vermiş.
  - Venedik ve Cenevizlilere bazı ticari haklar ta¬nımıştır.
  Fatihin Ortadokslarla, Venedik ve Cenevizlile¬re Verdiği bu haklarla aşağıdakilerden hangisi¬ni gerçekleştirmek istediği söylenemez?
  A) Venedik ve Cenevizlilerin denizde verebile¬cekleri zararları önlemek.
  B) Ortadokslarm katoliklerlerle birleşmesini önle¬mek.
  C) Papa'nın oluşturmaya çalıştığı Haçlı birliğini engellemek.
  D) Venedik ve Cenevizlilerin Karadeniz’deki sömürgelerini korumak.
  5) Aşağıdakilerden hangisinin alınmasını Karadeniz’in Türk Gölü olmasında yeri yoktur?
  a)Sinop b)Belgrat c)Kırım d)Trabzon
  6) Aşağıda Fatih döneminde alınan yerler ve alındığı devletler eşleştirilmiştir hangi eşleştirme yanlış olmuştur?
  a)Sinop-Candaroğulları b)Amasra-Cenevizliler
  c)Mora-Macarlar d)Ege adaları-Venedik
  7) I- Trabzon II- Kırım III- Amasra IV- Sinop
  V- Otranto VI- İmroz
  Fatih döneminde alınan yerler gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki alınan yerlerden hangileri Hıristiyanlardan alınan yerlerden değildir?
  a) I-III b)II-III c)II-IV d)IV-VI
  8) Fatih Sultan Mehmet döneminde Os¬manlıların Ege ve Karadeniz'de üstünlük kurmaları hangi devletlerin ekonomik çıkarlarını zedelemiştir?
  A) İngiltere Fransa B) İspanya Portekiz
  C) Venedik Ceneviz D) Bulgaristan Yunanistan
  9) Fatih Sultan Mehmet'in kuşattığı halde ala¬madığı iki yer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rodos Belgrad B) Rodos Midilli
  C) Kıbrıs Limni D) İstanbul Rodos
  10) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet devri ile ilgili değildir?
  A) Bizans Devleti'ne son verildi.
  B) Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verildi.
  C) Akdeniz Türk Gölü haline getirildi.
  D) Karadeniz Türk Gölü haline getirildi
  11) II. Mehmet döneminde fethedilen bazı yerler İstanbul’un fethini tamamlar niteliktedir. Çünkü bu yerleri idare edenler Bizans soyundan gelmekte idi ve ileride İstanbul üzerinde hak iddia edebilirlerdi
  II. Mehmet bu amaçla hangi yerleri almıştır?
  a)Sırbistan-Eflak b)Eflak-Boğdan
  c)Trabzon-Mora d)Bosna-Hersek
  12) Yükselme döneminde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi hem Venedik hem de Ceneviz çıkarlarına ters olmuştur?
  a)İstanbul’un fethi b)Ege adalarının fethi
  c)Belgrat’ın fethi d)Kırım’ın fethi
  13) Fatih devrinde yapılan Otranto Seferi'nin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Balkanlar'daki hakimiyeti güçlendirmek
  B) İtalyan birliğinin sağlanmasını önlemek
  C) İtalya'da yapılacak fetihlere zemin hazırla¬mak
  D) Akdeniz hakimiyetini sağlamak
  14) Fatih Sultan Mehmet’in ölümü üzerine aşağıdakilerden hangisinin fethi tamamlanamamıştır?
  A)İtalya B)Macaristan C)Mora D)Arnavutluk
  15) Akdeniz ve Karadeniz'in Osmanlı hakimiyetine alınması aşağıdaki olaylardan hangilerinin so¬nucudur?
  A) İstanbul'un fethi - Sinop'un fethi
  B) Kıbrıs'ın fethi - Amasra'nın fethi
  C) Girit'in fethi - Trabzon'un fethi
  D) Preveze zaferi - Kırım'ın fethi
  16) Yükselme Dönemi'nin başlarında Osmanlı Devleti'nin Venediklilerle uzun yıllar savaş¬mak zorunda kalmasının temel nedeni aşağı¬dakilerden hangisidir?
  A) Venediklilerin Bizans'a yardım etmek istemesi
  B) Venediklilerin Osmanlı topraklarını işgal et¬mesi
  C) Osmanlı Devleti'nin denizlerde ticarî üstünlü¬ğü ele geçirmiş olması
  D) Venedik'in Şehzade Ceme destek vermesi
  17) Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in İtalya’da aldığı yerlerdendir?
  a)Otranto b)Girit c)İmroz d)Ayamavra
  18) Osmanlı Donanması güçlendirildi.
  - Barbaros Kaptan-ı deryalığa getirildi.
  - Cezayir bir eyalet haline getirilip başına Barba¬ros atandı.
  Kanuni Sultan Süleyman'ın yukarıdaki olayları gerçekleştirmesinin ana nedeni aşağıdakiler¬den hangisi olabilir?
  A) İtalya'yı Osmanlı topraklarına katmak
  B) Macaristan'ı Osmanlı topraklarına katmak
  C) Şarlken'in Akdeniz deki üstünlüğüne son ver¬mek
  D) Trablusgarp'ı Osmanlı topraklarına katmak
  19) Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir?
  A) İnebahtı B) Preveze
  C) Cezayir'in alınması D) Rodos'un alınması
  20) Aşağıdaki yerlerin Osmanlılar tarafından fethe ediliş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
  A)Mora-Rodos- Kıbrıs B)Rodos –Mora-Kıbrıs
  C)Kıbrıs-Mora-Rodos D)Mora –Kıbrıs-Rodos
  21) XVI. Yüzyılda ,Doğu Akdenizde Osmanlı hakimiyetinin yerleşmesine bölgedeki güvenliğin sağlanması için aşağıdaki yerlerden hangisi alınmıştır?
  A)Kıbrıs B)Mora C)Otronto D)Midilli
  22) Kıbrıs Adası'nın Lala Mustafa Paşa tarafından fethi, aşağıdaki savaşlardan hangisine sebep olmuştur?
  A)Preveze Deniz Savaşı B)İnebahtı Deniz Savaşı
  C)Hint Deniz Savaşları D)Mohaç Meydan Savaşı
  23) Aşağıdakilerden hangisi hiç savaşmadan Osmanlıya geçmiştir?
  a)Kırım b)Kıbrıs c)Cezayir d)Macaristan
  24) Kanuni’nin Rodos’u fethetme amaçlarından hangisi yoktur?
  a)Rodos Şövalyelerinin Anadolu kıyılarını rahatsız etmesi
  b)Rodos Şövalyelerinin Türklerin Akdeniz ticaretine engel olması
  c)Mısır ve Suriye’den Anadolu’ya ulaşan deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak
  d)Cenevizlilerin Mora yarım adamasına saldırması
  25) Aşağıdaki savaşların hangisi ile Akdeniz de üstünlük Osmanlıya geçmiştir?
  a)İnebahtı b)Preveze c)Kıbrıs d)Girit
  26) Aşağıdakilerden hangisi Preveze deniz zaferi için söylenemez?
  a) Barbaros ile Andrea Dorya Arasında oldu
  b)Akdeniz de üstünlük Osmanlıya geçti
  c)Cezayir Osmanlı hakimiyetine girdi
  d)Haçlılar yenildi
  27) Aşağıdaki fethedilen yerlerden hangisi Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlamak ve ticaret gemilerine saldırıları önlemek için alınan yerlerden değildir?
  a)Rodos’un fethi b) Otronto’nun fethi
  c)Ege adalarının fethi d)Kıbrıs’ın fethi
  28) Karadeniz Ege ve Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesini tamamlayan olaylar hangi şıkta birlikte verilmiştir?
  a)Trabzon-Preveze- Girit b)Kırım-Rodos-Preveze
  c)İstanbul-Rodos-Cerbe d)Sinop-Rodos-Mısır
  29) Osmanlı Devleti'nin Venedik ve Fransa'ya çe¬şitli ayrıcalıklar vermesindeki ortak amaç aşa¬ğıdakilerden hangisidir?
  A) Siyasî ve ekonomik çıkar sağlamak istemesi
  B) Fransa ve Venedik'i egemenlik altına almak istemesi
  C) Fransa ve Venedik'in deniz gücünden yarar¬lanmak istemesi
  D) Karadeniz'i Türk gölü haline getirmek istemesi
  30) Karalarda Osmanlılara karşı başarılı olamayan Şarlken, denizlerde Osmanlı devletini mağlup etmek için bir haçlı donanmasının oluşmasını sağladı. Oluşturulan bu donanmaya Akdeniz de kıyısı olan Hıristiyan devletlerin büyük bir kısmı katıldı. Preveze de Osmanlılarla karşılaşan bu donanma büyük bir bozguna uğrayarak dağıldı.
  Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  a)Avrupalı devletler Osmanlı’ya karşı birlikte hareket etmişlerdir
  b)Osmanlı devleti Avrupalılara Akdeniz’de de üstün olduğunu göstermiştir
  c)Osmanlı devleti o dönemde çok güçlü bir devlettir
  d)Avrupalılar Akdeniz’in tamamen Türklere ait olduğunu kabul ettiler.
  31) Kıbrıs’ın II. Selim döneminde fethedilme sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  a)Kıbrıs’ın zengin bir ada olması
  b)Buradaki korsanların ticaret gemilerine saldırması
  c)Doğu Akdeniz’in güvenliğinin sağlanmak istenmesi d)İtalya seferlerinde üs olması
  32) Kıbrıs’ın fethedilmesinde aşağıdaki yerlerden hangisinin güvenliğini sağlama düşüncesi yer almamaktadır?
  a)Rumeli b)Anadolu c)Suriye d)Mısır
  33) Kıbrıs’ın alınmasından sonra haçlı donanması ile yapılan ve Osmanlının yenilgisi ile sonuçlanan savaş hangisidir?
  a)Preveze b)İnebahtı c)Malta d)Rodos
  34) 1570'de Osmanlı Devletinin Kıbrıs adasını alma¬sı üzerine, Tüm Avrupa devletleri birleşerek kuv¬vetli bir donanma oluşturdular. Haçlı donanması Akdeniz deki Osmanlı donanmasını İnebahtı de¬niz Savaşı'nda yendi. Bu durum Akdeniz deki Os¬manlı üstünlüğünü sona erdirdi.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylene¬mez?
  A) Kıbrıs Adası'nın alınmasının Osmanlı Devleti¬nin Akdeniz deki üstünlüğünü zayıflattığı
  B) İnebahtı Deniz Savaşı'nın Osmanlı deniz gü¬cünü zayıflattığı
  C) Avrupa Devletleri'nin Kıbrıs adasına önem verdiği
  D) İnebahtı Deniz Savaşı'ndan önce, Akdenizde Osmanlı Devleti'nin üstün olduğu
  35) Kanuni Sultan Süleyman devri Osmanlı Devle¬ti'nin en parlak dönemi olmuştur.
  Aşağıda verilenlerden hangisi bu döneme ait bir gelişme değildir?
  A) Girit'in fethi B) Belgrat'ın fethi
  C) Rodos'un fethi D) Preveze zaferi
  36) Aşağıdaki alınan yerlerden hangisi ile Osmanlı sınırı Atlas okyanusuna ulaşmıştır?
  a)Fas b)Cezayir c)Tunus d)Preveze
  37) Fas Sultanlığı aşağıdaki devletlerden hangi¬siyle girişilen mücadele sonunda Osmanlı hi¬mayesi altına girmiştir?
  A) Portekiz B) İspanya C) İngiltere D) Fransa
  38) Aşağıdakilerden hangisi Hint deniz seferlerinin sebeplerinden değildir?
  a)Baharat yolunu açmak
  b)Portekizleri Hindistan’dan çıkarmak
  c)Hindistan’ı ele geçirmek
  d)Bölgedeki Müslümanların Halifeden yardım istemesi
  39) Aşağıdakilerden hangisi Hint Deniz seferlerinin sonuçları arasında yer almaz?
  a)Yemen Aden alındı b)Kızıldeniz ve Basra Osmanlı denetimine girdi
  c)Hindistan Osmanlı hakimiyetine girdi d)Arab yarım adası Osmanlı hakimiyetine girdi
  40) Osmanlı devleti yükselme döneminde hangi devletle Avrupa ve Akdeniz dışında da mücadele etmiştir?
  a)Venedik b)Portekiz c)Macaristan d)Avusturya
  41) -Portekizlilerin ordu ve donanması imha edildi
  -Fas Osmanlı himayesine girdi
  Yukarıdaki gelişmeler hangi savaşın sonuçlarındandır?
  a)Hint Deniz seferleri b)Vadi-üs Seyl savaşı
  c)Preveze d)İnebahtı
  42) Aşağıdaki denizcilerden hangisi, Kanuni döneminde düzenlenen Hint denizi seferlerine katılmamıştır?
  a)Murat Reis b) Piri Reis
  c)Seydi Ali Reis d) Turgut Reis
  43) Kanuni devrinde yapılan Hint Deniz Seferleri'nin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi¬dir?
  A) Coğrafî Keşifler'den yararlanmak
  B) Hint Okyanusu'ndaki Portekiz faaliyetlerine son vererek, Akdeniz ticaretini canlandırmak
  C) Kızıldeniz'i ele geçirmek
  D) Osmanlı donanmasının okyanuslardaki etkisi¬ni artırmak
  44) Aşağıdakilerden hangisi Kanuni zamanında Hindistan'a deniz seferi yapmıştır?
  A) Barbaros Hayrettin Paşa B) Turgut Reis
  C) Seydi Ali Reis D) Uluç Ali reis
  45) Yükselme Dönemi'nde, Hint Ticaret Yolları üzerin¬deki denetimi sürdürmek amacıyla Kanuni devrin¬de Hindistan'a deniz seferleri düzenlenmiştir.
  Bu dönemde Osmanlı Devleti, Hint Okyanusu'nda aşağıdaki devletlerden hangisiyle deniz savaşları yapmıştır?
  A) Venedik B) Fransa C) Ceneviz D) Portekiz
  46) Osmanlıların Hint seferlerinde başarıya ulaşamamalarının temel nedeni hangisidir?
  A) Osmanlıların Avrupa'da aynı tarihlerde sa¬vaş yapmaları, batıdaki savaşları daha kârlı görmeleri
  B) Osmanlıların Arap ve Hint halkına kötü davranmaları
  C) Osmanlıların Hindistan'ın gelecekteki eko¬nomik durumunu değerlendirememeleri
  D) Portekizlilerin üstün silâh ve donanmaya sahip olmaları
   
 2. koyar

  koyar Yeni Üye Üye

  Katılım:
  10 Şubat 2010
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Denizlerdeki Gelişmeler

  ÇoK GüzELDi TeŞekKürLer xD :D
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş