1. 5'li LGS Deneme Seti Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Yapılacak Grup İçin Buraya Tıklayınız Gruptaki açıklamaları okuyarak çekilişe katılabilirsiniz.
 2. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Dağilma Dönemi Olayları

'Türk Tarihinde Yolculuk Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 2 Şubat 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,650
  Alınan Beğeniler:
  5,013
  Ödül Puanları:
  113
  Osmanlı Dağılma Dönemi Siyasi Olayları

  1) Fransız ihtilalinin yaymış olduğu akımlardan hangisi çok uluslu devletleri daha çok etkilemiştir?
  a)Eşitlik b) Adalet c)Milliyetçilik d)Hürriyet
  2) Fransız ihtilalini başlatan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  a)Mutlakiyet yönetiminin halka baskı yapması
  b)Halkın farklı sosyal sınıflara ayrılmış olması
  c)Halkın vergileri ödeyemez hale gelmesi
  d)Milliyetçilik fikrinin yayılmış olması
  3) Yakınçağın başlangıcı kabul edilen Fransız ihtilalinin tüm dünyayı etkilemesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?
  a)Getirdiği ilkelerin evrensel nitelikte olması
  b)Amerika ve İngiltere’den etkilenmiş olması
  c)Kısa sürede gerçekleşmesi
  d)Fransa’nın güçlü bir devlet olması
  4) Fransız İhtilali ile yaygınlaşan adalet, eşitlik, hürriyet, demokrası ve insan hakları kavramları Avrupa’da aşağıdakilerden hangisini en az etkilemiştir?
  a)Sınıf ayrımının ortadan kalkması
  b)Egemenliğin halka ait olduğunun kabul edilmesi
  c)Yıkılamaz denilen krallıkların yıkılmasını
  d)Devletler arasında hammadde-Pazar arayışının artması
  5) Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinin Osmanlı üzerindeki etkilerinden biri değildir?
  a)Tanzimat fermanı b)Yeniçeri İsyanları
  c)I. Meşrutiyet d)Azınlık İsyanları.
  6) Milliyetçilik akımının etkisi ile Osmanlıda ilk isyan çıkaran topluluk hangisidir?
  a)Rumlar b)Sırplar c)Bulgarlar d)Romenler
  7) Fransız Devrimi Avrupa ülkelerinin gelişimini olumlu yönde etkilemesine rağmen Osmanlıları olumsuz etkilemiştir. Bu durum Osmanlı Devletinin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
  a)Teokratik b)Monarşik c)Askeri d)İmparatorluk
  8) Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinin sonuçlarından biri değildir?
  a)Monarşiler güç kazanmıştır
  b)Ulusal devletler dönemi başlamıştır.
  c)Milliyetçilik akımı güç kazanmıştır.
  d)Demokrasi, eşitlik, adalet ve özgürlük gibi kavramlar yayılmıştır.
  9) Osmanlı Devleti'nin parçalanmasında aşağı¬dakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
  A) Sanayi inkılâbı B) Fransız ihtilâli
  C) Coğrafî Keşifler D) Rönesans hareketleri
  10) Aşağıdakilerden hangisi, 1804 yılında başla¬yan Sırp İsyanı'nın sebepleri arasında yer almaz?
  A) Sırbistan'ın savaş alanı hâline gelmesi
  B) Fransız İhtilâli'nin etkileri
  C) Bölgedeki Yeniçeri ağalarının halka baskı yapmaları
  D) Tanzimat Fermanı'yla Sırplara çeşitli ayrıca¬lıklar verilmiş olması
  11) Yunanistan’a bağımsızlık verilmesi için İngiltere, Rusya, Fransa birleşerek 1827’de Osmanlı donanmasını nerede yakmıştır?
  a)Çeşme b)Navarin c)Sinop d)İnebahatı
  12) 1829 Edirne anlaşması ile Sırbistan özerk hale gelmiştir Bu anlaşmada hangi millet bağımsız olmuştur?
  a)Bulgarlar b)Yunanlar c)Sırplar d)Arnavutlar
  13) - Yunanistan'a bağımsızlık verildi.
  - Sırbistan'a özerklik verildi.
  - Rusya tarafından işgal edilen Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti'ne geri verildi.
  Yukarıdaki hükümler, aşağıdaki antlaşmalar¬dan hangisine aittir?
  A) Prut Antlaşması B) Belgrat Antlaşması
  C) Edirne Antlaşması D) Küçük Kaynarca Antlaşması
  14) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ilk defa bir Balkan milleti Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmıştır?
  A) Berlin Antlaşması B) Edirne Antlaşması
  C) Bükreş Antlaşması D) Paris Antlaşması
  15) Aşağıdakilerden hangisi Balkanlarda Osmanlı’ya karşı çıkan isyanların sebeplerinden olamaz?
  a)Balkan milletlerine yapılan dini baskı
  b)Uzun süren savaşlarda balkanların düzeninin bozulması
  c)Yeniçerilerin tutumu
  d)Fransız ihtilalinin etkisi
  16) Rusya hangi anlaşma ile ilk defa Boğazlar üzerinde haklar kazanmıştır?
  a)Kütahya anlaşması b)Londra anlaşması
  c)Hünkar İskelesi anlaşması d)Paris anlşaması
  17) Sırp isyanının nedenlerinden hangisi Osmanlı merkezi otoritesinin bozulduğunu gösterir?
  a)Milliyetçilik düşüncesinin Sırplarda yayılması
  b)Rusya’nın Sırpları kışkırtması
  c)Halka kötü davranan Yeniçerilerin davranışlarını merkezin engelleyememesi
  d)Çok savaş yapılması
  18) Osmanlı tarihinde "Boğazlar Sorunu" aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda ortaya çık¬mıştır?
  A) Yunan ayaklanması
  B) Mehmet Ali Paşa ayaklanması
  C) Küçük Kaynarca Antlaşması
  D) Londra Konferansı
  19) Aşağıdaki olaylardan hangisi sırasında; Rus¬ya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa'nın büyük devletleri Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte ha¬reket etmişlerdir?
  A) Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında
  B) Paris Barış Konferansı'nda
  C) Berlin Konferansı'nda
  D) Mora İsyanı'nda
  20) Osmanlı Devleti'ne karşı Mısır Valisi M.Ali Paşa'nın başlattığı isyan, önceleri bir iç mesele iken, hangi olaydan sonra Avrupa'yı da ilgilen¬diren uluslararası bir mesele hâline gelmiştir?
  A) Osmanlı Devleti'nin M.Ali Paşa'ya yenilmesi.
  B) II. Mahmut'un isyan karşısında Rusya'dan yardım istemesi.
  C) M.Ali Paşa'nın Suriye'yi ele geçirmesi.
  D) M.Ali Paşa'nın Avrupalı tüccarları Mısır'dan kovması
  21) Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı sırasında ortaya çıkan, Boğazlar sorununun çözüldüğü ve, Boğazların yönetiminin ilk defa uluslar ara¬sı alanda ele alındığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Londra Boğazlar Konferansı B) Berlin Antlaşması
  C) Aynalıkavak Tenkihnâmesi D) Edirne Antlaşması
  22) Mısır sorunu sırasında Osmanlının hangi faaliyeti Boğazlar Sorunun çıkmasına neden olmuştur?
  a)Hünkar iskelesi Anlaşması b)Kütahya anlaşması
  c)Londra anlaşaması d)Edirne anlaşması
  23) Osmanlı devletinin boğazlardaki hakimiyetini kaybetmesi
  Rusyanın Boğazlardaki etkinliğini kaybetmesi
  Fransa ve İngiltere’nin Akdeniz’deki Güvenliğini artırması
  Yukarıdaki gelişmeler hangi anlaşmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
  a)Montrö Boğazlar Sözleşmesi b)Londra Boğazlar Sözleşmesi
  c)Hünkar iskelesi anlaşması d)Çanakkale anlaşması
  24) Osmanlı devleti Paris anlaşmasına Hristiyanların haklarını koruyucu herhangi bir madde konulmasını engellemek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
  a)Meşrutiyetin ilanı b)Senedi İttifak’ın kabulü
  c)Tanzimatın ilanı d)Islahat Fermanının ilanı
  25) Osmanlı devleti Kırım harbinde galip olmasına rağmen imzalanan Paris anlaşmasının hangi maddesi ile yenik devlet gibi gösterilmiştir?
  a)Osmanlı Avrupa devleti sayılacak b)Avrupa devletleri Osmanlının toprak bütünlüğünü koruyacak
  c)Osmanlı ve Ruslar Karadenizde donanma ve tersane bulundurmayacak
  d)Osmanlı Avrupa hukukundan yaralanacak
  26) İngiltere ve Fransa'nın Kırım Savaşı'nda Rus¬lara karşı Osmanlılar'a yardım etmesinin se¬bebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kıbrıs'ın İngiltere'ye üs olarak verilmesi
  B) Osmanlıların İngiltere ve Fransa'dan borç pa¬ra alması
  C) Rusya'nın Akdeniz ve Karadeniz'e hâkim ol¬masını engellemek istemeleri
  D) Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'a vali yapılması
  27) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Kırım Savaşı'nın se¬bepleri arasında yer almaz?
  A) Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerindeki tarihî emelleri
  B) Kutsal yerler meselesi
  C) Rusya'nın Balkanlar'a hâkim olmak istemesi
  D) Osmanlı Devleti'nin Kırım'ın sahil şehirlerine saldırması
  28) Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde toprak kaybına uğramamıştır?
  A) Bükreş Antlaşması B) Berlin Antlaşması
  C) Edirne Antlaşması D) Paris Antlaşması
  29) 1877-1878 Osmanlı rus savaşından önce İstanbul Konferansına katılan Avrupa devletleri Bosna-Hersek ve Bulgaristan’da hakim ve valileri kendilerinin seçmelerini Osmanlı devletine teklif etmişler, Osmanlı kabul etmemiştir.
  Osmanlının kabul etmeme sebebi ne olabilir?
  a)Egemenlik haklarına karışılmasını istememesi
  b)Rusya ile savaşmak istemesi
  c)Valilerin yetkilerini artırmak istemesi
  d)Yargıda yeniliğe gitmek istemesi
  30) Aşağıdaki olaylardan hangisi Fransız İhtilalinin yaydığı Milliyetçilik akımının Osmanlı imparatorlunu da etkilemeye başladığının göstergesidir?
  a) Patrona Halil İsyanı
  b) Mehmet Ali Paşanın yarattığı Mısır Sorunu
  c) Sırp ve Yunan Ayaklanmaları
  d) Kabakçı Mustafa Ayaklanması
  31) Balkan bunalımı sırasında Osmanlı Devleti 1876 İstanbul Konferansını gereksiz kılmak ve Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasını engellemek için hangi yola başvurmuştur?
  a)Islahat fermanını ilan etti
  b)İngiltere’ye ticari ayrıcalıklar verdi
  c)Mebuslar meclisini kapatmıştır
  d)Kanun-i Esasiyi ilan etmiştir
  32) Aşağıdakilerden anlaşmalardan hangisinin sonucu yanlıştır?
  a)Paris-Osmanlı devletinin Avrupa devleti sayılması
  b)Berlin-Romanya’nın bağımsız olması
  c)Edirne-Yunanistan’ın bağımsız olması
  d)Kütahya-Mısır sorunun kesin olarak çözüme kavuşması
  33) Aşağıdaki hangi anlaşmaya Avrupalı devletler itiraz ettiği için yeni bir anlaşma yapılmıştır
  a)Ayastefenos b)Berlin c)Edirne d)Bükreş
  34) Aşağıdakilerden hangisi 1877-1878 Osmanlı Rus savaşının Osmanlı Devleti’nin iç politikasına etkisini gösterir?
  a)Kanun-i Esasinin ilan edilmesi
  b)II. Abdülhamit’in tahta geçmesi
  c)II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
  d)Meclis-i Mebusan’ın kapatılması
  35) Rusya’nın 18 ve 19 yy de Osmanlı’ya saldırmasındaki en önemli neden hangisidir?
  a)Avusturya’nın balkanlarda güçlenmesini engellemek
  b) Balkan devletlerini isyana teşvik etmek
  c) Osmanlıdaki Ortodoksları korumak
  d) Sıcak denizlere inmek
  36) Berlin anlaşması ile bazı azınlıklar bağımsızlığını kazanmıştır Aşağıdakilerden hangisi bu azınlıklardan birisi değildir?
  a)Sırbistan b)Romanya c)Bulgaristan d)Karadağ
  37) Yeni çağ boyunca Osmanlı devleti Ortodoks Hristiyanlarını birleştiren bir güç konumunda idi. Yakın Çağ başlarından itibaren Osmanlı devleti Ortodoks hristiyanlarını birleştirici bir özelliğini kaybetmiştir
  Bu güç aşağıdaki hangi devlete geçmiştir?
  a)İngiltere b) Rusya c)Fransa d)Almanya
  38) 19yy nin 2. yarısında, İngiltere ve Fransa sömürgelerinde yaşayan insanların hakları, Osmanlı ülkesindeki Hristiyanların haklarından çok daha azdı. Buna karşın İngiltere ve Fransa Osmanlıdaki Hristiyanların haklarının yetersiz olduğunu ileri sürerek Islahat fermanına uyulmasını istemiştir.
  İngiltere ve Fransa’nın bu istekteki amacı ne olabilir?
  a))Osmanlı devletine başka devletlerin baskı yapmasını engelleme
  b)Sömürgelerinde yaptıkları baskıları gizleme
  c)Osmanlı devletinin parçalanmasını hızlandırma
  d)Osmanlıdaki hristiyanların ekonomik düzeyini yükseltmek
  39) 18. yy.nin sonlarından itibaren Avrupalı devletler Osmanlı devletinin Doğu ve güney Akdeniz’deki topraklarına göz dikmişlerdir
  Avrupalı devletlerin bu tutumunun amacı nedir?
  a)Sömürgelerine giden yolu güvenceye almak
  b)Afrika’ya ulaşmak
  c)Sanayilerini geliştirmek
  d)Arapların bağımsız olmasını sağlamak
  40) 19yy.de Osmanlının sınırları küçülürken içindeki nüfus yoğunluğu artıyordu.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında gösterilemez?
  a)Anadolu’da Türk nüfus oranının artması
  b)Göçlerle gelenlerin iş sorunu yaşaması
  c)Sınır dışında kalanların azınlık duruma düşmesi
  d)Devletin güç kazanması


  Erkan İsanmaz
   
 2. abdullah1354

  abdullah1354 Yeni Üye Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2009
  Mesaj:
  3
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  çok güzel olmuş sorular hocam lise 3 eşit ağırlık öğrencisiyim hepsini 4-5 tanesini okudum güzeldi sorular yaptım çözdüğüm soruların şıkları 33.a)ayestefenos
  36.c) bulgaristan
  37.b)rusya
  38.b)kendi sömürgelerindeki halkın ayaklanmasını önlemek bir nevi saklamak işte
  39.a)sömürge yollarının güvenliğini sağlamak
  40.d)devletin güç kazanması bu da doğru da ama bizden istenen bu dil
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş