1. 5'li LGS Deneme Seti Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Yapılacak Grup İçin Buraya Tıklayınız Gruptaki açıklamaları okuyarak çekilişe katılabilirsiniz.
 2. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Dağilma Dönemi Islahatları

'Türk Tarihinde Yolculuk Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 2 Şubat 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,654
  Alınan Beğeniler:
  5,066
  Ödül Puanları:
  113
  Dağılma Dönemi Islahat Hareketleri
  1) Osmanlı devletinde hangi olay ile padişahın yönetime hakim olması gerçekleşmiş oluyordu?
  a)Tanzimat fermanı b)Sened-i İttifak
  c)Vakay-ı Hayriye d)Kanuni Esasi

  2) Aşağıdakilerden hangisi yeniçerilerin kaldırılması ile ortaya çıkan durum değildir?
  a)Asakiri Manure-i Muhammediye ordusu kuruldu
  b)Eşkinci ocağı kuruldu
  c)Merkezi otorite güçlendi
  d)Yenilikler için uygun ortam oluştu

  3) Divan usulünün kaldırılarak günümüzdeki bakanlık sisteminin kurulduğu dönem hangisidir?
  a) I. Abdülhamit b)II. Abdülhamit
  c)II. Mahmut d)III. Selim

  4) II. Mahmut döneminde yapılan ıslahatlardan bazıları şunlardır;
  I. ilköğretim zorunlu oldu.
  II. Yeniçeri Ordusu kaldırıldı.
  III. Bakanlıklar kuruldu.
  IV. Avrupa'ya öğrenci gönderildi.
  V. Büyük iller bölünerek yenileri kuruldu.
  Bu ıslahatlardan hangileri II. Mahmut'un eğiti¬me verdiği önemin bir göstergesidir?
  A) l-II B) III-IV C) l-IV D) II - V

  5) II. Mahmut Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı orduyu kurmuştur.
  Bu ordu aşağıdaki orduların hangisinin orta¬dan kaldırılmasıyla kurulmuştur?
  A) Eşkinci Ordusu
  B) Nizam-ı Cedit Ordusu
  C) Sekban-ı Cedit Ordusu
  D) Yeniçeri Ordusu

  6) Aşağıdaki yeniliklerden hangisi ilk defa II. Mahmut zamanında yapılmamıştır?
  a)İlköğretim zorunlu hale geldi b)Sekbanı Cedit ordusu c)Takvim-i vakayi d)Sürekli elçilikler

  7) II. Mahmut zamanında yapılan ıslahat hareketle¬rinden biri de tüccar ve esnafa bazı gümrük ko¬laylıkları getirilmesidir.
  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avrupa mallan ile rekabet edebilmek
  B) Kurulan çuha fabrikasında dokunan yerli ku¬maşların dışarıya satışlarını kolaylaştırmak
  C) Avrupa mallarının daha kolay satışını sağlamak
  D) Dışarıya para çıkmasını azaltmak

  8) Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk nüfus sayımı aşağıdaki padişahlardan hangisinin zamanın¬da yapılmıştır?
  A) II. Mahmut B) III. Selim
  C) IV. Mustafa D) l. Abdülhamit
  9) Aşağıdakilerden hangisi, II. Mahmut Dönemi'nde yapılan yeniliklerden biri değildir?
  A) Divan'ın kaldırılması
  B) "Takvim-i Vakayi" adında ilk resmî gazetenin çıkarılması
  C) Matbaanın açılması
  D) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

  10) Sultan II. Mahmut döneminde eğitim alanında yapılması düşünülen faaliyetlerden hangisi, halkın eğitim düzeyini yükseltmede diğerlerine göre daha köklü çözüm getirebilecek nitelikte¬dir?
  A) Medreselerin sayıca çoğaltılması
  B) Askerî ve meslekî okulların açılması
  C) İlk gazetenin çıkarılması
  D) İlköğretimin zorunlu hâle getirilmesi

  11) - Divan Teşkilâtı kaldırılarak Bakanlıklar kuruldu.
  - İlk nüfus sayımı yapıldı
  - Posta ve Karantina teşkilâtı kuruldu.
  Yukarıdaki ıslahatlar, aşağıdaki padişahlar¬dan hangisi devrinde gerçekleştirilmiştir?
  A) III. Selim B) l. Abdülhamit
  C) II. Mahmut D) III. Mustafa

  12) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ‘nın getirdiği yeniliklerden biri değildir?
  a)Yasa önünde herkes eşit olacak
  b)Herkesten gelirine göre vergi alınması
  c)Herkesin can mal güvenliği sağlanacak
  d)Azınlık mahkemelerinin kurulmasının sağlanması

  13) Tanzimat fermanındaki
  Vergilerin herkesin gelirine göre toplanması
  Herkesin mülk edinebilmesi
  Mahkemelerin açık olması
  maddelerinden hangisine ulaşmak doğru olmaz
  a)Eşitlik b)Özel mülkiyet c)Eğitim d)Adalet

  14) Aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez padişah kendi yetkilerinin üzerinde bir kuvveti tanımıştır?
  a)Tanzimat b)Islahat c)Kanuni esasi d)Mecelle

  15) İlk Türk Anayasasını hazırlayanlar arasında hangisi yoktur?
  a)M. Kemal b)Ziya Paşa
  c)Mithat Paşa d)Namık Kemal
  16) Meclis-i Mebusan ile Meclis-i Ayan hangi olayın sonucunda kurulmuştur?
  a)Tanzimat Fermanı 1839 b)Islahat Fermanı 1856 c)I. Meşrütiyet 1876 d)93 Harbi1877-1878

  17) Osmanlı halkı hangi dönemde padişahın yanında yönetime katılmaya başladı?
  a)Kuruluş devri b)Yükselme devri
  c)Tanzimat devri d)Meşrutiyet devri

  18) 19. yyde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirse, Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmayacakları düşüncesi hakimdi?
  a)Avrupa tarzında okullar açılırsa
  b)Azınlıklara çeşitli haklar verilirse
  c)Osmanlı sanayisi gelişirse
  d)İsyan edenlere bağımsızlık verilirse

  19) I. Tunus
  II Cezayir
  III Kıbrıs
  IV Mısır
  1877-1878 Osmanlı Rus savaşında İngiltere hangi yerleri işgal etmiştir?
  a)I ve III b)III ve IV c)Yalnız III d)II ve IV

  20) I. Meşrutiyetin getirdiği hangi yenilik millet egemenliği ile ilgilidir?
  a)Meclis-İ Ayan
  b) Padişahın zorunlu durumlarda meclisi kapatabilmesi
  c)Meclis-i Mebusan
  d)Kanun-i Esasi

  21) 19. yy.de Osmanlı ekonomisinin bozulma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  a)Sanayinin geliştirilememesi
  b)Hammaddelerin Avrupa’ya satılması
  c)Dışarıdan bol ve ucuz mal girmesi d)Kapitülasyonların etkisi

  22) 1889da kurulan İttihat ve Terakki Cemiyetinin amacı nedir?
  a)31 Mart Olayını bastırmak b)Meşrutiyeti ilan etmek
  c)Yönetimi ele geçirmek d)Bağımsız olmak

  23) Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet’in ilanı sırasında gerçekleşen olaylardan değildir?
  a)Avusturya’nın Bosna Hersek’i işgal etmesi b)Yunanistan’ın Girit’i alması
  c)İtalya’nın Rodos’u işgal etmesi
  d)Bulgaristan’ın bağımsız olması

  24) Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisinin amacı Osmanlı devletinin yönetim şeklini değiştirme amaçlıdır?
  a)M.Ali Paşa isyanı b)31 Mart Olayı
  c)Patrona Halil isyanı d)Kabakçı Mustafa İsyanı
  25) Hareket ordunsun İstanbul’a gelmesinin sebebi hangisidir?
  a)31 Mart Olayını bastırmak
  b)Meşrutiyeti ilan etmek
  c)Meclisi açmak
  d)Yönetimi değiştirmek

  26) II. Abdülhamit hangi olay sonunda tahttan indirilmiştir?
  a)II. meşrutiyet’in ilanı b)İttihat ve Terakkinin isyanı c)Kanuni Esasinin ilanı d)31 Mart Olayı
   
 2. mukan

  mukan Üye Üye

  Katılım:
  20 Mart 2008
  Mesaj:
  5
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Dağilma Dönemi Islahatları

  Allah razı olsun emeğe geçenlerden
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş