1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Bütün tarih şeridi performan ödevi olan arkadaşlara hediye!! 1453 - 1699

'Öğrenci Performans Görevi Paylaşım Alanı' forumunda çIlGıN_tArİhCİ tarafından 21 Kasım 2007 tarihinde açılan konu

 1. çIlGıN_tArİhCİ

  çIlGıN_tArİhCİ Misafir Ziyaretçi

  ;D::) :Dhazırmısnız başlıyoruz
  1453
  İstanbul'un fethi
  1453
  Ayasofya'nın camiye çevrilmesi
  1454
  İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)
  1458-1460
  Mora'nın ele geçirilişi
  1461
  Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu
  1461
  Candaroğulları'nın ilhakı
  1463
  Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
  1463-1470
  İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası
  1466
  II. Mehmed'in Arnavut seferi
  1468
  Karamanoğulları'nın sonu
  1468
  II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi
  1469
  Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu
  1470
  Eğriboz'un alınışı
  1471
  Fatih Külliyesinin açılışı
  1472
  Topkapı Sarayı'nın inşası
  1473
  Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi
  1474
  Ali Kuşçu'nun ölümü
  1475
  Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girişi
  1476
  Boğdan seferi ve zaferi
  1478
  Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
  1478
  Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü
  1479
  Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e, Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
  1480
  Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması
  1480
  Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
  1481
  II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı
  1481
  100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
  1481
  Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi
  1482
  Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası
  1483
  Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı
  1484
  Boğdan Seferi
  1484
  Kili ve Akkirman'ın fethi
  1484-1488
  Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası
  1485
  Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
  1485
  Şeyh Hamdullah'ın Aklam-ı Sitte'de kendi üslubunu buluşu
  1486
  Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
  1488
  Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü
  1488
  Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı
  1489
  Memlüklere karşı toprak kaybı
  1491
  Osmanlı-Memlük Barışı
  1492
  Macar Seferi
  1492
  İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
  1494
  Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili
  1494
  Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı
  1495
  Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu
  1497
  İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi
  1498
  Lehistan Seferleri
  1499
  Venedik Harbi
  1499
  İnebahtı'nın alınışı
  1499
  Preveze baskını
  15??
  İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)
  1500
  Modon, Navarin ve Koron'un alınışı
  1500-1505
  İstanbul'da, Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası
  1502
  Venedikle barış
  1503
  Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü
  1505
  Bayezid Külliyesi'nin açılışı
  1509
  İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi
  1511
  Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
  1512
  II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu
  1512
  Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.
  1514
  Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş
  çııÖÖçş1514
  Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş
  1514
  Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi
  1516
  Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi
  1517
  Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş
  1517
  Haremeyn'in himaye altına alınması
  1517
  Haliç'te tersane yapımının tamamlanması
  1517
  Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması
  1519
  Celali isyanı
  1519
  Cezayir'in ilhakı
  1520
  I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu
  1520
  Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip, Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı
  1520-1550
  Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi
  1521
  Belgrad'ın fethi
  1521
  Piri Reis'in, Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması
  1522
  Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi ve Yavuz Sultan Selim'in eşi olan Ayşe Hafsa Sultan tarafından, Manisa'da bimaristan inşa edilmesi
  1522
  Rodos Adası'nın ilhakı
  1524
  Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı
  1524
  Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü
  1525
  Yeniçeri isyanı
  1525
  İlk Fransız elçisi İstanbul'da
  1525
  Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü
  1525
  Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü
  1526
  Mohaç Zaferi
  1526
  Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı
  1527
  Bosna'nın fethi'nin tamamlanması
  1528
  Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
  1528
  Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü
  1529
  Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması
  1530-1540
  Divan-ı Selimi'nin yazılması
  1530-1560
  Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi
  1530-1588
  Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi
  1532
  Alaman Seferi
  1533-1534
  Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini
  1534
  Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı
  1534
  Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü
  1536
  Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı tanıyan ahidname verilmesi
  1536
  Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı
  1537
  Körsof - Avlonya seferi
  1538
  Preveze Zaferi
  1538
  Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi
  1540
  Venedik Ahidnamesi'ndeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması
  1540-1560
  Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi
  1541
  Budin'in kesin olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
  1543
  Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi
  1543
  Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)
  1547
  Osmanlı-Habsburg Sulhü
  1547
  Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
  1547
  San'a'nın fethi
  1548
  İkinci İran seferi
  1550
  Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası
  1551
  Trablusgarb'ın fethi
  1552
  Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi
  1553
  Piri Reis'in ölümü
  1553-1554
  Turgud Reis'in Akdeniz seferi
  1553-1554
  Nahcıvan Seferi
  1555
  İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası
  1556
  Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı
  1557
  Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi
  1557
  Süleymaniye Külliyesi'nin açılışı
  1558
  Şakayık-ı Nu'maniye telifi
  1558
  Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması
  1559
  Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması
  1560
  Cerbe'nin alınışı
  1560-1600
  Osman'ın Nakkaşhane'de faaliyet göstermesi
  1561
  Taşköprüzade'nin ölümü
  1562
  Osmanlı-Habsburg Sulhü
  1563
  Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü
  1565
  Başarısız Malta kuşatması
  1565
  100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi
  1566
  Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu
  1567
  Yemen isyanı
  1568
  Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi
  1569
  Astarhan seferi
  1569
  Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
  1569-1595
  Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi
  1571
  Kıbrıs fethinin ikmali
  1571
  İnebahtı hezimeti
  1571
  Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi
  1574
  Buğday Zaferi
  1574
  Tunus'un fethi
  1574
  Selimiye'nin açılışı
  1574
  II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu
  1575
  Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi
  1575
  Edirne'de, Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası
  1577
  Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
  1578
  Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması
  1578
  Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi
  1578
  Kafkaslar'da hareket
  1580
  İlk İngiliz Ahidnamesi'nin verilişi
  22 Ocak 1580
  İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması
  1583
  Meşale Zaferi
  çııÖÖçş1583
  Meşale Zaferi
  18 Kasım 1583
  Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları
  1584-1588
  Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması
  1585
  Tebriz'in alınışı
  1585
  Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü
  1586
  İlk Sikke tashihi
  1587
  Gürcistan harekatı
  1588
  Gence seferi
  1588
  Resm-i tashih-i sikke konulması
  1588-1606
  Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi
  1589
  İkinci sikke tashihi
  1590
  Osmanlı-İran Antlaşması
  1590
  Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması
  1593
  Osmanlı-Habsburg Savaşları
  1595
  Estergon'un düşüşü
  1595
  III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu
  1596
  Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi
  1598-1663
  Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası
  1599
  Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü
  1600
  Sikke tashihi
  1601
  Kanije Zaferi
  1601
  İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
  1603
  Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması
  1603
  III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu
  1603-1703
  I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre
  1607
  Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması
  1609-1610
  Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da
  1612
  Osmanlı-İran Antlaşması
  1612
  Hollandalılara ahidname verilmesi
  1613
  Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü
  1614
  Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü
  1615
  İran Savaşı'nın yeniden başlaması
  1615
  Revan Seferi
  1617
  I. Mustafa'nın cülusu
  1617
  İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası
  1618
  I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu
  1618
  Sikke tashihi
  1621
  II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
  1622
  II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı
  1623
  I. Mustafa'nın tahttan indirimesi ve IV. Murad'ın cülusu
  1624
  Sikke tashihi
  1629
  Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile, yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması
  1634
  İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
  1635
  IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı
  1638
  Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı
  1638
  Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü
  1639
  Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması
  1640
  IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi
  1642
  Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu
  1642-1698
  Hattat Hafız Osman
  1645
  Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı
  1648
  İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in cülusu
  1648
  Kandiye kuşatması
  1650
  Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki'nin eseri)
  1656
  Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması
  1656
  Çınar Vak'ası
  1656
  Köprülüler devrinin başlaması
  1658
  Katip Çelebi'nin ölümü
  1660
  Varad Kalesi'nin alınışı
  1663
  Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi
  1664
  St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması
  1666
  Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü
  1669
  Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
  1670
  Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü
  1672
  Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı
  1672
  Bucaş Antlaşması
  1673
  Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi
  1676
  Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
  1678
  Ukrayna'da Çehrin seferi
  1678
  Hafız Osman'ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi
  1680
  Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)
  çııÖÖçş1680
  Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)
  1682
  Osmanlı-Rus Antlaşması
  1682
  Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü
  1683
  II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun
  1683
  Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani'nin ölümü
  1685
  Uyvar'ın elden çıkışı
  1685
  Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı
  1686
  Budin'in düşüşü
  1687
  IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın cülusu
  1687
  Eğri Kalesi'nin düşüşü
  1687
  Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması
  1688
  Belgrad'ın elden çıkışı
  1690
  Kanije Kalesi'nin düşüşü
  1690
  Belgrad'ın geri alınışı
  1690
  Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
  1691
  Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski'nin ölümü
  1691
  II. Ahmed'in tahta çıkışı
  1691
  Salankamen bozgunu
  1691
  Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması
  1695
  II. Ahmed'in ölümü
  1695
  II. Mustafa'nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması
  1697
  Zenta bozgunu
  1698
  Şehremini Baruthanesi yangını
  1698
  Hafız Osman'ın İstanbul'da vefatı
  1699
  Karlofça Antlaşması'nın imzalanması
  güzel notlar byeee (yorgunluğunuzun üstüne bi çay gider artıkk) :-* :-*
   
 2. xxxbgrxxx

  xxxbgrxxx Misafir Ziyaretçi

  çIlGıN_tArİhCİ arkadaşım allah senden razı olsun paylaşımın çok güzel başarılarının devamını dilerim
   
 3. rkn09

  rkn09 Üye Üye

  Katılım:
  20 Ekim 2007
  Mesaj:
  31
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  bu ne nasıl nerde kullanılacak...
  yanlış anlamayın bi fikir oluşmadı da?!
   
 4. aelita1

  aelita1 Misafir Ziyaretçi

  yaa çok teşekkürler bende bu konuyu almıştımmmm! :-X :-[ :p
   
 5. bekü

  bekü Misafir Ziyaretçi

  sordukmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu geri zekalı aptal aldıysan bize ne
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş