1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Avrupada Yenilikler

'Zaman İçinde Bilim Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 27 Ocak 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,768
  Alınan Beğeniler:
  5,365
  Ödül Puanları:
  113
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER (AVRUPA’DA YENİLİKLER)

  Soru 1. Çin’den başlayarak, Orta Asya’dan geçen, Hazar Denizi’nin kuzey ve güneyini takip ederek Trabzon ve kırım limanlarına gelen malların buralardan Avrupa’ya ulaştığı yol aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Baharat Yolu B) Ümit Burnu

  C) İpek Yolu D) Kral Yolu

  Soru 2. İstanbul’un fethinden sonra Türklerin, doğu tica-ret yollarına egemen olmaları Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmelerine neden oldu.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden ol-muştur?

  A) Fransız İhtilâli’ne
  B) Haçlı seferlerine
  C) Rönesans hareketlerine
  D) Coğrafi keşiflere

  Soru 3. Hristiyanlığın Avrupa kıtası dışındaki kıtalarda yaygınlaşmaya başlamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  A) Coğrafi keşifler
  B) Rönasans
  C) Reform hareketleri
  D) Sanayi inkılabı

  Soru 4. I. Rönasans hareketlerinin başlaması
  II. Coğrafi keşifler
  III. Avrupa’da zengin bir sınıfın oluşması
  Yukarıdaki olayları oluş sırasına göre sıraladığı-mızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

  A) I, II ve III B) II, III ve I

  C) III, I ve II D) III, II ve I


  Soru 5. Matbaanın kullanımı ve yaygınlaşması ile okuma yazma bilenlerin sayısı artmış, yeni buluş ve düşünceler hızla yayılmıştır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde etki-sinin en az olması beklenir?

  A) Coğrafi keşifler
  B) Rönesans hareketleri
  C) Reform hareketleri
  D) Kralların derebeyler karşısında güç kazanması

  Soru 6. Avrupa ve Asya ticaretinde önemli bir yeri olan Akdeniz limanlarının, 16. yüzyıldan itibaren eski önemini kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  A) Amerika’nın keşfi ve Ümit Burnu Yolu’nun bu-lunması
  B) Müslüman tüccârların güçlenmesi
  C) Köle ticaretinin artması
  D) Akdeniz’de korsanlık faaliyetlerinin artması

  Soru 7. Rönesans hareketlerinin sonuçları arasında aşa-ğıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Düşüncede serbest bir ortan doğdu.
  B) Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce orta-ya çıktı.
  C) Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri yaygınlaşmaya başladı.
  D) Avrupa ülkelerinde bilim, sanat, edebiyat alanın-da yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı.

  Soru 8. Baharat ve ipeğin Avrupa’ya taşınma yolunun değişmesi aşağıdaki hangi devletin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir?

  A) Hollanda B) Osmanlı

  C) İspanya D) Portekiz
  Soru 9. Sanayi İnkılabı sonucunda;
  I. Sanayileşen devletler arasında sömürge yarı-şının artması
  II. Hammadde ve Pazar arayışının önem kazan-ması
  III. Üretimin artması
  Yukarıda verilen olayların oluş sırası aşağıdaki-lerden hangisidir?

  A) I, II ve III B) II, III ve I

  C) III, II ve I D) II, I ve III

  Soru 10. I. Katolik Mezhebi’nin sorgulanmaya başlan-ması
  II. İncil’in milli dillere çevrilmesi
  III. Hristiyanlığa ait esasların ortaya çıkması
  Yukarıda verilen durum aşağıdakilerden hangi-sine neden olmuştur?

  A) Coğrafi keşifler
  B) Rönesans hareketleri
  C) Fransız İhtilâli
  D) Reform hareketleri

  Soru 11. Yeni Çağ’da “laik devlet” anlayışı ilk kez hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?

  A) Reform B) Rönesans

  C) Coğrafi keşifler D) Haçlı seferleri


  Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri ve Coğ-rafi keşifler’ in ortak sebebidir?

  A) Kudüs’ ele geçirmek
  B) Doğu’nun zenginliğine sahip olmak
  C) Ticaret yollarının Türk’lerin eline geçmesi
  D) Hindistan’a ulaşmak

  Soru 13. Yakın Çağ’da Avrupa’da;
  I. Fabrikalaşma arttı.
  II. İnsan gücüne olan ihtiyaç azaldı.
  III. Hammadde ve Pazar ihtiyacı arttı.
  Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucudur?

  A) Coğrafi keşifler
  B) Sanayi inkılabı
  C) Rönesans
  D) reform

  Soru 14. Rönesans’ın oluşumu ve gelişmesinde aşağıda-kilerden hangisi daha çok teknik gelişme ile ilgilidir?

  A) Avrupa’da Endülüs Emevi Devleti aracılığıyla İs-lâm Medeniyeti’ni tanıması
  B) İstanbul’un fethinden sonra Bizanslı bilginlerin İtalya’ya göç ederek Yunancayı ve eski eserleri tanıtmaları
  C) Coğrafi keşiflerden sonra zenginleşen Avrupa’da, sanattan ve edebiyattan zevk alan bir sınıfın orta-ya çıkması
  D) Matbaanın geniş kullanım alanına girmesi

  Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın nedenleri arasında yer almaz?

  A) Dinsel konuların tartışılmaya başlanması
  B) Esli Roma ve Yunan eserlerinin incelenmesi
  C) Matbaanın bulunması ve geliştirilmesi
  D) Yazar, şair ve sanatkârları destekleyen zengin bir sınıfın ortaya çıkması


  Soru 16. Katolik kilisesinde reform yapılması gerektiğini ileri süren ve savunan Alman düşünür kimdir?

  A) Erasmus B) Luter

  C) Şekspir D) Kopernik


  Soru 17. Sanayi İnkılabı ilk kez aşağıdaki ülkelerin han-gisinde başlamıştır?

  A) Fransa B) İtalya

  C) İngiltere D) Almanya


  Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın başlama-sının nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

  A) Matbaanın icadı ve bu sayede kitapların çokça ve ucuz olarak basılması
  B) Kâğıdın bulunması ve bunun sonucunda okuma yazma bilenlerin sayısının çoğalması
  C) Coğrafi keşiflerle zenginleşen yeni sınıfın, sanat-çıları koruması
  D) Din adamlarının eski skolastik düşünceden kur-tulması

  Soru 19. Aşağıdakilerden hangisinin Reform’un sonuçla-rından biri olduğu savunulamaz?

  A) Avrupa’da mezhep birliği bozuldu.
  B) Skolastik düşünce önem kazandı.
  C) Katolik kilisesi kendini düzeltmeye çalıştı.
  D) Laik eğitim uygulaması başladı.

  Soru 20. Sanayi Devrimi 18. yüzyılda İngiltere’de başla-dı. Sanayi Devrimi’ne başlangıç olarak alınan olay aşağı-dakilerden hangisidir?

  A) İngiltere’de buhar gücü ile çalışan dokuma tez-gâhlarının devreye girmesi
  B) İngiliz kömür madenlerinde çalışan işçilerin ilk kez grev hakkını kazanması
  C) Amerika Birleşik Devletleri’nin İngilizlere karşı başlattığı savaşı zaferle bitirmesi
  D) İngiltere’de ilk kez metro inşaatının bitirilip, ye-raltından raylı sisteme geçilmesi
   
 2. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,768
  Alınan Beğeniler:
  5,365
  Ödül Puanları:
  113
  Avrupa da Yenilikler

  1.Yeni çağ'da "laik devlet" anlayışı ilk kez hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?
  A)Büyük Coğrafi Keşifler
  B) Rönesans
  C) Reform
  D)Haçlı Seferleri

  2.Hangisi, Endüstri İnkılabı'nın sonuçlarındandır?
  A)El tezgahlarının ve küçük atölyelerin kapanması
  B)Özgürlükçü fikirlerin Avrupa'da yayılması
  C)Sömürgeciliğin başlaması
  D)Feodalitenin güçlenmesi

  3.Ümit Burnu'nu bulan gemici kimdir?
  A)Vasko dö Gama B) Bartelmi Diyas
  C)Macellan D) Del Kano

  4.Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
  A)Sömürgeciliğin yaygınlaşması
  B)Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların gelişmesi
  C)Avrupa’nın ekonomik yönden güçlenmesi
  D)Avrupa'da derebeyliğin güç kazanması

  5.Hint Denizi'ni alarak Hindistan’ın batı kıyılarında bulunan Kalküta Limani'na ilk defa ulaşabilen Avrupalı kaşif hangisidir?
  A)Vasko do Gama
  B)Bartelmi Diyaz
  C)Kristof Kolomb
  D) Amerika Vespuci

  6. Aşağıdakilerden hangisi XV. yüzyılın sonlarında başlayan Coğrafi KeşifIer'in sonuçlarından biri değildir?
  A)Sömürge İmparatorluklarının kurulması
  B)Akdeniz limanlarinin eski Önemini kaybetmesi
  C)Avrupa Ülkelerinin zenginleşmesi
  D)Avrupa'da soylularını nüfusunun artması

  7.XVI. yüzyılın sonrasında , Akdeniz ve Karadeniz ticaret yollarının önemini yitirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Osmanlı donanmasının okyanuslara uygun olmaması
  B)Rusya'nın Avrupa ile ticaretini geliştirmesi
  C)Süveyş Kanalı'nın hizmete sunulması
  D)Coğrafya keşifleri ile yeni ticaret yollarının bulunması

  8.Yeni çağ başlarında Avrupa da meydana gelen teknik geIişmeIerden hangisi, Avrupa'nın siyası yapısını değiştirmiş ve mutlak krallıkların güçlenmesini sağlamıştır?
  A)Barutun ateşli silahlarda kullanılması
  B)Kağıt imalâtının ucuzlaması
  C)Matbaanın kullanılması
  D)Pusulanın kullanılması

  9. Bugün kullanılan modern matbaanın ilk örneğinin icat eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Kopernik B)Jan Gutenberg
  C) Jan Jak Russu D) Alber Dürer

  10 - Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
  -Pusulanın geliştirilmesi
  -Ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesi
  Yukarıdaki gelişmeler, Yakın çağ başlarında aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesine neden olmuştur?
  A)Reform hareketleri
  B)Rönesans hareketleri
  C)Coğrafi Keşifler
  D)Aydınlanma çağı

  11-Ümit Burnu'nu aşarak Hindistan'a ulaşan ye Yeni Hint Ticaret YoIu'nu keşfeden kâşif aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Macellan
  B)Vasko dO Gama
  C)Del Kano
  D)Bartelmi Diyas

  12-Rönesans hareketleri ilk olarak hangi ülke de başlamıştır?
  A)Almanya B) İngiltere
  C)İspanya D) İtalya

  13-Aşağıdaki bilim adamları ye sanatçılardan
  hangisi, Rönesanssın italyadaki öncülerindendir?
  A)Leonardo da Vinci
  B)Erasmus
  C)Röklen
  D)Shakespeare  14-Aşağıdakilerden hangisi, Reform hareketler sonucunda Avrupa'da ortaya çıkan yeni mezheplerden biri değildir?
  A)Ortodoksluk B) Anglikanizm
  C)Protestanlık D) Kalvenizm

  15-Aşağıdakilerden hangisi, Reformun sonuçları arasında yer almaz?
  A)Katolik kilisesi saygınlığı kaybetti.
  B)Avrupa'da ilk kez lâik devlet fikri ortaya çıktı.
  C)Katolik kilisesi kendini düzeltmek zorunda kaldı.
  D)Rönesans hareketlerine zemin hazırladı .

  16-Sanayi İnkılabı sonucunda aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme yaşanmamıştır?
  A)Teknoloji B) Şehirleşme
  C)Lâiklik D) Sömürgecilik

  17-Aşağıdakilerden hangisi, Yeni çağ Avrupa’sı’nda meydana gelen Coğrafi Keşiflerin sebepleri arasında gösterilemez?
  A)Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
  B)Pusulanın Avrupa'da kullanılmaya başlanması
  C)Ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girmesi
  D)Hristıyanlığı yaymak isteyen kilisenin denizcileri teşvik etmesi

  18-Aşağıdakilerden hangisi, Aydınlanma çağı düşünürleri arasında yer almaz?
  A)Newton B) Galile
  C)Kopernik D) Del Kano

  19-1519 yılında Almanya’da Martin Luther'in kiliseye karşı başlattığı ve kısa sürede diğer Avrupa ülkelerine de yayılan başlattığı hareketine genel anlamda ne ad verilir?
  A)Reform hareketleri
  B)Rönesans hareketleri
  C)Aydınlanma hareketleri
  D)Coğrafi Keşif hareketleri

  20- Yeni çağ'da Avrupa'da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı maliyesini olumsuz yönde etkilemiştir?
  A)Coğrafi Keşifler
  B)Reform Hareketleri
  C)Rönesans Hareketleri
  D) Aydınlanma Çağı’nın başlaması

  21- Avrupa'da
  I.Halkin kitap okuma imkânına kavuşması,
  II. Okuma yazma oranının yükselmesi
  III. Derebeyliklerin zayıflaması
  IV. Yeni ada ve kıtaların keşfedilmesi
  Olaylarından hangisi mutlak krallıkların güçlenmesine neden olmuştur?
  A)I B)II C)III D)IV

  22-Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?
  A)Hrıstiyanlık yayıldı.
  B)Akdeniz limanları önem kazandı.
  C)Baharat ye İpek yolları eski önemini kaybetti.
  D)Soylular eski güçlerini kaybettiler.

  23-Protestan Mezhebi, Almanya’da aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle resmen kabul
  A)Nant Fermanı
  B)Paris Antlaşması
  C)Londra Protokolü
  D)Ousburg Antlaşması

  24-Avrupa’da
  -ilk kez lâik devlet fikrinin ortaya çıkması,
  -Eğitim kurumlarının kilise denetiminden çıkartılması
  Yukarıdaki gelişmelerle, aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulabilir?
  A) Reform B)Rönesans
  C) Aydınlanma hareketleri D) Sanayi İnkılabı

  25- Avrupa'da Sanayi Inkilâbi'yla birlikte küçük atölyeler yerlerini büyük fabrikalara bırakmış, bu durum üretimin artmasına neden olmuştur.
  Sanayi Inkilâbi'yla birlikte fabrikalar için gerekli olan hammadde ihtiyacının artması, aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
  A)İpek ve Baharat yolları önem kazanmıştır.
  B)Soylular güç kazanmıştır.
  C)Sömürgecilik rekabeti hizlanmıştir.
  D)Osmanlı Devleti'nin ihracatında artma meydana
   
 3. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,768
  Alınan Beğeniler:
  5,365
  Ödül Puanları:
  113
  Ynt: Avrupa da Yenilikler

  1. Avrupa’da gerçekleşen bilimsel ve kültürel değişimin anahtarı ekonomik güç olmuştur. Bu güç sayesinde bilime ve eğitime kaynak aktarılmış, şehirleşme gelişmiş, kültür ve sanat hak ettiği değeri bulmuştur. Avrupalıların daha önceleri sahip olmadıkları bu ekonomik kaynağı aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?

  A) Rönesans
  B) Reform
  C) Haçlı Seferleri
  D) Coğrafi Keşifler


  2. Avrupa’da yaşanan Rönesans döneminde dini ve siyasi otoritelerin görüşlerini kayıtsız ve şartsız benimsemeye dayalı, klasik ahlak anlayışı yıkılmıştır. Bunun gelecekte hangi alanlarda doğrudan bir gelişmeye yol açması beklenebilir?

  A) Bireysel Haklar
  B) Askeri Taktikler
  C) Ülke sınırları
  D) Teknolojik gelişmeler


  3. Haçlı seferlerinin bazı sonuçlarına bakıldığında Yeni çağda Avrupa’da yaşanan bir çok gelişmenin temelini oluşturduğu görülmektedir. Bu amaçla yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Pusula – Coğrafi Keşifler
  B) Kağıt ve Matbaa – Rönesans
  C) Barut, Top – Feodalitenin yerini merkezi krallıkların alması
  D) Akdeniz Ticaretinin Canlanması- Coğrafi keşiflerin başlaması


  4. Avrupa’da dini özgürlüklerin genişlediği, kilisenin güç yitirdiği, Hıristiyanlıkta mezhep birliğinin bozulduğu döneme ne ad verilir?

  A) Coğrafi Keşifler
  B) Rönesans
  C) Reform
  D) Aydınlanma Çağı


  5. Coğrafi keşifler başladığı sıralarda Osmanlı ve Venedik devletleri bu duruma kayıtsız kalmış ve herhangi bir keşif harekatına girişmemişlerdir. Bu iki devletin bu davranışının altında aşağıdaki nedenlerden hangisi yatmaktadır?

  A) Akdeniz ticaretindeki paylarını yeterli bulmaları
  B) Deniz güçlerinin bu keşifler için yeterli olmaması
  C) O sırada keşfedilecek bir yerin kalmamış olması
  D) Bu iş için yeterli mali kaynaklarının olmaması


  6. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin ilk olarak İtalya’da başlamasının nedenlerinden biri değildir?

  A) Eski Yunan ve Roma sanatının izlerini taşıması
  B) İtalya’nın coğrafi özelikleri nedeniyle kültürel bir etkileşim alanı olması
  C) Dünyanın en güçlü kara ordusunun İtalya’nın elinde olması
  D) İtalyan şehir devletlerinin ticaret yoluyla büyük paralar kazanması


  7. Avrupa’da Rönesans’ın ilk olarak İtalya’da başlaması çeşitli sebeplere dayanmaktadır. Bir nedeni de merkezi Roma olan papalığın sanatçıları, bilim adamlarını desteklemesidir. Bu desteğin altındaki sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) İtalya’nı bilimsel gelişimine katkıda bulunmak
  B) Ticari faaliyetlerden daha fazla pay almak
  C) Haçlı Seferleri ile yitirdiği prestiji yeniden kazanmak
  D) Avrupa'nın en güçlü siyasi otoritesi olmak
  8. Aşağıda verilenlerden hangisi Coğrafi keşiflerde rol oynayan denizcilerden biri değildir?

  A) Vasco da Gama B) Del Kano
  C) Bartelemeo Dias D) Martin Luther
  9. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin başlamasının nedenleri arasında sayılamaz?

  A) Pusulanın Avrupalılar tarafından geliştirilmesi
  B) Hıristiyanlıkta yeni mezheplerin doğması
  C) Harita bilgisinin gün geçtikçe ilerlemesi
  D) Yetenekli ve cesur gemicilerin yetişmesi  10. Avrupa’da Rönesans hareketleriyle özgür düşüncenin yaygınlaşmış, deney ve gözleme dayalı bilimsel çalışmaların yapılmaya başlamıştır. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

  A) Toplumsal sınıflaşmanın başlaması
  B) Feodalitenin tekrar canlanması
  C) Kiliseye olan bağlılığın azalması
  D) İlk mezheplerin ortaya çıkması  11. Yeni çağda Avrupa’da kağıdın ucuz yoldan elde edilmeye başlanması ve matbaanın yaygınlaşması aşağıdakilerden hangisini doğrudan etkilememiştir?

  A) Okuma yazma oranının artması
  B) Fikir ve görüşlerin daha kolay yayılması
  C) Merkezi krallıkların güç kazanması
  D) Rönesans akımının başlaması ve gelişmesi
  12. Aşağıdakilerden hangisinin Avrupa’da Reform hareketlerinin başlamasına doğrudan bir etkisinden söz edilemez?

  A) Katolik kilisesinin bozulması
  B) Coğrafi keşifler
  C) Kağıt ve matbaanın yaygınlaşması
  D) Haçlı seferleri  13. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflere katılan devletlerden biri değildir?

  A) Venedik B) İspanya
  C) Portekiz D) Fransa


  14. Avrupa’da Laiklik fikrinin ilk kez ortaya çıktığı döneme ne ad verilmektedir?

  A) Skolastizm B) Rönesans
  C) Yakın Çağ D) Paleolitik Dönem

  15. Aşağıdakilerden hangisi Katolik kilisesinin güç ve güven kaybına neden teşkil eden uygulamalarından biri değildir?

  A) Endüljans Kağıdı satarak cennetten yer dağıtması
  B) Kilisenin fikirlerine karşı çıkanları Engizisyon mahkemelerinde yargılaması
  C) Yoksul ve muhtaçlara yardım eli uzatması
  D) İstediği kişi veya bölgeyi tamamen Aforoz yada Enterdi yoluyla din dışına çıkarması


  16. Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketleri sonrasında ortaya çıkan bir Hıristiyanlık mezhebi değildir?

  A) Protestanlık B) Kalvenizm
  C) Ortodoksluk D) Anglikanizm  17. Almanya’da mezhep savaşları İmzalanan Ogsburg antlaşmasıyla son bulmuştur. Bu antlaşma gereği halka, prenslerin kabul ettiği mezhebe girme zorunluluğu getirilmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

  A) Halkın dini serbestliğe kavuştuğuna
  B) Savaşan tarafların anlaşmaya varabildiğine
  C) Hıristiyan mezhep birliğinin bozulduğuna
  D) İnanç özgürlüğünün sınırlı olduğuna
   
 4. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,768
  Alınan Beğeniler:
  5,365
  Ödül Puanları:
  113
  Ynt: Avrupa da Yenilikler

  1) Avrupa’daki yeni buluşlardan hangisi derebeyliğin zayıflamasına neden olmuştur?
  a)Kağıt b)Matbaa c)Barut d)Pusula
  2) Yeniçağ Avrupa’sında barutun ateşli silahlarda kullanılması sağlam surların ve kalelerin yıkılmasında etkili olmuştur.
  Avrupa’da krallar ülkelerinde tek söz sahibi olabilmek ve otoritelerini sağlamlaştırma için barutu ilk olarak hangisine karşı kullanmışlardır?
  a)Din admlarına b)Derebeylere
  c)Sömürgelere d)Komşu devletlere
  3) Bu günkü anlamda gelişmiş matbaayı oluşturan kimdir?
  a)Jan Gutenberg b)martin Luther
  c)Kristof Kolomp d)Leonardo da Vinci
  4) İlk kez Çinliler tarafından bulunun teknikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  a)Pusula b)kağıt
  c)Matbaa d)Topun yıkıcı gücünden yararlanma
  5) Yeni çağ başlarında Avrupa’da görüş ve düşüncelerin daha hızlı yayılmasında aşağıdakilerden hangisi daha az etkili olmuştur?
  a)Baskı tekniğinin gelişmesi
  b)Kağıdın bollaşması ve ucuzlaşması
  c)Okuma yazma bilenlerin çoğalması
  d)Buhar gücünden yararlanılması
  6) Ortaçağ’ın devlet biçimi olan derebeyliğin sona ermesi ve güçlenmesinde mutlak krallıkların kurulmasında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Topların kullanılması b)Reform
  c)Rönesans d)Fransız İhtilali
  7) Matbaanın geliştirilmesi ve selülozdan kağıt üretilmesi sonucu kağıdın bollaşarak ucuzlaması sonucu hangisinin görülmesi beklenemez?
  a)Avrupa’da derebeyliğin yıkılması
  b)Okuma yazma bilenlerin çoğalması
  c)Bilim ve kültürün yayılması
  d)Rönesans ve Reformun oluşması
  8) 15. ve 16 yüzyılda Avrupa’da önce askeri buluşlar meydana gelmiş ve barut ateşli silahlarda kullanılmaya başlamıştır.
  Bu dönemde ilk buluşların askeri alanda olmasının sebepleri arasında hangisi gösterilemez?
  a)Avrupa devletlerinin iç savaşlarla uğraşması b)Avrupa devletlerinin birbirleriyle savaşması c)Devletlerin askeri güçlerini geliştirmeye önem vermesi
  d)Avrupa’nın zenginleşmesi
  9) Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin Coğrafi Keşifleri olumlu yönde etkilediğine bir kanıttır?
  a)Açık denizler dayanıklı gemilerin yapılması b)Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi
  c)Pusulanın Avrupa’ya götürülmesi
  d)Yeni ticaret yollarının bulunması
  10) Avrupa’da 16 yy. boyunca yeni yerler bulma çalışmalarına ne denir?
  a)Rönesans b)Coğrafi keşif
  c)Aydınlanma d)Reform
  11) Hindistan’dan başlayarak Kızıldeniz’den Süveyş’e gelen ticaret yolu hangisidir?
  a)İpek b) Baharat c)Kral d)Kürk
  12) Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden değildir?
  a)Coğrafi bilginin artması b)Pusulanın kullanılması
  c)Gemicilik tekniğinin gelişmesi d)Dünya’nın yuvarlak olduğunun anlaşılması
  13) Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin ekonomik sebebidir?
  a)Pusulanın geliştirilmesi
  b)Coğrafi bilginin artması
  c)Hristiyanlığı yayma düşüncesi
  d)Doğunun zenginliğine ulaşma isteği
  14) Hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden değildir?
  a)Sağlam gemilerin yapılması b)Pusulanın etkisi
  c)Doğunun zenginliğine ulaşma d)Matbaanın etkisi
  15) Aşağıdakilerden hangisi hem haçlı seferlerinin hem de Coğrafi keşiflerin ortak sebeplerinde birisidir?
  a)Doğunun zenginliğine ulaşma
  b)Türkleri Anadolu’da çıkarma
  c)Pusulanın etkisi
  d)Dünya’yı dolaşma
  16) Hangisi Coğrafi keşifleri yapan kişiler arasında değildir?
  a)Bartelmi Diyaz b)Kristof Kolomp
  c)Martin Luther d)Amerigo Vespuçi
  17) Coğrafi Keşiflere öncelik yapan devletler hangisidir?
  a)İspanya Portekiz b)Fransa İngiltere
  c)Venedik Ceneviz d)Avusturya Almanya
  18) Hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?
  a)Yeni kıtalar bulundu
  b)Yeni ürünler tanındı.
  c)Akdeniz limanları önem kazandı
  d)Dünyanın yuvarlaklığı ispatlandı
  19) Aşağıdakilerden hangisi XV. Yüzyılın sonlarında başlayan Coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir? 1995 DPY
  a)Sömürge imparatorluklarının kurulması
  b)Akdeniz limanlarının eski önemini kaybetmesi
  c)Avrupa ülkelerinin zenginleşmesi
  d)Avrupa’da soyluların nüfuzunun artması
  20) Coğrafi Keşifler, dünyayı sosyal ve ekonomik açıdan değiştiren öneli bir olaydır. Keşifler sonucunda Avrupa gelişmiş ancak İslam dünyası bundan yararlanamamıştır.
  Keşiflerin hangi sonucu Osmanlı devletinin zayıflamasında daha etkili olmuştur1998ÖO
  a)Doğu batı arasındaki ticaret yollarının değişmesi b)Büyük ticaret şirketlerinin kurulması
  c)Hıristiyanlığın yeni keşfedilen yerlere yayılması
  d)Yeni keşfedilen yerlere göçlerin olması
  21) Avrupa’da 15. yüzyılın sonlarında yapılan Coğrafi Keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Osmanlı devletini ekonomik yönden etkilemiş olabileceği söylenebilir?2001ÖO
  a)Kilise ve din adamlarına inancın azalması b)Baharat ve ipek yolunun önemini yitirmesi
  c)Avrupa uygarlığının yeni yayılma yeri bulması d)Soyluların eski gücünü kaybetmesi
  22) XVI: yüzyılda Avrupa devletleri ekonomik bakımdan güçlenirken, Osmanlı devletinin ekonomik yönden büyük zararlara uğradığı görülmüştür. Bu duruma sebep olan olay, aşağıdakilerden hangisdir? 1997FL
  a)Haçlı seferleri b)Reform
  c)Rönesans d)Coğrafi Keşifler
  23) Müslümanların elinde bulunan Baharat yolu hangisi ile önemini yitirmiştir?
  a)Ceymis Watt’ın buharlı makineyi bulması ile b)Ümit burnunun bulunması ile
  c)Amerika kıtasının keşfedilmesi ile
  d)Dünyanın yuvarlak olduğunun ispat edilmesi ile
  24) Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
  a)Bol miktarda altın ve gümüşün Avrupa’ya taşınması
  b)Avrupa’da refah düzeyinin artması
  c)İslam dünyasının bilimde Avrupa’nın gerisinde kalması
  d)Ticaretle uğraşan Burjuva sınıfının doğması
  25) Avrupa kültür ve uygarlığı hangi olaydan sonra diğer kıtalara yayılma imkanı buldu?
  a)Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler olmasıyla b)Rönesans’la
  c)Reform’la
  d)Türklerin Avrupa içlerine ilerlemesiyle
  26) Okyanuslar ötesi sömürgecilik hangisi ile başlamıştır?
  a)Snayi inkılabı b)Haçlı seferleri
  c)Coğrafi keşifler d)Rönesans
  27) Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
  a)Kiliseye güven azaldı
  b)Denizci Avrupa ülkeleri güçlendi
  c)Müslümanlar ekonomik yönden zarar gördü d)Papanın doğru söylediği anlaşıldı
  28) I.Batı Avrupa ülkelerinin zenginleşmesi
  II. Osmanlının ticari gelirlerinin azalması
  Yukarıdaki olayların sebepleri arasında hangisi gösterilemez?
  a)Batı Avrupa limanlarının önem kazanması b)Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi
  c)Keşfedilen yerlerin zenginliklerinin Avrupa’ya aktarılması
  d)Derebeyliğin yıkılması
  29) Baharat ve İpek yolunun güzergahının değişmesi hangi devleti olumsuz etkilemiştir?
  a)Portekiz b)Osmanlı c)İngiltere d)Hollanda
  30) Hangi olayla Avrupa devletlerinin zenginleşerek refah düzeyi artmaya başlamıştır?
  a)Rönesans b)Reform
  c)Coğrafi Keşifler d)Krallıkların kurulması
  31) Avrupa ile Asya ticaretinde mühim yeri olan Akdeniz ticaret yolunun önemini yitirmesi hangisiyle olmuştur?
  a)Asya-Avrupa ticaret yolunun Karadeniz’in kuzeyine alınmasıyla
  b)Akdeniz’deki korsanlık faaliyetlerinin artmasıyla
  c)Ümit Burnun bulunması ve Hindistan’a yeni yol bulunmasıyla
  d)Amerikanın keşfiyle
  32) Aşağıdaki hangi gelişme sayesinde yeni yerler bulunmuştur?
  a)Rönesans’sın başlamasıyla
  b)Pusulanın Avrupa’da kullanılmasıyla
  c)Güçlü krallıkların kurulmasıyla
  d)Hristiyanlığın yayılmasıyla
  33) Yeni çağ Avrupa’sında zenginlik anlayışı toprak sahibi yerine altına bıraktı. Bu dönemde ticaret adamları yeni bir sınıf oluşturdu. Ticaretle uğraşan bu sınıfa ne denmektedir?
  a)Hümanist b)Ekonomist c)Burjuva d)Soylu
  34) Aşağıda coğrafi keşiflerin bazı sonuçları verilmiştir;
  • Baharat ve ipek yolları önemini yitirdi
  • Akdeniz limanları eski önemini yitirdi
  • Atlas okyanusu limanları önem kazandı
  Bu sonuçlar aşağıdaki alt başlıklardan hangisi altında toplanabilir?2001LGS
  a)Siyasal sonuçları b)Ekonomik sonuçları
  c)Kültürel sonuçları d)Denizciliğe katkıları
  35) Aşağıdaki devletlerden hangisi Coğrafi keşiflerde daha karlı çıkmıştır?
  a)İspanya b)Venedik c)Ceneviz d)Osmanlı
  36) Coğrafi keşiflerin sonuçlarından hangisi dini nitelikte değildir?
  a)Keşfedilen yerlere Hristiyanlığın yayılması b)Kiliseye güvenin sarsılması
  c)Din adamlarının yanlış söylediğinin anlaşılması d)Burjuva sınıfının doğması
  37) Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifler içerisinde yer almaz?
  a)Amerika’nın keşfi b)Ümit Burnunun Keşfi
  c)Hindistan’ın Keşfi d)Dünya’nın dolaşılması
  38) 15 ve 16yyde Avrupa’da bilim kültür ve sanattaki gelişmelere ne denir?
  a)Rönesans b)Reform
  c)Sanayi inkılabı d)Aydınlanma çağı
  39) Aşağıdakilerden hangisinin Rönesans’sın gerçekleşmesinde etkisi yoktur? 1993AL
  a)Coğrafi keşiflerin
  b)Eski .çağ sanat eserlerinin incelenmesinin
  c)Matbaacılığın gelişmesinin
  d)Protestanlığın yayılmasının
  40) Hangisi Rönesanssın sebeplerinden değildir?
  a)Kağıt ve matbaanın etkisi
  b)Coğrafi keşiflerle Avrupa’nın zenginleşmesi
  c)Antikçağ kültürünün incelenmesi
  d)Reformun etkisi
  41) Hangisi Rönesanssın sebeplerinden değildir?
  a)Avrupa’da bilim adamları koruyan grubların oluşması
  b)Edebiyat ve sanat adamlarının bulunması
  c)Avrupada okur yazar oranının artması
  d)Halkın yoksul düşmesi
  42) Rönesans aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?
  a)Almanya b)İtalya c)İngiltere d)Fransa
  43) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans dönemi değişme ve gelişmelerinden biri değildir?
  a)Büyük sanat kar ve bilim adamlarının yetişmesi
  b)Şehir devletlerinin yerini büyük krallıkların almaya başlaması
  c)Modern savaş tekniklerinin gelişmesi
  d)Daimi ordularının yerini derebeyi askerlerine bırakmaya başlaması
  44) Yeni çağ başlarında Avrupa’da toplumsal ekonomik yönetim ve düşünce alanlarında değişme ve gelişmeler olmuştur.
  Bu gelişme ve değişmeler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
  a)Rönesans b)kağıt ve matbaanın yaygınlaşması c)Sanayi inkılabı d)Coğrafi keşifler
  45) Aşağıdakilerden hangisi Rönesanssın sonuçlarından birisi değildir?
  a)Yeni bir sanat anlayışının doğması
  b)Mutlak krallıkların kurulması
  c)özgür düşüncenin önem kazanması
  d)Reforma neden olması
  46) Rönesans hareketlerinin sonucunda Avrupa’da;
  • Deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce gelişti
  • Serbest düşünce ortamı oluştu
  • Skolastik düşünce yıkıldı
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak gösterilemez?
  a)Avrupa’da bilimsel çalışmaların hızlanması b)Kiliseye güvenin sarsılması
  c)Milli devletlerin kurulması d)Bilim ve sanata verilen önemin artması
  47) Hangisi Rönesanssın sonuçlarından değildir?
  a)Hümanizme ortaya çıktı.
  b)Avrupa bilimde doğuyu geçmeye başladı
  c)Reforma neden oldu
  c)Laik öğretim başladı
  48) Hangisi Reformun sebeplerinden değildir?
  a)İncilin değişik dillere çevrilmesi
  b)Endüljans Aforoz sorunu
  c)Kilisenin zenginliği
  d)Hıristiyanlığı yaymak
  49) Katolik kilisesinin gerçek Hristiyanlıktan ayrıldığını görerek, Almanya’da papanın uygulamalarına karşı mücadele başlatan ve taraftarlarına “Protestan” adı verilen düşünür hangisidir?2000ML
  a)Jan Jack Russo b)Dekart c)Şeksper d)Luther
  50) Aşağıdakilerden hangisi Reform’un nedenlerinden biri değildir?
  a)Katolik kilisesinin kendisine çeki düzen vermek istemesi
  b)Kilisenin bozulması
  c)İncil’in diğer dillere çevrilmesi
  d)Papa’ya güvenin azalmış olması
  51) Avrupa’da Rönesans hareketşyle başlayan özgür düşüncenin yayılması düşünce üzerindeki baskılara karşı çıkılması, bilimsel araştırmaların yapılması aşağıdakilerden hangisini daha fazla etkilemiştir?
  a)Coğrafi keşifler
  b)Katolik kilisesinin bölünerek yeni mezheplerin oluşması
  c)Kralların yetkilerinin artması
  d)Yeni ve zengin bir sınıfın ortaya çıkması
  52) Avrupa’da reformun doğması ve yaygınlaşmasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az etkili olmuştur?
  a)Rönesansın yaydığı özgür düşünce
  b)İncilin diğer dillere çevrilmiş olması
  c)Papanın her dediğinin doğru olmadığının anlaşılması
  d)Devletler arası sömürgecilik yarışının başlaması
  53) Reformun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  a)Papalığa güvenin sarsılması
  b)Kilisensin baskısının azalması
  c)Bilimsel çalışmalara daha serbest ortamın oluşması d)Hristiyanlığın yayılması
  54) Aşağıdakilerden hangisi reformun sonuçlarında değildir?
  a)Yeni mezhepler ortaya çıktı
  b)Katolik kilisesi kendini yeniledi
  c)Kilisenin eğitim üzerindeki etkinliği azaldı d)papaların siyasi gücü arttı
  55) Reform hareketlerinin en önemli sonucu hangisidir?
  a)Rönesans hareketlerinin başlaması
  b)Katolik kilisesinin güçlenmesi
  c)Her alanda dini baskının artması
  d)Papalara duyulan güvenin artması
  56) Almanya’da Reform hareketini ilk olarak başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Matin Luther b)Kalven c)Kopernik d)Galile
  57) Aşağıdakilerden hangisi Reformdan sonra ortaya çıkan mezheplerden değildir?
  a)Ortodoks b)Protestan
  c)Kalvenizim d)Anglikanizm
  58) Yeniçağda Avrupa’daki olaylardan hangisi Osmanlı maliyesinin olumsuz etkilemiştir?
  a)Coğrafi keşifler b)Rönesans
  c)Reform d)Aydınlanma çağı
  59) I Reform II Rönesans
  III Coğrafi keşifler IV Sanayi İnkılabı
  Avrupa’da ki olayların oluş sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a)II,I,III,IV b)III,II,I,IV c)IV,III,II,I d)III,I,II,IV
  60) Avrupa’da laik eğitim ve devlet anlayışı hangisi ile başlamıştır?
  a)Rönesans b)Reform
  c)Aydınlanma çağı d)Sanayi İnkılabı
  61) Avrupa’da mezhep birliği hangisi ile bozulmuştur?
  a)Rönesans b)Reform
  c)Aydınlanma çağı d)Sanayi İnkılabı
  62) 15 ve 16. yy. de sanatsal faaliyetler gelişmiştir Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki sanat adalarında birisi değildir?
  a)Rafael b)Luter c)Mikelanj d)Leonardo da vinci
  63) Aşağıdakilerden hangisinde verilen ikici olay birinci olayın sonucu değildir?
  a)Coğrafi keşifler- Akdeniz limanlarının önem kazanması
  b)Sanayi İnkılabı- Sömürgeciliğin hızlanması
  c)Baskı tekniğinin gelişmesi-Derebeyliğin yıkılması
  d)Reform hareketleri- Avrupa’da yeni mezheplerin oluşması
  64) Aşağıdakilerden hangisi modern düşüncenin oluşumunda rol oynamamıştır?
  a)Reform b)Rönesans
  c)Aydınlanma çağı d)I. Viyana kuşatması
  65) Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabının sonuçları arasında gösterilemez?
  a)İnsan gücünün yerini makineye bırakması
  b)İşçi sınıfının ortaya çıkması
  c)Avrupa’nın refah seviyesinin artması
  d)Sömürge imparatorluklarının kurulması
  66) I. Üretim arttı
  II. Ham madde ve Pazar arayışı önem kazandı
  III. Ticaret canlandı
  Yukarıdaki gelişmeler hangi durumun sonucu olarak gösterilemez?
  a)Sömürgeciliğin hızlanması
  b)Deniz ulaşımının hız kazanması
  c)Ulaşım ve haberleşmenin önem kazanması d)Avrupa’nın ekonomik yönden gelişmesi
  67) Osmanlı devletinin dışarıya hammadde satan ve dışarıdan mamul madde alan bir ülke olmaya gelmesi ve buna bağlı olarak ekonominin zayıflaması Avrupa’daki hangi gelişmeyle alakalıdır?
  a)Sanayi İnkılabı b)Rönesans
  c)Reform d)Aydınlanma dönemi
  68) Sanayi İnkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
  a)Reformla
  b)Buharın enerji olarak kullanılmasıyla
  c)Tekerleğin bulunmasıyla
  d)Coğrafi Keşiflerl
  69) Avrupa'da Sanayi Inkilâbi'yla birlikte küçük atölyeler yerlerini büyük fabrikalara bırakmış, bu durum üretimin artmasına neden olmuştur.
  Sanayi Inkilâbi'yla birlikte fabrikalar için gerekli olan hammadde ihtiyacının artması, aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
  A)İpek ve Baharat yolları önem kazanmıştır.
  B)Soylular güç kazanmıştır.
  C)Sömürgecilik rekabeti hizlanmıştir.
  D)Osmanlı Devleti'nin ihracatında artma meydana gelmiştir.
  70) Hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarındandır?
  a)El tezgahlarının kapanması
  b)Özgürlükçü fikirlerin yayılması
  c)Sömürgeciliğin başlaması
  d)Mutlak krallıkların yıkılması
   
 5. dilaranur75

  dilaranur75 Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  16 Aralık 2007
  Mesaj:
  445
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  teşekkür ederim
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş