1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Atatürk İnkılapları

'Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 27 Ocak 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,768
  Alınan Beğeniler:
  5,365
  Ödül Puanları:
  113
  8.SINIF TÜRK İNKILAPLARI (ATATÜRK İNKILAPLARI)

  Soru 1. Tarihimizde gerçekleşen:
  -31 Mart vakası
  -Şeyh Sait isyanı
  -Menemen isyanı
  Yukarıdaki üç olayın ortak olan özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mevcut devlet düzenini değiştirmeye yönelik olmaları
  B) Ülke halkının çoğunluğu tarafından desteklenmeleri
  C) Asker kökenli kişiler tarafından başlatılmaları
  D) Başarıya ulaşmaları

  Soru 2. “Demokrasi; bir milletin iyi, güzel ve mutluluk içinde yaşamasını sağlayan en gelişmiş rejim olup, çeşitli yöntemleri önerir. Vatandaşlar serbestçe kendi düşüncelerini savunup, yaymak imkanına sahiptirler. Oy verebilecek yaşa gelen herkes seçimlere katılarak memleketin yönetiminde rol oynayabilirler.”
  Yukarıdaki tanımdan, aşağıda verilen hangi sonuç çıkarılamaz?
  A) Demokrasi en gelişmiş yönetim biçimidir.
  B) Yaş ayrımı yapılmaksızın ülkedeki herkes oy vererek memleketin yönetiminde rol oynayabilir.
  C) Ülkenin iyi yönetilmesi için çeşitli öneriler getirilebilir.
  D) Demokrasi bir milleti iyi, güzel ve mutluluk içinde yaşatabilir.

  Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi, 1923 İzmit İktisat Kongresi’nce benimsenen ilkelerdendir?
  A) Güçlü bir özel sermaye kurulmasını sağlamak
  B) Endüstrileşmeyi tamamen özel sektör eliyle gerçekleştirmek
  C) Tarımda makineleşmeyi sağlamak
  D) Özel maden işletmeciliğini teşvik etmek

  Soru 4. Yurdumuzda, Cumhuriyetin ilanından sonra ulaşılmak istenen temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Milli hakimiyeti gerçekleştirmek
  B) Kapitülasyonları kaldırmak
  C) Çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmak
  D) Saltanata son vermek

  Soru 5. “Her ulus kendi kaderini kendi tayin edecektir. Ancak bazı uluslar, kendi kendini yönetme yeteneğine sahip olmadıklarından, bu uluslara yardım edilecektir.”
  Wilson ilkelerinde belirtilen bu düşüncenin, aşağıdakilerden hangisine ortam sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?
  A) İnsan haklarına dayalı bir düzene
  B) Koruyucu, himayeci (manda) politikasının yerleşmesine
  C) Ulusal, bağımsızlık düşüncesini geliştirmeye
  D) Cumhuriyet rejiminin oluşmasına

  Soru 6. Kalkınmanın baş şartı, bilgi ve kültürün ulusun tümüne yaygınlaştırılmasıdır. Bilgi ve kültürün çabuk yayılması ise kolay okumaya ve anlamaya bağlıdır.
  Okuma ve anlama kolaylığını sağlamak amacıyla yapılan inkılap aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Medreselerin kaldırılması
  B) Öğrenimin birleştirilmesi
  C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
  D) Türk Harfleri’nin kabul edilmesi

  Soru 7. Aşağıda verilen yeniliklerden hangisi diğerlerinden farklı bir amaca yöneliktir?
  A) Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması
  B) Aşar vergisinin kaldırılması
  C) Kabotaj kanununun çıkarılması
  D) Örnek çiftlik ve haraların kurulması

  Soru 8. I. 1921 Anayasası’nın ilanı
  II. Saltanatın kaldırılması
  III. II.TBMM’nin açılması
  Yukarıdaki gelişmelerin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ulusal Egemenliğin sağlanması
  B) Kurtuluş savaşı, hazırlık döneminin tamamlanması
  C) Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi
  D) Ulusal bağımsızlığın sağlanması

  Soru 9. Türkiye’de Hicri Takvimin yerine Miladi Takvim, Cuma tatili yerine de Pazar tatilinin kabul edilmesinden esas amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uluslar arası ilişkilerde bütünlük sağlamak
  B) Tamamen batılı gibi olmak
  C) Laikliği kabul etmek
  D) Avrupa’nın desteğini almak

  Soru 10. Mustafa Kemal Atatürk’ün amaçlarından biri de tek partili yönetimden çok partili yönetime geçmek idi. Bu amaçla:
  I. Cumhuriyet Halk Partisi
  II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  Kuruldu.
  Buna göre, Mustafa Kemal’in çok partili hayata geçme girişimleri aşağıdakilerden hangi amacı gerçekleştirmeye yöneliktir?
  A) Meclis’teki siyasi anlaşmazlıklara son vermeye
  B) Halkın istek ve görüşlerinin Meclis’e daha çok yansımasını sağlamaya
  C) Laik devlet anlayışını Anadolu’da hakim kılmaya
  D) Milliyetçi devlet anlayışını gerçekleştirmeye


  Soru 11.Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk çiftçi ve köylüsünden ürün üzerinden peşin alınan Aşar(Öşür) Vergisi kaldırılmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Aşar Vergisi’nin kaldırılmasıyla ulaşılmak istenen amaçlar arasında gösterilemez?
  A) Üretimi arttırmak
  B) Köylüyü ekonomik yönden rahatlatmak
  C) Yabancı sermayeyi özendirmek
  D) Tarımı geliştirmek

  Soru 12. “Bir ulusu özgür, bağımsız, onurlu, yüce bir sosyal toplum biçiminde yaşatan ya da ulusu tutsaklık ve yoksulluğa bırakan eğitimdir.”
  Mustafa Kemal’in aşağıdaki çalışmalarından hangisi bu düşünceler doğrultusunda yapılmamıştır?
  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  B) Medeni Kanunun kabulü
  C) Maarif Teşkilatı hakkında kanun
  D) Latin Alfabesi’nin kabul edilmesi

  Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı’nın ortak yönlerinden biri değildir?
  A) Dini nitelikli olmaları
  B) Mevcut rejime yönelik olmaları
  C) Türkiye’de rejim değişikliğine neden olmaları
  D) Çok partili sisteme geçişi engellemeleri

  Soru 14. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlamasından Cumhuriyet’in ilanına kadar olan dönemde gerçekleşen olaylar bağımsızlık amacı olduğu kadar yeni bir devleti kurmaya yöneliktir. Cumhuriyet’in ilanından sonraki olaylar yeni kurulan devleti geliştirmeye ve korumaya yönelik olarak değerlendirilmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejimini korumaya yönelik olabilir?
  A) Düzenli ordunun kurulması
  B) Latin Alfabesi’nin kabulü
  C) Hukuk birliğinin sağlanması
  D) Halifelik kurumuna son verilmesi

  Soru 15. Türkiye Cumhuriyeti’nde halkın iradesini Meclise tam olarak yansıtmak ve halkın yönetime egemen olmasını gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki faaliyetlerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
  A) Çok partili hayata geçiş denemeleri başlattı.
  B) İsyanları bastırılmasını sağladı.
  C) Takrir-i Sükun yasasını çıkarttı.
  D) Medeni Kanun ilan edilmiştir.

  Soru 16. Mustafa Kemal yapacağı inkılap hareketlerinde halkın tepkisini önlemek istemiş, hatta egemenliği millete veren 1921 Anayasası’nda “Şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlamak TBMM’nin görevidir.”denmiştir.
  Bu durum inkılapların hangi yönünü ortaya çıkarır niteliktedir?
  A) İnkılapçı özelliğini
  B) Aşama aşama gerçekleştirildiğini
  C) Batılı anlayışta olduğunu
  D) Halkçı anlayışa sahip olduğunu


  Soru 17. Mustafa Kemal’in “Halka aşılanacak idealler, halkın ruhundan ve vicdanından alınmalıdır. Unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” derken Türk Eğitim Sisteminin hangi yönünü vurgulamıştır?
  A) Dini eğitimi içermesini
  B) Türk Milliyetçiliğine dayanmasını
  C) Eğitimin özel okullarda gerçekleşmesini
  D) Batılı anlamda olmasını

  Soru 18. Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresi’nde bahsettiği “İrade-i Milliye’yi hakim kılmak esastır.”maddesi doğrultusunda aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisi yapılmıştır?
  A) Halifelik kurumu yapılmıştır.
  B) Saltanat kaldırılmıştır.
  C) Medreseler kapatılmıştır.
  D) Ölçü ve tartıda değişiklik yapılmıştır.

  Soru 19. Çok partili hayata geçişin ilk haftası dış politikada Türkiye’yi zarara uğratmış, çıkan iç karışıklıklardan yararlanan İngiltere Musul’u tamamen ele geçirmiş ve Türkiye’nin Musul üzerindeki avantajları yok olmuştur.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?
  A) Toplumsal olayların siyasal çekişmelerden meydana geldiğinin
  B) Türkiye’nin dış politikada etkin olduğunun
  C) Tek partili sistemin her zaman iyi sonuçlar verdiğinin
  D) Türk toplumunun çok partili hayata hazır olduğunun

  Soru 20. Osmanlı Devleti İngilizlerle imzalanan Balta Limanı antlaşması ile Avrupa’nın açık pazarı haline gelmiştir.
  Yeni Türk devleti Osmanlı Devleti’nin uğradığı aynı sonuca uğramamak amacıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
  A) Kapitülasyonları kaldırdı.
  B) Ekonomide devletçilik ilkesini uyguladı.
  C) Toprak reformunu gerçekleştirdi.
  D) Osmanlı borçlarını ödemeyi kabul etmedi.

  Soru 21. Türk ulusunun tarihi şimdiye değin bilindiği gibi salt Osmanlı Tarihinden ibaret değildir. Çok daha eski bir tarihi vardır. Türk genci atasını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
  Mustafa Kemal’in yukarıda amacını gerçekleştirmek için yaptığı en önemli çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarih derslerini zorunlu kıldı.
  B) Türk Tarih Kurumu’nu kurdu.
  C) Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesini açtı.
  D) Dil Kurumu’nu kurdu.

  Soru 22. TBMM Lozan’a giderken Türk Heyeti’nden “Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu” konularından kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.
  Bununla TBMM aşağıdakilerden hangisine çok önem verdiğini kanıtlamıştır?
  A) Milli savunmaya
  B) Demokrasiye
  C) Milli Bağımsızlık ve bütünlüğe
  D) Halifeliğin korunmasına

  Soru 23. Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler kalıcı olamaz, kısa zamanda sönerler.
  Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin gerçekleştirilmesine daha çok destek vermiştir?
  A) Kapitülasyonların kaldırılması
  B) Şapka kanunu
  C) Saltanatın kaldırılması
  D) Takvim değişikliği

  Soru 24. Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yaşamasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağı gerektirdiği düşünsel ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekleştirmektedir.
  Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?
  A) Saltanatın kaldırılması
  B) Tarımda traktörün kullanılması
  C) Takvim, saat gibi ölçülerin değiştirilmesi
  D) Ankara’nın başkent ilan edilmesi

  Soru 25. Atatürk’ün devletçilik anlayışı, bireylerin özel girişimlerini esas almak, fakat ulusun ve ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, ekonomik konularda devletin etkinliğini arttırmaktır.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi ile açıklanamaz?
  A) Planlı ekonomiye geçilmesi
  B) Sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesi
  C) Kapitülasyonların kaldırılması
  D) Bölgeler arası farklılıkların giderilmesi

  Soru 26. Ulusal egemenlik demokrasinin vazgeçilmez temel ilkelerinden biridir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye uygun gelişmelerden biri değildir?
  A) Hükümetin Meclis’e karşı sorumlu olması
  B) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek kişide toplanması
  C) Meclis’te biden fazla partinin bulunması
  D) Yönetenlerin belli bir süre için seçilmesi

  Soru 27. Yeni Türk Devlet’inin ekonomik amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Sanayileşmiş ülkeler arasına katılma
  B) Tarımı modern araçlar ile geliştirme
  C) Özel sanayi kuruluşlarını kamulaştırma
  D) Yer altı ve yer üstü kaynaklarını değerlendirme

  Soru 28. Atatürk döneminde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
  A) Kültürel zenginliğimizi arttırmak düşüncesi ile
  B) Eğitimde ikilikleri önlemek düşüncesi ile
  C) Batı toplumlarına örnek olmak düşüncesiyle
  D) Milli Egemenlik anlayışının pekiştirilmek istenmesiyle

  Soru 29. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi ile doğrudan ilgilidir?
  A) İzmir İktisat Kongresi
  B) Aşar Vergisinin kaldırılması
  C) TBMM’nin açılması
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

  Soru 30. Türk hukuk sistemi aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerçekleştirilmesi ile tamamen laikleştirildiği söylenebilir?
  A) Halifeliğin kaldırılması
  B) Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
  C) Medeni kanunun kabulü
  D) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

  Soru 31. “Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi köylüdür.” Diyen Atatürk devlet adına büyük bir fedakarlıkta bulunarak Aşar Vergisini kaldırmıştır.
  Cumhuriyet’in ilk yıllarında Aşar vergisinin kaldırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlamak
  B) Köylünün asıl efendi olduğunu ispatlamak
  C) Üretimde çeşitliliği sağlamak
  D) Topraksız köylüyü topraklandırmak

  Soru 32. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulduğu zaman yapılacak dil çalışmalarına temel olmak üzere saptanan ilkelerden biri “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak” olmuştur.
  Bu ilkenin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A) Türk dilinin dünyada yaygınlaştırılması
  B) Sözlük çalışmalarının çeşitli alanlara yayılmasına
  C) Dil öğretiminde birlik sağlanmasına
  D) Dile ilişkin kaynakların araştırılmasına ve yayınlanmasına

  Soru 33. Mustafa Kemal yaptığı bir konuşmada “Ölülerden medet ummak, çağdaş bir toplum için bir lekedir.” diyerek aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılması gerektiğini vurgulamıştır?
  A) Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
  B) Medreselerin kaldırılmasını
  C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasını
  D) Halifeliğin kaldırılmasını  Soru 34. I. Metre sisteminin kabul edilmesi
  II. Ağırlık birimi olarak kilogramın kabul edilmesi
  III. Avrupa saat sisteminin kabul edilmesi
  ….gibi inkılapların amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avrupa ile aramızdaki ikilikleri ortadan kaldırmak
  B) Eski Türk kültürünü yeniden yaşatmak
  C) Cumhuriyet rejimine zemin oluşturmak
  D) Ulusal ekonomiyi güçlendirmek

  Soru 35. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İlkesi ile doğrudan ilgilidir?
  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
  B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması
  C) Türk Medeni Kanunu'nun kabulü
  D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

  Soru 36. –İş Bankası’nın kurulması
  -MTA Enstitüsü’nün açılması
  -Teşvik-i Sanayi Yasası’nın çıkarılması
  Atatürk döneminde yaşanan bu gelişmeleri bir başlık altında toplamamız gerekseydi aşağıdakilerden hangisi söylenebilirdi?
  A) Ekonomik alanda yapılan yenilikler
  B) Eğitim-Öğretim alanında yapılan inkılaplar
  C) Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi
  D) Hukuk alanında yapılan inkılaplar

  Soru 37. Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile yeni kurulan Türk Devleti’nin çözümlenen en önemli sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Meclis başkanlığı
  B) Yasama yetkisinin kullanımı
  C) Devletin rejimi
  D) Hükümet başkanlığı

  Soru 38. -1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılmıştır.
  -3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmıştır.
  -Kadınlara haklar verilmiştir.
  Yukarıdaki inkılapların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
  B) Türk ulusunun refah seviyesini yükseltmek
  C) Avrupa ile Türkiye’yi birleştirmek
  D) Milli egemenlik ilkesini güçlendirmek

  Soru 39. Atatürk’e göre eğitim ve öğretimde birlik sağlanmalı, eğitim yaygınlaştırılmalıdır.
  Cumhuriyet döneminde,
  I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
  II. Medreselerin kapatılması
  III. İlköğretimin zorunlu olması
  Uygulamalarından hangilerinin Atatürk’ün eğitim anlayışına uygun olduğu savunulabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I,II,III
  Soru 40. Atatürk ilke ve inkılaplarının temel hedefi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmaktır.
  Buna göre;
  I. Kabotaj hakkının verilmesi
  II. Medreselerin kapatılması
  III. Kılık kıyafet inkılabının yapılması
  IV. Miladi takvimin kullanılması
  İnkılaplarından hangileri Türk toplumunun dış görünüşünü çağdaş hale getirmeyi hedeflemektedir?
  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) III ve IV

  Soru 41. TBMM 3 Mart 1924’te Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasını kararlaştırmıştır.
  TBMM bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
  A) Saltanat yanlılarının etkisini azaltmak
  B) Halifeliğin devamını sağlamak
  C) Çok partili hayata geçmek
  D) Devletçilik ilkesinin yerleşmesini sağlamak

  Soru 42. Atatürk, Kurtuluştan sonra ülkenin iç durumunu ıslah ve medeni milletlerin bir parçası olduğumuzu ispat etmek için çok önemli bir vatan hizmetimiz vardır.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini hedef göstermiştir?
  A) Azınlık haklarının korunmasını
  B) Çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşmayı
  C) Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmeyi
  D) Ordunun siyasetten ayrılmasını

  Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı inkılaplar arasında
  Gösterilemez?
  A) Takvim-saat ve ölçülerde yenilik
  B) Soyadı Kanunu’nun kabulü
  C) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
  D) Kılık kıyafette yenilik

  Soru 44. M. Kemal Atatürk’ün şapka inkılabını gerçekleştirmeden önce Kastamonu’da halka karşı bir konuşma yaparak şapka takmanın bir uygarlık ölçüsü olduğunu söylemesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılabilir?
  A) Yapılacak inkılaplara zemin hazırlanmak istenmesinin
  B) Şapkanın doğu kültürünün bir ürünü olduğunun
  C) Kastamonu’da şapka takanların oldukça fazla olduğunun
  D) Bütün medeni toplumların şapka taktığının
   
 2. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  1. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim alanında yapılan inkılaplardandır?
  A) Teşkilat-ı Esasiye’nin kabulü
  B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
  C) Şapka Kanunun kabulü
  D) Takvim ve saat ölçülerinde değişiklik


  2. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin ilan edilmesinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Yeni inkılaplara ortam hazırlanmıştır.
  B) Hükümet bunalımı çözüldü.
  C) Devlet başkanlığı sorunu çözülmüştür.
  D) Eğitim ye öğretim birleştirildi.


  3. -Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi’nde alınan kararlar
  -TBMM’nin açılışı
  -Cumhuriyetin ilanı

  Yukarıdaki gelişmeler; aşağıda verilen hangi bütünleyici ilkenin doğrultusunda yapılmıştır?
  A) Milli egemenlik
  B) Akılcılık ve bilimsellik
  C) Yurtta sulh, cihanda sulh
  D) Hürriyet ve bağımsızlık


  4. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası’nın .kurucuları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Kazım Karabekir
  B) Rauf Orbay
  C) Mustafa Kemal
  D) Adnan Adıvar  5. Atatürk’ün temel ilkelerinden biri olan cumhuriyetçilik ilkesini bütünleyen ilkeler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Milliyetçilik, Halkçılık
  B) Milliyetçilik, Devletçilik.
  C) Laiklik, Devletçilik
  D) Halkçılık, Laiklik
  6. I.Cumhuriyetçilik
  II.Milli egemenlik
  III.Milliyetçilik
  IV.Halkçılık
  Yukarıdakilerden hangisi, Atatürk’ün temel ilkelerinden biri değildir?
  A) I B) II C) III D) IV


  7. Aşağıda verilen inkılaplardan hangisinin milliyetçilikle bir ilgisi yoktur?
  A) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
  B) Halifeliğin kaldırılması
  C) Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin kurulması
  D) Soyadı Kanunu’nun kabulü


  8. I.Soyadı Kanunu’nun kabulü
  II.Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  III.Medeni Kanunu’nun kabulü
  IV.Kılık, kıyafette değişiklik
  Yukarıdakilerden hangisi, Atatürk’ün çağdaşlık ve batılılaşma bütünleyici ilkesi ile bağdaşmaz?

  A) I B) II C) III D) IV  9. 19 Temmuz 1937’de imzalanan Sadabat Paktı’nda aşağıdaki hangi devletin imzası yoktur?
  A) Türkiye
  B) Suriye
  C) İran
  D) Afganistan  10. “Türk dış politikasının temeli“ aşağıdaki hangi bütünleyici ilkeye dayanır?
  A) Yurtta sulh cihanda sulh
  B) Milli egemenlik
  C) Akılcılık ve bilimsellik
  D) Milli birlik ve beraberlik


  11. II.Beş Yıllık Kalkınma Planının başarıya ulaşamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Atatürk’ün hastalanması
  B) Almanya’nın bölünmesi
  C) Devletlerarası gruplaşma
  D) II.Dünya Savaşı’nın çıkması


  12. Atatürk ilkeleri için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz
  A) İslam dini Ön planda tutulmuştur.
  B) İlkeler, birbirini tamamlayan bir bütündür.
  C) Türk toplumun ihtiyaçlarından doğmuştur.
  D) Akla ve mantığa uygundur.


  13. Atatürk, aşağıdaki okulların hangisinde eğitim görmemiştir?
  A) Selanik Askeri Rüştiyesi
  B) Manastır Askeri İdadisi
  C) Harp Akademisi
  D) Darüşşafaka  14. I.Şeyh Sait isyanı
  II.Cumhuriyetin ilanı
  III.Mustafa. Kemal’e suikast girişimi
  IV.Menemen olayı
  Yukarıdakilerden hangisi, çok partili rejim denemelerini olumsuz etkileyemez?
  A) I B) II C) III D) IV  15. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, diğerlerinden sonra olmuştur?
  A) Miladi takvimin kabulü
  B) Soyadı Kanunu’nun kabulü
  C) Tekke, zaviye ve türbelerin kaldırılması
  D) Şapka Kanunu’nun kabulü

  16. Aşağıdakilerden hangisi. Türk milli eğitiminin özelliklerinden biri değildir?
  A) Laiktir.
  B) Aklî bilimleri esas almıştır.
  C) Özel teşebbüsü Özendirir.
  D) Demokratiktir.


  17. Aşağıdakilerden hangisi, 1923 İzmir iktisat Kongresi’nce benimsenen ilkelerdendir?
  A) Güçlü bir özel sermaye kurulmasını sağlamak
  B) Endüstrileşmeyi tamamen özel sektör eliyle gerçekleştirmek
  C) Tarımda makineleşmeyi sağlamak
  D) Özel maden işletmeciliğini teşvik etmek


  18. Yurdumuzda Cumhuriyetin Îlanından sonra ulaşılmak istenen temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Millî hakimiyeti gerçekleştirmek
  B) Kapitülasyonları kaldırmak
  C) Çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmak
  D) Saltanata son vermek


  19. I.Saltanatın kaldırılması
  II.Halifeliğin kaldırılması
  III.Cumhuriyetin ilanı
  IV.Lozan Antlaşması
  Yukarıda verilen olayla, hangi seçenekte oluş tarihlerine göre doğru sıralanmıştır?
  A) I-IV-III-II B) I-II-III-IV
  C) II-I-III-IV D) IV-II-I-III  20. Atatürk’ün, “Milli birlik duygusunu durmadan ve her araç ve önlemlerle geliştirmek milli ülkümüzdür.” sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanır?
  A) Devletçilik
  B) Cumhuriyetçilik
  C) Cumhuriyetçilik
  D) Halkçılık
   
 3. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  Atatürk İnkılapları

  ellerinize sağlık
   
 4. ispirli

  ispirli Üye Üye

  Katılım:
  13 Mayıs 2008
  Mesaj:
  11
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
 5. ibrahimmeil

  ibrahimmeil Üye Üye

  Katılım:
  29 Şubat 2008
  Mesaj:
  5
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş