1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Atatürk İlkeleri

'Atatürkçülük' forumunda erkanisanmaz tarafından 7 Nisan 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,759
  Alınan Beğeniler:
  5,353
  Ödül Puanları:
  113
  1-"Millet her türlü isteğini yerine getirme gücüne sahiptir. Millet girişimlerinin önüne geçebilecek hiç bir kuvvet yoktur."
  Atatürk'ün yukarıdaki sözünden hangi ilke çıkartılabilir?

  A)Ülke bütünlüğü
  B)Millî egemenlik
  C)Akılcılık ve bilimsellik
  D)Yurtta barış, cihanda barış
  E) Özgürlük ve bağımsızlık
  2- "Devletçilik" ilkesinin kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
  A) Teşvik-i Sanayi Kanunu
  B) Temel tüketim mallarının hızla üretilmesi zorunluluğu
  C) Kapitülasyonların kaldırılması
  D) Ticaret dengesinin azınlıkların elinden alınması zorunluluğu
  E) Takrir-i Sükûn Kanunu
  3- Aşağıdakilerden hangisi, kıyafet inkılâbının yapılmasının nedenleri arasında yer almaz?
  A) Kıyafet kargaşasına son vermek
  B) Türk halkını modern bir toplum hâline getirmek
  C) Lâikliğe aykırı görünümleri ortadan kaldırmak
  D) Geri kalmışlık imajını silmek
  E) Uluslararası ilişkilerde uyum sağlamak
  4- Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı öncesinde kültür birliği unsurunun etkin olmasından dolayı
  Türkiye lehine çözümlenmiş bir sorun olarak gösterilebilir?

  A) Ege Adaları B) Kıbrıs C) Batı Trakya E) Hatay D) Musul
  5- Atatürk ilkelerinden hangisi, millî egemenligin ve özgürlüğün temelini oluşturur?
  A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık C) Devletçilik D) İnkılâpçılık E) Milliyetçilik
  6- Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet döneminde eğitim alanında yapılan yenilikler
  arasında yer almaz?

  A) Medreselerin kapatılması
  B) İlk öğretimin parasız olması
  C) Eğitimin millîleşmesi
  D) Darülfunun'un açılması
  E) İlk öğrenimin mecburî olması
  7-1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun (anayasa) hangi maddesi, 1928'de kaldırılmıştır?
  A) Seçimler dört yılda bir yapılır.
  B) Cumhurbaşkanı meclis tarafından kendi üyeleri arasından dört yıl için seçilir.
  C) Türkiye Devleti'nin dinî Islâmiyettir.
  D) Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.
  E)Türkiye devletinin dili Türkçe'dir
  8- Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması aşağıda verilen inkılâp alanlarının hangisinin kapsamı dışındadır?
  A) Sosyal hayat
  B) Lâikleşme
  C) Eğitim ve kültür birliğini sağlama
  D) Öğretim birliğini sağlama
  E) Hukuk kurallarını düzenleme
  9- Düşman işgallerine karşı 1918 -1919 yılları arasında Anadolu ve Trakya'nın çeşitli yörelerinde bölgesel direniş güçleri oluşturulmuştur. Bu durum, Atatürk İlkelerinden hangisinin Türk ulusunca daha
  önceden benimsenmiş olduğunu gösterir?

  A) Devletçilik B) Halkçılık C) Milliyetçilik D)İnkılâpçılık E) Bağımsızlık
  10- 3 Mart 1924' te halifelik kaldırılmış, 2 Eylül 1925' te tekke ve zaviyeler kapatılmış,
  17 Şubat 1926' da Türk Medenî Kanunu Kabul edilmiştir. Bu üç değişiklik aşağıdakilerden özellikle hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?

  A) Lâik devlet düzenini
  B) Cumhuriyet yönetimini
  C) Yurttaşlar arasında eşitliği
  D) Ekonomik kalkınmayı
  E) Ulusal birliği
  11- Cumhuriyet döneminde görülen gelişimelerden bazıları şunlardır:
  I. . Lâikliğin kabul edilmesi
  II. Saltanatın kaldırılması
  III. Halifeliğin kaldırılması
  IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması
  V. Yeni Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi I
  VI. Medenî Kanunun kabul edilmesi ]
  Bu gelişmelerden hangileri, "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur" ilkesi İle doğrudan ilişkilidir?


  A) I-III B)l-V C) II – IV D) V - VI E) III - IV
  12- Aşağıdaki inkılâplardan hangisinin lâiklikle ilişkisi olduğu söylenemez?

  A) Halifeliğin kaldırılması
  B) Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
  C) Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabulü
  D)Medenî Kanun'un kabulü
  E)Soyadı Kanunu'nun kabulü
  13- Lâik düzene geçme amacıyla yapılan ilk önemli inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halifeliğin kaldırılması
  B) Medenî Kanunun kabulü
  C) Türk harflerinin kabulü
  D) Şapka kanununun kabulü
  E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  14-Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk döneminde yapılan yenilikler arasında yer almaz?
  A)Lâik eğitime geçilmesi
  B)Eski ölçü ve ağırlık ölçülerinin terk edilmesi
  C)Çok partili hayata geçilmesi
  D)Tarımı geliştirici önlemlerin alınma
  E)Türk tarihinin araştırılması
  15- Eğitim ve kültür alanındaki gelişmelerle İlişkisi en az olan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Öğretimin birleştirilmesi
  B)Yeni Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi
  C)Medreselerin kapatılması
  D)Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
  E)Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
  16- Osmanlı Devleti zamanında yürürlükte bulunan Mecelle'nin yerini Cumhuriyet devrinde aşağıdakilerden hangisi almıştır?
  A) Takriri Sükun Kanunu
  B)Türk Ceza Kanunu
  C)Türk Medenî Kanunu
  D)Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  E)Borçlar Kanunu

  17- 1937'de Türkiye, iran, Irak ve Afganistan arasında Sadakat Paktı kurulmuştur.
  I. devletlerin rejimlerini belirlemek,
  II. bölgesel barışı sağlamak,
  III. ekonomik işbirliği yapmak
  Bu paktın amaçları arasında aşağıdakilerden hangilerinin olduğu söylenemez?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  18- I Türkiye - Irak sınırı sorunu
  II Kapitülasyonlar sorunu
  III Boğazlar sorunu
  IV Türkiye - Suriye sınırı sorunu
  Lozan Antlaşması ile çözüme kavuştuğu için yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet döneminde
  Türkiye'nin dış politika gündeminde yer almamıştır?

  A) Yalnız V B) Ive III C) II D) III ve IV E) I, III ve IV

  19- “Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki Türk dış politikasında Musul, Hatay, Boğazlar, yabancı okullar gibi konular öncelikli olmuş, Sadabat Paktı, Balkan Antantı ve Milletler Cemiyeti'ne üyelik de bu dönemle gerçekleşmiştir.”

  Buna göre cumhuriyetin ilk zamanlarında dış politika aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

  A)Lozan barışı ve Misak-ı Milli
  B)Lozan Barışı ve güvenlik
  C)Ticaret ve güvenlik
  D)Ülke içinde ve dışarda barış ve dostluk
  E)Uluslararası dayanışma ve ticaret
  20- 8 yıllık eğitim parasız ve mecburidir.
  Resmi dil Türkçe'dir.
  Türkiye Atatürk Milliyetçiliğine bağlı laik, sosyal bir hukuk devletidir.
  Bu ilkelerle aşağıda belirtilen hususlardan hangisi arasında doğrudan bir bağlantı kurulamaz?


  A)Türkiye sınırları içinde yaşayan herkes Türk'tür.
  B)Yasalar önünde herkes eşittir.
  C)Hiçkimse inancından, derisinin renginden, sosyal konumundan dolayı aşağılanamaz,
  D)Her türlü yatırım devlet eliyle yapılır.
  E)Mecburi eğitim süresi belirlenmiştir.
  21-Aşağıdakilerden hangisi halkın yönetime katılımının arttığının bir göstergesidir?
  A) Terakkiferver Cumhuriyet fırkasının kapatılması
  B) Kadınlara da seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  C)kadınlara istediği mesleğe girme hakkının verilmesi
  D) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
  E) Ailelere soyadı alma zorunluluğunun getirilmesi
  22-Atatürk verilecek eğitimin sistemin toplumsal ihtiyaçları karşılayıcı ve çağdaş olması gerektiğinin belirtmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi eğitimde modern ihtiyaçlara cevap vermediği için kapatıldığı ileri sürülebilir?

  A) Yabancı okulların
  B) Tekke ve zaviyelerin
  C) Medreselerin
  D) Kapitülasyonların
  E) Saltanatın
  23-Mustafa Kemal Paşa’nın
  -Yenilik taraftarı milletvekillerini birleştirmek
  -Yenilik hareketlerini gerçekleştirmek
  İçin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği ileri sürülebilir?
  A) Halk fırkasının kurulmasını

  B) Saltanatın devamını
  C) Mudanya Ateşkesi’nin imzalanmasını
  D) Ordunun siyasetten ayrılmasını
  E) e1921 Anayasasının ilan edilmesini
  24-Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yenileşme çabalarından sayılamaz?
  A) Milli ekonomi ilkesinin kabul edilmesi
  B) Kabotaj hakkının sadece Türklere verilemsi
  C) Teşviki Sanayi kanunun kabul edilemsi
  D) Aşar vergilerinin kaldırılması
  E) Medeni kanunun kabul edilesi
   
 2. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,759
  Alınan Beğeniler:
  5,353
  Ödül Puanları:
  113
  Atatürk İlkeleri

  ATATÜRKÇÜLÜK

  1-Aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisi devletin ekonomik yapısını düzenlemeye yönelik bir ilkedir?

  a) Cumhuriyetçilik b) Laiklik c) Devletçilik d) Halkçılık

  2- Aşağıdakilerden hangisi laikliğe geçişte bir aşama olarak kabul edilemez?

  a) Saltanatın kaldırılması b) Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurulması

  c) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması d) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

  3- Kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının reddedilmesi ve herkesin eşit olarak kabul edilmesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?

  a) Milliyetçilik b) Halkçılık c) Laiklik d) Cumhuriyetçilik

  4- “Milli iradeyi hakim kılmak esas gayedir.”

  Erzurum Kongresinde alınan yukarıdaki karar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından ilgilidir?

  a) Milliyetçilik b) Laiklik c) Cumhuriyetçilik d) Devletçilik

  5- Aşağıdaki uygulamalardan hangisi laik devlet anlayışına aykırıdır?

  a) Devletin farklı din mensuplarına aynı şekilde davranması

  b) Devletin din adamlarına baskı yapması

  c) Devletin vicdan hürriyetini temin etmesi

  d) Dini kuralların anayasaya alınmaması

  6- Lozan Antlaşması ile Türkiye kendi sınırları içerisinde bulunan boğazların uluslar arası bir komisyon tarafından idaresini kabul etmiştir.

  Bu karar aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisine aykırıdır?

  a) Milli egemenlik b) Milli bağımsızlık

  c) Yuta sulh, cihanda sulh d) Çağdaşlaşma ve Batılılaşma

  7- TBMM, Tevhidi Tedrisat Kanunu ile dini eğitim yapan medreseleri kapatmıştır.

  Meclis’in bu kararı aşağıdaki ilkelerden hangisine geçişe zemin hazırlamıştır?

  a) Laiklik b) Milliyetçilik c) Devletçilik d) Cumhuriyetçilik

  8- Atatürk ilkeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  a) Özel sektörde yeterli sermayenin olmaması Devletçilik ilkesinin doğmasına neden olmuştur.

  b) Halkın yöneticilerini seçmesi Cumhuriyetçilik ilkesinin bir gereğidir.

  c) Kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının reddedilmesi ve herkesin kanun önünde eşit kabul edilmesi Halkçılık ilkesinin bir gereğidir.

  d) Devletin ibadet yerleri açması laiklik ilkesine aykırıdır.  9- Atatürk’ün hiç taviz vermediği ve siyasi parti tartışmalarının dışında tutmasını temin ettiği iki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  a) İnkılapçılık-Halkçılık b) Devletçilik-Cumhuriyetçilik

  c) Cumhuriyetçilik-Laiklik d) Milliyetçilik-Laiklik

  10- Ülkemizde Devletçilik ilkesinin uygulama alanı aşağıdakilerden hangisinde görülmüştür?

  a) Hukuk b) Eğitim c) Ulaşım d) Ekonomi

  11- Toplum hayatında imtiyazsız sınıfsız ve kaynaşmış bir ortam oluşturan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Devletçilik b) Laiklik c) İnkılapçılık d) Halkçılık

  12- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliğinin özelliklerinden değildir?

  a) Atatürk milliyetçiliğinde dil birliği millet olmanın tek şartıdır.

  b) Atatürk milliyetçiliği birlik ve beraberliğe dayanır.

  c) Atatürk milliyetçiliği inanç özgürlüğüne saygılıdır.

  d) Atatürk milliyetçiliği ırk ve din esası üzerine oturmaz.

  13- “Türkiye Devleti; Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır.” İfadesi anayasamızın değişmez esaslarından birisidir.

  Bu ifade anayasamıza hangi tarihte girmiştir?

  a) 29 Ekim 1923 b) 20 Ocak 1921 c) 20 Ekim 1927 d) 5 Şubat 1937

  14- Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarından birisi değildir?

  a) Laiklik toplumun tüm fertleri için din hürriyetini gerçekleştirmeyi amaçlar.

  b) Laiklik, dini faaliyetlerin cahil, çıkarcı ve gerçek dini bilmeyen kişilerin elinden kurtarılmasını amaçlar.

  c) Laiklik toplumun problemlerinin akılcı ve bilim yoluyla çözülmesinin amaçlar.

  d) Laiklik devletin dini faaliyetleri yasaklamasını ve dindarlığa imkan verilmemesini amaçlar.

  15- Türk inkılabının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak

  b) Ülkede inanç birliğini sağlamak

  c) Ülkedeki mevcut farklı sınıfların seviyelerini birbirine yaklaştırmak.

  d) ülkenin doğrudan demokrasi ile yönetilmesini sağlamak.

  16- Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde halkçılık ilkesinin gerektirdiği unsurlardan birisi değildir?

  a) Sınıf ayrımı b) Kanun önünde eşitlik

  c) Sosyal dayanışma d) Ayrıcalıklara karşı olmak

  17- 1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu ile toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından ilgilidir?

  a) Devletçilik b) Milliyetçilik c) Laiklik d) Halkçılık

  18- Aşağıdakilerden hangisi temel Atatürk İlkelerinden değildir?

  a) İnkılapçılık b) Halkçılık c) İnsan sevgisi d) Devletçilik

  19- Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede milli güç unsurlarından değildir?

  a) Toplumsal güç b) Siyasi güç c) Askeri güç d) Ekonomik güç

  20- Aşağıdaki ilkelerden hangisi Laiklik ilkesinin tamamlayıcı ilkesidir?

  a) İnsan sevgisi b) Laik devlet

  c) Akılcılık ve bilimsellik d) Barışçılık

  21- Devletin yönetim şekli ile ilgili olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Demokrasi b) Cumhuriyetçilik c) Devletçilik d) Halkçılık

  22- Eşitlik ve adaleti öğütleyen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Demokrasi b) Cumhuriyetçilik c) Devletçilik d) Halkçılık

  23- Aşağıdaki inkılaplardan hangisi laik devlet düzenine geçiş ile ilgilidir?

  a) Saltanatın kaldırılması b) Şapka kanunu

  c) Tevhidi Tedrisat d) Halifeliğin kaldırılması

  24-Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

  a)Devletçilik b)Laiklik c)İnkılapçılık d)Cumhuriyetçilik

  25- Atatürk’ün ekonomik alandaki görüşlerini belirttiği ilke, aşağıdakilerden hangisidir?

  a)Halkçılık b)Devletçilik c)İnkılapçılık d) Cumhuriyetçilik
   
 3. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  bunlarda başka sorular [​IMG]
   
 4. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,759
  Alınan Beğeniler:
  5,353
  Ödül Puanları:
  113
  Atatürk İlkeleri

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 5. SEDA GÜR

  SEDA GÜR Yeni Üye Üye

  Katılım:
  11 Mayıs 2013
  Mesaj:
  3
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  acil cvpları lazım yazılıda bu sorular çıkacak
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş