1. 5'li LGS Deneme Seti Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Yapılacak Grup İçin Buraya Tıklayınız Gruptaki açıklamaları okuyarak çekilişe katılabilirsiniz.
 2. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

8. Sınıflar Deneme Testi

'8.Sınıf Deneme Sınavları' forumunda öðrenci_66 tarafından 5 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. öðrenci_66

  öðrenci_66 slm arkadaslar nbr Üye

  Katılım:
  4 Kasım 2008
  Mesaj:
  3
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  8.SINIFLAR DENEME TESTİ
  1) I. Asya ile Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda bulunması
  Il. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
  III Üç tarafın denizlerle çevrili iki yarımadadan oluşması
  IV. Kuzeyi ile Güneyi arasında 666 km mesafe olması
  Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin matematiksel konumuyla ilgilidir?
  A) I ve II C)III ve IV
  B) II ve III D) II ve IV
  2. Aşağıdakilerden hangisi Kösedağ Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
  A) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulması.
  B) Taht kavgalarının yaşanması.
  C) Anadolu’da ekonominin ve ticaretin gelişmesi.
  D) Anadolu’da şehirlerin yağmalanması.
  3. Karadeniz Bölgesi’nde dağlar denize paralel değil de dik uzansaydı, aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenemezdi?
  A) Ormanların kıyıda yığılması
  B) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın sağlanması
  C) Kıyıların girintili ve çıkıntılı olması
  D) Kıyıların, boyuna kıyı özelliği göstermesi
  4. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesinde yükseltinin ve engebenin fazla olmasının sonuçlarından biri değildir?
  A) Tarıma elverişli topraklar azdır.
  B) Seracılık yapılmamaktadır.
  C) Büyükbaş hayvancılık yaygındır.
  D) Gün erken doğar erken batar.
  5. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türk komutanlara, fethettikleri bölgeyi yönetme hakkının tanınması aşağıdaki hangi sonucu doğurmuştur?
  A) Anadolu’da pek çok beyliğin kurulmasına
  B) Bizans İmparatorluğunun güçlenmesi
  C) Anadolu’nun, Türkleşmesinin başarısızlıkla sonuçlanmasına
  D) İpek Yolunun, Türklerin eline geçmesi-
  6. Tarihi olayların araştırıImasında yararlanılan kaynaklar yazılı ve yazısız olmak üzere iki kısımdır.
  Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklardan biri değildir?
  A) Heykel ve kabartmalar
  B) Seyahatnameler
  C) Kil tabletler
  D) Fermanlar
  7.Uygurlar; Orta Asya’da kurulan diğer Türk devletlerine oranla kültür, medeniyet, tarım,ticaret ve mimari alanlarından daha ileri bir düzeye ulaşmışlardır.
  Yukarıda sözü edilen durumun meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisi ha etkili olmuştur?
  A) Gök Tanrı inancına sahip olmaları
  B) Milliyetçi bir devlet yapısına sahip olmaları
  C) Çin’in etkisi altında kalmaları
  D) Yerleşik yaşama geçmeleri
  8. 1930’da Fethi Okyar tarafından Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş ve çok partili hayata geçiş aşaması yaşanmışsa da Menemen Olayı ve yaşanan diğer olumsuzluklar nedeniyle parti kapatılmıştır.
  Çok partili hayata geçiş sürecinin yaşanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halkın çoğulcu demokrasi fikrine alışmamış olması
  B) Mustafa Kemal’in Monarşik Devlet kurmak istemesi
  C) Seçimlerin adil yapılmaması
  D) Ekonomik istikrarsızlığın bunalıma neden olması
  9. Macellan, 1519 yılında başladığı Dünya turunda, Güney Amerika kıyılarına ulaşmış, buradan da Büyük Okyanusa geçmiştir. 1522’de dünya turu tekrar Ispanya’ya dönülmesiyle son bulmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu Dünya turunun sonuçlarından biri değildir?
  A) Derebeylerinin otoriteleri artmıştır.
  B) Dünya’nın yuvarlak olduğu kanıtlanmıştır.
  C) Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göç başlamıştır.
  D) Kiliseye olan güven azalmıştır.
  10. Sanayi inkılabını gerçekleştiren devletleri sömürgeler bulmaya yönelten neden, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Denizlere egemen olma
  B) Hıristiyanlığı yayma
  C) Pazar ve hammadde sorununu çözme
  D) Ülkelerinin sınırlarını genişletme
  11. Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
  A) Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır.
  B) Düzenli ordunun kazandığı ilk zaferdir.
  C) Kars Antlaşması imzalanmıştır.
  D) Mustafa Kemal’e gazilik unvanı verilmiştir.
  12. Almanya, l.Dünya Savaşı başladığında ta rafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak için yoğun bir çaba harcamıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi, Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmakla ulaşmak istediği amaçlarından biri değildir?
  A) Yeni cepheler açarak üzerindeki savaş yükünü hafifletmek.
  B) Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan yararlanmak.
  C) Dünya hakimiyetini Osmanlı Devleti ile paylaşmak.
  D) Halifeliğin manevi gücünü kendi lehine kullanmak
  13. Istanbul’dan Ankara’ya gelmekte olan trendeki yolculardan biri, yanındakine, iç Anadolu Bölgesi’ne girdiklerini söyler.
  Bu yargıya ulaşmasında, aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
  A) Binalarda kullanılan malzemenin cinsi
  B) Dağların uzanış şekli
  C) lnsanların kıyafetleri
  D) Bitki örtüsündeki değişiklik
  14. Aşağıdakilerden hangisi Il. Mahmut’un yaptığı yeniliklerden biri değildir?
  A) Ülkedeki yönetim birimlerinin yeniden düzenlenmesi
  B) İlk resmi gazetenin çıkarılması
  C) Posta teşkilatının kurulması
  D) 1. Meşrutiyetin ilan edilmesi
  15. I.Tanzimat Fermanı ,
  II.lslahat Fermanı
  Yukarıda verilen olayların ilan edilmesindeki en önemli ortak amaç, aşağıda kilerden hangisidir?
  A) Toprak kayıplarını önlemek
  B) Osmanlı Devletini çöküşten kurtarmak
  C) Azınlıkların ayaklanmalarını önlemek
  D) Rusya’ya karşı Avrupalıların desteğini sağlamak
  16.— Dedikodu yapmak
  — İkiyüzlü davranmak
  — Bilerek başkalarının malına zarar vermek
  — Bencilce davranmak
  Bu davranışların giderek arttığı bir toplumda uzun sürede aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenemez?
  A) Yabancılaşmanın artması
  B) Toplumsal düzenin bozulması
  C) Karşılıklı güvenin azalması
  D) Paylaşma duygusunun gelişmesi
  17. Demokrasi ile idare edilen devletlerde, belirlenen oranlarda halk desteğini alanlar, devleti yönetme hakkını elde ederler.
  Demokratik devletlerde; ülkeyi yönetenlerin taşıyacağı vasıflar arasında hangisi sayılamaz?
  A) Yöneticiler, milletten aldığı destekle iş başına gelirler.
  B) Yöneticiler, yetkilerini millet adına ve millet çıkarlarına uygun kullanmalıdırlar.
  C) Yöneticiler, kendilerini seçenlere öncelik tanımalıdır.
  D) Yöneticiler, yaptıkları işlerde öncelikli olarak millete karşı sorumludurlar.
  18. “Bizim düşüncemiz, çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, asker, doktor, kısacası herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, çıkar ve hürriyeti eşittir.”
  sözüyle Mustafa Kemal Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisini vurgulamıştır?
  A) Cumhuriyetçilik C) Laiklik
  B) Halkçılık D) Devletçilik
  19. — Devletçilik ilkesi ortaya çıktı.
  — Planlı ekonomi ilkesi benimsendi. Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdaki hangi olayın sonunda gerçekleşmiştir?
  A) iş Bankası’nın kurulması
  B) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
  C) İzmir İktisat Kongresi
  D) Lozan Barış Antlaşması
  20. Londra Konferansını toplayan İtilaf Devletlerinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sevr’i biraz değiştirerek Türk milletine kabul ettirmek.
  B) Türk milletinin haklarını dünyaya duyurmak.
  C) Savaştan vazgeçildiğini söylemek.
  D) İşgali kınamak
  21. Aşağıdakilerin hangisi toplumsal alanda yapılan yeniliklere örnek gösterilemez?
  A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  B) Aşar vergisinin kaldırılması
  C) Soyadı kanununun kabulü
  D) Kılık ve kıyafette değişiklik
  22. Anayasamıza göre, bazı hallerde temel hak ve özgürlüklerin kullanılması durdurulabilir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın dışında tutulabilir?
  A) Toplumun güvenliğinin bozulması
  B) Eğitim seferberliğinin uygulanması
  C) Devlet yönetiminin işleyişinin engellenmesi
  D) Milli egemenliğin ortadan kaldırılması

  23. Kabeyi yıkmak üzere gelen ordunun başına gelenlerin anlatıldığı sure hangisidir?
  A) Kafirun suresi
  B) Felak suresi
  C) Fil suresi
  D) Kureyş suresi
  24. Kuran-ı Kerim ilk önce hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
  A)Hz. Osman B) Hz. Ebubekir
  C) Hz. Omer D)Hz. Ali

  25. Islam Dininde, başlamış bir ibadeti bozan şeylere müfsit (bozucu) denir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi müfside örnek olarak gösterilemez?
  A) Oruçlu iken yemek, içmek
  B) Sahura kalkmadan oruç tutmak
  C) Namazda iken konuşmak
  E) Sadaka verirken kibirlenmek

  Test Bitti.
  Cevaplannızı Kontrol Ediniz.
   
 2. saadetyolcusu

  saadetyolcusu Yeni Üye Üye

  Katılım:
  10 Kasım 2008
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
 3. cotton01

  cotton01 Aktif Üye Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2008
  Mesaj:
  65
  Alınan Beğeniler:
  6
  Ödül Puanları:
  8
  8. Sınıflar Deneme Testi

  çok sağolun
   
 4. *jandi*

  *jandi* Üye Üye

  Katılım:
  29 Kasım 2011
  Mesaj:
  11
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  8. Sınıflar Deneme Testi

  cevap anahtarı olsaydı güzel olurdu ama yinede elinize sağlık...
   
 5. fnrli emir

  fnrli emir Yeni Üye Üye

  Katılım:
  5 Aralık 2011
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  8. Sınıflar Deneme Testi

  sonunda cevaplarınızı kontrol ediniz demişsiniz ama cevap anahtarı yok
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş