1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

7.Sınıf Test Soruları

'7. Sınıf Karma Testler' forumunda sevimli tarafından 25 Nisan 2007 tarihinde açılan konu

 1. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  7. SINIF SORULARI SOSYAL BİLGİLER  1-)Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için yapılması gerekenlerden biri değildir ?

  a-)Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak .
  b-)Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden dinlemek.
  c-)Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması
  d-)Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar etmek.

  2-)Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK’ün kitle iletişime katkılarından biri değildir ?
  a-) Tercüman Gazetesi
  b-)Anadolu Ajansı
  c-)İrade-i Milliye Gazetesi
  d-)Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

  3-) Yazılı, sesli veya görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına ne denir?
  A)Televizyon
  B)İnternet
  C)Uydu
  D)Kitle iletişim araçları    
                                                           
  4-).Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

  A) Anadolu Ajansını kurması
  B) İrade-i milliye gazetesini kurması
  C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
  D) Cumhuriyet gazetesini kurması    
                                                   

  5-) Aşağıdakilerden hangisi  Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ?
  A) İrade-i Milliye
  B) Hakimiyet-i Milliye
  C) Takvim-i  Vekayi
  D) Ceride-i  resmiye
                                       
  6-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir?
  A) Milliyet Gazetesi
  B) Anadolu Ajansı
  C) Tercüman-ı Ahval Gazetesi
  D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

  7-) Aşağıdakilerden  hangisi  Ülkemizde  nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?

  A)Endüstri kuruluşlarının dağılışı
  B)Yeryüzü şekilleri
  C)İş imkanları
  D)Ormanların dağılışı
  :cool:Eski çağlardan günümüze kadar geçen süreçte insanlar çevresinde olup bitenleri öğrenmek ve    
     iletmek için uğraşmışlardır.Bu da haberciliğin temelini oluşturmuştur.
    Eski çağlarda insanların haberleşmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandığı            düşünülemez?

  a-Resim çizme       b-Telgraf çekme      c-Davul Çalma      d-Ateş yakma

  9-Bir ülkede yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak
     amacıyla denetlenmeleri gerekir.
    Ülkemizde,televizyon ve radyo kanallarını denetleme yetkisine sahip olan devlet kuruluşu   aşağıdakilerden hangisidir?

  A-TRT      B-RTÜK     C-TÜİK      D-AA

  10-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişim alanında yapılan çalışmalardan biri
       değildir?

  a-Gazeteler çıkarıldı.                                                   b-İlk telsiz telgraf kuruldu.
  c-Radyo yayınlarına başlandı                                      d-İlk televizyon istasyonu kuruldu.

  11-Atatürk,basının önemini şöyle ifade etmiştir.”Basın milletin müşterek sesidir.Başlı başına bir
       kuvvet,bir okul,bir öncüdür.”
       Atatürk”ün bu sözüne göre,basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a-Önemli bir güç olduğu                             b-Eğitici yönünün olduğu
  c-Halkın düşüncelerini yansıttığını             d-Kişiler arasındaki ilişkileri zayıflattığını

  12-  6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı bir yandan ulusal birliği tehlikeye düşürecek
         iç ve dış yayınlara karşı Türk Ulusu  uyarırken diğer yandan da Büyük Millet Meclisinin  
         kararlarını günü gününe halka ileterek hükümet ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamıştır.
        Parçada verilen bilgilere göre ,Anadolu Ajansı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap
       verilemez?

  a-Hangi tarihte kurulmuştur?                                      
  b-Milli mücadeledeki rolü nedir?
  c-Günümüzde nasıl bir yayın politikası izlemektedir    
  d-Hükümet ile halk arasındaki iletişimi nasıl sağlamıştır.

  13-İnsanlar arasındaki bütün konuşmaları sağlıklı bir iletişim olarak kabul edemeyiz. Anne
      babalar çocuklarına,amirler memurlarına bir takım emirler verip onların tepkilerini almazlarsa
      buna sağlıklı bir iletişim denilemez.Çünkü bu tek yönlü bir bilgi aktarımıdır ve buna
      Enformasyon denir.
    Bu bilgide sağlıklı iletişimin gereklerinden hangisi üzerinde durulmuştur?

  a-Bilgi akışının karşılıklı olması gerektiği
  b-Öğüt vermekten uzak durulması gerektiği
  c-Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymamız gerektiği
  d-Çevre koşullarının göz önüne alınması gerektiği

  14-Atatürk:”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim
      fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”demiştir.

            Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır?

  a-Beden dili       b-Empati       c-Etkili dinleme        d-Üslup

  15-Ülkemizde nüfus çeşitli nedenlerden dolayı düzensiz bir dağılım göstermektedir.
     Aşağıda özellikleri verilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu azdır?
  a-Maden çıkarılan yerler                                               b-Önemli ulaşım yollarının kesiştiği yerler
  c-Yükselti ve engebenin fazla olduğu yerler                d-Ilıman iklimin görüldüğü yerler


  16-Sosyal Bilgiler öğretmeni Aytaç Onay,öğrencilerine nüfus sayımının niçin yapıldığını ve    
     sayımlarda hangi sonuçlara ulaşıldığını sorarak derse başlamıştır.
      Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermiş olduğu  cevaplar arasında  
      gösterilemez?

  a-İnsanların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını belirlemek
  b-Kırsal ve kentsel nüfusun özelliklerini öğrenmek
  c-Nüfusun yaş ve cinsiyet özelliklerini belirlemek
  d-Bölgeler arasındaki nüfus dağılımını dengelemek
                                     

  17-Yerleşim yerlerinde nüfusun az olması:yerşekilleri,iklim ve ulaşım koşullarının gelişmiş
       olmasıyla açıklanabilir.
       Bu bilgilere göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusunun daha az olması beklenir?
  a-İzmir      b-Balıkesir        c-Kars          d-Samsun

  18-  Kısa zamanda birçok kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına “kitle iletişim araçları” denir.
  Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarına örnek gösterilemez?
  A) Telgraf
  B) Radyo
  C) İnternet
  D) Televizyon

  19-   Çeşitli iletişim araçlarının gereğinden fazla kullanılması nedeni ile aile içi iletişimsizlik
          problemi ortaya çıkmaktadır.
          Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin yoğun kullanımı aile içi        
          iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir?
  A) İnternet
  B) Televizyon
  C) Radyo
  D) Mektup

  20- Aşağıdakilerden hangisi toplum halinde yaşamanın bireylere sağladığı faydalardan biridir?

  a) Düzensiz olmak
  b) Hoşgörülü olmak
  c) Savurgan olmak
  d) Bencil olmak

  21- Demokrasilerde basın özgürlüğü esastır. Düşünce, haber ve bilgilerin hiçbir denetime bağlı
        olmadan, sansür edilmeden basın-yayın yoluyla halka duyurulmasına basın özgürlüğü denir?

  Buna göre basın özgürlüğü insan hak ve özgürlüklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

  a) Din ve vicdan özgürlüğü
  b) Özel hayatın gizliliği
  c) Düşünce ve ifade özgürlüğü
  d) Seyahat etme özgürlüğü

  22- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
  A) Ankara Radyosunu kurması
  B) İrade-i Milliye gazetesini kurması
  C) Hakimiyet-i Milliye gazetesini kurması
  D) Anadolu Ajansını kurması

  23-Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını
      ihlal edildiğini gösterir?

  A)Dokunulmazlık hakkı                    B)Özel hayatın gizliliği
  C)Düşünceyi açıklama                            D)Güvenlik hakkı

  24-.Aşağıdakilerden hangisi medyanın ilkelerinden biri olamaz?
  a)Tarafsız b)Objektif c)Önyargılı d)Abartısız

  25-Anadolu Ajansı ne zaman kurulmuştur?

  A)4 Eylül 1919 B)7 Ekim 1920

  C)6 Nisan 1920 D)6 Mayıs 1927
  1 B 11 D 21 C
  2 A 12 C 22 A
  3 D 13 A 23 B
  4 D 14 B 24 C
  5 C 15 C 25 C
  6 B 16 D 26
  7 D 17 C 27
  8 B 18 A 28
  9 D 19 B 29
  10 D 20 B 30
   
 2. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

  26-.Atatürk tarafından çıkarılan “İradeyimilliye”gazetesinin çıkarılma kararı nerede alınmıştır?

  A)Sivas Kongresi B)Amasya Genelgesi

  C)Erzurum Kongresi D)Amasya Görüşmeleri


  27-Panel:Dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşma grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantıdır.Buna göre hangisi panelin özelliklerinden değildir?
  A)Dinleyici grubunun bulunması.
  B)Bir konuşma grubunun olması
  C)Bilginin dinleyenlere zorla kabul ettirilmesi
  D)Bir konunun tartışılması.

  2:cool:Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün İrade-i Milliye ve Hakimiyeti
  Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir?

  A)İşgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak.
  B)İşgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak.
  C)Milli Mücadeleye destek sağlamak.
  D)İşgallerin sona ermesini sağlamak.


  29-Eğitim, sağlık, seyahat gibi hakların kullanıla bilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine
  bağlıdır?
  A)Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına
  B)Kişi başına düşen ulusal geliri arttırmasında
  C)Yargının sağlıklı işleyişinin sağlanmasına
  D)Yaşama görevinin yerine getirilmesinde


  30-.Kırsal alanlardan şehirlere yapılan göçler sonucunda şehirlerde bazı sorunlar ortaya
  çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?
  A)Okur yazar oranının artması
  B)İşsiz sayısının artması
  C)Gece kondu sayısının artması
  D)Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması

  31-İletişimdeki en büyük engel hangisidir?
  A) Karşımızdaki kişiyi dinlememek.
  B) Ses tonu.
  C) Jest ve mimikler.
  D) Bireysel farklılıklar.

  32-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Ajansı, Hakimiyet-i Milliye ve İrade-i Milliye gazetelerinin
  kurulması amaçlarından değildir?
  E) Anadolu’daki mücadelenin haklılığının tüm dünyaya duyurulması.
  F) Halkın ulusal kurtuluş hareketine katılmaya çağırılması.
  G) Halkın bilinçlendirilmesi ve kurtuluş savaşı ile ilgili kamuoyu oluşturulması
  H) Türk kültürünü dünyaya tanıtmak.


  33-Hangi durumlarda “konut dokunulmazlığı” ortadan kalkabilir?

  İ) Kamu güvenliği ve kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa.
  J) Gazetecilerin haber yapabilmesi için.
  K) Canımız başkasının evini görmek istediği için
  L) Çok ünlü birinin evini merak ettiğimiz için.


  34-İnsanların sadece kendilerini ilgilendiren, başkalarıyla paylaşmak ya da paylaşmamak konusunda özgür oldukları konular olabilir. Kimse kişilerin bu hakkını ihlal edemez.

  Yukarıda hangi özgürlüğümüzden söz edilmektedir?
  A) Seyahat özgürlüğü B) Konut dokunulmazlığı
  C) Fırsat eşitliği D) Özel yaşamın gizliliği

  35- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği yıllarda çıkarılan gazetelere haber kaynağı olmuştur?
  a) Anadolu Ajansı
  b) İradeyi Milliye
  c) Hakimiyeti Milliye
  d) TRT


  36- Aşağıdakilerden hangisi bir göç şekli değildir?
  a) Bir haftalık tatile gitmek
  b) Üç aylığına fındık toplama işine gitmek
  c) Üç yıllığına inşaatta çalışmaya gitmek
  d) Hiç ayrılmamak üzere İstanbul’a yerleşmek.


  37-Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını hangi kurum denetler?

  a) TRT b) RTÜK c) AA d) TDK


  38-Milli Mücadele yıllarında Sivas’ta çıkartılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Hakimiyet-i Milliye b) İstikbal
  c) İrade-i Milliye d) Cumhuriyet


  39-”Basın hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz” Mustafa Kemal bu sözleriyle
  aşağıdakilerden hangilerini savunduğu söylenebilir?

  I. Basın özgürlüğünün olması
  II. Basının halkın çıkarına ters yayın yapması gerektiği
  III. Basının bağımsız haber yapma hakkının olması

  a) yalnız III b) I, II, III c) I ve III d) yalnız II


  40- I. İrade-i Milliye
  II. Hakimiyet-i Milliye
  III. İstanbul radyosu
  IV. Anadolu Ajansı

  Yukarıda verilenlerin kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?

  a) I-IV-III-II b) IV-II-III-I c) III-II-IV-I d) I-II-IV-III  41-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.
  B) İletişimde insan hakları önemlidir
  C) İletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.
  D) İletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir  42-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
  A) Anadolu Ajansını kurması
  B) İrade-i milliye gazetesini kurması
  C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
  D) Cumhuriyet gazetesini kurması


  43- Kitle iletişim araçları bilgi-görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan sosyal örgütlenmeyi güçlendiren komu oyu oluşturan insanın anlama, anlatma öğrenme ve eğitim görme gibi ihtiyaçlarını karşılayan, insan ilişkilerini değiştirip geliştiren, yeni davranış ve düşünce akımlarını yaygınlaştıran en etkin iletişim araçlarıdır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kitle iletişim araçlarının faydalarından biri olduğu söylenemez?
  A- Kamuoyu oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu
  B- Farklı fikirdeki insanların düşüncelerini ve birbirlerini anlamada etkili olduğu
  C- Ortaya çıkan bir fikir akımının yaygınlaşmasını sağladığı
  D- Yöneticilere karşı fikirlerin ortaya çıkmasını engellediği  44- Vatandaşlar kendi evlerinde huzur ve güven içerisinde yaşam sürdürme hakkına sahiptir.
  Demokrasinin bir gereği olarak hiç kimse bir başkasının evine izinsiz giremez ve
  gözetleyemez.
  Konut dokunulmazlığı ile ilgili devlet de yasalar ile bazı önlemler almıştır.

  Yukarıda belirtilen konut dokunulmazlığı hakkının aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle birbirini tamamladığı söylenebilir?
  A- Basın özgürlüğü
  B- Özel yaşamın gizliliği
  C- Haberleşme özgürlüğü
  D- Düşünce ve kanaat özgürlüğü


  45-İki kişi arasında gerçekleşen bir iletişim de mutlaka olması gereken bazı unsurlar söz
  konusudur.Aksi takdirde iletişimin sağlıklı yürümesi mümkün olmayacaktır.

  Buna göre;
  I.Dinleme
  II.Dokunma
  III.Soru sorma
  IV.Uyarma

  Gibi unsurlardan hangisi iki kişi arasında yaşanan bir konuşma için kesinlikle gereklidir?
  A) I B) II C) III D) IV

  46-) Yüksek yaşam standartlarına sahip kentlerde hizmet sektörünün payı büyüktür.Ayrıca tarımla uğraşan insan sayısı da oldukça azdır.
  Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
  A) Hakkari
  B) Kars
  C) Yozgat
  D) İzmir  47- Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.
  Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?

  A)Üretimde kalitenin artması
  B)İşçi sınıfının ortaya çıkması
  C)Sömürgecilik yarışının hızlanması
  D)Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması

  48- I. Dünya Savaşı’nı başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan veliahdını öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa Devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilmektedir bu paragrafta verilen bilgiye göre aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
  A-Toplumun içinde bulunduğu koşullar anlaşılmadan olaylar anlaşılmaz.
  B-Olayların görünen nedenleri dışında başka nedenlerde vardır.
  C-Benzer olaylar benzer sonuçlara neden olurlar.
  D-Küçük olaylar birikerek büyük olaylara neden olurlar.
  49- Aşağıdaki grafikte 2006 yılına ait ülkemizdeki enerji kaynaklarının kullanıldığı alanlar verilmiştir.
  Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  K. Alan Sanayi Konut Turizm Aydınlatma Diğer
  Tüketim % 55 % 15 % 8 % 4 %19


  a) Toplam enerjinin yarıdan fazlası sanayi alanında
  tüketilmektedir.
  b) Enerji ihtiyacının en az olduğu alan turizmdir
  c) Konutlar sanayiden sonra en fazla enerji
  tüketmektedir.
  d) Aydınlatmada kullanılan enerji Turizm’de kullanılan enerjinin yarısıdır.

  50-Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin özelliklerinden değildir?

  A)Halk kendini yönetecek kişiyi seçer
  B)Milletvekilleri, halk adına karar veren kişilerdir
  C)Hak ve özgürlükler kanunlar tarafından korunur
  D)İnsanlar toplantı yapıp tartışamazlar

  26 A 36 A 46 D
  27 C 37 B 47 D
  28 D 38 C 48 B
  29 A 39 C 49 B
  30 A 40 D 50 D
  31 A 41 A
  32 D 42 D
  33 A 43 D
  34 D 44 B
  35 A 45 A
   
 3. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

  51-.Aşağıdakilerden hangisinde nüfus farklı nedenle fazladır?

  a)Zonguldak b) Manisa c) Aydın d) Adana


  52-.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişim alanındaki çalışmaları alanında yer almaz?

  a)Hakimiyeti Milliye
  b) Son Havadis
  c)İradiyei Milliye
  d) Anadolu Ajansı

  53- Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisinde kısıtlanmaz?

  a)Savaş b) Sıkıyönetim c) Olağanüstü hal d) Nüfus sayımı


  54- Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

  a) Dinleme b) Vücut hareketleri c) Ses tonu d) İstediği zaman konuşma  55- Kamuoyunun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre daha fazla etkiye sahiptir?
  a. Sinema
  b. Panel
  c. Gazete
  d. Tiyatro

  56- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a. Basın, kamuoyu oluşmasında etkilidir.
  b. Bir ülkede basın-yayın kuruluşlarının çok olması, o ülkede basın özgürlüğü olduğunu gösterir.
  c. Basın-yayın kuruluşlarının temel amaçlarından biri de halkı bilgilendirmektir.
  d. Toplumun hür ve doğru haber alması için basın özgürlüğünün olması gerekir.


  57-Aşağıdaki illerden hangisi en az göç veren iller arasındadır ?

  a- Adana b- Kastamonu c- Yozgat d-Bingöl

  58-Ülkemiz nüfus yapısı aşağıdaki ifadelerden hangisine uygundur ?

  a – Yaşlı b-Çok yaşlı c- Orta yaşlı d-Genç


  59-Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide olması gereken davranışlarından birisi değildir?

  A) Dikkatini karşısındaki kişiye verir. B) Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
  C) Göz teması kurmamaya özen gösterir D) Duygu ve düşünceleri anlamaya çalışır.

  60- Nüfus artışı sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içerisinde insan sayısında meydana gelen
  Artıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus artışına neden olan etkenlerden birisi değildir?
  A) Bir ülkenin dışardan göç alması B)Doğumların artması
  C)Şehirden köylere yapılan göçler D)Sınır değişiklikleri


  61-. Aşağıdakilerden hangisi doğru iletişim kurmada etkili değildir?
  A) Başkalarının görüşlerine de saygı duymak.
  B) Konuşurken karşımızdaki ile göz teması kurma.
  C) Sadece konuşmayı değil dinlemeyi de bilme .
  D) Karşımızdaki kişi konuşurken başka işle uğraşma.

  62.-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Hâkimiyetimilliye gazetesi Atatürk’ün kurduğu gazetedir.
  B) İlk kurulan ajans İhlas Haber Ajansıdır.
  C) 1927’de Ankara Radyosu yayına başlamıştır.
  D) 1927’de telsiz telgraf vericileri hizmete girmiştir.

  63-Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerin tercih edilmesinde etkili değildir?

  A) İş imkanlarının fazla olması
  B) Eğitim imkanlarının iyi olması
  C) Sağlık hizmetlerinin iyi olması
  D) Kalabalık şehir olması
  64-Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmıştır?

  E) Trabzon
  F) Edirne
  G) Eskişehir
  H) İzmir
  65- En yaygın kullanılan kitle iletişim aracı olan televizyonun olumlu etkileri arasında
  aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a- Çocukların şiddete eğilim göstermesine yol açması
  b- Toplumsallaşmayı sağlaması
  c- Dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştirmesi
  d- Küresel sorunlarla ilgili bilgilenme sağlaması

  66- Basın ve yayın organları bir haberi hazırlarken haberin niteliği ile ilgili aşağıdakilerden
  dikkat etmek zorunda değildir?

  a- Gerçek olmasına
  b- Popüler olmasına
  c- Toplumu ilgilendirmesine
  d- Kamu yararı bulunmasına


  67- Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi fazla etkili değildir?
  a-Uygun iklim şartları
  b-Verimli tarım alanları
  c-Endüstrisinin yaygın oluşu
  d-Havasının temiz oluşu

  68- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sık kullandığımız kitle iletişim araçlarından biri değildir?

  A) İnternet B) Telgraf C) Gazete D) Televizyon


  69- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi gösteren bir gelişmedir?

  A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  B) Harf İnkılabı’nın gerçekleştirilmesi
  C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
  D) Anadolu Ajansı’nın kurulması

  70-“Etkili bir iletişimde ses tonu, kullanılan sözcükler ve el- kol hareketleri ve mimikler çok
  önemli rol oynar.”diyen birisi hangi önemli etkeni unutmuştur?

  A)Vücut dilini C)Göz temasını
  B)Konunun özelliğini D)Mikrofon kullanımını

  71-Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan değildir?
  A)Yaşama hakkı C)İsim hakkı
  B)Konut dokunulmazlığı D)Eğitim hakkı

  72- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumu değildir ?

  A )Emekli Sandığı B) Türk Silahlı Kuvvetleri
  C) Bağ – Kur D ) Sosyal Sigortalar kurumu

  73-Ülkemizde ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır ?

  A ) 1927 B) 1924 C) 1933 D) 1930

  74-Sınıfta arkadaşlarına sunmak için konuşma hazırlayan öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması etkili konuşma için gerklidir?

  A- Alçak sesle konuşması B- Ayrıntılara girmesi
  C-Hızlı konuşması D-Jest ve mimiklerin kullanması.


  75-Aşağıdaki ifadelerden hangisi kitle iletişim özgürlüğü ile ilgili değildir?

  A) Çok sayıda insana aynı bilgiyi aynı anda iletmeyi sağlar.
  B) Herkesin haber alma ve verme hakkı vardır.
  C) Kimsenin özel yaşamı ile ilgili özel yazıları okunamaz.
  D) Hakkımızda yayınlanan bir haberin yanlışlığı düzeltme ve cevap hakkı getirir.

  51 A 61 D 71 C
  52 B 62 B 72 B
  53 D 63 D 73 A
  54 D 64 B 74 D
  55 C 65 A 75 C
  56 B 66 B
  57 A 67 D
  58 D 68 B
  59 C 69 D
  60 C 70 C
   
 4. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

  76-Aşağıda ifade edilen davranışlardan hangisi bir iletişim engelidir?
  A) Empatik bir yaklaşım kullanmak
  B) Eleştirel yaklaşımla konuşmaya başlamak
  C) Gülümseyerek anladığını belli etmek
  D) Karşımızdaki kişi ile göz teması kurmak


  77- Osmanlı Devletinin Rumeli’de aldığı ilk toprak parçası hangisidir?

  a)Keşan b)Malkara c)Balayır d)Çimpe


  78- I.Bakır II.Krom III.Demir IV.Taşkömürü

  Yukarıdaki madenlerden hangilerinin üretiminde Karadeniz bölgesi ilk sırayı alır?

  a)I-II b)II-III c)III-IV d)I-IV


  79-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi başlatma ifadelerinden biri değildir?

  A)Bugün nasılsın B)Merhaba,Kolay gelsin C)Günaydın D)Yarın görüşürüz


  80-*Zonguldak’ta ………........sayesinde nüfus yoğundur.
  *Tuz Gölü çevresinde ise……………nedeniyle nüfus seyrektir.

  Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilebilir

  A) Yağış miktarı-Yükselti B)Turizm-Tarım
  C) Yer altı kaynakları -Kuraklık D) Bitki örtüsü-Ulaşım

  81- Yapılan araştırmaya göre, televizyonda şiddet unsurları içeren programları izleyen çocuklarda şiddet eğilimli davranışlara daha sık rastlanmaktadır.

  Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Yayının içeriği ne olursa olsun , izleyicide davranış değişikliği yaratmaz.
  B) Gelişme çağındaki çocukların şiddet içeren programları izlemesi engellenmelidir.
  C) Çocukların televizyon izlediği saatler dikkate alınmalı ve yayın akışı buna göre düzenlenmelidir.
  D) Şiddet içeren programlara Radyo Televizyon Üst Kurulu belli sınırlamalar getirmelidir.

  82- Mustafa Kemal Sivas Kongresi’nde Milli Mücadele Hareketi’ni örgütlemeye çalışırken, bir
  yandan da bu mücadeleye katkıda bulunabilecek İrade-i Milliye adlı bir gazetenin
  çıkarılmasını istemiştir.

  Mustafa Kemal’in böyle bir gazete çıkarılmasını sağlamakla aşağıdakilerden hangisini öncelikle amaçladığı söylenebilir?

  A) Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sağlama
  B) Geniş halk kitlelerini bağımsızlık doğrultusunda harekete geçirme
  C) İstanbul Hükümeti ile uzlaşma yolları arama
  D) Teknolojik olanaklardan yararlanma

  83- Yapılan araştırmaya göre bilgisayar kullanımının, çocuklara bilgi aktarımı ve ödev hazırlama gibi konularda yardımcı olmasının dışında olumsuz etkilerinin de olduğu belirlenmiştir.

  Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisinin bilgisayarın olumsuz etkilerinden biri olduğu söylenebilir?
  A) Bilgisayardaki zeka oyunları, çocukların zamanlarını verimli geçirmelerinde etkilidir.
  B) Çeşitli internet siteleri, çocukların çizim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar.
  C) İnternet bilgi aktarımında etkin bir rol üstlenir.
  D) Uzun süre bilgisayar başında kalan çocuklarda göz ve eklem ağrılarına rastlanır.


  84-Türk Dil Kurumu, Türkçe’nin doğru kullanıldığı alanlarda görev yapan kişileri ödüllendirip topluma örnek göstermektedir.
  Türk Dil Kurumu’nun bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?

  A) Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını yaygınlaştırmak
  B) Türk dilinin diğer dillerden üstün olduğunu kanıtlamak
  C) Türk dilinde kullanılan yabancı sözcük sayısını arttırmak
  D) Konuşma ve yazı dilindeki farkı en aza indirmek

  85-Aşağıdakilerden hangisi iletişim etkenlerinden değildir?

  A)Dinleme
  B)Konuşma
  C)Jest ve mimikler
  D)Karşıdaki konuşurken başka bir şeyle ilgilenme


  86-Hangisi nüfusu etkileyen etmenlerden değildir?

  A)İklim
  B)Yeryüzü şekilleri
  C)Sanayi
  D)Tarihi eserler
  87-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında yer almaz.

  a)Bilgisayar B)İrade-i Milliye
  c)Anadolu Ajansı d)TRT


  88- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi iletişim faaliyetlerinden biri değildir.

  a)Hakimiyet-i Milliye b)İrade-i Milliye
  c)Anadolu Ajansı d) TRT


  89- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A)Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.
  B) İletişimde insan hakları önemlidir
  C) İletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.
  D) İletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir

  90- Herhangi bir iletişim kanalının haberlerinde veya programlarında yanlış haberler yayınlaması aşağıdakilerden hangisine öncelikle ters düşer?

  A)Vicdan hürriyetine B)Basın ahlakına
  C)Düşünce ahlakına D)Kişi haklarına


  91- Kurtuluş Savaşı sırasında olan bitenleri halka duyurmak için , Atatürk’ün talimatıyla kurulan,haber ajansı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Doğan haber ajansı
  b) Cihan haber ajansı
  c) Anadolu ajansı
  d) İhlas haber ajansı

  92- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde büyük kentlere göçün sebeplerinden biri değildir?
  a) Ekonomik koşullar
  b) Sağlık hizmetleri
  c) Eğitim hizmetleri
  d) Doğal güzellikler

  93-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özelliklerinden birisi değildir.

  a.) Kitle iletişim araçları ile uluslararası iş birliği ve kültürel aktarım sağlanır.
  b.) Kitle iletişim araçları tarafsızlığı ilke edinmiştir.
  c.) Kitle iletişim araçları dünyada yaşanan olaylarla ilgili toplumu bilgilendirir.
  d.) Toplumdaki görüş farklılıklarını derinleştirir.


  94-Nüfus sayımları sonucunda nüfusumuzla ilgili hangi bilgiye ulaşamayız?

  A) Nüfus miktarı B) Eğitim durumu C) Meslek durumu D) Kültür durumu


  95-Etkili bir iletişim için en önemli şart hangisidir?

  A) Karşısındakini dinlemek B) El ve mimik hareketlerini kullanmak
  C) Karşısındakinin gözüne bakmak D) Oturarak konuşmak


  96- Aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan davranışlardan değildir.?
  A. Öğüt vermek
  B. Emir vermek
  C. Dinlemek
  D. Yargılamak


  97- Anayasamız 28 nci maddesiyle basın özgürlüğünü sağlamaya çalışmıştır.
  Anayasamızın basın yayın kuruluşlarını koruyarak basın özgürlüğünü sağlamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir.?
  A. Düşünce ve kanaatleri yayma özgürlüğünü korumak istemesi.
  B. Demokraside basının önemli olması
  C. Basının toplumun gelişiminde,eğitimindeki önemsenmesi.
  D. Basının kendini koruyamaması.
  98- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri
  değildir?

  A) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
  B) Anadolu Ajansı
  C) İradeyi Milliye Gazetesi
  D) Takvimi Vakayi Gazetesi


  99-Aşağıdakilerden hangisi daha önce kurulmuştur?
  A) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
  B) İradeyi Milliye Gazetesi
  C) Telsiz Telgraf Hakkında Kanun
  D) Ankara Radyosunun Yayına Başlaması

  100-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulmuş iletişim araçlarından biri değildir?

  a)Resmi gazete
  b)Anadolu ajansı
  c)İstanbul radyosu
  d)Radyo Televizyon Üst Kurulu

  76 B 86 D 96 C
  77 D 87 C 97 A
  78 D 88 D 98 D
  79 D 89 A 99 B
  80 C 90 B 100 D
  81 A 91 C
  82 B 92 D
  83 D 93 D
  84 A 94 D
  85 D 95 A
   
 5. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

  101-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında gösterilebilir?

  a) Gazete
  b) Uçak
  c) Tren
  d) Gemi


  102-.I.RTÜK
  II.Anadolu Ajansı
  III.Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
  IV.İrade-i Milliye
  Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncelik ettiği iletişim araçlarına örnek gösterilemez?

  a.) I b.) II c.) III d.) IV

  103- Aşağıda verilenlerden hangisi yalnızca işitsel kitle iletişim araçlarına örnektir?

  a.)Televizyon b.)Radyo c.) Gazete d.)Bilgisayar

  104 -Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenlerinden
  değildir ?

  a) Sanayinin gelişmiş olması b ) ılıman iklime sahip olması
  c) Turizm merkezi olması d) Yer şekillerinin dağlık olması


  105- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanacağı durumlardan değildir?

  a) Sıkı yönetim b) Savaş hali c) Seferberlik hali d) Seçim

  106-Yüz ifadeleri de etkili bir iletişim parçasıdır.Buna göre;
  I-Güler Yüzlü
  II-Şaşkın
  III-Kızgın

  yüz ifadelerinden hangisine sahip olan kişilerle iletişim kurmak daha zordur ?

  A) Yalnız I B) II ve III C) I,II ve III D) Yalnız III

  107-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurulmasına öncülük ettiği iletişim
  kuruluşlarından biridir?
  A-RTÜK
  B-Anadolu Ajansı
  C-TRT
  D-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

  108- Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir yerleşim biriminde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının sonuçlarından değildir?
  A) Tüketimin artması
  B) Trafik sorunlarının yaşanması
  C) İş gücünün pahalı olması
  D) Konut ihtiyacının artması

  109- Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen unsurlardan birisidir?
  A) Birisiyle konuşurken kendi işimizle meşgul olmak
  B) Karşısındaki kişiyi dikkatle dinlemek
  C) Sorulan sorulara olumlu cevaplar vermek
  D) Karşımızdaki kişiye konuşma fırsatı vermek

  110- İletişim süreci ana hatları ile kimin neyi, kime, nasıl ve ne ile söylediği biçimde
  özetlenebilir.
  Buna göre, iletişimde aşağıdaki yöntemlerden hangisi tercih edilmelidir?
  A. Dikkat çekici kelimeler kullanılmalıdır
  B. Açık, net ve amaca ulaştıran ifadeler seçilmedir.
  C. Sözlü ifadelerden çok jest ve mimikler tercih edilmelidir.
  D. Herhangi bir detay bilgi istememeli ve verilmemelidir.

  111-Ülkemizdeki okur yazar oranı geçmiş yıllara göre daha yüksektir. Bununla birlikte batı
  bölgelerimizdeki okur yazar oranı doğu bölgelerimizden daha yüksektir.

  Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde okur-yazar oranının daha düşük olduğu
  söylenebilir?
  A. Marmara
  B. Güneydoğu Anadolu
  C. Ege
  D. Akdeniz

  112-Bilgi ve haberlerin insanlara ulaştırılması görevini basın-yayın organları üslenmiştir.
  Bu nedenle kamuoyunu oluşturan etkenlerin başında basın-yayın organları gelir.
  Yukarıdaki bilgilerde aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir?

  a-Basın yayın kuruluşlarının kamuoyu oluşturduğu
  b- Basın yayın kuruluşlarının özgür hareket ettikleri
  c-Basın yayın kuruluşlarının doğru bilgi verdiği
  d-Basın yayın kuruluşlarının tarafsız olması gerektiği

  113-Mustafa Kemal Milli Mücadele yıllarında gazetelerin yayınlanmasını ve haber ajansının
  kurulmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal’in bu faaliyetleri aşağıdakilerden öncelikle
  hangisinin bir göstergesidir?

  a-Halkın doğru bilgi almasına önem verdiğinin
  b-Kitle iletişim araçlarının yetersiz kaldığının
  c-Basın yayın özgürlüğünün sağlanamadığının
  d-Yabacı devletlerin etkisinde kalındığının

  114- Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak hangi haklarını ihlal edildiğini gösterir?

  A)Dokunulmazlık C)Özel hayatın gizliliği
  B)Düşünceyi açıklama D)Güvenlik hakkı

  115- Aşağıda bazı illerimizin 1990 yılındaki nüfusları ve yüzölçümleri verilmiştir.
  İL NÜFUS YÜZÖLÇÜM (km2) YOĞUNLUK
  Ankara 3.236.626 25.706 125.90
  Batman 344.669 4.694 73.42
  Kars 662.155 18.557 35.68
  İstanbul 7.309.190 5.712 1279.62

  Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Kars'ın yüzölçümü İstanbul’un yaklaşık üç katıdır.
  B) Yüzölçümü en küçük olan il Batman'dır.
  C) Nüfus sayısı ve yoğunluğu en fazla olan kent İstanbul’dur.
  D) Yüzölçümü en fazla olan kentte yoğunluk en azdır.

  116-Sağlıklı bir iletişim kurmada aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
  a) Dinlemeyi bilme
  b) Görüşlerimizi karşıdakine zorla kabul ettirme
  c) Eleştirilere karşı açık olma
  d) Empati kurabilme

  117-Aşağıdakilerin hangisi nüfus sayımlarının nedenleri arasında yer almaz?
  a. Nüfus artışı hakkında bilgi edinmek
  b. Şehir ve köy nüfusunu öğrenmek
  c. O toplumun eğitim durumunu öğrenmek
  d. Askeri alanda yenilik yapmak

  118-Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmada etkili değildir ?
  a) Radyo b) Gazeteler c) Televizyon d) Ders kitapları

  119-Aşağıdakilerden hangisi “halk” kavramının en doğru tanımıdır?
  a) İnsanın heryerde istediği gibi davranması
  b) İnsanın başkalarına zarar vermeden istediği gibi davranması
  c) Bir insana ait olan şey.
  d) Yoksullara yapılan yardım

  120-Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkendir?

  a)uygun iklim şartları
  b)verimli tarım alanları
  c)turizmin gelişmiş olması
  d)yüzölçümü


  121-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  a-Televizyon aile içi iletişimi olumsuz etkilemez.
  b-İletişimin en önemli noktası karşımızdakine fikirlerimizi kabul ettirmektir.
  c-Olumlu bir iletişim kurmak içim empati kurabilme yeteneğine sahip olmalıyız
  d-Kitle iletişim araçlarının hayatımızda önemli bir yeri yoktur.

  122-Sivas Kongresinde ,halkı milli mücadele hakkında bilgilendirmek için çıkarılmasına karar verilen gazetenin adı nedir?

  a-İrade-i Milliye b-Hakimiyet-i Milliye c-Anadolu Ajansı d-Telgraf İdaresi


  123-Kişinin izni olmadan veya mahkemenin arama kararı olmadan kişinin evine girilmesi hangi hakkının ihlal edildiğini gösterir?

  a-Özel yaşamın gizliliği b-Konut dokunulmazlığı
  c-Düşünceyi açıklama d-Din ve vicdan özgürlüğü

  124-Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi günümüzde fazla kullanılmamaktadır?
  A)İnternet B)Televizyon C)Gazete D)Mektup

  125-.İletişimde kendini başkasının yerine koymak ne anlama gelir?
  A)Sempati B)Empati C)Karışım D)Bildirge  101 A 111 B 121 C
  102 A 112 A 122 A
  103 B 113 A 123 B
  104 D 114 C 124 D
  105 D 115 D 125 B
  106 B 116 B
  107 B 117 D
  108 C 118 D
  109 A 119 B
  110 B 120 D
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş