1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları 2

'7. Sınıf Karma Testler' forumunda sevimli tarafından 31 Mart 2007 tarihinde açılan konu

 1. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  1. İstanbul’ un fethiyle kale ve surların top gülleleri ile yıkılabileceği anlaşıldı.
  Bu durumun Avrupa’da aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
  a)Coğrafi keşiflere
  b)Kralların derebeyler üzerinde egemenlik kurmasına.
  c)Feodalitenin güçlenmesine.
  d)Kralların kilise karşısında güçlenmesine.

  2. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferinin sonunda;
  1. Suriye,Hicaz ve Mısır Osmanlı Devletine bağlandı.
  2. Halifelik Osmanlının eline geçti.
  3. Baharat yolu Osmanlının eline geçti.
  4. Venedikliler,Kıbrıs adası için Memluklara ödedikleri vergiyi bundan sonra Osmanlılara ödemeye başladılar.

  Yukarıdakilerden hangisi Osmanlılara
  ekonomik fayda sağladığı söylenemez?
  a) 1 b) 2 c)3 d)4

  3. Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
  a)Kırım’ın alınmasıyla.
  b)İstanbul’un fethiyle.
  c)Preveze Zaferiyle.
  d)Rumeli’ye geçilmesiyle.

  4. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni döneminde görülen bir gelişme değildir?
  a)Akdeniz de üstünlük kurulması.
  b)Baharat yolu için Portekizlilerle savaşılması.
  c)İran’la ilk resmi antlaşmanın yapılması.
  d)Halifeliğin Osmanlılara geçmesi.

  5. Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlıların Kıbrıs’ı kuşatıp fethetmelerinin stratejik nedenlerinden değildir?
  a)Doğu Akdeniz de Osmanlı hakimiyetine kesinlik getirmek.
  b)Venediklilerin adayı üs olarak kullanmaları ve Türk gemilerine saldırmaları.
  c)Suriye,mısır ve Anadolu arasındaki ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması.
  d)Kıbrıs’taki tarım potansiyelinin yüksek olası.

  6. Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi Osmanlı Devleti Açısından önemli sonuçlar doğurmuş-
  tur.
  Bu sonuçlardan hangisinin İlam dünyasında Osmanlı Devleti’nin etkinliğini artırdığı söylenebilir?
  a)Elde edilen ganimetlerle Osmanlı devletinin zenginleşmesi.
  b)Baharat Yolunun Osmanlının eline geçmesi.
  c)Halifeliğin Osmanlılara geçmesi.
  d)Sınırların genişletilmesi.

  7. Pusulanın geliştirilmesi ve coğrafya bilgisindeki ilerlemeler gibi nedenlerle coğrafi keşifler başlamıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından birisi değildir?
  a)Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi.
  b)İpek ve Baharat yollarının öneminin azalması.
  c)Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması.
  d)Yeni yollar ve kıtaların bulunması.

  8. Haçlı seferleri sonunda meydana gelen;
  1-Kağıt ve matbaanın öğrenilmesi.
  2-Barutun ateşli silahlarda kullanılması.
  3-Pusulanın geliştirilmesi.
  4-Doğu zenginliklerinin batıya taşınması.
  gibi gelişmelerden hangileri Avrupa’da doğrudan siyasal yapının değişmesine neden olmuştur?
  a)Yalnız 1 b)2 ve 3
  c)3 ve 4 d)1 ve 4

  9. –Doğunun zenginliklerine ulaşma isteği.
  -Ticaret yollarının Müslümanların elinde olması.
  Bu iki olayın ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Coğrafi Keşiflerin meydana gelmesi.
  b)Fransız İhtilalinin başlaması.
  c)Sanayi İnkılabının gerçekleşmesi.
  d)Haçlı Seferlerinin düzenlenmesi.  10. 15. ve 16. y.y da Avrupalıların,yeni kıta,okyanus ve ticaret yolları bulmalarına Coğrafi Keşifler denir.
  Aşağıdakilerden hangisi coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçları arasında gösterilemez?
  a)Atlas okyanusu limanlarının önem kazanması.
  b)Avrupa’ya altın ve gümüş madenlerinin taşınması.
  c)Kiliseye olan güvenin azalması.
  d)Ticaretle uğraşan burjuva sınıfının zenginleşmesi.

  11. Reform hareketleri sonucunda;
  -Almanya’da protestanlık
  -Fransa’da kalvenizm
  -İskoçya’da presbiteryen
  -İngiltere’de angilikanizm
  sadece bu bilgilere göre Avrupa devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  a)Almanya’da mezhep savaşları çıkmıştır.
  b)Katolik kilisesi güç kazanmıştır.
  c)Rönesans hareketleri doğmuştur.
  d)Avrupa’daki mezhep birliği bozulmuştur.

  12. Coğrafi keşifler sonucu gerçekleşen;
  1-Zenginlik kaynağı sayılan toprağın yerini değerli madenlerin alması.
  2-İpek ve Baharat yollarının öneminin azalması.
  3-Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi.
  4-Burjuva sınıfının zenginleşmesi.
  gibi gelişmelerden hangileri doğrudan Osmanlı Devleti’nin ekonomik açıdan gerilemesine yol açmıştır.
  a)Yalnız 1 b)Yalnız 4
  c)1 ve 2 d)2 ve 3

  13. İpek ve Baharat yollarının denetiminin Türklerin eline geçmesi üzerine Avrupalılar,Asya ülkeleri ile doğrudan ticaret yapmak için,yeni yollar aramaya başlamışlardır.
  Bu gelişmelerin,aşağıdakilerden hangisinin nedeni olduğu söylenebilir?
  a)Coğrafi Keşifler
  b)Milliyetçilik hareketleri
  c)Kavimler göçü
  d)Reform hareketleri


  14. 1-Kağıt ve matbaanın geliştirilmesi
  2-Sanata daha fazla değer verilmesi
  3-Coğrafi keşiflerle halkın zengin olması
  Yukarıdakilerden hangisi Rönesans’ın ekonomik sebeplerindendir.
  a)Yalnız 1 b)Yalnız 2
  c)Yalnız 3 d)1,2 ve 3

  15. Yeni Çağda Avrupalı Kralların barutu öncelikle kime karşı kullandıkları söylenebilir?
  a)Osmanlılara b)Derebeylere
  c)Araplara d)İsyancılara

  16. Coğrafi keşifler sonucunda ilk sömürgecilik hareketlerini başlatan devletler aşağıdakilerden hangisidir?
  a)İspanya-Portekiz
  b)İngiltere-Fransa
  c)İtalya-Almanya
  d)İspanya-İtalya

  17. Aşağıdakilerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
  a)Barutun ateşli silahlarda kullanılması-Derebeyliğin yıkılması.
  b)Pusulanın Avrupa’ya geçmesi-Coğrafi keşiflerin başlaması.
  c)Coğrafi keşifler-Sömürgeciliğin başlaması.
  d)Reform hareketleri-Milliyetçilik fikrinin yayılması.
   
 2. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  7. Sınıf Karışık Testler


  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI

  1-Aşağıdakilerden hangilerinin tamamı Karadeniz Bölgesinden elde edilir?
  A)Çay –Fındık B)Mısır- Bakır C) Taş kömürü- Çay D)Tütün –Taş Kömürü

  2-Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesinin özellikleri arasında yer almaz?
  A)Asya ve Avrupa’da toprakları vardır
  B)Yerşekilleri engebelidir
  C)Kuzey Anadolu kırık hattı bölgesinin ortasından geçer
  D)Ulaşım gelişmiştir

  3-İç Anadolu bölgesinin en kurak kesimi neresidir?
  A)Erciyes ve çevresi B)Sivas ve çevresi C)Haymana platosu D)Tuz gölü çevresi

  4-Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında zeytin yetişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Akdeniz iklimi etkisinde oluşu
  B)Karasal iklim
  C)Çok sıcak oluşu
  D)Dağların açık olması

  5-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un alınışında etkili olmamıştır?
  A)Bizanslıların sur kapılarını açık bırakmaları
  B)Rumeli Hisarının yaptırılışı
  C)Silivri ve Vize kalelerinin alınması
  D)Gemilerin karadan yürütülmesi

  6-Hangi olay sonucunda Akdeniz Türk gölü olmuştur?
  A)İnebahtı deniz savaşı B)Mohaç savaşı C)Preveze deniz savaşı D)Çaldıran savaşı

  7-Osmanlıların Kanuni devrinde Avusturya üzerinde sağladığı siyasi üstünlük aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle sona ermiştir?
  A)Vasvar B)Karlofça C)Zitvatoruk D)Pasarofça

  8-Rönesans ilk defa hangi devlette başlamıştır?
  A)İngiltere B)Fransa C)Almanya D)İtalya
  9-Osmanlı Devletinde bir takım şartlar ileri sürerek sadrazam olan devlet adamı kimdir?
  A)Köprülü Mehmet Paşa B)Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
  C)Amcazade Hüseyin Paşa C)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

  10—İçki yasağı koydu
  -Maliyeyi düzeltmeye çalıştı
  -Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalıştı
  -Yeniçeriler tarafından öldürüldü
  Yukarıda sayılan olaylar hangi Padişah zamanında yapıldı?
  A)II.Murat B)II.Osman C)III.Selim D)IV.Murat
  CEVAP ANAHTARI:
  1)C 2)B 3)D 4)A 5)A 6)C 7)C 8)D 9)A 10)D
   
 3. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

  SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF SORULARI


  1.Yeni Çağ Avrupa’sında aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın ekonomik olarak güçlenmesine ve sömürgecilik hareketlerine başlamalarına neden olmuştur?
  a)Veraset savaşlarının başlaması
  b)Milli monarşilerin kurulması
  c)Venedik devletinin ticari olarak güçlenmesi
  d)Avrupa devletlerinin coğrafi keşifleri gerçekleştirmesi

  2.Rönesans 15. ve 16. yüzyıllarda önce İtalya’ da başladı , daha sonra diğer Avrupa ülkelerine de yayılmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ ın sonuçları arasında yer almaz?
  a)Pozitif düşüncenin gelişmesi
  b)Kilise otoritesinin zayıflaması
  c)Skolastik düşüncenin yıkılması
  d)Meşruti yönetimlerin kurulması

  3.I. Zitvatoruk Antlaşması
  II.Vasvar Antlaşması
  III.Kasr-ı Şirin Antlaşması
  IV.Hotin Antlaşması
  Yukarıdaki antlaşmalardan hangisi Avusturya ile imzalanmıştır?
  a)I ve II c)III ve IV
  b)II ve IV d)II ve III

  4.Aşağıda verilenlerden hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti büyük toprak kaybına uğramıştır?
  a)Osmanlı- İran savaşları
  b)Yeniçeri isyanı
  c)II. Viyana Kuşatması
  d)Osmanlı-Lehistan savaşları

  5.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ nin duraklamasının iç nedenlerinden biri değildir?
  a)Yargı sisteminin bozulması
  b)İç isyanların yaygınlaşması
  c)Sınırların güçlü ülkelere ulaşması
  d)Para ayarının düşmesi

  6.*Kırım bağımsız olmuştur
  *Rusya elçi bulundurma hakkını elde etmiştir
  *Osmanlı Devleti kapitülasyon vermiştir

  Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Pasarofça Antlaşması
  b)Küçük Kaynarca Antlaşması
  c)Prut Antlaşması
  d)Belgrat Antlaşması

  7.Osmanlı Devleti’ nde XVIII. Yüzyılda subay yetiştirmek için Mühendishane-i Berri Hümayun ve Harbiye gibi okullar açılmıştır.
  Bu duruma bakarak hangi alanlardaki ıslahatlara öncelik veridiği söylenebilir?
  a)Maliye c)Denizcilik
  b)Hukuk d)Askeriye

  8.Fransız İhtilali’ nden dünyada en fazla etkilenenler Osmanlı ve Avusturya – Macaristan İmparatorluklarıdır.
  Bu devletlerin ihtilalden etkilenmeleri hangi özelliklerine dayandırılabilir?
  a)Meşruti yönetimlerinin olmasına
  b)gelir kaynağının savaşa dayanmasına
  c)İmparatorluk özelliği taşımalarına
  d)Sömürgecilikte gecikmiş olmalarına

  9.Lale Devri’ nde ;
  I.İlk Türk matbaasının kurulması
  II.Kağıt fabrikasının açılması
  III.Yangınlara karşı itfaiye bölüğünün oluşturulması
  IV.Çiçek aşısı uygulaması
  Gibi gelişmelerden hangilerinin , Osmanlı Devleti’ nin kültür ve düşünce hayatının gelişmesine katkıda bulunduğu söylenebilir?
  a)I ve II b)II ve III c)III ve IV d)I ve III

  10.III. Selim’ in aşağıdaki ıslahatlarından hangisi , dış siyasete önem verdiğinin bir göstergesidir?
  a)Önemli Avrupa başkentlerinde elçilikler açılması
  b)Avrupa’ da yazılmış bazı teknik kitapları Türkçe’ye çevrilmesi
  c)Nizam-ı Cedit Ordusu’ nun kurulması
  d)Yerli malı kullanımının teşvik edilm
   
 4. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  7. Sınıf Testler

  7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

  1)Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bölgeleri oluşturan doğal faktörlerden biri olamaz?
  a) Coğrafi konum b)Yer şekilleri c)Nüfusun dağılışı d)İklim

  2)Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesindeki akarsulardan biri değildir?
  a)Kızılırmak b)Yeşilırmak c)Çoruh d)Bakırçay

  3)Ege kıyılarının girintili –çıkıntılı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Dağların denize dik uzanması b) Akarsu ağının sık olması
  c)Adaların fazla olması d)Ovaların çok yer kaplaması

  4) 1-Yaz mevsiminin uzun sürmesi
  2- Uzun ve geniş kıyıların bulunması

  Akdeniz Bölgesi’nin yukarıda verilen özellikleri bölgenin hangi alanda gelişmesini sağlamıştır?
  a)Balıkçılık b)Sebzecilik c) Meyvecilik d)Deniz turizmi

  5)Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesinin özelliklerinden biri değildir?
  a)Yüzey şekilleri engebelidir b)Tahıl üretiminde birinci bölgedir
  c)Nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşar d)Tarımda pamuk üretimi yapılır.

  6) Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Tortum Gölü’nün oluşumunda aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?
  a)Volkanizma b)Çökme c)Heyelan d) Dalga biriktirmesi

  7)Akdeniz bölgesinin akarsuları olan Seyhan ve Ceyhan aşağıdaki ovalardan hangisini oluşturmuştur?
  a)Çukurova b)Bafra c)Amik d)Silifke

  8)”Atatürk Barajı” aşağıdaki nehirlerden hangisi üzerinde kurulmuştur?
  a)Asi b)Fırat c)Dicle d)Ceyhan

  9)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik durumu ile ilgili değildir?
  a)Dünya üzerindeki yeri b)Sahip olduğu sınırlar
  c)İklim ve bitki örtüsü d)Öteki ülkelerle olan uzaklığı

  10)Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?
  a)Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı
  b)Önemli ticaret yollarının denetimi Osmanlı devletinin eline geçti?
  c)Anadolu hisarının karşısına Rumeli hisarı yaptırıldı
  d)Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu
  CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-D 3-A 4-D 5-B 6- C 7-A 8-B 9
   
 5. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

  7.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ SORULARI

  1. Aşağıdaki yerlerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilmiştir?
  a)Mora b)Sırbistan c)Rodos d)Mısır

  2. Rönesans ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
  a)Avusturya b)Almanya c)İtalya d)Fransa

  3. Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmış ilk antlaşma hangisidir?
  a) Kasr-ı Şirin Antlaşması
  b) Ferhat Paşa Antlaşması
  c) Nasuh Paşa Antlaşması
  d) Amasya Antlaşması

  4. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmış ilk antlaşma hangisidir?
  a) Prut Antlaşması
  b) Küçük Kaynarca Antlaşması
  c) İstanbul Antlaşması
  d) Berlin Antlaşması

  5. Ergene Bölümünde en fazla üretilen ürün aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Üzüm b)Zeytin c)Ayçiçeği d)Fındık

  6. Aşağıdaki eşlemelerden hangisi doğrudur?
  a) Yeşilırmak – Çarşamba Ovası
  b) Kızılırmak – Çarşamba Ovası
  c) Ceyhan – Amik Ovası
  d) Küçük Menderes – Çukurova

  7. Karstik yeryüzü şekli en çok hangi bölgemizde görülür?
  a) Ege Bölgesi
  b) Karadeniz Bölgesi
  c) Akdeniz Bölgesi
  d) Marmara Bölgesi
  8. Aşağıdakilerden hangisi Ege denizine dökülür?
  a)Bakırçay b)Asi c)Çoruh d)Seyhan

  9. Osmalı Devletinin Avrupa’daki üstünlüğü hangi antlaşma ile sona ermiştir?
  a) Küçük Kaynarca Antlaşması
  b) Karlofça Antlaşması
  c) Zitvatorok Antlaşması
  d) Prut Antlaşması

  10. Fransız Devriminin getirdiği fikirlerden hangisi Osmanlı Devletini en fazla etkilemiştir?
  a) Demokrasi
  b) Eşitlik
  c) Milliyetçilik
  d) Laiklik
   
 6. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  7. Sınıf Testler

  SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF –T1

  1)Doğu ve iç Anadolu Bölgeleri yaklaşık aynı enlemlerde yer aldığı halde. Doğu Anadolu'da öl¬çülen yıllık yağış tutarı İç Anadolu'ya göre daha fazladır
  Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?
  A) A) Yükseltinin fazlalığı
  B) B) Yüzölçümün büyüklüğü
  C)Güneş ışınlarının geliş açısı
  D)Bitki örtüsünün azlığı

  2)Sinop Limanı doğal bir liman özelliği göstermesine rağmen yeteri kadar gelişmemiştir.
  Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuştur?
  a-)Bölgede sanayi faaliyetlerinin gelişmemesi
  b-)Tarımsal ürün çeşidinin az olması
  c-)İç bölgelerle ulaşımının gelişmemiş olması
  d-)Nüfus yoğunluğunun az olması

  3)Rize dolaylarında turunçgillerin yetiştirebilmesi o yörenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
  A)Yazları serin olması B)Bol yağış alması
  C)Toprağın elverişli olması D)Kışların ılık geçmesi

  4.Türkiye’nin ilk Demir Çelik Fabrikası hangi şehrimizde açılmıştır?
  A-Karabük B-Ereğli C- Kırıkkale D-İskenderun

  5)Bir limanın gerisinde yer alan ve ulaşılabilen alan o limanın hinterlandını oluşturur.
  Buna göre aşağıdaki limanlarımızdan hangisinin hinterlandı daha geniştir?
  A)İzmir B)Sinop C)Trabzon D)Zonguldak

  6)Ülkemizde iklim şartları düşünüldüğünde ormanları en iyi Karadeniz Bölgesinde yetiştirildiği görülmektedir.
  Bu durum Karadeniz Bölgesinin hangi özelliğiyle ilgilidir?
  A) Nemlilik B) Sıcaklık C) Yerşekilleri D) Toprak türü

  7) l.Bakır ll.krom lll.demir lV. Taşkömürü
  yukarıdaki madenlerden hangilerinin üretiminde Karadeniz Bölgesi ilk sırayı alır?
  a) l-ll b) ll-lll c)lll-lV d)l-lV

  8-En az yağış alan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Doğu Anadolu b)Ege c) Marmara d)İç Anadolu

  9-Akdeniz Bölgesi ‘nde bulunan aşağıdaki sahillerden hangisinde petrol arıtma tesisi bulunmaktadır?
  a) İskenderun b) Adana c) Antalya d)Mersin

  10)Ege kıyıları çok girintili – çıkıntılıdır. Bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A- Dağların çok yüksek olması C- Dağların kıyıya paralel uzanması
  B- Dağların kıyıya dik uzanması D- Deniz suyunun çok tuzlu olması


  11)Marmara Bölgesi nüfus yoğunluğu bakımından ilk sırada yer almasına rağmen; Kırklareli. Vize. Saray gibi yerleşim yerlerini içine alan "Yıldız Dağlan Bölûmû'nde nüfus yoğunluğu Türkiye or¬talamasının altındadır.
  Bu duruma sebep olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A)Tarım alanının dar olması
  B)Yetiştirilen tarım ürünü çeşidinin fazla olması
  C)İşlek yollara uzak olması
  D)Arazinin dağlık ve engebeli olması

  12)Ege Bölgesi'ndeki akarsular denize döküldükleri yerde delta oluştururlar.
  Aşağıdaki akarsu-delta ovası eşleştirmelerin¬den hangisi Ege Bölgesi'nde yer almaz?
  A) B Menderes - Balat Ovası B) Bakırçay - Diki!: Ova c)Gediz - Menemen Ovas: D)Göksu - Silifke Ovası

  13)Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının biriktirdikleri alivyonlarla oluşan yurdumuzun en büyük ve verimli Delta ovası aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Çukurova
  B)Bafra Ovası
  C)Çarşamba Ovası
  D)Erzincan Ovası

  14- Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında Akdeniz iklimi özellikleri görülmektedir.
  Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisinin bölgede yetişmesi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Mercimek B) Zeytin C) Buğday D) Antep fıstığı

  15)Osmanlı Devletinin Baharat Yolunu ele geçirmesi aşağıdakilerden hangisine son vermesi ile olmuştur?
  A)Bizans B)Memlük C)Safevi D)Akkoyunlu

  16)Osmanlı Devletinin Yükselme Döneminde 1533 de Avusturya ile yapılan İstanbul Antlaşması ile Avusturya yıllık vergi ödeme yükümlülüğü altına girmiş protokol gereği Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.
  Buna göre ulaşılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Balkanlarda Türk egemenliği kesinleşmiştir.
  B)Avusturya karşısında ekonomik, siyasi üstünlük sağlanmıştır.
  C)Ticaret yollarının denetimi Osmanlının eline geçmiştir.
  D)Avusturyanın kapütülasyonlardan yararlanması sağlanmıştır.

  17- Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği Rumeli’deki topraklara Türkmenleri yerleştirmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İleride yapılacak fetihler için hazırlık yapmak
  B) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
  C) C)Buraların Türkleşmesini sağlamak
  D) D)Balkanlara fetihler yapmak için

  18-Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde İstanbul ‘un Fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?
  a) Edirne de dönemin en büyük topları döktürülmüştür.
  b) 400 parçalık donanma oluşturulmuştur.
  c)Boğazları kontrol altına almak amacıyla Anadolu Hisarı yaptırılmıştır.
  d) Avrupa devletlerinin yardımını engellemek amacıyla Balkanlara kuvvet gönderilmiştir.


  19)Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut Dönemi’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?
  A- İlk Türk anayasası hazırlandı. C- İlk nüfus sayımı yapıldı.
  B- Posta teşkilatı kuruldu. D- Devlet memurları maaşlı duruma getirildi.

  20)
  I-Karadenizin bir Türk gölü haline gelmesi
  II-İpek yolunun Osmanlı devletinin kontrolüne girmesi
  Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarındandır?
  a)İstanbul’ un fethinin B)Kırımın fethinin
  C)Trabzonun fethinin D)Mora Yarımadasının fetihinin

  21-Aşağıdaki fethedilen yerlerden hangisinin Osmanlı Devleti’ne ticari açıdan fazla çıkar sağladığı söylenemez?
  a-Kırım c-İstanbul
  b-Sırbistan d-Kıbrıs

  22-)Kanuni Sultan Süleyman Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devlet-lerden hangisine ayrıcalıklar vermiştir?
  a-)Venedik b-)İngiltere c-)Rusya d-)Fransa

  23-)İstanbul’un fethi dünya tarihi açısında değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
  a-)Derebeylik sisteminin yıkılışı hızlandı b-)Osmanlı Devleti İmparatorluğa dönüştü
  c-)İtalya’da Rönesans’ın başlamasına etki etti d-)Ortaçağı sona erdirmesi

  24)Pirinç ve Kendir aşağıdaki bölümlerin hangisinde halkın önemli geçim kaynakları arasında yer alır?
  A)Batı Karadeniz B)Yukarı Sakarya C)Doğu Karadeniz D)Güney Marmara

  25)Yükselme döneminde
  -Fatih Sultan Mehmet Kıırımı alarak İpek yolunu ele geçirmiştir.
  -Kanuni, Hint Deniz seferlerinde Portekizlilerle savaşmıştır.
  Buna göre Osmanlı Devletinin genel politikasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
  A)Fetih politikası sürdürülmüştür.
  B)Deniz aşırı seferler yapılmıştır.
  c)Sınır komşularının dışında da savaşılmıştır.
  D)Baharat Yolu ele geçirilmiştir.


  SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF-T2
  1-Osmanlı Devleti fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk ve Müslüman halkı yerleştirmiş, fethedilen yerlerdeki halka hoşgörülü davranmıştır.
  Osmanlı Devleti’nin bu faaliyetlerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ortodoksları,Katoliklere karşı desteklemek.
  B)Fethedilen yerlerdeki Türk nüfusunu artırarak Balkanlara yerleşmek.
  C)Tekfurları Bizans’a karşı ayaklandırmak.
  D)Devletin çok uluslu hale gelmesini sağlamak.

  2-Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Macaristan Osmanlı ülkesine katılarak
  Beylerbeylik haline getirilmiştir?
  A)Mohaç Savaşı
  B)1.Viyana Kuşatması
  C)Otlukbeli Savaşı
  D)Ridaniye Savaşı

  3-Aşağıdaki bölgelerden hangisinin fethedilmesiyle Karadeniz Osmanlı gölü haline gelmiştir?
  a)Kırım b) Amasra c)Trabzon d)Sinop

  4-Aşağıdakilerden hangisi Mısır Seferi’nin sonuçlarından biri değildir?
  A- A- Baharat yolunun Osmanlıların eline geçmesi
  B- B- Halifeliğin Osmanlılara geçmesi
  C- C- Suriye,Filistin ve Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması
  D- D- Dulkadiroğulları Beyliği’nin Osmanlı egemenliğine geçmesi

  5)Aşağıdakiterden hangisi Coğrafî Keşif-ler'in sonuçları arasında yer almaz?
  A) Hıristiyanlık yayıldı.
  B) Akdeniz limanlan önem kazandı.
  C) Baharat ve İpek yolları eski önemini kay¬
  betti.
  D) Soylular eski güçlerini kaybettiler

  6-Aşağıdakilerden hangisi15 ve 16.yy.da Avrupada meydana gelen sanat,edebiyat ve Bilim
  alanındaki yenilik hareketlerine verilen isimdir?
  A)Rönesans
  B)Reform
  C)Aydınlanma Çağı
  D)Sanayi İnkılabı

  7-Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından birisi değildir?
  A)El araçlarının yerini makineler alır
  B)Üretim biçimi değişirken miktarı da artar
  C)Buhar gücüyle Çalışan lokomotif icat edilir
  D)Sömürgecilik başlar

  8-Aşağıdakilerden hangisi Uzak Doğu ve Hindistandan başlayıp Kızıldeniz ve Süveyş
  yoluyla Akdeniz limanlarına ulaşan yola verilen isimdir?
  A)İpek Yolu
  B)Baharat Yolu
  C)Kral Yolu
  D)Kürk Yolu

  9- Yeni Çağ’da Avrupa’da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı maliyesini olumsuz yönde etkilemiştir?
  A) Coğrafi keşifler
  B) Reform hareketleri
  C) Rönesans hareketleri
  D) Aydınlanma çağının başlaması

  10-Aşağıdakilerden hangisi, Reform hareketleri sonuncunda Avrupa da ortaya çıkan yeni mezheplerden biri değildir?
  a)Ortadoksluk b)Anglikanizm c)Protestanlık d)Kalvenizm

  11)16. Yüzyıl da Avrupa’da başlayan Reform hareketi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
  A- İtalya B- Almanya C- Fransa D- İngiltere

  12)Duraklama Döneminde Osmanlı ekonomisinin giderek bozulmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenlerden değildir?
  A)Savaşların uzun sürmesi
  B)Sarayın lüks ve israf içinde olması
  C)sık sık padişah değişmesi ve ödenen cülus bahşişlerinin artması
  D)Vergi gelirlerinin artması

  13)Duraklama Döneminde Osmanlı orduları genellikle savaşlarda başarısız olmuştur. Bu bilgiye göre;
  I.Osmanlı ordusu eski gücünü kaybetmiştir.
  II.Düşman devletler ordularını güçlendirmişlerdir.
  III.Osmanlı orduları hiç savaş kazanamamıştır.
  Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A)Yalnız I B)I ve II C)Yalnız II D)Yalnız III


  14-Osmanlı Devletinde 18.yy.da Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve Patrona Halil İsyanı ile sona eren döneme ne ad verilir?
  A)Lale Devri B)Tanzimat Devri C)Köprülüler Devri D)Duraklama Devri

  15- Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle çizilen sınırlar günümüzde de geçerliliğini korumaktadır?
  A) Hotin antlaşması
  B) Bucaş antlaşması
  C) Kasr-ı şirin antlaşması
  D) Karlofça antlaşması

  16-)I. Dünya Savaşı Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun aşağıdaki devletlerden
  hangisine savaş açmasıyla başlamıştır?
  a-)Sırbistan b-)Rusya c-)Fransa d-)İngiltere


  17)O.devletini uzun süre uğraştıracak olan “Boğazlar Meselesi” ilk defa aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle gündeme gelmiştir?
  A)Kütahya anlaşması B)Hünkar iskelesi C) Londra boğazlar konferansı D)Edirne Antlaşması  18)Islahat Fermanı ile azınlıklara pekçok ayrıcalık veren Osmanlı Devleti azınlık isyanlarının oluşumunu engelleyememiştir.
  Buna göre azınlıkların amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Osmanlı yönetimine katılmak
  B)Osmanlı soyunu yönetimden uzaklaştırmak
  C)Müslümanlardan daha üstün konuma gelmek
  D)Kendilerine ait bağımsız devletler kurmak

  19- Osmanlı tarihinde hukukun üstünlüğü ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile ilk kez kabul edilmiştir?
  A) Islahat Fermanı’yla
  B) Sened-i İttifak’ın imzalanmasıyla
  C) Tanzimat fermanıyla
  D) Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesiyle

  20)Kendi içinde benzerlik gösteren bölümden büyük alanlara ne ad verilir?
  A)Bölge B)Yöre C)Kesim D)Alan

  21)Osmanlı devletinde Divan-ı Hümayun-u kuran ve kaldıran padişahlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A)Osman Bey-II Mahmut
  B)Orhan Bey-II Abdülhamit
  c)I.Murat-I.Abdülmecit
  d)Orhan Bey –II Mahmut

  22-Aşağıdakilerden hangisi insan haklarını korumayı amaçlayan uluslararası kuruluşlardandır?
  A)Birleşmiş Milletler B)Sened-i İttifak
  C)Gülhane Hattı Hümayunu D)Uluslararası Müzeler Konseyi

  23)-Ekonomisi büyük oranda tarıma dayanır
  -Sınırları içerisinde 200 bin dolayında Türk yaşamaktadır
  -En uzun kara sınırımızın bulunduğu ülkedir
  Yukarıda bazı özellikleri verilen komşu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Suriye c-İran
  b-Irak d-Bulgaristan

  24- Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Karadeniz iklimi görülmez?
  A) Bulgaristan B) Irak
  C) Türkiye D) Gürcistan

  25-Kıbrıs Adası’nın Lala Mustafa Paşa tarafından fethi,aşağıdaki savaşlardan hangisine sebep olmuştur?
  a)Preveze Deniz Savaşı b)İnebahtı Deniz Savaşı
  c)Hint Deniz Savaşları d)Mohaç Meydan savaşı
   
 7. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER


  1-Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’e
  dökülen akarsulardan biri değildir?
  A-Sakarya B-Kızılırmak
  C-Yeşilırmak D-Gediz

  2-Marmara Bölgesinde ekim alanı en geniş
  olan ürün aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Zeytin B-Susam C-Ayçiçeği D-Çay

  3-Marmara Bölgesinde ürün çeşidinin fazla
  olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Üç çeşit iklim görülmesi
  B-Tarım alanlarının geniş olması
  C-Yer şekillerinin çeşitli olması
  D-Bölgenin denizlerle çevrili olması

  4-Geçmişte birer antik liman kenti olan Efes ve
  Milet’in bugün denizden yaklaşık 10 km. içerde

  kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir.?
  A-Akarsuların alüvyonlarını kıyıda biriktirmesi
  B-Deniz sularının zamanla ilerlemesi
  C-Depremlerle nehirlerin yer değiştirmesi
  D-Epirojenik yükselmeyle deniz çekilmesi  5-Coğrafi Bölgeler belirlenirken aşağıdaki
  özelliklerden hangisi dikkate alınmaz.?
  A-Doğal özellikler B-Rüzgarın hızı
  C-Nüfusun dağılımı D-Sanayi

  6-Coğrafi özellikleri bakımından kendine özgü
  görünüşü olan, bölüme daha küçük alanlara ne
  ad verilir.?
  A-Yöre B-Coğrafi Bölge C-Bölüm D-Ekonomi


  7-Karadeniz Bölgesinde kıyı ile iç kesimler
  arasındaki ulaşımın en rahat sağlandığı bölüm
  hangisidir.?
  A-Karadeniz Bölgesi B-Batı Karadeniz
  C-Orta Karadeniz D-Doğu Karadeniz


  8-Karadeniz bölgesi hangi madenler ile Türkiye
  ekonomisine katkıda bulunur.?
  A-Taşkömürü-Demir B-Demir-Bakır
  C-Linyit-Krom D-Bakır-Taşkömürü

  9-Marmara bölgesi aşağıdakilerden hangisinde
  birinci bölge değildir.?
  A-Seracılıkta B-İthalatta
  C-İpek üretiminde D-Bor minerallerinde

  10-Marmara bölgesinde nüfus artış hızının fazla
  olmasının temel nedeni nedir.?
  A-Doğum B-Kentleşme C-Göç D-Tarım

  11-Tortum gölünün oluşumunda aşağıdaki
  olaylardan hangisi etkili olmuştur.?
  A-Heyelan B-Volkanizma C-Çökme D-Delta oly.

  12-Aşağıda bazı illerimiz, bu illerde gelişmiş sanayi kolları verilmiştir.Hangi eşleştirmeyanlıştır?
  A-Samsun-Bakır işletme B-Bursa-Dokuma
  C-Bartın-Kereste D-Rize-Fiskobirlik

  13-Aşağıdaki özelliklerden hangisi Karadeniz
  bölgesine ait değildir
  A-Dağların uzanışı nedeniyle deniz etkisi içeriye sokulamaz.
  B-Küre,Köroğlu,Ilgaz dağları Batıkaradenizdedir.
  C-Kızılırmak Bafra ovasını oluşturur.
  D-Bayburt,Gümüşhane,Çorum Doğu Karadeniz bölümümdedir.
   
 8. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  7. Sınıf Testler

  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER

  1. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesinde en çok üretilmez?

  a-Çay b-Mısır c-Fındık d-Pamuk

  2. Aşağıdaki Akarsulardan hangisi kaynağını dışarıda alır?

  a-Ergene b-Meriç c-Sakarya d-Susurluk

  3. Aşağıdaki yerlerden hangisi daha az nüfuslanmıştır?

  a-Gediz Ovası b-Menteşe Yöresi c-Aydın Ovası d-Menderes Ovası

  4. Cumhuriyet Döneminde ilk şeker fabrikası hangi ilimizde kurulmuştur?

  a-Aydın b-Bursa c-Uşak d-Muğla

  5. Aşağıdaki geçitlerden hangisi İskendorun Körfezini Amik Ovasına bağlar?

  a-Belen Geçidi b-Sertavul Geçidi c-Çubuk Geçidi d-Gülek Geçidi

  6. Akdeniz hangi savaşın sonunda bir Türk Gölü haline gelmiştir?

  a-İnebahtı Savaşı b-Rodos’un Fethi c-Preveze Zaferi d-Ridaniye Savaşı

  7. Bugünkü Türkiye-İran sınırı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle büyük ölçüde çizilmiştir?

  a-Amasya Antlaşması b-İstanbul Antlaşması c-Kasr-ı Şirin Antlaşması d-Prut Savaşı

  8. “Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Divan Kaldırıldı. Bakanlar Kurulu oluşturuldu.Memurlara fes giydirildi.”
  Yukarıdaki yenilikler, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleştirilmiştir?

  a-II. Mahmut b-IV. Murat c-V. Mehmet d-III. Selim

  9. Amasra, Trabzon hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılmıştır?

  a-Fatih b-Yavuz c-Kanuni d-II. Murat

  10. İlk Anayasa kaç yılında kabul edilmiştir?

  a-1908 b-1876 c-1789 d-1856

  CEVAPLAR: 1-D, 2-B, 3-B, 4-C, 5-A, 6-C, 7-C, 8-A, 9-A, 10-B
   
 9. ögrenci13

  ögrenci13 Misafir Ziyaretçi

  7. Sınıf Testler

  çok teşekkür ederim çok işime yaradı
   
 10. ögrenci13

  ögrenci13 Misafir Ziyaretçi

  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

  çok teşekkür ederim iyi ki bu site var
   
 11. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  Sosyal Bilgiler Sorusu

  7.SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI

  1-Karadeniz Bölgesi’nde ormanlar deniz seviyesinden başlayarak 2000 m kadar ulaşır.Daha yükseklerde ise orman yerini dağ çayırına bırakmıştır.
  Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A-Bölgede yağışın çok olması.
  B-Bölgenin orman olması.
  C-Bölgenin fazla eğimli olması.
  D-Belli yükseklikten sonra yağış ve sıcaklığın azalmış olması.

  2-Aşağıda Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir yerleşim birimi ile burada önemli ölçüde yetiştirilen bir tarım ürünü eleştirilmiştir. Bu eşlemelerden hangisi yanlıştır?
  A-Rize-Çay
  B-Trabzon-Buğday
  C-Ordu-Fındık
  D-Samsun-Tütün

  3-Aşağıdaki yer altı zenginliklerinden hangisi yurdumuzun yalnızca Karadeniz Bölgesinden çıkarılmaktadır?
  A-Bakır B-Taş kömürü
  C-Demir D-Krom

  4-I-Ergene Ovası
  II-Balıkesir Ovası
  III-Bursa Ovası
  IV-Bolu Ovası
  Yukarıdaki ovaların hangisi Marmara Bölgesi’ndeki ovalardan değildir?
  A-I B-II C-III D-IV

  5-Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi’nin özelliklerinden değildir?
  A-Asya ve Avrupa’da toprağı olan tek bölgemizdir.
  B-Nüfusu en az olan bölgemizdir.
  C- Ulaşım ağının en gelişmiş olduğu bölgemizdir.
  D- Türkiye’de en çok zeytin yetiştirilen bölgemizdir.

  5- Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) tamamlandığında bölgenin ekonomik koşulları büyük ölçüde değişecektir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden olamaz?
  A- Türkiye’nin elektrik üretimi artacaktır.
  B- Tarlalar giderek meraya dönüşecektir.
  C- Nadasa duyulan gereksinim azalacaktır.
  D- Endüstri bitkileri tarımı yaygınlaştıracaktır.

  6- Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesinin Türkiye ekonomisindeki yeri açısından ilk sırada yer almaz?
  A) Buğday ve arpa üretiminde
  B) Küçükbaş hayvan beslenmesinde
  C) Enerji üretiminde
  D) Şeker pancarı üretiminde

  7- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu Yükselme döneminde gerçekleşen bir olay değildir?
  A) Karadeniz ve Akdeniz’in bu dönemde Türk gölü haline getirilmesi
  B) İlk kez başka devletlere ticari ayrıcalıklar tanınması
  C) Osmanlıların ilk kez Avrupa’ya geçmesi

  D) Halifelik ünvanının alınması ile İmparatorluğun teokratik bir özellik kazanması
  8- Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisi Osmanlı Devleti açısından olumlu bir şekilde sonuçlanmamıştır?
  A) Preveze Deniz Savaşı
  B) Mohaç Savaşı
  C) I. Viyana Kuşatması
  D) Rodos seferi

  9- I- Akdeniz limanları önemini kaybetti.
  II- Edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanında gelişmeler oldu.
  III- Avrupa’da yeni mezhepler ortaya çıktı.
  Yukarıda verilen gelişmeler Yeni Çağ’da sırasıyla hangi olayların sonucunda ortaya çıktı?
  A) Coğrafi keşifler-Rönesans-Reform
  B) Rönesans-Reform- Coğrafi keşifler
  C) Reform- Rönesans- Coğrafi keşifler
  D) Coğrafi keşifler- Reform-Rönesans

  10- Aşağıdakilerden hangisi Köprülüler Dönemi’ndeki gelişmelerden değildir?
  A) Avusturya ile Vasvar Antlaşmasının yapılması
  B) Girit adasının alınması
  C) Gereksiz harcamaların kısılarak bütçe açığının kapatılması
  D) Rusya’nın büyümesi için gerekli yardımın yapılması
   
 12. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  7. Sınıf Testler

  SOSYAL BİLGİLER 7


  1-Karadeniz’de, 200 metrenin altındaki derinliklerde balık yaşamasını engelleyen etken aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Derin sularda sıcaklığın düşük olması B-Derinlerde kükürtlü hidrojen gazının olması
  C-Derinlerde tuzluluğun artması D-Deniz dibinde engebelerin az olması

  2-“Karadeniz Bölgesi’nde orman yetiştirmek, Akdeniz Bölgesi’ne göre daha kolaydır”.
  Bu kolaylığı sağlayan etmen aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Yamaç eğimi B-Sıcaklık C-Erozyon D-Nemlilik

  3-Osmanlı Devleti ilk defa hangi ülkeye kapitülasyon(ayrıcalık) tanımıştır?
  A) Fransa B) Rusya C) İngiltere D) Venedik

  4-Yeniçağ başlarında Avrupa'da başlatılan hangi olay sonucu Türk ve İslam devletleri ekonomik yönden zayıflama ve Avrupa'nın gerisinde kalmaya başlamışlardır?
  A) Reform B) Rönesans C) Fransız ihtilali D) Coğrafi keşifler

  5- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethedilmesini sonuçlarından değildir?
  A)Osmanlı padişahlarının halife unvanının alması
  B)Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerin kolaylaşması
  C)Karadeniz ticaret yollarının Osmanlı denetimine girmesi
  D)Anadolu’daki Osmanlı hakimiyetinin kuvvetlenmesi

  6-Aşağıdakilerden hangisi, Reformun sonuçları arasında yer almaz?
  A)Katolik kilisesi saygınlığı kaybetti.
  B)Avrupa'da ilk kez lâik devlet fikri ortaya çıktı.
  C)Katolik kilisesi kendini düzeltmek zorunda kaldı.
  D)Rönesans hareketlerine zemin hazırladı .

  7- 1- Amasra’nın fethi
  2- Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmesi.
  3- Kırım’ın Osmanlı Devleti’ne bağlanması.
  Yukarıdaki gelişmeler Osmanlı Devleti’ne aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır?
  A) Anadolu Türk birliğini B) Karadeniz hakimiyetini
  C) Hıristiyan birliğinin bozulmasını D) Bizans’a üstünlük sağlanmasını

  8-İstanbul un fethiyle, büyük toplarla surların yıkılabileceği anlaşılmıştır. Bu olay aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
  A) Coğrafi Keşifler B) Haçlı Seferleri C) Derebeylikleri zayıflaması D) Rönesans

  9-Aşağıdakilerden hangisi, Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir?
  A)Karadeniz’in Türk Gölü haline gelmesi
  B)Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi
  C)Önemli ticaret yollarından birinin Osmanlıların eline geçmesi
  D)Kutsal emanetlerin İstanbul’a getirilmesi

  10- Osmanlı Devletinin imzaladığı ve hâlen daha geçerli olan en eski sınır anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karlofça B)Pasarofça C)Kasr-ı Şirin D) İstanbul


  Doğru cevaplar: 1-B, 2-D, 3-D, 4-D, 5-A, 6-D, 7-B, 8-C, 9-A, 10-C
   
 13. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  Test Soruları

  SORULAR

  1.İstanbul’ un fethiyle kale ve surların top gülleleri ile yıkılabileceği anlaşıldı.
  Bu durumun Avrupa’da aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
  a)Coğrafi keşiflere
  b)Kralların derebeyler üzerinde egemenlik kurmasına.
  c)Feodalitenin güçlenmesine.
  d)Kralların kilise karşısında güçlenmesine.


  2. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferinin sonunda;
  1. Suriye,Hicaz ve Mısır Osmanlı Devletine bağlandı.
  2. Halifelik Osmanlının eline geçti.
  3. Baharat yolu Osmanlının eline geçti.
  4. Venedikliler,Kıbrıs adası için Memluklara ödedikleri vergiyi bundan sonra Osmanlılara ödemeye başladılar.

  Yukarıdakilerden hangisi Osmanlılara
  ekonomik fayda sağladığı söylenemez?
  a) 1 b) 2 c)3 d)4


  3. Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
  a)Kırım’ın alınmasıyla.
  b)İstanbul’un fethiyle.
  c)Preveze Zaferiyle.
  d)Rumeli’ye geçilmesiyle.


  4. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni döneminde görülen bir gelişme değildir?
  a)Akdeniz de üstünlük kurulması.
  b)Baharat yolu için Portekizlilerle savaşılması.
  c)İran’la ilk resmi antlaşmanın yapılması.
  d)Halifeliğin Osmanlılara geçmesi.


  5.Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlıların Kıbrıs’ı kuşatıp fethetmelerinin stratejik nedenlerinden değildir?
  a)Doğu Akdeniz de Osmanlı hakimiyetine kesinlik getirmek.
  b)Venediklilerin adayı üs olarak kullanmaları ve Türk gemilerine saldırmaları.
  c)Suriye,mısır ve Anadolu arasındaki ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması.
  d)Kıbrıs’taki tarım potansiyelinin yüksek olası.


  6. Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi Osmanlı Devleti Açısından önemli sonuçlar doğurmuş-
  tur.
  Bu sonuçlardan hangisinin İlam dünyasında Osmanlı Devleti’nin etkinliğini artırdığı söylenebilir?
  a)Elde edilen ganimetlerle Osmanlı devletinin zenginleşmesi.
  b)Baharat Yolunun Osmanlının eline geçmesi.
  c)Halifeliğin Osmanlılara geçmesi.
  d)Sınırların genişletilmesi.


  7. Pusulanın geliştirilmesi ve coğrafya bilgisindeki ilerlemeler gibi nedenlerle coğrafi keşifler başlamıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından birisi değildir?
  a)Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi.
  b)İpek ve Baharat yollarının öneminin azalması.
  c)Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması.
  d)Yeni yollar ve kıtaların bulunması.


  8. Haçlı seferleri sonunda meydana gelen;
  1-Kağıt ve matbaanın öğrenilmesi.
  2-Barutun ateşli silahlarda kullanılması.
  3-Pusulanın geliştirilmesi.
  4-Doğu zenginliklerinin batıya taşınması.
  gibi gelişmelerden hangileri Avrupa’da doğrudan siyasal yapının değişmesine neden olmuştur?

  a)Yalnız 1 b)2 ve 3
  c)3 ve 4 d)1 ve 4


  9.–Doğunun zenginliklerine ulaşma isteği.
  -Ticaret yollarının Müslümanların elinde olması.
  Bu iki olayın ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Coğrafi Keşiflerin meydana gelmesi.
  b)Fransız İhtilalinin başlaması.
  c)Sanayi İnkılabının gerçekleşmesi.
  d)Haçlı Seferlerinin düzenlenmesi.
  10. 15. ve 16. y.y da Avrupalıların,yeni kıta,okyanus ve ticaret yolları bulmalarına Coğrafi Keşifler denir.
  Aşağıdakilerden hangisi coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçları arasında gösterilemez?
  a)Atlas okyanusu limanlarının önem kazanması.
  b)Avrupa’ya altın ve gümüş madenlerinin taşınması.
  c)Kiliseye olan güvenin azalması.
  d)Ticaretle uğraşan burjuva sınıfının zenginleşmesi.


  11. Reform hareketleri sonucunda;
  -Almanya’da protestanlık
  -Fransa’da kalvenizm
  -İskoçya’da presbiteryen
  -İngiltere’de angilikanizm
  sadece bu bilgilere göre Avrupa devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  a)Almanya’da mezhep savaşları çıkmıştır.
  b)Katolik kilisesi güç kazanmıştır.
  c)Rönesans hareketleri doğmuştur.
  d)Avrupa’daki mezhep birliği bozulmuştur.


  12.Coğrafi keşifler sonucu gerçekleşen;
  1-Zenginlik kaynağı sayılan toprağın yerini değerli madenlerin alması.
  2-İpek ve Baharat yollarının öneminin azalması.
  3-Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi.
  4-Burjuva sınıfının zenginleşmesi.
  gibi gelişmelerden hangileri doğrudan Osmanlı Devleti’nin ekonomik açıdan gerilemesine yol açmıştır.

  a)Yalnız 1 b)Yalnız 4
  c)1 ve 2 d)2 ve 3


  13. İpek ve Baharat yollarının denetiminin Türklerin eline geçmesi üzerine Avrupalılar,Asya ülkeleri ile doğrudan ticaret yapmak için,yeni yollar aramaya başlamışlardır.
  Bu gelişmelerin,aşağıdakilerden hangisinin nedeni olduğu söylenebilir?
  a)Coğrafi Keşifler
  b)Milliyetçilik hareketleri
  c)Kavimler göçü
  d)Reform hareketleri


  14. 1-Kağıt ve matbaanın geliştirilmesi
  2-Sanata daha fazla değer verilmesi
  3-Coğrafi keşiflerle halkın zengin olması
  Yukarıdakilerden hangisi Rönesans’ın ekonomik sebeplerindendir.
  a)Yalnız 1 b)Yalnız 2
  c)Yalnız 3 d)1,2 ve 3


  15. Yeni Çağda Avrupalı Kralların barutu öncelikle kime karşı kullandıkları söylenebilir?
  a)Osmanlılara b)Derebeylere
  c)Araplara d)İsyancılara


  16.Coğrafi keşifler sonucunda ilk sömürgecilik hareketlerini başlatan devletler aşağıdakilerden hangisidir?

  a)İspanya-Portekiz
  b)İngiltere-Fransa
  c)İtalya-Almanya
  d)İspanya-İtalya


  17.Aşağıdakilerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
  a)Barutun ateşli silahlarda kullanılması-Derebeyliğin yıkılması.
  b)Pusulanın Avrupa’ya geçmesi-Coğrafi keşiflerin başlaması.
  c)Coğrafi keşifler-Sömürgeciliğin başlaması.
  d)Reform hareketleri-Milliyetçilik fikrinin yayılması.


  HAZIRLAYAN

  ŞULE SALTIK


   
 14. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  Sosyal Test Soruları

  SOSYAL TEST SORULARI

  1. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un dünya tarihi bakımından önemidir?
  A. İstanbul’un başkent olması.
  B. Ortaçağın sona erip, yeni çağın başlaması.
  C. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğüne kavuşması.
  D. Hz. Peygamberin Bizans ile ilgili hadisi.

  2. Aşağıdakilerden hangisi Fatih devrindeki gelişmelerdendir?
  A. Belgrad’ın alınması.
  B. Topkapı Sarayı’nın yapılması.
  C. Mohaç Savaşı.
  D. Viyana Kuşatması.

  3. İran ile yapılan Amasya Antlaşması hangi padişah devrinde yapılmıştır?
  A. II. Mehmet
  B. Sokullu Mehmet paşa
  C. Yavuz Sultan Selim
  D. Kanuni Sultan Süleyman

  4. Andre Doria komutasındaki Birleşik Haçlı Donanmasıyla hangi savaş yapıldı?
  A. Çaldıran Savaşı
  B. Preveze Deniz Savaşı
  C. Ridaniye Savaşı
  D. Mohaç Savaşı

  5. Kıbrıs’ı kurtarmak için Haçlı Donanması ile hangi savaş yapıldı?
  A. Preveze Savaşı
  B. İnebolu Deniz Savaşı
  C. Mohaç Savaşı
  D. Ridaniye Savaşı

  6. Safavilerle Çaldıran Savaşı hangi padişah zamanında yapıldı?
  A. Yavuz Sultan Selim
  B. Kanuni Sultan Süleyman
  C. II. Mehmet
  D. Sokullu Mehmet Paşa

  7. Hangi savaş sonrasında Türk Birliği kesin sağlanmıştır?
  A. Çaldıran
  B. Mohaç
  C. Turnadan
  D. Ridaniye

  8. Hangi Padişahın dönemi sadece doğuya yöneliktir?
  A. Kanuni Sultan Süleyman
  B. Yavuz Sultan Selim
  C. Sokullu Mehmet Paşa
  D. II. Mehmed  9. Akdeniz hangi zaferle Türk Gölü haline gelmiştir?
  A. Ridaniye
  B. Preveze Deniz Zaferi
  C. Tannadon
  D. Mercidabık

  10. Kanuni hangi kuşatma sırasında ölmüştür?
  A. Viyana
  B. Zigotvar
  C. Kıbrıs
  D. İran

  11. Aşağıdakilerden hangisi keşiflerin sahibindendir?
  A. Pusulanın gelişmesi
  B. Matbaanın bulunması
  C. Yeni kıtaların bulunması
  D. Bilimin gelişmesi

  12. Hangisi Rönesans’ın sonuçlarındandır?
  A. Yeni mezheplerin çıkması
  B. Kilise mallarının yağmalanması
  C. Katolik mezhebinin parçalanması
  D. Avrupa’dan bilimsel gelişmelerin önünün açılması

  13. Hangisi Reformun sonucudur?
  A. Bilimde yeni eserlerin çıkması
  B. Serbest düşüncenin doğması
  C. Katolik kilisesinin kendini düzeltmek zorunda kalması
  D. Avrupa’da bilimsel gelişmelerin önünün açılması

  14. Aşağıdakilerden hangisi keşiflerin sonuçlarındandır?
  A. Yeni ada ve kıtaların bulunması
  B. Matbaanın bulunması
  C. Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
  D. Bilim ve sanatın gelişmesi

  15. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın İtalya’da başlama nedenlerindendir?
  A. Bilim ve sanatın önemi
  B. Bilimin gelişmiş olması
  C. Ekonomik durumu
  D. Reform hareketlerine zemin hazırlanması

  16. Hangisi kutsal ittifakı oluşturan devletlerden biri değildir
  A. Avusturya C. Rusya
  B. Malta D. Polonya

  17. Hangisi Celali İsyanlarının sebeplerinden değildir?
  A. Tımar Sisteminin bozulması
  B. Köylünün toprağı terk etmesi
  C. İran’ın kışkırtmaları
  D. Rüşvetin yaygınlaşması

  18. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllarda Bizans;
  1. İç karışıklıklar içerisindeydi.
  2. Taht kavgaları ve saray çekişmeleri görülüyordu.
  3. Vali ve komutanlar imparatoru dinlemiyordu.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez.
  A. Osmanlıların askeri başarılarına
  B. Bizans’ta merkez otoritesinin azalmasına
  C. Bizans topraklarında huzur ve güvenin bozulmasına
  D. Bizans’ın Avrupa devletlerinden yardım istemesine

  19. Bizans, Osmanlıların Kuruluş Dönemi’nde taht kavgalarına karışmış, Anadolu beyliklerini ve Avrupa devletlerini Osmanlılara karşı kışkırtmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
  A. Bizans’a karşı Osmanlıların, Anadolu beylikleriyle birlikte hareket etmesi.
  B. Osmanlı padişahlarının halife ünvanı alması
  C. Osmanlıların İstanbul’u kuşatması
  D. Osmanlıların Rumeli’ye geçmeleri

  20. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde Anadolu'daki Türk beyliklerine son ver¬mekle gerçekleştirmek istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sınırlarını genişletmek
  B) Anadolu'da siyasal birlik kurmak
  C) Bizans'ın beylikleri kışkırtmasını önlemek
  D) Anadolu ticaretini canlandırmak

  21.
  I. Avrupalıların, Türkleri Balkanlardan atmak için yaptıkları son teşebbüstür.
  II. Avrupalılar bundan sonra,
  III. Viyana ku¬şatmasına kadar savunmaya geçmiştir.
  Yukarıda özellikleri verilen savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I. Kosova
  B) Niğbolu
  C) II. Kosova
  D) Mohaç

  22. Anadolu merkez olmak üzere kurulan Osmanlı Devleti zamanla Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesiştiği noktalan ele geçirmiştir. Önemli su geçitleri, ticaret yolları ve ekono¬mik kaynaklara hakim olmasından dolayı sık sık saldırılara maruz kalmıştır.
  Buna göre Osmanlı Devleti'nin tarihi bo¬yunca saldırılara uğramasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çok uluslu olması
  B) Jeopolitik konumu
  C) Müslüman bir devlet olması
  D) Ekonomik gücü

  23.
  1. Yıldırım Bayezıt, Bizans kuşatması ön¬cesinde Avrupa'dan gelebilecek yardım¬ları önlemek amacıyla Anadolu Hisarı'nı (Güzelcehisar) yaptırmıştır.
  2. II. Mehmet (Fatih) aynı amaçla, Anadolu Hisarı'nın tam karşısına Rumeli Hisarı'nı (Boğazkesen) yaptırmıştır.
  Bu iki uygulama, Bizans'ın hangi özelli¬ğinden kaynaklanmaktadır?
  A) İpek Yolu'nun bitiminde bulunmasından
  B) Kurulduğu yerin coğrafi konumundan
  C) Güçlü bir donanması olmasından
  D) Anadolu beylikleriyle ilişki kurmasından


  24. Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nde aşağıdakilerden hangisini gerçekleştire¬memiştir?
  A) Balkanlara yerleşmeyi
  B) Devlet örgütünü kurmayı
  C) Anadolu Türk birliğini büyük ölçüde kur¬mayı
  D) Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirmeyi

  25. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nden itiba¬ren Rumeli'ye Türkmenleri göç ettirerek, böl¬gede Türk nüfusun artmasını sağlamıştır. Türkmenler, Rumeli'de Türk kültürünü yaşata¬rak, kısa bir müddet sonra Rumeli'nin Anadolu'dan farksız bir sosyal ve kültürel yapı kazanmasını sağlamışlardır.
  Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılar¬dan hangisine ulaşılmaz?
  A) Osmanlı Devleti, Rumeli'ye önem vermiş¬tir.
  B) Rumeli'de yaşayan Türkler Anadolu kö¬kenlidir.
  C) Rumeli'ye göç eden Türkler, millî kimlikle¬rini kaybetmişlerdir.
  D) Türkmenler Rumeli'de Türk kültürünün temsilcisi ve yayıcısı olmuşlardır.

  26. II. Mehmet (Fatih) tahta çıktığında Osmanlı Devleti, Anadolu ve Balkanlarda geniş toprak¬lara sahipti. Bizans İmparatorluğu ve baş¬kenti İstanbul, Osmanlı toprakları arasında kalmıştı. Buna göre;
  I. Türk ordusu Anadolu'dan Rumeli’ye, Rumeli'den Anadolu'ya geçerken zorluk¬larla karşılaşıyordu.
  II. Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli topraklarının güvenlik problemleri vardır.
  III. Bizans, Osmanlı Devleti'nin Asya ve Avru¬pa topraklarındaki bütünlüğünü önlemektedir.
  IV. Bizans, askeri gücü ile Osmanlı Devle¬ti'nin çekindiği bir devlettir.
  yargılarından hangisine ulaşılamaz?
  A) l B) II C) III D) IV

  27. İstanbul'un fethiyle, kale ve surların top gülle¬leri ile yıkılabileceği anlaşıldı. Bu durumun Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
  A) Coğrafi keşiflere
  B) Kralların derebeyler üzerinde egemenlik kurmasına
  C) Feodalitenin güçlenmesine
  D) Kralların kilise karşısında güçlenmesine

  28. Kanuni Sultan Süleyman devrinde
  • İran üzerine seferler düzenlenmesi
  • Denizciliğe önem verilerek, Barbaros'un Osmanlı Kaptan-ı Deryalığına getirilmesi
  • Fransızlara kapitülâsyonların verilmesi
  gibi gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi ile ilgisi yoktur?
  A) Akdeniz'i egemenlik altına almak B) Iran tehlikesini ortadan kaldırmak C) Avrupa Hristiyan birliğini önlemek
  D) Anadolu'da siyasal birliği sağlamak

  29. 1533 yılında Avusturya ile yapılan İstanbul Antlaşması'nda "Avusturya kralı protokol ba¬kımından Osmanlı sadrazamına denk sayıla¬cak" hükmü de bulunmaktadır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ka¬nıtıdır?
  A) Avusturya'nın Osmanlı egemenliğine gir¬diğinin
  B) Osmanlıların, Avusturya'ya üstünlüklerini kabul ettirdiklerinin
  C) Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında eşitlik sağlandığının
  D) Osmanlıların ekonomik olarak güçlendiği¬nin  30. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'ten önce Osmanlılarca defalarca kuşatılmasına rağmen alınamamıştır.
  Bunun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) İstanbul surlarını yıkacak büyük topların olmayışı
  B) İstanbul'a yardım taşıyan yolların kesilemeyişi
  C) İstanbul'un sadece karadan değil, deniz¬den de kuşatılması gerektiği
  D) Bizans'ın askeri gücünün büyüklüğü

  31. İstanbul'un fethi sırasında İtalya’ya giden Bizanslı bilgin ve sanatçılar eski Latince'yi edebiyat ve sanatı öğretmeye başladılar
  Bu gelişme Avrupa'da, aşağıdakilerden hangisinin doğmasında etkili olmuştur?
  A)Coğrafi Keşiflerin
  B) Rönesans hareketlerinin
  C) Sanayi İnkılâbının
  D) Reform hareketlerinin

  32. Kanuni döneminde Fransızlara verilen kapitü¬lâsyonlarda "iki hükümdarın sağlığında geçerli olacağı" hükmü yer almıştır.
  Bu hüküm Kanuni Sultan Süleyman'ın hangi özelliğinin göstergesidir?
  A) İleri görüşlülüğünün
  B) Kendisinden sonrakilere güvendiğinin
  C) Ticarî faaliyetlere önem verdiğinin
  D) Avrupa birliğini önlemek istediğinin

  33. Fatih Sultan Mehmet devrinde;
  • Amasra'nın alınması
  • Trabzon'un alınması
  • Kırım'ın alınması
  Osmanlı Devleti'ni aşağıdaki alanların hangisinde daha çok etkilemiştir?
  A) Sanat B) Ticaret
  C) Tarım D) Bilim

  34. Osmanlı Devleti'ni n Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde sınırlarını sürekli genişletmesi, aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?
  A) Eyalet sayısının artmasına
  B) Vergi gelirlerinin artmasına
  C) Merkezi yapının zayıflamasına
  D) Ordudaki asker sayısının artmasına

  35. Osmanlı Devleti, Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi ile Baharat Yolu'nu denetim altına almasına rağmen, bu yoldan uzun sureti yarar sağlayamamıştır.
  Bu duruma neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de tam haki¬miyet kuramaması
  B)Avrupalıların Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan'a ulaşmaları
  C) Avrupalıların bu sıradaki yoğun saldırıları
  D) Kapitülâsyonların Osmanlı ekonomisi üze¬rindeki olumsuz etkisi

  36. Aşağıdakilerden hangisi, Sokullu Mehmet Paşa zamanında gündeme gelen Süveyş Kanalı projesinde, Osmanlı Devleti'nin he¬deflediği amaçlardan biri değildir?
  A) İpek Yolu'na tekrar canlılık getirmek
  B) Portekizlilerin bölgedeki etkinliğini kırmak
  C) Akdeniz ticaretini yeniden önemli hale ge¬tirmek
  D) Devletin ekonomik gelirlerini artırmak

  37. Yavuz Sultan Selim zamanında;
  I Çaldıran Seferi sonunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hâkimiyet kurul¬ması,
  II Maraş bölgesindeki Dulkadiroğulları ile Adana civarında hüküm süren Ramazanoğullarına son verilmesinin
  Osmanlı Devleti için sonucu aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
  A) Osmanlı - Safevi mücadelesinin sona er¬mesi
  B) Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanması
  C) Doğu Akdeniz'de hâkimiyet kurulması
  D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması

  38. Sokullu Mehmet Paşa, Osmanlılara karşı Avrupa'da yeni bir Haçlı ittifakı oluşacağı ge¬rekçesiyle Kıbrıs'a bir sefer düzenlenmesine karşı çıkmış, buna rağmen Divan, sefer kararı almıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Sokullu Mehmet Paşa'nın İleri görüşlü bir devlet adamı ol¬duğunun göstergesidir?
  A) Osmanlı donanmasının İnebahtı'nda Haçlı donanmasına yenilmesi
  B) Portekizlilerin Fas'a saldırması
  C) Haçlı donanmasıyla, Türk donanmasının Preveze'de karşılaşması
  D) Portekizlilerin Baharat Yolu'nu ele geçir¬meleri

  39. Fatih Sultan Mehmet devrinde, Anadolu, Karadeniz ve Ege'de önemli ticaret yolları Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçmiştir.
  Bu olay Avrupa'da aşağıdaki gelişmeler¬den hangisine neden olmuştur?
  A) Rönesans
  B) Coğrafi Keşifler
  C) Feodalitenin sona ermesi
  D) Haçlı Seferleri


  40. II. Mehmet, İstanbul'u kuşatma hazırlıklarında iken, Bizans İmparatoru halkın karşı çıkmasına rağmen Katolik ve Ortodoks kiliselerini birleştirme çabasındaydı.
  Bizans İmparatoru'nun bu tutumu, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme ama¬cına yöneliktir?
  A) Türklere karşı manevî güç kazanmaya
  B) Papa'nın desteğini alarak Avrupalıların yardımını sağlamaya
  C) İmparatorluğun gücünü artırmaya
  D) Reform hareketlerine öncülük etmeye

  41. İstanbul, Türklerin eline geçince Avrupalıların doğu ile olan ticaret yollarının bir bölümü ka¬pandı. Bunun sonucu Avrupalılar doğu ile ti¬caret yapabilmek için yeni yollar aramaya başladılar.
  Bu durum Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur?
  A) Mezhep savaşlarının
  B) Reform hareketlerinin
  C) Coğrafi Keşiflerin
  D) Haçlı seferlerinin


  42. Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz Sultan Selîm'in Mısır Seferi'nin ekonomik sonuç¬larından biridir?
  A) Halifeliğin Osmanlılara geçmesi
  B) Baharat yolunun denetiminin Osmanlılara geçmesi
  C) Kutsal emanetlerin İstanbul'a getirilmesi
  D) Osmanlıların İslâm dünyasındaki saygınlı¬ğının artması


  43. Kanuni Sultan Süleyman üç kez Safeviler üzerine sefer yapıp Iran topraklarına girdiği hâlde, Safevilerin bir meydan savaşını göze alamayıp, sürekli iç bölgelere çekilmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Safevilerin Turan taktiği uyguladıklarının
  B) Safevilerin, Ruslar tarafından desteklen¬diğinin
  C Safevilerin Osmanlıların askerî gücünden çekindiğinin
  E) Safevilerin geniş topraklara sahip oldu¬ğunun

  44.
  I. Amasra'nın fethi
  II. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son veril¬mesi
  III. Kırım'ın Osmanlı Devleti'ne bağlanması
  Yukarıdaki gelişmeler, Osmanlı Devleti'ne aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır?
  A) Anadolu Türk birliğini
  B) Karadeniz hâkimiyetini
  C) Hıristiyan birliğinin bozulmasını
  D) Bizans'a üstünlük sağlanmasını

  45. Kanuni Sultan Süleyman'ın
  I. Luter taraftarları ve Protestan mezhebi, Katoliktere karşı desteklemesi
  II. Fransızlara ticarî ve hukukî ayrıcalıklar vermesi
  aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Türklerin hoşgörülü yönetimlerinin
  B) Avrupalıların birleşmesini önlemek istedi¬ğinin
  C) Zayıf ve güçsüz olanların korunduğunun
  D) Avrupa'daki karışıklıkları önlemek istediği¬nin

  46)
  Osmanlı Devleti ile Fransa arasında yapılan kapitülâsyon anlaşmasıyla Fransızlara birta¬kım imtiyazlar verilmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları ile çelişir bir özellik taşıdığı söylenebilir?
  A) Fransız tüccarlara gümrük indirimi uygu¬laması
  B) Fransızların Osmanlı limanlarından yarar¬lanabilmesi
  C) Türk topraklarında ölen Fransızların mal¬larının, ülkelerindeki mirasçılarına bırakıl-ması
  E)Fransız tüccarları arasındaki ticarî ve hu¬kukî davalara Türkiye'ye gönderilecek bir Fransız
  hâkimin bakması

  47. Kanuni'nin 1554 yılında üçüncü İran seferin¬den sonra Safeviler barış istemişler, 1555 yı¬lında Osmanlılar ile İran arasında Amasya Antlaşması imzalanmıştır.
  Bu anlaşmaya göre, Doğu Anadolu ve Bağdat Osmanlılarda kalacaktı.
  Bu bilgi göz önüne alındığına aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Safevilerin, Osmanlı üstünlüğünü kabul ettiği
  B) Osmanlılar ile Safeviler arasında barış dö¬nemi açıldığı
  C) Safevilerin Bağdat ve Anadolu üzerindeki emellerinden vazgeçtiği
  D) Osmanlıların antlaşmadan daha kârlı çık¬tığı
  48.
  • Fatih devrinde İmroz, Bozcaada, Limni ve Midilli'nin,
  • Kanuni devrinde Sakız ve Rodos adaları¬nın alınmasının amacı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İpek Yolu ticaretini canlandırmak
  B) Batı Anadolu ve Ege kıyılarının güvenliğini sağlamak
  C) Sınırların genişlemesini sağlamak
  D) Vergi gelirlerini artırmak

  49. Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bütünlük aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
  A) Kırım'ın alınmasıyla
  B) İstanbul'un fethiyle
  C) Preveze Zaferiyle
  D) Rumeliye geçilmesiyle

  50.
  Kanuni Sultan Süleyman devrinde Avusturya ile imzalanan İstanbul Antlaşması'nın (1533) süresi Avusturya'nın isteğine bırakılmıştır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gös¬tergesidir?
  A) Avusturya'nın daha kazançlı çıktığının
  B) Osmanlı Devleti'nin kendisine güvendiği¬nin
  C) Osmanlı Devleti'nin başarısız olduğunun
  D) Barış antlaşmasının bozulmayacağına inandıklarının

  51. Aşağıdakilerden hangisinin Kırım'ın fethi¬nin Osmanlı Devleti'ne sağladığı ekonomik faydalardan biri olduğu söylenebilir?
  A) Rusya'nın kontrolünü sağlaması
  B) Doğu ticaret yollarının denetim altına alın¬ması
  C) Kırım'ın askeri gücünden yararlanılması
  D) Karadeniz'in güvenliğinin sağlanması

  52. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni döneminde görülen bir gelişme değildir?
  A) Akdeniz'de üstünlük kurulması
  B) Baharat Yolu için Portekizlilerle savaşıl¬ması
  C) İran'la ilk resmi antlaşmanın yapılması
  D) Halifeliğin Osmanlılara geçmesi

  53. Haçlı donanması İnebahtı Savaşı'nda (1571) Türk donanmasını ağır yenilgiye uğratmış ve Türk gemilerinin çoğunu batırmıştır. Osman! Devleti altı ay gibi kısa bir zamanda yeniden ve güçlü bir donanmayı inşa edip Akdeniz’e gönderdi. Böylece Osmanlılar Akdeniz'de yeniden üstünlük kurdular.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gös¬tergesi değildir?
  A) Osmanlılara karşı Avrupa'da askerî ittifak¬ların yapıldığı
  B) Osmanlı Devleti'nin ekonomik açıdan güçlü olduğu
  C) Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki askerî başarılarının sona erdiği
  D) Osmanlı donanmasının Akdeniz'de etkin bir güç olduğu

  54. Ümit Burnu'nu dolaşarak Hint Okyanusu'nu denetimleri altına alan Portekizlileri bölgeden çıkarmak için Kanuni döneminde Hint deniz seferleri düzenlenmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu seferlerin amaçlarından biri olamaz?
  A) Baharat Yolu'nu denetim altına almak
  B) Bölgedeki Müslüman devletlerine yardım etmek
  C) İpek Yolu'na canlılık getirmek
  D) Vergi gelirlerindeki azalmayı durdurmak


  55. Haçlı Seferleri sonunda Avrupalılar barut, pu¬sula, kâğıt ve matbaayı öğrenmişler ve geliştirmişlerdir.
  Bu yenilikler aşağıdaki gelişmelerden han¬gisini doğrudan etkilememiştir?
  A) Derebeyliğin zayıflamasını
  B) Kültür ve bilim alanında gelişmeleri
  C) Fransız İhtilâlini
  D) Coğrafi Keşiflerin başlamasını

  56. Aşağıdakilerden hangisinin Avrupa'nın Orta Çağ'dan, Yeni Çağ'a geçmesinde kat¬kıda bulunduğu söylenemez?
  A) Kâğıt ve matbaanın kullanımının
  B) Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasının
  C) İstanbul'un fethinin
  D) Burjuva sınıfının gelişmesinin


  57. Haçlı Seferleri sonunda doğu-batı ticareti ge¬lişmiş ve Akdeniz limanları önem kazanmıştır.
  Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine or¬tam hazırlamıştır?
  A) Coğrafî Keşiflere
  B) Rönesans hareketlerine
  C) Reform hareketlerine
  D) İtalya'nın siyasal birliğini sağlamasına

  58. Orta Çağ Avrupası'nda
  * Okulların kilisenin denetiminde olması
  * Deney ve gözlemin yasak olması
  gibi uygulamalar aşağıdakilerden hangi¬sine yol açmıştır?
  A) Sosyal sınıfların ortaya çıkmasına
  B) Bilim ve fikir hayatının geri kalmasına
  C) Kralların yetkilerinin azalmasına
  D) Mezhep kavgalarının başlamasına

  59. Haçlı Seferleri sırasında Avrupalılar doğu'nun coğrafya bilgisinden yararlanarak dünya hakkında doğru bilgiler edinmişlerdi. Doğu ti¬caret yollarına sahip olmak isteyen Avrupalılar bu amaçla İspanya ve Portekiz öncülüğünde Coğrafi Keşifleri başlattılar.
  Yukarıda verilen bilgide Coğrafi Keşiflerin nedenlerinden hangisine değinilmemiştir?
  A) Yeni ticaret yolları arama
  B) Doğu'nun zenginliğini ele geçirme
  C) Coğrafya bilgisinde gelişme
  D) Hıristiyanlığı yeni ülkelere yayma

  60. Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma çağı¬nın elliklerinden biri değildir?
  A) Avrupa'da ortaya çıkmıştır,
  B) Her konuda akla öncülük tanıyan bir dü¬şünce sistemidir.
  C) Deney ve gözleme büyük önem verilmiştir,
  D) Kilisenin bilim ve sanat üzerindeki etkinliği artmıştır.

  61. Türklerin İpek ve Baharat yollarının sona erdiği Karadeniz ve Akdeniz limanlarını kontrolleri altına almaları, Avrupa'da aşa¬ğıdakilerden hangisine neden olmuştur?
  A) Haçlı Seferlerine B) Coğrafi Keşiflere
  C) Mezhep savaşlarına D) Açlık ve kıtlığa

  62. Yeni Çağ başlarında Avrupalı krallar, barutu, ateşli silâhlarda kullanarak derebeylerin şatolarını yıkmaya başlamışlar, bununla derebeyler zayıflarken krallıklar güçlenmeye başlamışlardır.
  Bu gelişmenin Avrupa'da, öncelikle aşağı¬daki alanlardan hangisinde değişikliğe yol açtığı söylenebilir?
  A) Siyasî B) Sosyal
  C) Dinî D) Ekonomik

  63. Avrupa'da meydana gelen Reform hareket¬leri sonucunda Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi mezhepler ortaya çıkmıştır. Buna göre,
  I. Avrupa'da din birliği bozulmuştur.
  II. Hristiyanlıkta yeni görüşler ortaya çıkmış¬tır.
  III. Katolik kilisesinin taraftarı azalmıştır.
  IV. Burjuva sınıfının etkinliği artmıştır.
  yargılarından hangisine ulaşılamaz?
  A) l B) II C) III D) IV

  64. Batı Hıristiyanlığını temsil eden Katolik kilisesi, dinî haklarının yanısıra, dünyevî haklara da sahipti. Düşünce alanında Kilisenin koyduğu esaslar (norm) geçerliydi; bunlara aykırı dü¬şünmek mümkün değildir. Bu düşünce tarzına dogmatizm denir.
  Bu bilgiye dayanarak dogmatizmin, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine doğru¬dan engel olduğu söylenebilir?
  A) Ticaretin B) Bilim ve düşüncenin
  C) Şehir hayatının D) Coğrafî Keşiflerin

  65. Uluslararası ticaretin en kârlı maddeleri olan baharat, ipek, inci, fildişi, porselen ve kumaş Uzak Doğu'dan İpek ve Baharat yolları ite Akdeniz limanlarına gelmekte idi. İtalyan şe¬hir devletleri ve Mısır'a hâkim olan devletler (Memlûkler ve daha sonra Osmanlılar) başka devletlerin bu ticarete doğrudan katılmalarını engellemişlerdir.
  Aşağıdaki terden hangisi bu durumun doğ¬rudan bir sonucudur?
  A) Feodalitenin sona ermesi B) Coğrafî Keşifler
  C) Rönesans D) Reform

  66. Almanya'da Luther'i destekleyen bir grup Protestan prens, aralarında bir birlik kurarak, Katolik olan imparatorlarına (Şarlken) karşı savaşmaya başladılar. Fransa Kralı I. François koyu bir Katolik olmasına rağmen bu Protestan prenslerin hareketini desteklediği gibi Müslüman Osmanlı Devleti'yle de işbirliği yapmıştır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olamaz?
  A) Almanya'da mezhep savaşlarının yaşan¬dığının
  B) Siyasî çıkarların, dinî duyguların önüne geçtiğinin
  C) Osmanlı Devleti'nin Protestanlara karşı, Katolikleri desteklediğinin
  D) Almanya'da dinî hoşgörü ve istikrarın ol¬madığının

  67. Lâik eğitim kurumlarının ortaya çıkması, aşağıdaki olaylardan hangisinin sonu¬cunda görülmüştür?
  A) Fransız ihtilâli
  B) Rönesans hareketleri
  C) Reform hareketleri
  D) Sanayi İnkılâbı

  68. Haçlı Seferleri sırasında oldukça canlanan Akdeniz ticareti, aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle canlılığını kaybetmiştir?
  A) Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla
  B) Sanayi İnkılâbının oluşmasıyla
  C) Yeni ticaret yollarının bulunmasıyla
  D) Rönesans hareketlerinin yayılmasıyla

  69. Pusula, kâğıt ve barut gibi yeniliklerin Avrupa'ya yayılması, aşağıdaki olaylardan hangisinin bir sonucudur?
  A) Coğrafî Keşifler C) Haçlı Seferleri
  B) Rönesans D) Kavimler Göçü

  70. Haçlı Seferleri sonucunda, Hıristiyan din adamlarının halk üzerindeki otoriteleri kay¬bolmaya başlamıştır. Bu durum daha sonra Avrupa'da hangi gelişmeye ortam hazırlamıştır?
  A) Sınıflar arasında eşitsizliğe
  B) Coğrafî Keşiflere
  C) Reform hareketlerine
  D) İslâmiyet’in Avrupa'da yayılmasına

  71. Yeni Çağ'da Avrupalı kralların barutu ön¬celikle aşağıdakilerden hangisine karşı kullandıkları söylenebilir?
  A) Osmanlılara
  B) Derebeylere
  C) İşgalci barbar saldırılarına
  D) İsyancılara

  72. Sanayi İnkılâbı sonucunda Avrupa'da üretim artmış, bunun bir sonucu olarak ham madde ve pazar arayışı hızlanmıştır. Buna göre;
  I. Sanayileşen Avrupa ülkeleri arasında re¬kabet başlamıştır.
  II. Sömürgecilik faaliyetleri yaygınlaşmıştır.
  III. Dünya milletlerinin refah seviyesi artmış¬tır.
  IV. Mücadele ve savaşlar yerini işbirliğine bı¬rakmıştır.
  yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız l B ) l ve II
  C) Yalnız III D) III ve IV

  73. Aynı zamanda bir Avrupa devleti olan Osmanlı Devleti Avrupa'daki gelişmelerden etkilenmiştir.
  Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa'da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Osmanlı Devleti'ne olumsuz yönde etki yaptığı söylenemez?
  A) Milliyetçilik akımının yaygınlaşması
  B) Coğrafî Keşifler sonucu Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmaları
  C) Sanayi İnkılâbının yaygınlaşması
  D) Reform hareketleri sonunda Avrupa'da yeni mezheplerin ortaya çıkması

  74. Reform hareketlerinin, günümüzde de e: kili olan evrensel sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yeni mezheplerin ortaya çıkması
  B) Lâik eğitim anlayışının doğması
  C) Katolik kilisesinin kendisini yenilemesi
  D) Kiliseye olan güvenin sarsılması  75. Aşağıdakilerden hangisi Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı'nın açılmasının meydana getirdiği sonuçlardan biri değildir?
  A) İç ve dış ticaretin gelişmesi
  B) Deniz ulaşımının kolaylaşması
  C) Milletler arası ticaretin gelişmesi
  D) Avrupa'da sosyal sınıfların ortaya çıkması

  76. Avrupa'da,
  • Kopernik, güneşin dünya etrafında değil, dünyanın güneş etrafında döndüğünü ispatladı.
  • Galile, dünyanın yuvarlak olduğunu ispat¬ladı.
  • Nevton, fizik ve matematik alanında çalıştı.
  Bu çalışmalar aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
  A) Aydınlanma çağına C) Fransız İhtilâline
  B) Mezhep kavgalarına D) Skolastik düşünceye

  77. Coğrafî Keşiflerle beraber Hıristiyanlık yeni ül¬kelere, yeni kıt'alara yayıldı. Buna karşın kili¬seye ve Hıristiyan din adamlarına inanç azaldı.
  Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliğin nedenidir?
  A) Kilisenin keşiflere karşı çıkması
  B) Kilisenin dünyanın şekli ile ilgili bilgilerinin yanlış çıkması
  C) Kilisenin geniş topraklara sahip olması
  D) Din adamlarının vergi vermemesi

  78. Aşağıdakilerden hangisi, Reform öncesi Avrupa'da kilisenin ekonomik bir güç olduğunun kanıtıdır?
  A)Krallara taç giydirmesi
  B)Din adamları yetiştirmesi
  C)Büyük topraklara sahip olması
  D)Hıristiyan bir ülkedeki dinî faaliyetleri dur¬durabilmesi

  79. Aşağıdakilerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
  A) Barutun ateşli silâhlarda kullanılması -Derebeyliğin yıkılması
  B) Pusulanın Avrupa'ya geçmesi - Coğrafî Keşiflerin başlaması
  C) Coğrafî Keşifler - Sömürgeciliğin başla¬ması
  D) Reform hareketleri - Milliyetçilik fikrinin yayılması
  80. Duraklama döneminde aşağıdakilerden hangisi, maliyenin bozulmasının sebepleri arasında gösterilemez?
  A)Savaşların başarısızlıkla sonuçlanması
  B)Yeniçeri askerlerinin sayısının artması
  C)Saray giderlerinin artması
  D)Balkanlarda bağımsız devletlerin ortaya çıkması

  81. Aşağıdaki olaylardan hangisi Duraklama döneminde gerçekleşmemiştir?
  A) Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırla¬rına ulaştı.
  B) Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaştı.
  C) Kıbrıs'ı fethederek Doğu Akdeniz'e hakim oldu.
  D) Girit adasını alarak Ege ve Doğu Akdeniz hakimiyetini sürdürdü.  82. Tımar sisteminin bozulması ile
  I. Eyalet askerleri (Tımarlı sipahiler) sayısı¬nın azalması
  II. Tarımsal üretimin azalması
  III. İç ayaklanmalara ortam oluşması
  IV. İstanbul isyanlarının çıkması
  yukarıdakilerden hangisi arasında doğru¬dan bir ilişki yoktur?
  A) I. B) II. C) III. D) IV.

  83. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen
  I. İstanbul isyanları
  II. Celâli isyanları
  III. Eyalet isyanları
  bu isyanların ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vergilerin ağırlığı
  B) Devlet otoritesinin zayıflaması
  C) Milliyetçilik fikrinin yaygınlaşması
  D) Maaşların zamanında ödenmemesi

  84. Osmanlı Devleti 1645 yılında kuşatma altına aldığı Giriş atasını ancak 1669 yılında fethedebilmiştir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A. Osmanlı donanmasının eski gücünü kaybettiğinin
  B. Kuşatma sırasında tüm Avrupa’nın Girit’e yardım ettiğinin
  C. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz hakimiyetinin devam ettiğinin,
  D. Osmanlı donanmasının ıslah edildiğinin

  85. 1606 tarihinde imzalanan Zitvatorok Antlaşması'nda şu kararlar alınmıştır;
  - Avusturya her yıl Osmanlı Devleti'ne öde¬diği vergiyi vermeyecektir.
  - Avusturya arşidükü bundan sonra proto¬kolde Osmanlı padişahına denk sayıla¬caktır.
  Bu maddelere dayanarak, Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi¬ne ulaşılabilir?
  A) Parasal yönden sıkıntıya düşmüştür.
  B) Avrupa'dan geri çekilmeye başlamıştır.
  C) Avusturya üzerindeki üstünlüğü sona ermiştir.
  D) Topraklarında iç olaylar başlamıştır.

  86. Aşağıda, Osmanlı padişahları ile dönemle¬rinde meydana gelen olaylar verilmiştir.
  Hangisi yanlıştır?
  A) Sultan II. Osman - Hotin Kalesi'nin kuşa¬tılması
  B) Sultan III. Mehmet - Avusturya ordusunun Haçova'da yenilmesi
  C) Sultan IV. Murat - Bağdat Seferi
  D) Sultan II. Süleyman - Zitvatoruk Antlaş¬ması

  87. Kapıkulu askerlerinin çıkardığı isyan, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Celâli isyanları C) İstanbul isyanları
  B) Eyalet isyanları D) Azınlık isyanları
  88.
  I. Zitvatoruk Antlaşması
  II. Karlofça Antlaşması
  III. II. Viyana Kuşatması
  IV. Hoçova Meydan Savaşı
  Yukarıda verilen olayların kronolojik sıra¬sı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) l-II- III-IV B) III-l-VI-II
  C) Vl-l-lll-ll D) II-l-VI-III

  89. Aşağıdakilerden hangisi, II. Viyana kuşat¬masıyla başlayan Karlofça (1699) ve İstanbul Antlaşması'yla (1700) sona eren bozgunun sonuçlarından biri değildir?
  A) Osmanlı Devleti batıda ilk kez toprak kay¬betmiştir.
  B) Osmanlı Devleti'nde Gerileme Dönemi başlamıştır.
  C Osmanlı Devleti Avrupa'nın gerisinde kaldığını fark ederek Avrupa'yı örnek alan ıslahatlara girişmiştir.
  D) Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa ege¬menliği sona ermiştir.
  90. Aşağıdakilerden hangisi Celâli İsyanları'na katılmamıştır?
  A) Asker kaçakları
  B) Yönetimden hoşnut olmayan halk kitlesi
  C) Görevlerinden atılan çeşitli devlet memur¬ları
  D) Ekonomik yönden hoşnut olmayan Yeni¬çeriler ve kapıkulu askerleri

  91. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, Avus¬turya ile imzalanmamıştır?
  A) Vasvar B) Zitvatoruk
  C) Karlofça D) Bucaş

  92. Aşağıdaki devletlerden hangisi II. Viyana Kuşatması sonrasında oluşan Kutsal İtti¬fak devletleri arasında yer almamıştır?
  A) Fransa B) Avusturya
  C) Rusya D) Venedik
  93. Osmanlı Devleti 1683 Tarihinde Viyana’yı ikinci kez kuşatmış, ancak alamamıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın sonuçlarından birisi değildir?
  A)Kutsal ittifak kurulmuştur.
  B)Osmanlı ordusu mağlup olmuştur.
  C)Sadrazam değişikliği meydana gelmiştir.
  D)İçeride Celâli isyanları çıkmıştır.

  94.
  I. Mora IV. Macaristan
  II. Erdel V. Azak
  III. Podolya VI. Ukrayna
  Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile yukarıdaki bölgelerden hangisini Lehistan'a bırakmıştır?
  A) l - III B) II - V C) III - VI D) IV - V

  95. Rusya, 1700 İstanbul Antlaşması ile aşa¬ğıdaki bölgelerden hangisini ele geçirerek; Karadeniz'e inme imkânı elde etmiştir?
  A) Azak B) Temeşvar
  C) Ukrayna D) Podolya
   
 15. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

  7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ SORULARI

  1-* Aşağıdakilerin hangisi, Balkan Savaşları’ndan en kârlı çıkan ülkedir?
  A-Arnavutluk. B-Yunanistan.
  C-Bulgaristan. D-Romanya.

  2-* Trablusgarb ve Bingazi İtalya’ya bırakıldı.
  - On İki Ada geçici olarak İtalya’ya verildi.
  Yukarıdaki gelişmeler, hangi savaşın sonuçlarındandır?
  A-Kırım Savaşı. B-93 Harbi.
  C-Trablusgarb Savaşı. D-I. Balkan Savaşı.

  3- I. İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
  II. İlk resmi gazete çıkarıldı.
  III. Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu.
  IV. Kara Mühendishanesi oluşturuldu.
  Yukarıdaki gelişmelerden hangisi II. Mahmud döneminde olmuştur?
  A-I ve II B-I ve III C-II ve III D-III ve IV

  4-* Karadeniz’in tarafsız hale getirilmesi,
  Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin garantisinde olması.
  Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonuçları arasındadır?
  A-Berlin. B-Paris. C-Edirne. D-Yaş.

  5- Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1877-78 yılları arasında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sona eren savaşın sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır?
  A-Prut Antlaşması. B-Londra Antlaşması.
  C-Ayastefanos Antlaşması. D-Karlofça Antlaşması.

  6- Aşağıdakilerin hangisi, Balkan Savaşları sırasındaki karışıklıktan faydalanarak bağımsızlığını ilan etmiştir?
  A-Arnavutluk. B-Yunanistan.
  C-Bulgaristan. D-Romanya.

  7- Aşağıdakilerin hangisi, I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalardan değildir?
  A-Sen Jermen. B-Triyanon.
  C-Bükreş. D-Versay.

  8-I.Ahmed döneminde ,şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmeleri uygulaması kaldırılarak, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır.
  Bu durumun sebebi aşağıdakilerin hangisidir?
  A-Mali yetersizlikler.
  B-Taht kavgalarına son vermek.
  C-Ülkedeki iç isyanlara son vermek.
  D-Şehzadelerin gittikleri sancaklarda bağımsızlıklarını ilan etmeleri.

  9-II. Viyana kuşatmasından sonra Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturduğu Kutsal İttifak’ta aşağıdaki devletlerin hangisi yoktur?
  A-Avusturya. B-Lehistan. C-Rusya. D-İngiltere.

  10-Balkan Savaşlarının aşağıdaki sebeplerinden hangisi, bu savaşların başlamasında diğerlerinden daha çok etkili olmuştur?
  A-Fransız İhtilâli sonucunda yayılan milliyetçilik akımı.
  B-Balkan devletlerinin topraklarını genişletmek istemeleri.
  C-Balkan devletlerinin ittifak kurmaları.
  D-Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin Balkan devletlerini kışkırtmaları.
   
 16. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF-T2

  1-Osmanlı Devleti fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk ve Müslüman halkı yerleştirmiş, fethedilen yerlerdeki halka hoşgörülü davranmıştır.
  Osmanlı Devleti’nin bu faaliyetlerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ortodoksları,Katoliklere karşı desteklemek.
  B)Fethedilen yerlerdeki Türk nüfusunu artırarak Balkanlara yerleşmek.
  C)Tekfurları Bizans’a karşı ayaklandırmak.
  D)Devletin çok uluslu hale gelmesini sağlamak.

  2-Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Macaristan Osmanlı ülkesine katılarak
  Beylerbeylik haline getirilmiştir?
  A)Mohaç Savaşı
  B)1.Viyana Kuşatması
  C)Otlukbeli Savaşı
  D)Ridaniye Savaşı

  3-Aşağıdaki bölgelerden hangisinin fethedilmesiyle Karadeniz Osmanlı gölü haline gelmiştir?
  a)Kırım b) Amasra c)Trabzon d)Sinop

  4-Aşağıdakilerden hangisi Mısır Seferi’nin sonuçlarından biri değildir?
  A- A- Baharat yolunun Osmanlıların eline geçmesi
  B- B- Halifeliğin Osmanlılara geçmesi
  C- C- Suriye,Filistin ve Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması
  D- D- Dulkadiroğulları Beyliği’nin Osmanlı egemenliğine geçmesi

  5)Aşağıdakiterden hangisi Coğrafî Keşif-ler'in sonuçları arasında yer almaz?
  A) Hıristiyanlık yayıldı.
  B) Akdeniz limanlan önem kazandı.
  C) Baharat ve İpek yolları eski önemini kay¬
  betti.
  D) Soylular eski güçlerini kaybettiler

  6-Aşağıdakilerden hangisi15 ve 16.yy.da Avrupada meydana gelen sanat,edebiyat ve Bilim
  alanındaki yenilik hareketlerine verilen isimdir?
  A)Rönesans
  B)Reform
  C)Aydınlanma Çağı
  D)Sanayi İnkılabı

  7-Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından birisi değildir?
  A)El araçlarının yerini makineler alır
  B)Üretim biçimi değişirken miktarı da artar
  C)Buhar gücüyle Çalışan lokomotif icat edilir
  D)Sömürgecilik başlar

  8-Aşağıdakilerden hangisi Uzak Doğu ve Hindistandan başlayıp Kızıldeniz ve Süveyş
  yoluyla Akdeniz limanlarına ulaşan yola verilen isimdir?
  A)İpek Yolu
  B)Baharat Yolu
  C)Kral Yolu
  D)Kürk Yolu

  9- Yeni Çağ’da Avrupa’da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı maliyesini olumsuz yönde etkilemiştir?
  A) Coğrafi keşifler
  B) Reform hareketleri
  C) Rönesans hareketleri
  D) Aydınlanma çağının başlaması

  10-Aşağıdakilerden hangisi, Reform hareketleri sonuncunda Avrupa da ortaya çıkan yeni mezheplerden biri değildir?
  a)Ortadoksluk b)Anglikanizm c)Protestanlık d)Kalvenizm

  11)16. Yüzyıl da Avrupa’da başlayan Reform hareketi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
  A- İtalya B- Almanya C- Fransa D- İngiltere

  12)Duraklama Döneminde Osmanlı ekonomisinin giderek bozulmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenlerden değildir?
  A)Savaşların uzun sürmesi
  B)Sarayın lüks ve israf içinde olması
  C)sık sık padişah değişmesi ve ödenen cülus bahşişlerinin artması
  D)Vergi gelirlerinin artması

  13)Duraklama Döneminde Osmanlı orduları genellikle savaşlarda başarısız olmuştur. Bu bilgiye göre;
  I.Osmanlı ordusu eski gücünü kaybetmiştir.
  II.Düşman devletler ordularını güçlendirmişlerdir.
  III.Osmanlı orduları hiç savaş kazanamamıştır.
  Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A)Yalnız I B)I ve II C)Yalnız II D)Yalnız III


  14-Osmanlı Devletinde 18.yy.da Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve Patrona Halil İsyanı ile sona eren döneme ne ad verilir?
  A)Lale Devri B)Tanzimat Devri C)Köprülüler Devri D)Duraklama Devri

  15- Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle çizilen sınırlar günümüzde de geçerliliğini korumaktadır?
  A) Hotin antlaşması
  B) Bucaş antlaşması
  C) Kasr-ı şirin antlaşması
  D) Karlofça antlaşması

  16-)I. Dünya Savaşı Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun aşağıdaki devletlerden
  hangisine savaş açmasıyla başlamıştır?
  a-)Sırbistan b-)Rusya c-)Fransa d-)İngiltere


  17)O.devletini uzun süre uğraştıracak olan “Boğazlar Meselesi” ilk defa aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle gündeme gelmiştir?
  A)Kütahya anlaşması B)Hünkar iskelesi C) Londra boğazlar konferansı D)Edirne Antlaşması  18)Islahat Fermanı ile azınlıklara pekçok ayrıcalık veren Osmanlı Devleti azınlık isyanlarının oluşumunu engelleyememiştir.
  Buna göre azınlıkların amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Osmanlı yönetimine katılmak
  B)Osmanlı soyunu yönetimden uzaklaştırmak
  C)Müslümanlardan daha üstün konuma gelmek
  D)Kendilerine ait bağımsız devletler kurmak

  19- Osmanlı tarihinde hukukun üstünlüğü ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile ilk kez kabul edilmiştir?
  A) Islahat Fermanı’yla
  B) Sened-i İttifak’ın imzalanmasıyla
  C) Tanzimat fermanıyla
  D) Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesiyle

  20)Kendi içinde benzerlik gösteren bölümden büyük alanlara ne ad verilir?
  A)Bölge B)Yöre C)Kesim D)Alan

  21)Osmanlı devletinde Divan-ı Hümayun-u kuran ve kaldıran padişahlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A)Osman Bey-II Mahmut
  B)Orhan Bey-II Abdülhamit
  c)I.Murat-I.Abdülmecit
  d)Orhan Bey –II Mahmut

  22-Aşağıdakilerden hangisi insan haklarını korumayı amaçlayan uluslararası kuruluşlardandır?
  A)Birleşmiş Milletler B)Sened-i İttifak
  C)Gülhane Hattı Hümayunu D)Uluslararası Müzeler Konseyi

  23)-Ekonomisi büyük oranda tarıma dayanır
  -Sınırları içerisinde 200 bin dolayında Türk yaşamaktadır
  -En uzun kara sınırımızın bulunduğu ülkedir
  Yukarıda bazı özellikleri verilen komşu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Suriye c-İran
  b-Irak d-Bulgaristan

  24- Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Karadeniz iklimi görülmez?
  A) Bulgaristan B) Irak
  C) Türkiye D) Gürcistan

  25-Kıbrıs Adası’nın Lala Mustafa Paşa tarafından fethi,aşağıdaki savaşlardan hangisine sebep olmuştur?
  a)Preveze Deniz Savaşı b)İnebahtı Deniz Savaşı
  c)Hint Deniz Savaşları d)Mohaç Meydan savaşı
   
 17. mehmetayd2002

  mehmetayd2002 Üye Üye

  Katılım:
  16 Mart 2007
  Mesaj:
  47
  Alınan Beğeniler:
  1
  Ödül Puanları:
  8
  teşekkürler
   
 18. h.yýldýz

  h.yýldýz Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  21 Haziran 2007
  Mesaj:
  134
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Teşekkür ederim.
   
 19. nikfer20

  nikfer20 Üye Üye

  Katılım:
  22 Nisan 2007
  Mesaj:
  35
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  teşekkürler
   
 20. s.kürüz

  s.kürüz Üye Üye

  Katılım:
  21 Kasım 2008
  Mesaj:
  45
  Alınan Beğeniler:
  1
  Ödül Puanları:
  6
  Teşekkür Ederim
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş