1. 5'li LGS Deneme Seti Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Yapılacak Grup İçin Buraya Tıklayınız Gruptaki açıklamaları okuyarak çekilişe katılabilirsiniz.
 2. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları 2

'7. Sınıf Karma Testler' forumunda sevimli tarafından 31 Mart 2007 tarihinde açılan konu

 1. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  1. İstanbul’ un fethiyle kale ve surların top gülleleri ile yıkılabileceği anlaşıldı.
  Bu durumun Avrupa’da aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
  a)Coğrafi keşiflere
  b)Kralların derebeyler üzerinde egemenlik kurmasına.
  c)Feodalitenin güçlenmesine.
  d)Kralların kilise karşısında güçlenmesine.

  2. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferinin sonunda;
  1. Suriye,Hicaz ve Mısır Osmanlı Devletine bağlandı.
  2. Halifelik Osmanlının eline geçti.
  3. Baharat yolu Osmanlının eline geçti.
  4. Venedikliler,Kıbrıs adası için Memluklara ödedikleri vergiyi bundan sonra Osmanlılara ödemeye başladılar.

  Yukarıdakilerden hangisi Osmanlılara
  ekonomik fayda sağladığı söylenemez?
  a) 1 b) 2 c)3 d)4

  3. Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
  a)Kırım’ın alınmasıyla.
  b)İstanbul’un fethiyle.
  c)Preveze Zaferiyle.
  d)Rumeli’ye geçilmesiyle.

  4. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni döneminde görülen bir gelişme değildir?
  a)Akdeniz de üstünlük kurulması.
  b)Baharat yolu için Portekizlilerle savaşılması.
  c)İran’la ilk resmi antlaşmanın yapılması.
  d)Halifeliğin Osmanlılara geçmesi.

  5. Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlıların Kıbrıs’ı kuşatıp fethetmelerinin stratejik nedenlerinden değildir?
  a)Doğu Akdeniz de Osmanlı hakimiyetine kesinlik getirmek.
  b)Venediklilerin adayı üs olarak kullanmaları ve Türk gemilerine saldırmaları.
  c)Suriye,mısır ve Anadolu arasındaki ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması.
  d)Kıbrıs’taki tarım potansiyelinin yüksek olası.

  6. Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi Osmanlı Devleti Açısından önemli sonuçlar doğurmuş-
  tur.
  Bu sonuçlardan hangisinin İlam dünyasında Osmanlı Devleti’nin etkinliğini artırdığı söylenebilir?
  a)Elde edilen ganimetlerle Osmanlı devletinin zenginleşmesi.
  b)Baharat Yolunun Osmanlının eline geçmesi.
  c)Halifeliğin Osmanlılara geçmesi.
  d)Sınırların genişletilmesi.

  7. Pusulanın geliştirilmesi ve coğrafya bilgisindeki ilerlemeler gibi nedenlerle coğrafi keşifler başlamıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından birisi değildir?
  a)Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi.
  b)İpek ve Baharat yollarının öneminin azalması.
  c)Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması.
  d)Yeni yollar ve kıtaların bulunması.

  8. Haçlı seferleri sonunda meydana gelen;
  1-Kağıt ve matbaanın öğrenilmesi.
  2-Barutun ateşli silahlarda kullanılması.
  3-Pusulanın geliştirilmesi.
  4-Doğu zenginliklerinin batıya taşınması.
  gibi gelişmelerden hangileri Avrupa’da doğrudan siyasal yapının değişmesine neden olmuştur?
  a)Yalnız 1 b)2 ve 3
  c)3 ve 4 d)1 ve 4

  9. –Doğunun zenginliklerine ulaşma isteği.
  -Ticaret yollarının Müslümanların elinde olması.
  Bu iki olayın ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Coğrafi Keşiflerin meydana gelmesi.
  b)Fransız İhtilalinin başlaması.
  c)Sanayi İnkılabının gerçekleşmesi.
  d)Haçlı Seferlerinin düzenlenmesi.  10. 15. ve 16. y.y da Avrupalıların,yeni kıta,okyanus ve ticaret yolları bulmalarına Coğrafi Keşifler denir.
  Aşağıdakilerden hangisi coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçları arasında gösterilemez?
  a)Atlas okyanusu limanlarının önem kazanması.
  b)Avrupa’ya altın ve gümüş madenlerinin taşınması.
  c)Kiliseye olan güvenin azalması.
  d)Ticaretle uğraşan burjuva sınıfının zenginleşmesi.

  11. Reform hareketleri sonucunda;
  -Almanya’da protestanlık
  -Fransa’da kalvenizm
  -İskoçya’da presbiteryen
  -İngiltere’de angilikanizm
  sadece bu bilgilere göre Avrupa devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  a)Almanya’da mezhep savaşları çıkmıştır.
  b)Katolik kilisesi güç kazanmıştır.
  c)Rönesans hareketleri doğmuştur.
  d)Avrupa’daki mezhep birliği bozulmuştur.

  12. Coğrafi keşifler sonucu gerçekleşen;
  1-Zenginlik kaynağı sayılan toprağın yerini değerli madenlerin alması.
  2-İpek ve Baharat yollarının öneminin azalması.
  3-Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi.
  4-Burjuva sınıfının zenginleşmesi.
  gibi gelişmelerden hangileri doğrudan Osmanlı Devleti’nin ekonomik açıdan gerilemesine yol açmıştır.
  a)Yalnız 1 b)Yalnız 4
  c)1 ve 2 d)2 ve 3

  13. İpek ve Baharat yollarının denetiminin Türklerin eline geçmesi üzerine Avrupalılar,Asya ülkeleri ile doğrudan ticaret yapmak için,yeni yollar aramaya başlamışlardır.
  Bu gelişmelerin,aşağıdakilerden hangisinin nedeni olduğu söylenebilir?
  a)Coğrafi Keşifler
  b)Milliyetçilik hareketleri
  c)Kavimler göçü
  d)Reform hareketleri


  14. 1-Kağıt ve matbaanın geliştirilmesi
  2-Sanata daha fazla değer verilmesi
  3-Coğrafi keşiflerle halkın zengin olması
  Yukarıdakilerden hangisi Rönesans’ın ekonomik sebeplerindendir.
  a)Yalnız 1 b)Yalnız 2
  c)Yalnız 3 d)1,2 ve 3

  15. Yeni Çağda Avrupalı Kralların barutu öncelikle kime karşı kullandıkları söylenebilir?
  a)Osmanlılara b)Derebeylere
  c)Araplara d)İsyancılara

  16. Coğrafi keşifler sonucunda ilk sömürgecilik hareketlerini başlatan devletler aşağıdakilerden hangisidir?
  a)İspanya-Portekiz
  b)İngiltere-Fransa
  c)İtalya-Almanya
  d)İspanya-İtalya

  17. Aşağıdakilerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
  a)Barutun ateşli silahlarda kullanılması-Derebeyliğin yıkılması.
  b)Pusulanın Avrupa’ya geçmesi-Coğrafi keşiflerin başlaması.
  c)Coğrafi keşifler-Sömürgeciliğin başlaması.
  d)Reform hareketleri-Milliyetçilik fikrinin yayılması.
   
 2. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  7. Sınıf Karışık Testler


  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI

  1-Aşağıdakilerden hangilerinin tamamı Karadeniz Bölgesinden elde edilir?
  A)Çay –Fındık B)Mısır- Bakır C) Taş kömürü- Çay D)Tütün –Taş Kömürü

  2-Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesinin özellikleri arasında yer almaz?
  A)Asya ve Avrupa’da toprakları vardır
  B)Yerşekilleri engebelidir
  C)Kuzey Anadolu kırık hattı bölgesinin ortasından geçer
  D)Ulaşım gelişmiştir

  3-İç Anadolu bölgesinin en kurak kesimi neresidir?
  A)Erciyes ve çevresi B)Sivas ve çevresi C)Haymana platosu D)Tuz gölü çevresi

  4-Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında zeytin yetişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Akdeniz iklimi etkisinde oluşu
  B)Karasal iklim
  C)Çok sıcak oluşu
  D)Dağların açık olması

  5-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un alınışında etkili olmamıştır?
  A)Bizanslıların sur kapılarını açık bırakmaları
  B)Rumeli Hisarının yaptırılışı
  C)Silivri ve Vize kalelerinin alınması
  D)Gemilerin karadan yürütülmesi

  6-Hangi olay sonucunda Akdeniz Türk gölü olmuştur?
  A)İnebahtı deniz savaşı B)Mohaç savaşı C)Preveze deniz savaşı D)Çaldıran savaşı

  7-Osmanlıların Kanuni devrinde Avusturya üzerinde sağladığı siyasi üstünlük aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle sona ermiştir?
  A)Vasvar B)Karlofça C)Zitvatoruk D)Pasarofça

  8-Rönesans ilk defa hangi devlette başlamıştır?
  A)İngiltere B)Fransa C)Almanya D)İtalya
  9-Osmanlı Devletinde bir takım şartlar ileri sürerek sadrazam olan devlet adamı kimdir?
  A)Köprülü Mehmet Paşa B)Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
  C)Amcazade Hüseyin Paşa C)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

  10—İçki yasağı koydu
  -Maliyeyi düzeltmeye çalıştı
  -Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalıştı
  -Yeniçeriler tarafından öldürüldü
  Yukarıda sayılan olaylar hangi Padişah zamanında yapıldı?
  A)II.Murat B)II.Osman C)III.Selim D)IV.Murat
  CEVAP ANAHTARI:
  1)C 2)B 3)D 4)A 5)A 6)C 7)C 8)D 9)A 10)D
   
 3. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

  SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF SORULARI


  1.Yeni Çağ Avrupa’sında aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın ekonomik olarak güçlenmesine ve sömürgecilik hareketlerine başlamalarına neden olmuştur?
  a)Veraset savaşlarının başlaması
  b)Milli monarşilerin kurulması
  c)Venedik devletinin ticari olarak güçlenmesi
  d)Avrupa devletlerinin coğrafi keşifleri gerçekleştirmesi

  2.Rönesans 15. ve 16. yüzyıllarda önce İtalya’ da başladı , daha sonra diğer Avrupa ülkelerine de yayılmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ ın sonuçları arasında yer almaz?
  a)Pozitif düşüncenin gelişmesi
  b)Kilise otoritesinin zayıflaması
  c)Skolastik düşüncenin yıkılması
  d)Meşruti yönetimlerin kurulması

  3.I. Zitvatoruk Antlaşması
  II.Vasvar Antlaşması
  III.Kasr-ı Şirin Antlaşması
  IV.Hotin Antlaşması
  Yukarıdaki antlaşmalardan hangisi Avusturya ile imzalanmıştır?
  a)I ve II c)III ve IV
  b)II ve IV d)II ve III

  4.Aşağıda verilenlerden hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti büyük toprak kaybına uğramıştır?
  a)Osmanlı- İran savaşları
  b)Yeniçeri isyanı
  c)II. Viyana Kuşatması
  d)Osmanlı-Lehistan savaşları

  5.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ nin duraklamasının iç nedenlerinden biri değildir?
  a)Yargı sisteminin bozulması
  b)İç isyanların yaygınlaşması
  c)Sınırların güçlü ülkelere ulaşması
  d)Para ayarının düşmesi

  6.*Kırım bağımsız olmuştur
  *Rusya elçi bulundurma hakkını elde etmiştir
  *Osmanlı Devleti kapitülasyon vermiştir

  Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Pasarofça Antlaşması
  b)Küçük Kaynarca Antlaşması
  c)Prut Antlaşması
  d)Belgrat Antlaşması

  7.Osmanlı Devleti’ nde XVIII. Yüzyılda subay yetiştirmek için Mühendishane-i Berri Hümayun ve Harbiye gibi okullar açılmıştır.
  Bu duruma bakarak hangi alanlardaki ıslahatlara öncelik veridiği söylenebilir?
  a)Maliye c)Denizcilik
  b)Hukuk d)Askeriye

  8.Fransız İhtilali’ nden dünyada en fazla etkilenenler Osmanlı ve Avusturya – Macaristan İmparatorluklarıdır.
  Bu devletlerin ihtilalden etkilenmeleri hangi özelliklerine dayandırılabilir?
  a)Meşruti yönetimlerinin olmasına
  b)gelir kaynağının savaşa dayanmasına
  c)İmparatorluk özelliği taşımalarına
  d)Sömürgecilikte gecikmiş olmalarına

  9.Lale Devri’ nde ;
  I.İlk Türk matbaasının kurulması
  II.Kağıt fabrikasının açılması
  III.Yangınlara karşı itfaiye bölüğünün oluşturulması
  IV.Çiçek aşısı uygulaması
  Gibi gelişmelerden hangilerinin , Osmanlı Devleti’ nin kültür ve düşünce hayatının gelişmesine katkıda bulunduğu söylenebilir?
  a)I ve II b)II ve III c)III ve IV d)I ve III

  10.III. Selim’ in aşağıdaki ıslahatlarından hangisi , dış siyasete önem verdiğinin bir göstergesidir?
  a)Önemli Avrupa başkentlerinde elçilikler açılması
  b)Avrupa’ da yazılmış bazı teknik kitapları Türkçe’ye çevrilmesi
  c)Nizam-ı Cedit Ordusu’ nun kurulması
  d)Yerli malı kullanımının teşvik edilm
   
 4. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  7. Sınıf Testler

  7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

  1)Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bölgeleri oluşturan doğal faktörlerden biri olamaz?
  a) Coğrafi konum b)Yer şekilleri c)Nüfusun dağılışı d)İklim

  2)Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesindeki akarsulardan biri değildir?
  a)Kızılırmak b)Yeşilırmak c)Çoruh d)Bakırçay

  3)Ege kıyılarının girintili –çıkıntılı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Dağların denize dik uzanması b) Akarsu ağının sık olması
  c)Adaların fazla olması d)Ovaların çok yer kaplaması

  4) 1-Yaz mevsiminin uzun sürmesi
  2- Uzun ve geniş kıyıların bulunması

  Akdeniz Bölgesi’nin yukarıda verilen özellikleri bölgenin hangi alanda gelişmesini sağlamıştır?
  a)Balıkçılık b)Sebzecilik c) Meyvecilik d)Deniz turizmi

  5)Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesinin özelliklerinden biri değildir?
  a)Yüzey şekilleri engebelidir b)Tahıl üretiminde birinci bölgedir
  c)Nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşar d)Tarımda pamuk üretimi yapılır.

  6) Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Tortum Gölü’nün oluşumunda aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?
  a)Volkanizma b)Çökme c)Heyelan d) Dalga biriktirmesi

  7)Akdeniz bölgesinin akarsuları olan Seyhan ve Ceyhan aşağıdaki ovalardan hangisini oluşturmuştur?
  a)Çukurova b)Bafra c)Amik d)Silifke

  8)”Atatürk Barajı” aşağıdaki nehirlerden hangisi üzerinde kurulmuştur?
  a)Asi b)Fırat c)Dicle d)Ceyhan

  9)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik durumu ile ilgili değildir?
  a)Dünya üzerindeki yeri b)Sahip olduğu sınırlar
  c)İklim ve bitki örtüsü d)Öteki ülkelerle olan uzaklığı

  10)Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?
  a)Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı
  b)Önemli ticaret yollarının denetimi Osmanlı devletinin eline geçti?
  c)Anadolu hisarının karşısına Rumeli hisarı yaptırıldı
  d)Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu
  CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-D 3-A 4-D 5-B 6- C 7-A 8-B 9
   
 5. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

  7.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ SORULARI

  1. Aşağıdaki yerlerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilmiştir?
  a)Mora b)Sırbistan c)Rodos d)Mısır

  2. Rönesans ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
  a)Avusturya b)Almanya c)İtalya d)Fransa

  3. Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmış ilk antlaşma hangisidir?
  a) Kasr-ı Şirin Antlaşması
  b) Ferhat Paşa Antlaşması
  c) Nasuh Paşa Antlaşması
  d) Amasya Antlaşması

  4. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmış ilk antlaşma hangisidir?
  a) Prut Antlaşması
  b) Küçük Kaynarca Antlaşması
  c) İstanbul Antlaşması
  d) Berlin Antlaşması

  5. Ergene Bölümünde en fazla üretilen ürün aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Üzüm b)Zeytin c)Ayçiçeği d)Fındık

  6. Aşağıdaki eşlemelerden hangisi doğrudur?
  a) Yeşilırmak – Çarşamba Ovası
  b) Kızılırmak – Çarşamba Ovası
  c) Ceyhan – Amik Ovası
  d) Küçük Menderes – Çukurova

  7. Karstik yeryüzü şekli en çok hangi bölgemizde görülür?
  a) Ege Bölgesi
  b) Karadeniz Bölgesi
  c) Akdeniz Bölgesi
  d) Marmara Bölgesi
  8. Aşağıdakilerden hangisi Ege denizine dökülür?
  a)Bakırçay b)Asi c)Çoruh d)Seyhan

  9. Osmalı Devletinin Avrupa’daki üstünlüğü hangi antlaşma ile sona ermiştir?
  a) Küçük Kaynarca Antlaşması
  b) Karlofça Antlaşması
  c) Zitvatorok Antlaşması
  d) Prut Antlaşması

  10. Fransız Devriminin getirdiği fikirlerden hangisi Osmanlı Devletini en fazla etkilemiştir?
  a) Demokrasi
  b) Eşitlik
  c) Milliyetçilik
  d) Laiklik
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş