1. 5'li LGS Deneme Seti Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Yapılacak Grup İçin Buraya Tıklayınız Gruptaki açıklamaları okuyarak çekilişe katılabilirsiniz.
 2. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

7.sınıf 1.yazılı test

'7. Sınıf Ders Notları' forumunda crossover tarafından 19 Nisan 2007 tarihinde açılan konu

 1. crossover

  crossover Misafir Ziyaretçi

                         
    YAZILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME (1)
  OKUL ADI: Birlik İ.Ö.O. ADI-SOYADI: TARİH:  26 .03.2007
  DERS ADI: Sosyal Bilgiler SINIFI-NO: PUANI:


  1) Coğrafi Keşifler sonucunda zenginleşen Avrupalılar aşağıdaki hangi gelişmeyi desteklemişlerdir?
          A – Sanayi İnkılabı                              B – Reform
          C – Rönesans                                     D – Merkezi kralların güçlenmesi
  2) Coğrafi Keşifler sonucunda, dünyanın yuvarlaklığı aşağıdaki denizcilerden hangisi tarafından
      kanıtlanmıştır?
          A – Kristof Kolomb            B – Vasco De Gama         
  C – Macellan        D – Bartelmi Diaz
  3) Coğrafi Keşiflerin sonucunda olumsuz olarak etkilenen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
    A – Osmanlı Devleti         B–İspanya         C – Portekiz        D – Fransa
  4) Pusulanın Avrupalı denizciler tarafından kullanılmaya başlanması ile dayanıklı gemiler yapılmış, cesur ve yetenekli denizciler okyanuslara ve açık denizlere açılmışlardır.
        Yukarıda anlatılan gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
       A – Ticaret yollarının küçülmesine              B – Derebeyliklerin yıkılmasına
       C – Osmanlıların güçlenmesine                  D – Coğrafi Keşifler’e
  5)  l.Rönesans   
      2.Sanayi Devrimi
      3.Reform
      4.Coğrafi Keşifler
      Yeni Çağ’da Avrupa’daki bu önemli olaylar , aşağıdaki hangi tarihi sıra ile gelişmiştir?
       A – 1-2-3-4           B – 4-3-1-2          C – 4-3-2-1            D – 2-1-4-3
  6) Zitvatorok Antlaşmasında yer alan ‘Avusturya İmparatoru, Osmanlı Padişahı’na eşit
      sayılacaktır.’ maddesinin önemi nedir?
            A – Avusturya İmparatoru, Osmanlı Padişahı’nı üstün kabul edecektir.
            B – Osmanlı Padişahı’nın Avusturya üzerindeki üstünlüğü sona ermiştir.
            C – Osmanlı Devleti, Avusturya’nın üstünlüğünü kabul etmiştir.
            D – Osmanlı Devleti toprak kaybetmiştir.
  7) Osmanlı Devletinin 17.yy’da savaştığı devletler arasında hangisi yer  almaz?
            A – Avusturya      B – Fransa         C – Venedik        D – Lehistan
  8) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde Duraklama döneminin iç nedenlerinden biri değildir?
       A – Devletin doğal sınırlarına ulaşması, güçlü devletlerle komşu olması
       B – Saray kadınlarının devlet işlerine karışması
       C – Devşirme sisteminin ve buna bağlı olarak Yeniçeri Ocağının bozulması
        D – Tımar Sisteminin ve buna bağlı olarak eyalet ordusunun bozulması
  9) Aşağıdakilerden hangisi Duraklama dönemi tarihlerini gösterir?
        A–1453-1579        B–1579-1699       C–1699-1792          D–1792-1918
  10) Bugünkü Türkiye-İran sınırının büyük ölçüde çizildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
       A – 1699 Karlofça Antlaşması              B – 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması
      C – 1711-Prut Antlaşması                     D – 1555-Amasya Antlaşması
  11) Osmanlı Devleti batıda ilk kez toprak kaybetmiştir.Duraklama dönemi bitip Gerileme dönemi başlamıştır.Osmanlı Devleti sürekli savunma politikası izlemek zorunda kalmıştır.
        Yukarıda sözü edilen gelişmeler aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilgilidir?
            A – 1453 İstanbul’un Fethi                 B – 1699 Karlofça Antlaşması
            C – 1718 Pasarofça Antlaşması           D – Uyvar Kalesinin Kuşatması
  12) Duraklama döneminde padişahlar ve devlet adamları, bozulan düzeni düzeltmek için aşırı sertlik ve disiplin uygulamışlar ancak çözümler geçici olmuştur.
        Yukarıda çözümleri gerçekleştiren devlet adamları içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
            A – ll.Osman(Genç Osman)                       B – Kuyucu Murat Paşa
            C – Köprülü Mehmet Paşa                        D – Sokullu Mehmet Paşa
  13) Aşağıdakilerden hangisi Duraklama döneminde çıkan İç İsyanların sebepleri arasında yer almaz?
              A – Padişah ve devlet adamlarının yetersizliği
              B – Savaşların uzun sürmesi, tımar sisteminin bozulması
              C – Avrupalıların Keşiflerle zenginleşmesi
              D – Üretimin azalması, vergilerin arttırılması
  14) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Maliyesinin bozulmasının sebeplerinden biri değildir?
              A – Ticari hayatın canlanması
              B – Ticaret yollarının değişmesi
              C – Nüfusun ve saray masraflarının artması
              D – Sık sık değişen padişahlar nedeniyle cülus bahşişlerinin dağıtılması

  15) 17.yy’da Osmanlı padişahlarının devlet işleri ile ilişkisinin azalmasının sebebi olarak aşağıdakilerden
        hangisi gösterilemez?
            A – Devlet işlerinin sadrazam ve valide sultanlar tarafından yürütülmesi
            B – Padişahların devlet işlerinin yürütülmesinde etkili olması
            C – Genellikle padişahların ordunun başında sefere çıkmaması
            D – Yapılan yeniliklerin padişahların ömrü ile sınırlı kalması
  16) Osmanlı Devleti’nin çeşitli ekonomik ve ticari ayrıcalıklar verdiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?
           A – İran             B – Avusturya           C– Fransa            D – Rusya
  17) Fatih ve Kanuni döneminde açılan medreseler Fen İlimleri ve Dini İlimler alanında önemli gelişmeler kaydetmiştir.Ancak Duraklama döneminde Fen İlimlerine verilen önem azalmış, devletin Avrupa karşısında gerilemesine sebep olmuştur.
     Yukarıda açıklanan olgulara göre aşağıdakilerden hangisi sonuç olarak ortaya çıkmamıştır?
            A – Bilimsel çalışmalar yavaşlamıştır.
            B – Eğitim sistemi bozulmuştur.
            C – Bilim ve Teknik alanında gelişmelere ayak uydurulamamıştır.
            D – Devlet giderleri azalmıştır.
  18) İstanbul ve Anadolu’da çıkan isyanları bastırdı.
        İran’a başarılı seferler yaptı.
        Maliye ve Kapıkulu(Yeniçeri) askerini düzene soktu.
        Yukarıdaki çalışmaları gerçekleştiren padişah aşağıdakilerden hangisidir?
              A – ll.Selim                                      B – 4.Murat           
              C – 4.Mehmet                                D – ll.Osman
  19) Osmanlı devletinin sahip olduğu topraklardaki yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
              A – Eyalet Sistemi                          B – Krallık Sistemi           
              C – Feodalite                                D – Cumhuriyet
  20) Osmanlı tarihinde ilk defa bütçe açığını kapatmak için gereksiz harcamaları kısan, devletin gelirlerini artıran, ilk denk bütçe hazırlayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
              A – Köprülü Mehmet Paşa                  B – Tarhuncu Ahmet Paşa
              C – Sokulu Mehmet Paşa                   D – ll. Osman
  21) 1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayıp 1730 Patrona Halil Ayaklanmasına kadar süren, yüzlerce çeşit lale çiçeğinin yetiştirildiği dönemin adı nedir?
              A – Lale Devri                                B – Islahat Devri               
              C – Duraklama Devri                        D – İsyanlar Devri
  22) Avrupa’dan ilk defa matbaayı getiren ve çeşitli kitapların basılmasını sağlayan ikili hangisidir?
       A – ll.Selim-Köprülü Mehmet Paşa       B–M.Sait Efendi-İbrahim Müteferrika
       C – Nedim-Levni                            D – ll.Osman-Kara Mustafa Paşa
  23) . Azak Kalesi Osmanlılara geri verildi
        . Ruslar İstanbul’da sürekli elçi bulundurmayacaklardı
        . İsveç kralı serbestçe ülkesine geri dönebilecekti
            Yukarıda maddeleri verilen anlaşma ve imzalanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
                A – Pasarofça-Avusturya ile
                B – Prut-Rusya ile
                C – Kasr-ı Şirin-İran ile
                D – Karlofça-Avusturya,Macaristan ile
  24) Osmanlı Devletinin  1672 yılında Lehistan’ı yenerek batıda en geniş sınırlarına ulaştığı ve son kez toprak kazandığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
                A – Karlofça Antlaşması
                B – İstanbul Antlaşması
                C – Bucaş Antlaşması
                D – Pasarofça Antlaşması
  25) Osmanlı Devletinde bulunduğu dönemin özelliklerine göre; aşağıdaki padişahlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
                A – ll.Selim
                B – ll.Osman
                C – 4.Murat
                D – l.Abdülhamit  NOT BAREMİ:Her soru 4 puandır.                                                                            BAŞARILAR

   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş