1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

17 ve 18 yy. Osmanlı

'Türk Tarihinde Yolculuk Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 27 Ocak 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,759
  Alınan Beğeniler:
  5,353
  Ödül Puanları:
  113
  7.SINIF SOSYAL BİLGİLER (17. ve 18. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ)

  Soru1. 17. yy da Osmanlı padişahları ve devlet adamları ayaklanmaları bastırmak ve düzeni sağlamak için yaptıkları yeniliklerde nasıl bir yönteme başvurmuşlardır?

  A) Baskı ve şiddete
  B) Yenilikleri halka benimsetme
  C) Sorunların sebebini araştırma
  D) Halkın desteğini alma

  Soru 2. Osmanlı Devleti 17.yy dan itibaren Duraklama dönemine girdi.Aşağıdakilerden hangisi bunun dış nedenlerinden biri değildir?

  A) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi
  B) İmparatorluğun doğal sınırlarına ulaşması
  C) Tımar sisteminin iyi yönetilememesi
  D) İpek ve baharat yolunun önemini kaybetmesi

  Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde duraklamaya neden olan iç nedenlerden değildir?

  A) Ordunun bozulması
  B) Coğrafi keşifler
  C) Maliyenin bozulması
  D) Bilim ve teknikte gelişme sağlanamaması

  Soru 4. 17. yy da ıslahat hareketlerini gerçekleştirenlerden biri de Tarhuncu Ahmet Paşa’dır. Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslahat hareketlerinde bulunmuştur?

  A) Eğitim B) Maliye

  C) Askeriye D) Hukuk

  Soru 5. Duraklama devri, hangi olayla başlar, hangi olayla biter?

  A) Karlofça Antlaşması-Yaş Antlaşması
  B) Sokullu’nun ölümü- Karlofça Antlaşması
  C) Zitvatoruk Antlaşması- Karlofça Antlaşması
  D) Zitvatoruk Antlaşması- Girit Adası’nın alınması
  Soru 6. Osmanlı Devleti’nde orduda ıslahat yapılması düşüncesi ilk defa hangi sefer sırasında ortaya çıktı?

  A) Hatin B) Avusturya

  C) Haçova D) Macaristan

  Soru 7. Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kaybettiği ilk antlaşma hangisidir?

  A) Karlofça B) Zitvatoruk

  C) Yaş D) Bucaş

  Soru 8. Aşağıdaki padişahlardan hangisi, yeniçeri ocağını ilk defa kaldırmayı düşündüğü için öldürülmüştür?

  A) IV. Murat B) IV. Mehmet

  C) Genç Osman D) III. Murat

  oru 9. Islahatçı padişahlardan IV. Murat, devlet adamlarından alınması gereken önlemlerle ilgili raporlar istedi. IV. Murat bu davranışıyla neyi amaçlamış olabilir?

  A) Halkın yenilikleri kolay benimsemesi
  B) Devleti Avrupa’ya yakınlaştırmak istemesi
  C) Sorunlara çözüm bulmak istemesi
  D) Ülke yönetimini tek elde toplamak istemesi

  Soru 10. 18.yy da Osmanlı Devleti’nin izlediği politika aşağıdakilerden hangi şekilde olmuştur?

  A) Barışçı bir politikayla elde bulunan toprakları korumak
  B) Sınırları daraltarak egemenliği güçlendirmek
  C) Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları’yla kaybettiği yerleri geri almak
  D) Avrupa ile barışı sağlayarak doğuda İran topraklarını ele geçirmek
  Soru 11. 18.yy ıslahat hareketlerini 17.yy ıslahat hareketlerinden ayıran en önemli özellik hangisidir?

  A) Hukuk alanında yapılanmaları
  B) Kanuni devrinin örnek alınması
  C) Avrupa’nın örnek alınması
  D) Askeri alanda yapılması


  Soru 12. —Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’ndan sonra Rusya ile imzalanan maddeleri en ağır ikinci antlaşmadır.
  —Çeşme baskınından sonra imzalanmıştır.
  —Rusya Osmanlı yönetimindeki Ortodoksların haklarını koruyabilecekti.
  Yukarıda bahsedilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İstanbul Antlaşması
  B) Küçük Kaynarca Antlaşması
  C) Edirne Antlaşması
  D) Ziştovi Antlaşması


  Soru 13. Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan;
  —İlk Antlaşmadır.
  —Bugünkü sınırımızı çizen Antlaşmadır.
  Yukarıda adı geçen antlaşmalar hangileridir?

  A) İstanbul-Kars B) Amasya-Kasr-ı Şirin

  C) İstanbul-Amasya D) Kasr-ı Şirin- İstanbul


  Soru 14. III.Selimden itibaren bazı batı devletlerinde elçilikler açılmaya başlanması, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

  A) Avrupa’daki gelişmelerin izlenmesinin önemsenmeye başlandığını
  B) Avrupalılaşma düşüncesinin benimsendiğini
  C) Avrupa üzerinde siyasi baskı kurulmaya çalışıldığını
  D) Avrupa’daki devletlerle askeri ittifaklar kurulmaya çalışıldığını


  Soru 15. 1739 yılında imzalanan Belgrat Antlaşması sırasında kendi çıkarlarını düşünen Fransa, Avusturya ve Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer almıştı.
  Bu tutumu sonrasında Fransa, Osmanlı Devleti’nden aşağıdaki çıkarlardan hangisini elde etmiştir?

  A) Akdeniz’de siyasi üstünlüğü ele geçirmiştir.
  B) Boğazlardan serbestçe donanmasını geçirme hakkını elde etmiştir.
  C) Kapitülasyonları sürekli olarak kullanma hakkını elde etmiştir.
  D) Suriye’yi bir üs olarak kullanmıştır.

  Soru 16. III.Selim’in yaptığı ıslahatların amacı nedir?

  A) Devleti güçlendirmek
  B) Yeni topraklar kazanmak
  C) Gayri Müslimlere yeni haklar vermek
  D) Kapitülasyonları kaldırmak

  Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde görülen yenilik hareketlerine devamlı karşı çıkmıştır?

  A) Tüccâr ve sanatkârlar
  B) Kapıkulu askerleri
  C) Türkmen aşiretleri
  D) Azınlıklar

  Soru 18. Osmanlı tarihi açısından önemli bir dönem olan Lâle Devri’nin padişahı ve bu devire yön veren sadrazam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) II.Mahmut-Alemdar Mustafa Paşa
  B) IV.Mehmet-Baltacı Mehmet Paşa
  C) III.Ahmet-Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
  D) III.Mustafa- Koca Ragıp Paşa

  Soru 19. Lâle Devri’nde,
  —İlk matbaanın kurulması
  —Kâğıt fabrikasının açılması
  —Yabancı yayınların çevrilmesi
  gibi bazı yenilikler yapılmıştır. Bu yeniliklerin, toplumsal yaşama daha çok hangi katkıyı getirmek için yapıldığı söylenebilir?

  A) Ticareti canlandırmak
  B) Siyasi yapıyı değiştirmek
  C) Düşünceyi geliştirmek
  D) Teknolojiyi yaygınlaştırmak


  Soru 20. Lâle Devri’nde özellikle yerli malı kullanımı tavsiye edildi. Hatta II.Mahmut döneminde yabancı kumaştan malların kullanımı yasaklandı.
  Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini geliştirmeye yöneliktir?

  A) Gümrük gelirlerini arttırmayı
  B) Yerli üretimin kalitesini yükseltmeye
  C) Yerli sanayiyi kurmaya ve geliştirmeye
  D) Kapitülasyonları kaldırmaya
  Soru 21. Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’deki egemenliğini son kez belgeleyen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yaş B) Prut

  C) Karlofça D) Belgrat

  Soru 22. ―Kanuni Devri’nden beri devam eden Osmanlı-Avusturya Savaşları kesin olarak sona erdi.
  ―Osmanlı Devleti, 1699 Karlofça Antlaşması’yla Venedik’e bıraktığı Mora Yarımadası’nı geri aldı.
  Adı geçen antlaşma hangisidir?

  A) Pasarofça B) Prut

  C) Belgrat D) Yaş

  Soru 23. Aşağıdaki ıslahatların hangisi III.Selim döneminde yapılmamıştır?

  A) Bazı Avrupa başkentlerinde sürekli elçilikler kurulması
  B) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
  C) Nizam-ı Cedit denilen yeni bir ordu kurulması
  D) İrad-ı Cedit adıyla yeni bir hazine oluşturulması
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş