1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

1699-1914 Arası Tarih Kronolojisi

'Öğrenci Performans Görevi Paylaşım Alanı' forumunda kemalkaracuha tarafından 25 Kasım 2007 tarihinde açılan konu

 1. kemalkaracuha

  kemalkaracuha Misafir Ziyaretçi

  1699-1914 arası
  Karlofça Antlaşmasının imzalanması

  1700
  Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması

  1702
  İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi

  1702
  Müneccimbaşı Ahmed Dede b. Lütfullah'ın ölümü

  1702
  İstanbul çuka imalathanesinin faaliyetinin durdurulması

  1703
  Edirne Vak'ası

  1703
  III. Ahmed'in tahta çıkışı

  1703
  "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması

  1708
  İstanbul'da Selanikli ustaların çalıştığı çuka imalathanesinin kurulması

  1709
  Tersane içinde bir "lengerhane" yapımı

  1711
  Prut Zaferi ve Barışı

  1711
  Rıdvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke'nin ölümü

  1713
  "Zincir" altının çıkarılması

  1715
  Venedik'e savaş açılması ve Mora Seferi

  1716
  Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar'ın elden çıkışı

  1716
  "Fındık" altınının piyasaya çıkarılması

  1718
  Pasarofça Antlaşması

  1718
  Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü

  1718-1730
  İlk bestekarlar antolojisi (Şeyhülislam Es'ad Efendi'nin Nevşehirli İbrahim Paşa'ya sunduğu Atrabu'l Asar'ı)

  1720
  İstanbul'da devlet tarafından bir ipekli imalathanesinin kurulması

  1720
  Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)

  1720
  III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi

  1721
  Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi

  1723
  İran seferinin üç cepheli olarak açılışı

  1724-1725
  Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Cence'nin alınışı

  1726
  İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu

  1727-1839
  Türk matbaasının kuruluşu ve yeni unsurlar devresi

  1729
  "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi

  1729
  Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması

  1730
  Yanyalı Mehmed Esad b. Ali b. Osman'ın ölümü

  1730
  Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un cülusu

  1732
  Osmanlı-İran barışı

  1733
  İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları

  1733
  Kefe Mukataası'nın İstanbul Mukataası Kalemi ile birleştirilmesi

  1735
  Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması

  1736
  Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

  1736
  Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Maraşi'nin ölümü

  1739
  Belgrad Antlaşması

  1739
  Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

  1742
  Ömer Şifai'nin ölümü

  1743
  Osmanlı-İran Savaşı'nın yeniden hızlanması

  1745
  Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü

  1746
  Osmanlı-İran barışı

  1747
  Humbaracıbaşı Bonneval Ahmed Paşa'nın ölümü

  1748
  Avlonya ve Eğriboz mukataalarının Bursa Mukataası Kalemi'ne katılması

  1748-1755
  İstanbul'da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii'nin inşa ettirilmesi

  1751
  Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai…'si)

  1754
  I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın cülusu

  1757
  III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın cülusu

  1757-1758
  Haremeyn mukataalarının satış ve iltizam işlerinin defterdar tarafından yürütülmeye başlanması

  1758
  Mustafa Rakım'ın Ünye'de doğuşu

  1760 (1173)
  Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah'ın ölümü

  1766
  Haremeyn mukataalarının darphanece idare olunmaya başlanması

  1768
  Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması

  1770
  Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi

  1770-1776
  Fransız Subayı Baron de Tatt'un İstanbul'da bulunması

  1771
  Kırım'ın işgali

  1772
  Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması

  1773
  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu

  1773-1774
  Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması

  1774
  Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin İbrahim el-Ceberti'nin ölümü

  1774
  Sür'at Topçuları Ocağı'nın kurulması

  21 Temmuz 1774
  Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması

  29 Nisan 1775
  Tersane ambarlarında bir odada "Hendese Odası" nın kurulması

  1776
  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması; Hendese odasına nizam verilmesi

  10 Mart 1779
  Aynalıkavak Tenkihnamesi

  1780
  Mehmed Esad Yesari'nin ta'lik hattında Osmanlı üslubunu buluşu

  1781
  Hendese odasının Mühandishane olarak isimlendirilmesi

  1783
  Rusya'nın Kırım'ı ilhakı

  1784
  Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi

  1784
  Fransız Lafitte-Clave ve Monnier'in Tersane'deki mühendishanede istihkam dersleri vermeleri

  8 Ocak 1784
  Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması

  1787-1788
  İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri

  17 Ağustos 1787
  Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı

  9 Şubat 1788
  Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi

  1789
  Kıymetli maden işlenmesinin yasaklanması ve neticesiz dış istikraz teşebbüsü

  Ocak 1789
  Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı

  7 Mayıs 1789
  I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması

  11 Temmuz 1789
  Osmanlı-İsveç ittifakı

  1790
  İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması; Gelenbevi, İsmail b. Mustafa b. Mahmud'un ölümü

  31 Ocak 1790
  Osmanlı-Prusya ittifakı

  27 Temmuz 1790
  Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu

  18 Eylül 1790
  Yergöğü Mütarekesi

  Ekim - Kasım 1790
  Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı

  1791-1799
  Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevihanesi, Şeyh Galib/III. Selim zamanı)

  4 Ağustos 1791
  Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması

  11 Ağustos 1791
  Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi

  1792
  Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

  1792
  III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması

  10 Ocak 1792
  Kırım'ın Rusya'ya bırakılması

  10 Ocak 1792
  Yaş Antlaşması

  1793
  Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası

  1793
  Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu

  1793
  Hasköy'de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-i Cedide'nin açılması; Fazıl Hüseyin'in III. Selim'in sarayında hazırladığı Huban-name ve Zenannamesi'nin resimli bir nüshası

  1793
  Zahire Nezareti'nin kurulması

  1793-1794
  Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması

  1794
  Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi

  1795
  Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi

  1795
  Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Kara Mühendishanesi binasının inşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)

  1795
  Zahire Hazinesi'nin kurulması

  1797
  Mühendishane'de açılan Matbaanın faaliyete geçmesi

  1797
  Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası

  1797
  Pazvandoğlu isyanı

  1797
  Rumeli'de dağlı eşkiya hareketleri ve isyanları

  17 Eylül 1797
  Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması

  1798
  Mehmed Es'ad Yesari'nin İstanbul'da vefatı

  3 Ocak 1798
  Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı

  1 Temmuz 1798
  Fransa'nın Mısır'a saldırması

  3 Eylül 1798
  Fransa'ya savaş ilanı

  1799
  Neticesiz dış istikraz teşebbüsü

  5 Ocak 1799
  Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak

  Şubat 1799
  Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi

  Mayıs 1799
  Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi

  Ağustos 1799
  Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı

  1800
  Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmaya başlaması

  Mart 1800
  Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları

  1801
  Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi; Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin ölümü

  Ağustos 1801
  Mısır'ın tahliyesine dair mütareke

  1802
  Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi

  1802
  Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupa devletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla "Avrupa tüccarı" denilen sınıfın ortaya çıkması

  25 Haziran 1802
  Paris Antlaşması. Fransa ile barış

  1803
  "Ayvalık İkonomos Akademisi'nin kurulması; "Kuruçeşme Rum Mektebi (Helleno Philosophical School)"nin kurulması

  Şubat 1804
  Sırp isyanlarının başlaması

  1805
  Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-I Amire'de açılması

  1805
  Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması

  1805
  Tersane Hazinesi'nin kurulması

  1805
  Beykoz Çuka ve Kağıt Fabrikası'nın faaliyete geçmesi

  Temmuz 1805
  Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini

  1806
  Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası

  1806
  Osmanlı-Rus Savaşı

  1806
  III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi

  Ocak 1806
  Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması

  Ekim 1806
  Memleketeyn 'in Rusya tarafından işgal edilmesi

  1807
  Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi

  20 Şubat 1807
  İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi

  Mart - Eylül 1807
  İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali tarafından mağlup edilmesi

  25 Mayıs 1807
  Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma

  29 Mayıs 1807
  III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası

  29 Mayıs 1807 - 28 Temmuz 1808
  IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsızlıklar ve darbeler

  1808
  Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi

  28 Temmuz 1808
  Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması

  28 Temmuz 1808 - 16 Kasım 1808
  Alemdar'ın kısa süren sadareti

  29 Eylül 1808
  Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması

  15-16 Kasım 1808
  Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu

  5 Ocak 1809
  İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması

  1810
  II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması

  1810
  İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi

  1812
  Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması

  1812
  Fransız postalarının ilk kuruluşu

  28 Mayıs 1812
  Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi

  1816
  Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini

  1817
  Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü

  Şubat - Mart 1821
  Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması

  1823
  Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi

  1824
  Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması

  1824
  Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması

  1826
  İhtisab müessesesinin düzenlenmesi

  1826
  Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi

  14 Haziran 1826
  Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması

  7 Ekim 1826
  Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi

  1827
  Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları

  1827
  Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)

  1827
  Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması

  4 Nisan 1827
  İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü

  Temmuz 1827
  Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi

  20 Kasım 1827
  Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması

  26 Nisan 1828
  Rusya'nın savaş ilan etmesi

  1829
  Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

  1829
  Deli Teşkilatının kaldırılması

  14 Eylül 1829
  Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı

  1830
  Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

  1830
  Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması

  1830
  Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

  1830-1831
  Nüfus sayımları

  5 Temmuz 1830
  Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri

  1831
  İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)

  1831
  Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

  1831-1834
  İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması

  1 Kasım 1831
  İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri

  1832
  Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi

  1832
  Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti

  1832
  Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı

  1832
  İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı

  1832
  İngiliz postalarının kuruluşu

  29 Ocak 1832
  Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması

  12 Aralık 1832
  Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri

  1833
  Feshanenin kuruluşu

  2 Şubat 1833
  Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri

  5 Nisan 1833
  Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi

  Mayıs 1833
  Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi

  8 Temmuz 1833
  Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması

  18 Eylül 1833
  Münchengraetz Antlaşması

  1834
  Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması

  1834
  Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi

  1835
  Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi

  1835-1845
  İlk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede]

  1836
  Başhoca İshak Efendi'nin ölümü

  1836
  İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

  1836
  Başhoca İshak Efendi'nin ölümü

  1836
  İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

  11 Mart 1836
  Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)

  26 Kasım 1837
  Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi

  1838
  Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

  1838
  Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi

  1838
  Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi

  24 Mart 1838
  Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması

  16 Ağustos 1838
  İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti

  1839
  "Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması

  1839
  Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması

  1839-1844
  Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi

  1839-1845
  Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi

  24 Haziran 1839
  Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti

  1 Temmuz 1839
  II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi

  3 Kasım 1839
  Tanzimat Fermanı'nın ilanı

  3 Mayıs 1840
  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)

  1840
  Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

  1840
  Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı

  1840
  Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması

  1840
  Posta Nezareti'nin kurulması

  21 Aralık 1840
  Namık Kemal'in doğumu

  1841
  Lübnan olayları

  1841-1906
  Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)

  24 Mayıs 1841
  İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması

  13 Temmuz 1841
  Londra Boğazlar Mukavelenamesi

  1842
  Askeri Baytar Mektebi'nin açılması

  1842-1910
  Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog)

  1843
  Hereke Fabrikası'nın kurulması

  1843
  Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması

  1843
  Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması

  1843
  Feshane'ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi

  1 Şubat 1844
  Tashih-i sikke

  1844
  Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması

  1845
  İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması

  1845
  Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi

  Ocak 1845
  Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti

  13 Mart 1845
  Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması

  10 Nisan 1845
  Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)

  1846
  Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü

  1846
  Rus Ticaret Muahedesi

  16 Şubat 1846
  Zabtiye müşiriyetinin kurulması

  Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs

  1847
  Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası

  1847
  Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi

  1847
  Dersaadet Bankası'nın kuruluşu

  1847
  İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması

  1 Mart 1847
  Recaizade Ekrem'in doğumu

  1848
  Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar

  1848
  Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

  1848
  İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi

  16 Mart 1848
  İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması

  18 Kasım 1848
  Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi

  1849
  Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı

  1850
  1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

  1850
  Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

  1850
  İlk faizsiz kaimenin çıkarılması

  1850
  Muallim Naci'nin doğumu

  12 Mart 1850
  Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması

  1851
  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

  1851
  Londra Sergisi

  1851
  Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması

  18 Temmuz 1851
  Encümen-i Daniş'in kurulması

  1852
  Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması

  1853
  "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması

  1853
  İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi

  1854
  İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması

  1854
  Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması

  1854
  İhtisab teşkilatının lağvı

  12 Mart 1854
  Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak

  1855
  Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen]

  1855
  Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması

  1855
  Paris Sergisi

  16 Ağustos 1855
  İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)

  9 Eylül 1855
  Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi

  14 Kasım 1855
  Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması

  1856
  Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması

  1856
  Bank-ı Osmani'nin kurulması

  1856
  Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması

  1856
  Islahat Fermanı

  1856-1860
  Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı

  1856-1866
  İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı

  15 Şubat 1856
  İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması

  18 Şubat 1856
  Islahat Fermanı'nın ilanı

  30 Mart 1856
  Paris Barış Antlaşması

  30 Mart 1856
  Rusya'nın bozguna uğraması

  30 Mart 1856
  Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi

  22 Mayıs 1856
  İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi

  1857
  Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs

  1857
  Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

  1857
  Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması

  1857-1862
  Beyrut - Şam şosesinin yapımı

  17 Mart 1857
  Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması

  6 Kasım 1857
  Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması

  1858
  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

  1858
  Kız rüşdiye mekteplerinin açılması

  1858
  Kaimelerin iptali için dış istikraz yapılması

  1858-1859
  Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması

  6 Haziran 1858
  Arazi Kanunnamesi'nin kabulü

  8 Haziran 1858
  Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)

  1859
  Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması

  1859
  Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri

  12 Şubat 1859
  Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu

  1860
  Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

  1860
  İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi

  1860-1861
  Lübnan ve Suriye Olayları

  1860-1861
  Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi

  22 Ekim 1860
  Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması

  1861
  Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması

  1861
  Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu

  1861
  Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü

  1861-1866
  Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı

  9 Haziran 1861
  Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi

  9 Haziran 1861
  David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması

  29 Nisan 1861
  Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması

  1862
  Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini

  1862
  Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması

  1862
  Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması

  1862
  Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti

  1862
  Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması

  1862
  Mahrec-i Aklam'ın kurulması

  20 Temmuz 1862
  Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması

  8 Ekim 1862
  Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi

  1863
  Abdülaziz'in Mısır'a seyahati

  1863
  Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu

  1863
  İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması

  1863
  Menafi Sandığı'nın kurulması

  1863
  Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması

  1863
  Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü

  13 Ocak 1863
  Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması

  18 Şubat 1863
  Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı

  1864
  Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)

  1864
  İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi

  1864
  Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması

  1864
  Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu

  1864
  Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu

  1864-1876
  Paris'e talebe gönderilmesi

  8 Ekim 1864
  Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü

  1865
  Müstakil Romen kilisesinin kurulması

  1865
  İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu

  1865
  Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi

  Eylül 1865
  Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi

  1866
  Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri

  1866
  Tezkire türünün son örneği olan Hatimetü'l-Eş'ar'ı yazan Fatih'in ölümü; Halid Ziya'nın doğumu

  1866
  Mısır veraset usulünün değiştirilmesi

  1866
  Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması

  1866
  Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu

  1866
  Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

  1866-1867
  Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

  1867
  Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

  1867
  Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması

  1867
  Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması

  1867
  Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları

  1867
  Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi

  1867
  Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu

  1867
  Saraçlar Şirketi'nin kuruluşu

  1867
  Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması

  1867-1876
  İzmir Rıhtımı'nın inşası

  22 Şubat 1867
  Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi

  8 Haziran 1867
  Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi

  21 Haziran 1867
  Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati

  1868
  Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi

  1868
  Galatasaray Sultanisi'nin açılması

  1868
  İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması

  1868
  Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu

  1868
  Yunan postasının kapatılması

  1868
  Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi

  1868
  Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması

  1 Mart 1868
  Adliye Nezareti'nin kurulması

  1 Nisan 1868
  Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması

  1 Eylül 1868
  Mekteb-i Sultani'nin açılması

  1869
  Süveyş Kanalı'nın açılması

  1869
  Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması

  1869
  Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü

  1869
  Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması

  8 Nisan 1869
  İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması

  26 Ağustos 1869
  Turuk Nizamnamesi'nin kabulü

  2 Eylül 1869
  Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi

  Ekim 1869
  Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması

  1870
  Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları

  1870
  Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması

  1870
  Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması

  1870
  Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması

  1870
  Darülfünunun açılması teşebbüsü

  1870-1927
  Kemaledin Bey (mimar)

  20 Şubat 1870
  Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması

  26 Nisan 1870
  Darü'l-Muallimat'ın açılması

  2 Temmuz 1870
  Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması

  Ekim 1870
  Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi

  1871
  Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı

  1871
  Saint-Esprit okulunun kurulması

  1871
  Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti

  1871
  Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması

  1871
  Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri

  22 Ocak 1871
  İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi

  13 Eylül 1871
  Şinasi'nin ölümü

  1872
  Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması

  1872
  Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması

  1873
  Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu

  1873
  Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması

  Haziran 1873
  Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi

  1874
  Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması

  1874
  Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)

  1874
  Kara gümrüklerinin lağvı

  1874
  Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması

  1874-1875
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması

  1875
  Bosna-Hersek isyanları

  1875
  Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması

  1876
  Bulgar isyanları

  1876
  Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

  1876
  Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu

  1876
  Meşrutiyet'in ilanı

  1876
  İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı

  1876
  İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması

  1876
  Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü

  1876
  Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması

  23 Mart 1876
  Ziya Gökalp'in doğumu

  23 Aralık 1876
  I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı

  1877
  Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması

  1877
  Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması

  1877-1878
  Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi

  19 Mart 1877
  İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)

  25 Eylül 1877
  Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)

  5 Ekim 1877
  Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü

  13 Aralık 1877
  Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili

  1878
  Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması

  1878
  Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları

  1878
  Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması

  1878
  Ermeni meselesinin zuhuru

  1878
  Ali Suavi'nin öldürülmesi

  1878
  Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi

  1878
  Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki

  1878
  Makedonya meselesinin ortaya çıkması

  13 Şubat 1878
  Meclisin kapatılması

  Ekim 1878
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması

  1879
  II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi

  1879
  Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü

  1879
  Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi

  1879
  Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü

  1880
  Vergi reformu

  1880
  Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

  1880
  İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

  1880
  Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü

  13 Mart 1880
  İstanbul'da bir kız idadisinin açılması

  17 Mayıs 1880
  Ziya Paşa'nın ölümü

  Ekim 1880
  Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

  20 Aralık 1880
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması

  1881
  Mustafa Kemal'in Doğumu

  1881
  Mısır'ın İngilizler tarafından işgali

  1881
  Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması

  1881
  Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi

  1882
  Tunus'un Fransızlar tarafından işgali

  1882
  Muharrem Kararnamesi'nin neşri

  2 Ocak 1882
  Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması

  1883
  Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

  20 Haziran 1884
  Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması

  1 Kasım 1884
  Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması

  2 Aralık 1884
  Yahya Kemal'in doğumu

  1885
  Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı

  1885
  Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri

  18 Eylül 1885
  Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması

  1886
  Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

  1886
  Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması

  1886
  Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

  1886
  Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması

  1886-1887
  Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi

  1887
  Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması

  1887
  Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı

  5 Şubat 1887
  Beşir Fuad'ın intiharı

  1888
  Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

  1888
  Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması

  2 Aralık 1888
  Namık Kemal'in ölümü

  1889
  İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması

  1889
  İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması

  27 Mart 1889
  Yakup Kadri'nin doğumu

  1890
  Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları

  1891
  Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi

  1891
  Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi

  1891
  Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması

  1891
  Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması

  3 Kasım 1891
  Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması

  1892
  Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması

  1892
  Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması

  1893-1896
  İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı

  1894
  Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)

  1894
  Sasun'da Ermeni olayları

  1894
  Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması

  1895
  İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri

  1895
  Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması

  1895
  Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması

  1895
  Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi

  14 Şubat 1895
  Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi

  1896
  Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması

  1896
  Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları

  1896
  Girit isyanının alevlenmesi

  1896
  Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

  1897
  Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları

  17 Nisan 1897
  Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi

  1898
  Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi

  1899
  Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

  1899
  Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

  1900
  Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi

  1900
  İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

  31 Ağustos 1900
  Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin kurulması

  1901
  Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması; Lügat-ı Tıbbiye'nin ikinci baskısının yapılması; Vidinli Tevfik Paşa'nın ölümü

  1901
  Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri

  1901-1908
  Hicaz demiryolu hattının yapımı

  1902
  Yemen isyanlarının tekrar başlaması

  1902
  Hereke Fabrikası'na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi

  23 Kasım 1902
  Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti

  23 Kasım 1902
  Cum'a-ı Bala ayaklanması

  23 Kasım 1902
  Makedonya'ya özel ıslahat planı hazırlanması

  8 Aralık 1902
  Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini

  1903
  İdadilerin altı yıla çıkarılması

  2-3 Ağustos 1903
  İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı

  2-3 Ağustos 1903
  Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması

  31 Ağustos 1903
  Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması

  Eylül 1903
  Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi

  1904
  Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması

  1905
  Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması

  21 Temmuz 1905
  Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri

  1906
  Akabe olayları ve Akabe krizi

  1908
  Beykoz Deri Fabrikası'nın Harbiye Nezareti'ne bağlanması

  1908
  Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması

  23 Temmuz 1908
  II. Meşrutiyet'in ilanı

  5 Ekim 1908
  Avusturya- Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi.

  6 Ekim 1908
  Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri

  17 Aralık 1908
  II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usanının toplanması

  1909
  Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları

  1909
  Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması

  1909
  Fecr-i-Ati edebi topluluğunun kuruluşu; Cemiyetler Kanunu'nun çıkması; Dişhekimliği Okulu'nun açılması; Orman Mekteb-i Alisi adı altında yeni bir okul açılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ile birleştirilerek Haydarpaşa'ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab'ın Medresetü'l-Kuzat adını alması; Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Nafıa Nezareti'ne bağlanması ve Mühendis Mekteb-i Alisi adını alması

  1909-1910
  Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması

  27 Şubat 1909
  Usul-i Muhasebe-ı Umumiyye Kanunu'nun kabul edilmesi

  13 Nisan 1909
  31 Mart Olayı

  19 Nisan 1909
  Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşayason vererek düzeni sağlaması

  27 Nisan 1909
  II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması

  21 Ağustos 1909
  Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin Vezneciler'deki Zeynep Hanım konağına
   
 2. RebeLMeMoS

  RebeLMeMoS Misafir Ziyaretçi

  ii de aga 1909a kadaryazmışşın
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş