1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

1453-1699 Arası Olaylar

'Öğrenci Performans Görevi Paylaşım Alanı' forumunda züleyha_s tarafından 24 Kasım 2007 tarihinde açılan konu

 1. züleyha_s

  züleyha_s Misafir Ziyaretçi

  umarım işine yarar...sende benim gibi yalnız kalmışsın kimse bişey yazmamış benimde konuma yazmamamışlardı.. ;D-


  1453 İstanbul'un fethi
  1453 Ayasofya'nın camiye çevrilmesi
  1454 İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)
  1458-1460 Mora'nın ele geçirilişi
  1461 Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu
  1461 Candaroğulları'nın ilhakı
  1463 Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
  1463-1470 İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası
  1466 II. Mehmed'in Arnavut seferi
  1468 Karamanoğulları'nın sonu
  1468 II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi
  1469 Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu
  1470 Eğriboz'un alınışı
  1471 Fatih Külliyesinin açılışı
  1472 Topkapı Sarayının inşası
  1473 Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi
  1474 Ali Kuşçu'nun ölümü
  1475 Kırım'ın Osmanlı tabiiyetine girişi
  1476 Boğdan seferi ve zaferi
  1478 Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
  1478 Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü
  1479 Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
  1480 Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması
  1480 Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
  1481 II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı
  1481 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
  1481 Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi
  1482 Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası
  1483 Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı
  1484 Boğdan Seferi
  1484 Kili ve Akkirman'ın fethi
  1484-1488 Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası
  1485 Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
  1485 Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu
  1486 Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
  1488 Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü
  1488 Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı
  1489 Memlüklere karşı toprak kaybı
  1491 Osmanlı-Memlük Barışı
  1492 Macar Seferi
  1492 İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
  1494 Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili
  1494 Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı
  1495 Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu
  1497 İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi
  1498 Lehistan Seferleri
  1499 Venedik Harbi
  1499 İnebahtı'nın alınışı
  1499 Preveze baskını
  15?? İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)
  1500 Modon, Navarin ve Koron'un alınışı
  1500-1505 İstanbul'da Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası
  1502 Venedikle sulh
  1503 Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü
  1505 Bayezid Külliyesi'nin açılışı
  1509 İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi
  1511 Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
  1512 II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu
  1512 Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.
  1514 Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş
  1514 Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi
  1514 Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş
  1516 Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi
  1517 Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş
  1517 Haremeyn'in himaye altına alınması
  1517 Haliç'te tersane yapımının tamamlanması
  1517 Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması
  1519 Celali isyanı
  1519 Cezayir'in iltihakı
  1520 I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu
  1520 Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı
  1520-1550 Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi
  1521 Belgrad'ın fethi
  1521 Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması
  1522 Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi
  1522 Rodos adasının ilhakı
  1524 Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı
  1524 Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü
  1525 Yeniçeri isyanı
  1525 İlk Fransız elçisi İstanbul'da
  1525 Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü
  1525 Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü
  1526 Mohaç Zaferi
  1526 Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı
  1527 Bosna'nın fethi'nin tamamlanması
  1528 Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
  1528 Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü
  1529 Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması
  1530-1540 Divan-ı Selimi'nin yazılması
  1530-1560 Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi
  1530-1588 Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi
  1532 Alaman Seferi
  1533-1534 Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir beylerbeyliğine tayini
  1534 Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı
  1534 Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü
  1536 Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi
  1536 Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı
  1537 Körsof - Avlonya seferi
  1538 Preveze Zaferi
  1538 Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi
  1540 Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması
  1540-1560 Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi
  1541 Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
  1543 Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi
  1543 Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)
  1547 Osmanlı-Habsburg Sulhü
  1547 Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
  1547 San'a'nın fethi
  1548 İkinci İran seferi
  1550 Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası
  1551 Trablusgarb'ın fethi
  1552 Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi
  1553 Piri Reis'in ölümü
  1553-1554 Turgud Reis'in Akdeniz seferi
  1553-1554 Nahcıvan Seferi
  1555 İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası
  1556 Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı
  1557 Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi
  1557 Süleymaniye külliyesinin açılışı
  1558 Şakayık-ı Nu'maniye telifi
  1558 Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması
  1559 Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması
  1560 Cerbe'nin alınışı
  1560-1600 Osman'ın Nakkaşhanede faaliyet göstermesi
  1561 Taşköprüzade'nin ölümü
  1562 Osmanlı-Habsburg Sulhü
  1563 Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü
  1565 Başarısız Malta kuşatması
  1565 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi
  1566 Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu
  1567 Yemen isyanı
  1568 Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi
  1569 Astarhan seferi
  1569 Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
  1569-1595 Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi
  1571 Kıbrıs fethinin ikmali
  1571 İnebahtı hezimeti
  1571 Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi
  1574 Buğday Zaferi
  1574 Tunus'un fethi
  1574 Selimiye'nin açılışı
  1574 II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu
  1575 Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi
  1575 Edirne'de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası
  1577 Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
  1578 Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması
  1578 Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi
  1578 Kafkaslarda hareket
  1580 İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi
  22 Ocak 1580 İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması
  18 Kasım 1583 Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları
  1583 Meşale Zaferi
  1584-1588 Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması
  1585 Tebriz'in alınışı
  1585 Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü
  1586 İlk Sikke tashihi
  1587 Gürcistan harekatı
  1588 Gence seferi
  1588 Resm-i tashih-i sikke konulması
  1588-1606 Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi
  1589 İkinci sikke tashihi
  1590 Osmanlı-İran Antlaşması
  1590 Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması
  1593 Osmanlı-Habsburg Savaşları
  1595 Estergon'un düşüşü
  1595 III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu
  1596 Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi
  1598-1663 Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası
  1599 Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü
  1600 Sikke tashihi
  1601 Kanije Zaferi
  1601 İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
  1603 Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması
  1603 III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu
  1603-1703 I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre
  1607 Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması
  1609-1610 Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da
  1612 Osmanlı-İran Antlaşması
  1612 Hollandalılara ahidname verilmesi
  1613 Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü
  1614 Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü
  1615 İran Savaşı'nın yeniden başlaması
  1615 Revan Seferi
  1617 I. Mustafa'nın cülusu
  1617 İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası
  1618 I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu
  1618 Sikke tashihi
  1621 II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
  1622 II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı
  1623 I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın cülusu
  1624 Sikke tashihi
  1629 Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması
  1634 İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
  1635 IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı
  1638 Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı
  1638 Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü
  1639 Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması
  1640 IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi
  1642 Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu
  1642-1698 Hattat Hafız Osman
  1645 Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı
  1648 İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in cülusu
  1648 Kandiye kuşatması
  1650 Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki'nin eseri)
  1656 Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması
  1656 Çınar Vak'ası
  1656 Köprülüler devrinin başlaması
  1658 Katip Çelebi'nin ölümü
  1660 Varad Kalesi'nin alınışı
  1663 Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi
  1664 St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması
  1666 Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü
  1669 Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
  1670 Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü
  1672 Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı
  1672 Bucaş Antlaşması
  1673 Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi
  1676 Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
  1678 Ukrayna'da Çehrin seferi
  1678 Hafız Osman'ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi
  1680 Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)
  1682 Osmanlı-Rus Antlaşması
  1682 Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü
  1683 II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun
  1683 Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani'nin ölümü
  1685 Uyvar'ın elden çıkışı
  1685 Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı
  1686 Budin'in düşüşü
  1687 IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın cülusu
  1687 Eğri kalesinin düşüşü
  1687 Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması
  1688 Belgrad'ın elden çıkışı
  1690 Kanije kalesinin düşüşü
  1690 Belgrad'ın geri alınışı
  1690 Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
  1691 Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski'nin ölümü
  1691 II. Ahmed'in tahta çıkışı
  1691 Salankamen bozgunu
  1691 Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması
  1695 II. Ahmed'in ölümü
  1695 II. Mustafa'nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması
  1697 Zenta bozgunu
  1698 Şehremini Baruthanesi yangını
  1698 Hafız Osman'ın İstanbul'da vefatı
  1699 Karlofça Antlaşmasının imzalanması
   
 2. Oneal

  Oneal Misafir Ziyaretçi

  Teşekkürler çok işime yaradı :-* :-* :-X :-X
   
 3. k.ü.b.r.a

  k.ü.b.r.a Misafir Ziyaretçi

  teşekkürler çok işime yaradı saolun
   
 4. fatih55

  fatih55 Misafir Ziyaretçi

  Bunu yazana ne kadar teşekkür etsem azdır çok makbule geçti sağolsun walla süper yaa sosyal performans ödevi bitti.
   
 5. soso

  soso Misafir Ziyaretçi

  ya çok sagol bulana kadar canım çıktı iyi ki sen koymuşsun ;D
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş